Fiktion eller virkelighed?

Året er 2067.

Augusta (47) fra Troldhede er med i ”Jyllands Streaming News” i en debat om fremtiden og hvordan de mindre samfund kan udvikle sig.

Da jeg var en ung pige på omkring 14 år fortalte mine forældre mig, at der i 2017 var nogle meget fremsynede beboere i Troldhede. Den gang for nu 50 år siden blev byggestenene lagt til det, der i dag har gjort Troldhede til et rigtigt dejligt sted at leve og bo”, fortæller Augusta. ”Opførelsen af et butikshus blev et positivt vendepunkt for byen. Jeg kan i dag med glæde fortælle mine børn om den historiske begivenhed og den betydning den har haft. Vi er i dag et samfund i udvikling og vi er med fremme på såvel den miljømæssige som den teknologiske front. Alt sammen noget vi har skabt fordi VI ville det”.

Augusta tænker tilbage, mens hun mindes barndommen i Troldhede. ”Havde mine forældre ikke set mulighederne i 2017 og investeret lidt af deres midler i butikshuset den gang, tror jeg simpelthen ikke, at det ville have være muligt at tiltrække alle de ”nye” beboere til Troldhede.

Skal fortællingen her være fiktion eller virkelighed?
Det er blandt andet op til dig og mig, som interesserer os for Troldhedes historie. Besøg Troldhede Butikshus’ hjemmeside og læs om dine muligheder for at påvirke historien om Troldhede.

Troldhede Station – med ny energi

Troldhede Lokalarkiv er projektejer på projektet af samme titel som overskriften. Det er der naturligvis en del gode grunde til.

Vores ansøgning om midler hos “Underværker” – en Realdania kampagne – blev desværre ikke imødekommet. Ligeledes har Ringkøbing Skjern Kommune afslået at støtte projektet med en anlægsbevilling. Yderligere ansøgninger hos et par fonde gav desværre heller ikke noget resultat. Projektet er derfor indtil videre indstillet. (Opdateret 03-08-2017)

Byens symbol – en del af vores fælles identitet

Siden 1881 har Troldhede Stations bygning været symbolet på at byen har en stolt historie. De senere år har bygningen desværre ikke fået den kærlige hånd, som den reelt fortjener.

Sammenholdt med at Troldhede Lokalarkiv ikke fortsat kan forblive i det tidligere ældrecenter, er det oplagt at placere Lokalarkivet i netop den bygning, som gennem årene har haft den ultimativt største betydning for byen. Og derfor er det også ret naturligt, at det er Troldhede Lokalarkiv, der står som projektejer og drivkraft for at få bygningen istandsat.

Uden gode lokale kræfter som velvilligt stiller bygningen til arkivets disposition, kunne dette projekt overhovedet ikke lade sig gøre. Med en brugsaftale med Troldhede Ejendomme Aps som ejer Troldhede Station er det muligt for Troldhede Lokalarkiv at gå ind i projektet.

Andre aktører i Troldhede Station

Planerne er mange og intentionerne om at skabe ny energi i Troldhede Station nyder bred opbakning lokalt og blandt mange der har en tilknytning til Troldhede. Projektplanerne indeholder derfor også mulighederne for, at andre aktører kan få glæde af en renoveret bygning.

Arkivet brugte Facebook for at finde svar

Selvom ”arkiv” som betegnelse kan virke støvet, er det bestemt ikke tilfældet med Troldhede Lokalarkiv. En henvendelse til arkivet blev nemlig besvaret med god hjælp fra Facebook-gruppen ”Gamle billeder fra Troldhede”.

Et samarbejde på Facebook med gode resultater.

Samarbejdet gav samtidigt spændende nye oplysninger om en tidligere medarbejder ved Troldhede Station.

Henvendelsen til Troldhede Lokalarkiv kom fra Jørgen Friis i Snekkersten. Han ville gerne vide, om arkivet kunne hjælpe med at finde frem til det sted og den adresse, hvor hans kone Britta Lyngbak Jensen blev født i 1951 i Troldhede. Hun er datter af Fritz Lynbach Jensen, som var ansat ved Troldhede Station i årene 1948-1951.

Blandt andre meldte Else Lauritsen ind på Facebook-gruppen, at hun godt kunne huske Fritz og Ella. Ovenikøbet havde hun været barnepige for dem, da de boede på Dalgasgade. Else boede den gang skråt overfor hos sine forældre: Gine og Kristen (Post) Jacobsen.

Og på denne måde fik vi besvaret henvendelsen fra Jørgen Friis. Men samtidig fik vi som nævnt en række ”bonusoplysninger” om familien Ella og Fritz Lyngbach Jensen. Bl.a. dette indlægs foto ovenfor, som viser (en del af) personalet ved Troldhede Station i 1948. Nr. 3 fra højre i strikket vest er Fritz Lyngbach Jensen, som var portør ved Troldhede Station i perioden 1948-1951.

Erindringer om tre år ved Troldhede Station

Vi bringer her et uredigeret uddrag af Fritz Lyngbach Jensens erindringer samt oplysninger – bragt med tilladelse af svigersønnen Jørgen Friis:

”… efter et år på Randers St. blev jeg forflyttet til Troldhede St. fra 1. Februar 1948. Men vi må lige have Ella med i historien, vi gjorde folkedansen færdig den vinter, fra 1 maj flyttede hun fra Jennum ud på en gård ved Hadsundvejen en 3 km. Fra Hald, 1 november fik hun plads på en Gård i Ndr. Hornbæk, hvo hun var til vi blev gift i August 1948.

1 Februar 48 startede jeg så som Portør på Troldhede St., en ret stor station idet vi jo også var endestation for Privatbanen Troldhede – Kolding – Vejen, personalet 1 stfst. [Stationsforstander] 2 Tasft. [formentlig Trafikassistent] 1 Trafikelev 1 Kontorist 2 Portører 2 Ekstraarb. Mit arbejde bestod i at rangere tog op, føre tilsyn med læsningen af godsvogne og føre alle vognnumre på lister og hvor de skulde hen i Danmark. Det var mest Brunkul vi læssede + vogne med Plader fra Fbk. [Fabrikken=Troldhede Pladeindustri]. Vi lavede 2 tog om dagen på hver ca. 500 tons, vi kørte i holddrift 1 Pt. [Portør] og 1 Ea [Ekstraarbejder] formiddag og eftermiddag skiftede kl. 13, derforuden skulde der også 1 mand ud i hver ende af stationen, for at skifte spor hver gang togene skulde krydse hinanden.

Vi havde også en ea [Ekstraarbejder]. Til at passe ind – og udlevering af gods på pakhuset, der var også meget stykgods til omlæsning fra Privatbanen, og det skulde gå stærkt for godstoget holdt kun en halv time. Således gik vores arbejde 6 dage om ugen, men det lokale personale var flinke så jeg havde altid formiddag om lørdagen og eftermiddag om mandagen, så hver Veek-end gik turen til Randers for at se til Ella.

Da jeg begyndte i Troldhede fandt jeg ret hurtigt et værelse, hos et ældre ægtepar som havde et godt hus på Videbækvej, på loftetagen var der 3 værelser som de lejede ud, her fik jeg det ene af værelserne, vi spiste der også alle 3 idet parret drev pensionat, men kun for os der boede der. Således gik der godt et halvt år med at lære byen og befolkningen at kende, inden Ella og jeg blev gift 8 august 1948, jeg havde i forvejen fundet en lille loft lejlighed på 2 værelser og et lille køkken ude på det åbne loft, hvor der var et komfur, men alt vandet vi brugte skulde bæres op og ned igen, så der flyttede vi ind ret snart efter at vi var blevet gift. Her blev vi venner med naboerne Dagny og Karl som var lidt ældre end os, et vedskab som holdt hele livet selvom vi kun var naboer fra august 48 til maj 50.

Da søgte vi en lejebolig ved D.S.B. og fik den også. Her boede vi så ind til 1951, jeg må nok lige nævne at i de 3 år vi boede i Troldhede fyrede vi med brunkul, det gjorde næsten alle, det var det billigste Brændsel man kunne få, men det havde en sødlig lugt, så dette var en speciel oplevelse.

Da jeg havde arbejdet i Troldhede et stykke tid, tænkte jeg på om jeg skulde prøve noget andet end portørvejen, jeg søgte så om at kommet på trafikekspedientkursus og kom det. Det bevirkede at jeg kom på Jernbaneskolen til instruktion i tre uger, derefter kom jeg til Borris hvor jeg forrettede portør arbejde i 5 timer om dagen, læste på lektierne og hjalp til på kontoret med bogføring og taggang samt øvede med telegrafen.

I den tid vi boede i Troldhede fik vi vores børn, først Torben som blev født oppe i loftlejligheden ved gamle Sine på Dalgasgade, jeg husker et par ting der skete medens vi boede der, Torben var ikke mere end ca. 1 år gammel, da var han selv kravlet ned af den ret stejle trappe, der var også en anden episode vi aldrig glemme, Skorstensfejeren var helt oppe over vores lille køkken for at feje skorstenen, da han så skulde ned igen trådte han forkert og faldt igennem den plade som dækkede vores komfur, Ella havde lige stegt flæsk så det blev kasseret den dag, ud over chokket tog han vist ingen skade.

Til maj 1950 flyttede vi så om i lejeboligen ved Stationen, hvor vi fik vores første have og Britta blev født der den 6 maj 1951, kort tid efter flyttede vi til Ellidshøj hvor jeg skulde gøre min uddannelse færdig.”

Efterskrift og tak

Fritz Lyngbach Jensen døde i januar 2016 i en alder af 91 år. Han blev pensioneret fra DSB da han var 62, så han havde et langt og særdeles godt otium. Han sluttede som stationsmester på den hyggelige Fredensborg station. Hans kone, Ella lever fortsat og er stadig frisk og rask. Hun kan stadig huske lejeboligen i Østergade, som efter beskrivelsen at dømme med meget stor sandsynlighed er Østergade 14 – der hvor bl.a. Else og Mogens Jensen senere flyttede ind. Førnævnte Else Lauritsen har endvidere bekræftet at der er tale om Østergade nr. 14.

Tak til alle som har bidraget til at løse denne opgave. En særlig tak til Else Lauritsen. Sidst men ikke mindst tak til Britta og Jørgen Friis for henvendelsen og de dejlige oplysninger om en periode på godt tre år i Troldhedes historie!

Klassefest i 2013 og andre ”nye” gode ting i billedarkivet

Flere nye albums i ”Billedarkiv”.

Var du med til den store skole/-klassefest i oktober 2013? Så har du mulighed for at genopleve den fantastiske dag med hidtil ikke offentliggjorte billeder. Herudover finder du spændende fotos fra Troldhede Station og Troldhede Kirke.

Under ”Troldhede Skole” ligger der to nye albums med:

  • ”Den Store Klassefest 2013” og
  • ”Lærer Løkkegaard”.

Under ”Troldhede Station” ligger der nye albums for årene:

  • 1938, 1939, 1940 og 1941 samt et album om
  • ”Afsporingen” og et omkring
  • ”Indvielsen af den nye overskæring i 1977” med mange af byens beboere. Endelig findes der nu også et album med
  • ”Personale” ved stationen. Hvis der er tilknyttet navne kan du se dem ved at ”mouse-over” på de enkelte fotos.

Under ”Troldhede Kirke” finder du et nyt album om:

  • “Indvielsen af graverens nye hus i 1992” samt
  • ”Troldhede Kirke 1941” – et nyt album med fotos af flystyrtet i 1941

Har du kommentarer til et eller flere af de fotos, der ligger her på hjemmesiden, er du meget velkommen til at skrive en kommentar med henvisning til: Album og billednummer. Billednummeret kan du se ved at ”mouse-over” på de enkelte fotos.

God fornøjelse og fortsat god sommer!

Filmarkivet bugner med 12 nye videoer.

Filmarkivet er blevet opdateret med nye videoer, som fortæller om en række spændende begivenheder i Troldhede. Læs nedenfor hvilke videoer, der er nye i filmarkivet.

Du kan tilgå filmarkivet HER.

Filmarkiv - Troldhede Lokalarkiv
Lørdag den 5. maj 1945 var en glædens dag. Her overskriften fra Herning Folkeblad den pågældende lørdag.

Markering af 50 året for Danmarks befrielse
• I 1995 deltog mange af Troldhedes borgere i flere arrangementer for at markere 50-året for Danmarks befrielse. I videoen ser du mange af de borgere, som ikke er mere i dag. Men du finder også børn og unge, som i dag er 21 år ældre. Se video nr. V0051.

Gymnastikopvisninger og prisuddelinger
• Gymnastikopvisning i Troldhede Kultur- og Idrætscenter i 1998, hvor også Godtfred Storm blev kåret som årets borger i Troldhede. Se video nr. V0052
• Gymnastikopvisning i Troldhede Kultur- og Idrætscenter i 1997, hvor Marlene og Erling Jensen blev kåret som årets borgere i Troldhede. Se video nr. V0053
• Gymnastikopvisning i Troldhede Kultur- og Idrætscenter i 1992 i Troldhede Kultur- og Idrætscenter og uddeling af årets priser. Se video nr. V0054
• Gymnastikopvisning i 2000 i Troldhede Kultur- og Fritidscenter. Se video nr. V0057

På rulleskøjter til byrådsmøde
• I 1998 var Bertel Jensen blevet valgt til byrådet. Se ham ankomme på rulleskøjter til sit første byrådsmøde. Se video nr. V0055

Sportsfest og årsfest
• Sportsfest 1996 i Troldhede. Se video nr. V0060.
• Årsfest 2000 i Troldhede Kirke og i Troldhede Kultur- og Idrætscentret. Se video nr. V0058.

Vækst i Troldhede
• Også i 1996 var der gang i aktiviteterne for at skabe vækst i Troldhede. Planerne fra Troldhede Erhvervsudvikling bliver fremlagt i dette indslag fra TV Midt/Vest. Se og hør bl.a. Lis Johansen udtale sig om planerne. Se video nr. V0059

Livet i brunkulslejrene
• Stumfilm fra 1943 med en ung Karl Stegger, som viser livet i brunkulslejrene – også i brunkulslejrene omkring Troldhede. Se video nr. V0061.

Naturpleje – Bjørslev Plantage
• Søren Ryge blev i 1998 inviteret med som cowboy til at drive Bertel Jensens kreaturflok på engene ved Bjørslev Plantage. Se video nr. V0056.
• TV Midt/Vest udsendte i 1996 en udsendelse om naturpleje i Bjørslev Plantage. Indslaget indeholder mange smukke klip af den skønne natur og ikke mindst af kalve og køer, som gør naturen godt og samtidig stortrives i fri drift. Se video nr. V0062.

 

Nye videoer lagt i filmarkivet

Videoklip_filmruller

Asylcenter i Troldhede
I marts 1993 kom en del bosniske asylansøgere til Troldhede. Den 16. marts 1993 blev der oprettet asylcenter på det tomme Hotel Troldhøj og Borgergaarden i regi af Dansk Røde Kors. Den 18. marts 1993 blev der afholdt et informationsmøde i hallen med sagen. Du kan se en video (0049) fra mødet i filmarkivet.

Den 29. januar 1994 fejrede man indvielsen af den bosniske skole på centret. Du kan se en videooptagelse af begivenheden i filmarkivet (V0050).

I 1996 fulgte DR1 en bosnisk familie fra Troldhede som rejste tilbage til deres hjemland. Følg med på rejsen i filmarkivet (V0041).

Etableringen Dansk Automations domicil
Følg hvordan Dansk Automation voksede op, hvor Abel Nielsen havde sit gartneri. Der er lagt to videoer op om tilblivelsen af domicilet i Troldhede. Se dem i filmarkivet (V0043 og V0044)

Troldhede i vækst
Der skete mange ting i Troldhede i 1990’erne. Der var mange vækstinitiativer, ganske som i dag. Se deltagelsen på Fritidsfestivalen i Videbæk Hallen (V0045) og  se hvordan skoleeleverne oplevede væksten i Troldhede (V0042). Find begge videoer i filmarkivet

Troldhede Lokalarkiv var tidligt med fremme
Allerede i 1995 var Troldhede Lokalarkiv frontløber for digitaliseringen. Se en lille video med arkivleder Niels Aage Nielsen og Aksel Hjort (V-0040)

Naturen omkring Troldhede har altid fascineret
Se nogle flotte naturvideoer i filmarkivet fra hhv. 1991 (V0047) og 1994 (V0048).

Teltlejr i Troldhede Skole
I slutningen af juni 1996 blev der slået teltlejr på skolens grønne område. Se videoen i filmarkivet (V0046)

Spændende nye artikler

Troldhede, De Fem Familier og Bruunshaab

“En myte i min familie fortæller, at mine forældre, sammen med fire andre familier, der boede på Viborgkanten i nærheden af Bruunshaab, 5 kilometer øst for Viborg, i midten af 1930’erne flyttede til Troldhede i Vestjylland for at være med til at forberede opstart af fabrikation af to nyudviklede bygningsplader, som fik navnene Troldtekt- og Danatex-plader.” 

Poul DahlSådan indleder Poul Dahl (bysbarn fra Troldhede) sin artikel om “Troldhede, De Fem Familier og Bruunshaab”.

Det er denne artikels formål at søge at afdække hvad der er myte og ”sandhed” i denne familiehistorie, hvor de fleste af de oprindeligt involverede er borte – men også at dykke ned i baggrunden for, at bygningspladerne skulle fremstilles i Troldhede.

Idræt i Troldhede i 1950’erne og 1960’erne

“Det var en periode med mange børn og unge i by og opland – krigs- og efterkrigsgeneration – så ud over den organiserede sportsudøvelse spillede vi meget fodbold, enten på græsplæner eller på stadion.”

Tag med Poul Dahl på et lokalhistorisk strejftog tilbage til den gang, hvor idrætten og sporten fyldte meget i det lille samfund – og nogle var mere “stive” i gymnastik end andre.

De to artikler finder du under Arkivalier -> Artikler.

Troldhede Kirkes første kommunionbog

Læs om de allerførste i menigheden som gik til alters i den dengang nye Troldhede Kirke.

Hvem gik til alters i Troldhede Kirke før i tiden? Det kan du bl.a. få svar på i denne kommunionbog for perioden 1908 – 1936.

Vi har affotograferet Troldhede Kirkes første kommunionbog for perioden 1908 – 1936. I bogen kan du se, hvem der var til alters ved de enkelte søndages gudstjenester i Troldhede Kirke.

Hurtigt “orker” præsten imidlertid ikke at skrive alle ind, men kun de mest betydningsfulde – eller dem han kendte navnene på. Dog står det samlede antal nævnt. Og senere i bogen det det såmænd kun antallet, der skrives ind.

Et billede af beboerne i Troldhede anno 1908 og frem.
Den første der står indført er købmand R. Knudsen (Rasmus Knudsen). Som det var skik og brug på den tid, ser vi typisk mandens titel og navn (efternavn), mens hustruen en nævnt som sådan. Købmand Knudsen var heller ikke gift, men havde en husbestyrerinde, som han fulgtes med i kirke.

Men det giver os imidlertid et godt indblik i hvem der boede i Troldhede på dette tidspunkt. Der var naturligvis en hel del andre, som måske ikke kom så ofte i kirken, eller gik til alters. Derfor er kommunionbogen kun et bidrag til Troldhede på denne tid.

John Søndergaard NielsenArkivets webmaster, John Søndergaard Nielsen har forestået affotograferingen. “Det er min plan at lave en afskrift af bogen og forsyne den med kommentarer, så vi alle kan få et bredere billede af Troldhede dengang. Og denne afskrift vil naturligvis også blive lagt her på arkivets hjemmeside.”

Find bogen under ‘Dokumenter’. Tryk HER.

Digitalisering i fuld gang!

Troldhede Lokalarkiv har nu sat yderligere gang i digitaliseringen.

Digitalisering

Arkivet har nu lagt nye arkivalier op på hjemmesiden.

Du kan bl.a. se billeder fra Troldhede Billardklubs 10 års jubilæumsfest i 1977 samt borgerforeningens kræmmermarked i 2012.

Under menupunktet Arkivalier finder du alle oplagte arkivalier indtil nu. Og der arbejdes ihærdigt videre med at få affotograferet, organiseret mm., så du også fremover kan finde spændende arkivalier (billeder, dokumenter mm.) her på siden.

God sommer til alle!

Mads Lauritsen og Bertel Jensen i gang med digitaliseringsarbejdet.
Mads Lauritsen og Bertel Jensen i gang med digitaliseringsarbejdet.

Lokalhistoriske materialer fra Troldhede og omegn.