Viumkrog Ejerlav

Matrikelkort af Viumkrog. Gården “Viumkrog” ses øverst til venstre ved Vonå inden denne løber ind i Vorgod Å og slår et knæk mod syd. Den lille blå “prik” ca. midt på kortet er “Troldsø”. Der findes ingen andre bygninger på Viumkrogs jorder på dette tidspunkt i 1817, da kortet blev tegnet. Men det kom der!

Viumkrog – en gård og et ejerlav.

Gården Viumkrog har lagt navn til det ejerlav, som alle matrikler i Troldhede og nærmeste omegn, i dag hører under. Viumkrog kan formentlig spores tilbage til 1600-tallet eller tidligere. I følge Trap 5, bind 22 nævnes “Vimkrog” dog allerede i 1500-tallet. Den første kendte registrerede ejer af gården er Jens Marqvardsen, som den 13. juni 1794 får skøde på den. Men allerede i 1692 var der en proces mellem Pårup-gårdene og manden i Viumkrog, ulvejægeren Markvard Nielsen, som kunne være ane til førnævnte Jens Marquardsen. Processen skyldtes, at Pårup-mændene var kommet for langt mod vest med deres kreaturer. Det kom den 4. juli 1692 til et forlig, hvor man enedes om, at Pårup-mændene ikke måtte komme længere mod vest end Rørvig, Sig og Troldhøj – omtrentlig det nuværende sogneskel. Men læs i øvrigt mere om egnens tidlige historie på her.

Denne artikel handler om ejerlavet og ikke selve gården.

Gå på opdagelse i de mange data i tabellen nedenfor.

I tabellen nedenfor finder du mere end 2.300 optegnelser om: udstykninger, handler, diverse tinglysninger og meget mere. Jeg har kortlagt og afskrevet disse fra skøde- og realregistre samt tingbøgerne.

Udstykninger, handler og tinglysninger gennemført i perioden fra 1927 til 2000 kan være mangelfulde for visse matrikler. Det skyldes, at adgangen til indscannede tingbøger, der indeholder disse data IKKE er tilendebragt pr. 1. maj 2023 for Viumkrog Ejerlav. Når de manglende data bliver tilgængelige, vil materialet blive opdateret.

Herudover finder du enkelte biografiske oplysninger om nogle af de mennesker, som har været med til at skabe byen og omegnen gennem mere end 225 år.

Du kan søge i tabellen via søgefeltet (fritekst) eller bruge pilene i overskrifterne til at sortere i tabellen. Hvis du gerne vil have et dokument at kigge i, så er der mulighed for det. Du kan downloade pdf-filen: “Viumkrog Ejerlav gennem 225 år fra 1794 til 2020” (225 sider) på dette link. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler.

I nogle tilfælde er nyere handler medtaget fra tinglysning.dk. Hvis du mangler nyere data i tabellen, så kan det anbefales at lave et opslag på tinglysning.dk. For at få flest mulige oplysninger, er det en fordel at logge ind med MitID.

Har du en kommentar til materialet, kan du benytte kommentarboksen nederst på siden. Din kommentar vil så også kunne læses af alle andre besøgende. Du kan også sende kommentaren til undertegnede på: nielsen.stege[@]gmail.com, husk dog at fjerne de to [ ] inden du sender din besked. Relevante bidrag vil blive tilføjet materialet og tabellen vil løbende blive opdateret med rettelser og tilføjelser.

God fornøjelse!

John Søndergaard Nielsen


ÅrMdDagBegivenhedMatrikel
Viumkrog Ejerlav
Beliggenhed NavneAfskrift
1794613Ejendomshandel1aViumkrog [Gården]Jens MarqvardsenAdkomst dato 13-6-1794. Tinglæst 19-9-1861
1801629EjendomshandelTillagt parcel til 1a fra Skovgaard, Nr. ViumViumkrog [Gården]Jens MarqvardsenAdkomst dato 29-6-1801 og Tinglæst 10-7-1802 paa en Parcel fra Skougaard [Skovgaard], Nr. Vium
180279Tinglysning1aViumkrog [Gården]Jens Marqvardsen [Afdød]
Mette Cathrine Pedersdatter
Skiftebrev til {Jens Marquardsens Enke} Enken Mette Cathrine Pedersdatter adkomst 9-7-1802, gift med Simon Christensen. Tinglæst 10-11-1838.
180286Tinglysning1aViumkrog [Gården]Mette Cathrine Pedersdatter
Simon Christensen
Vielsesattest Mette Cathrine Pedersdatter gift med Simon Christensen - adkomst 6-8-1802, Tinglæst 10-11-1838
183251Ejendomshandel1aViumkrog [Gården]Simon Christensen
Chr. Vestesen Rahbek
Skøde fra Simon Christensen til Chr. Vestesen Rahbek adkomst 1-5-1832. Tinglæst 16-11-1838.
1840711Ejendomshandel5Mikkel Mikkelsen
Jens Chr. Pedersen
Skjøde paa en Eng fra Tanderup 1 3/4 Alb., læst 20-7-1865. Bemærk: Adkomst er 11-7-1840, men tinglæst 20-7-1865!
18501018PersonaliaDe to første opdyrkere TroldhedeSøren Hansen begyndte opdyrkningen i 1834 og Lars Nielsen i 1839.Beskrevet i artikel den 18. oktober 1850 i:
"Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter priviligerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende".
18591214Udstykning1a->1a+1c+1d1a="Viumkrog" - opført 1900, jf. BBR
Nr. Viumvej 7 [Anno 2023]
1c=Kirkegade 22 [Anno 2023]
Opført 1892 jf. BBR
1d=Assingvej 2 [Anno 2023]
Opført 1913 jf. BBR
1860625Ejendomshandel1c+1d1c=Kirkegade 22 [Anno 2023]
Opført 1892 jf. BBR
1d=Assingvej 2 [Anno 2023]
Opført 1913 jf. BBR
Chr. Vestesen Rahbek
Peder Thygesen
Skøde fra Chr. Vestesen Rahbek til Peder Thygesen paa M.Nr. 1c+1d med Kongetiende.Adkomst 25-6-1860. Tinglæst 19-9-1861
186231Udstykning1a->1a+1e1a="Viumkrog" - opført 1900, jf. BBR
1e=Gåsdalvej 15 [Anno 2023]
Opført 1916 jf. BBR
186231Udstykning1e->1e+1f1e=Gåsdalvej 15 [Anno 2023]
Opført 1916 jf. BBR
1f udgår af matriklen 5-10-1959 og udlægges til offentlig vej.
1862527Ejendomshandel1e1e=Gåsdalvej 15 [Anno 2023]
Opført 1916 jf. BBR
Chr. Vestesen Rahbek
Jensine Christine Jensen
Skøde fra Chr. Vestesen Rahbek til Jensine C. Jensen adkomst 27-5-1862. Tinglæst 30-10-1862
1862527Ejendomshandel1a+2+19+66+1f+271a="Viumkrog" - opført 1900, jf. BBRChr. Vestesen Rahbek
Mads Rahbek
Skøde fra Chr. Vestesen Rahbek til Mads Rabek på Gaarden bestaaende af: 1a+2+19+66+1f og 27
1864129Ejendomshandel66=se under matr. nr. 1czMouritz Hennningsens Enke, Ane Cathrine Pedersdatter
Peder Mouritzen
Skjøde fra Mouritz Henningsens Enke Ane Cathrine Pedersdatter til Peder Mouritzen, Agersig i Assing, læst 14-9-1865
1865217Tinglysning1e1e=Gåsdalvej 15 [Anno 2023]
Opført 1916 jf. BBR
Jensine Christine Jensen
Chr. Pedersen
Vielsesattest for Jensine Christine Jensen og Chr. Pedersen paa M.Nr. 1e med Kongetiendeadkomst 17-2-1865, læst 8-6-1865
186584Ejendomshandel77 se under matr. nr. 1czJacob Andersen
Knud Knudsen
Skjøde fra Jacob Andersen Troldhede i Assing til Knud Knudsen paa Mnr. 7, læst 20-8-1865
18651220Ejendomshandel55 se under matr. nr. 1czJens Chr. Pedersen
Hans Peder Christensen
Skjøde paa en Eng fra Tanderup 1 3/4 Alb. fra Jens Chr. Pedersen til Hans Peder Christensen paa Mnr. 5, læst 11-1-1866
1866428Ejendomshandel55 se under matr. nr. 1czHans Peder Christensen
Knud Knudsen
Skjøde paa en Eng fra Tanderup 1 3/4 Alb. fra Hans Peder Christensen til Knud Knudsen paa Mnr. 5, læst 20-8-1868.
1866624Ejendomshandel66 se under matr. nr. 1czPeder Mouritzen, Agersig i Assing
Mikkel Nielsen, Paarup
Skjøde fra Peder Mouritzen, Agersigi Assing til Mikkel Nielsen, Paarup pa Mnr. 6 , læst 25-10-1866
186673Udstykning4->4+4b4->4+4b
4b se under 1cz
Iflg Resolution af 3-7-1866 er 4b udstykket fra matr. nr. 4
18661025PersonaliaGrønnehus, Tim Sogn, Hind HerredMourids JensenForældre: Jens Frederik Mourids Mouridsen og Else Christensdatter
1867526Ejendomshandel1c+1d1c=Kirkegade 22 [Anno 2023]
Opført 1892 jf. BBR
1d=Assingvej 2 [Anno 2023]
Opført 1913 jf. BBR
Peder Thygesen
Jens Jepsen
Skjøde fra Peder Thygesen til Jens Jepsen paa M.Nr. 1c og 1d med Kongetiende, læst 17-10-1867
18671118Ejendomshandel4b se under 1czIdrætsalle 5 (matr. nr. 1cz)Peder Bertelsen
Lars Nielsen, Troldhede i Assing
Skjøde fra Peder Bertelsen til Lars Nielsen Troldhede i Assing paa M.nr. 4b, læst 30-1-1868
1869320PersonaliaTårnby Sogn, Sokkelund HerredEleonora Margrethe Jensen
[Gift med Mourids Jensen]
Jens Gren Mouritzen - hendes far
[I.G. Mouritzen]
Julia Christine Hansen - hendes mor
187021FolketællingNørre Esp Mølle, Thorsted, Ulfborg Sogn, Hind HerredMourids JensenJens Frederik Mouridsen; 39
Else Christensdatter; 45
Christen Jensen; 12
M.E. Nicoline Jensen; 9
Mourids Jensen; 3
18701228Ejendomshandel66 se under matr. 1czMikkel Nielsen, Paarup
Mads Hansen …[samme sted?]
Skjøde fra Mikkels Nielsen, Paarup til Mads Hansen [samme sted?], læst 7-9-1871
187169Ejendomshandel4aTroldhede i AssingPeder Bertelsen
Jens Frederiksen
Skjøde fra Peder Bertelsen til Jens Frederiksen paa M.Nr. 4a med Kongetiende, læst 18-1-1872
1874730Ejendomshandel4aTroldhede i AssingJens Frederiksen
Knud Knudsen
Skjøde fra Jens Frederiksen til Knud Knudsen paa M.Nr. 4a med Kongetiende, læst 17-9-1874
187511Ejendomshandel4b se under 1czIdrætsalle 5 (matr. nr. 1cz)Arvingerne efter Lars Nielsen, Troldhede i Assing
Rasmus Larsen
Skjøde fra arvingerne efter Lars Nielsen, Troldhede i Assing til Rasmus Larsen, læst 2-9-1875
188021FolketællingNørre Esp Mølle, Thorsted, Ulfborg Sogn, Hind HerredMourids Jensen, 13 år og hans familie
1880814PersonaliaEgeris MølleMathis Håkansen, Mølleforpagter ved Egeris Mølle
Sofie Frederikke Jensen, hustru
Viet 11-11-1879 i No Kirke, Hind Herred, Ringkøbing Amt.
Ved vielsen er Mathis møller på Voldbjerg Mølle.
Møllen er omtalt på dette link, som beskriver mølle og bageri som sammenkædede enheder på denne tid (sandsynligvis som det også skete i Troldhede).
https://www.hee.dk/voldbjerg-moelle/
18811210PersonaliaEgeris MølleMathis Håkansen, Mølleforpagter ved Egeris Mølle
Sofie Frederikke Jensen, hustru
Sønnen Mathis Kristian Haakonsen f. 10-12-1881 og hjemmedøbt 11-12-1881
188227Ejendomshandel3 og 20 Matr. nr. 3 Viumkrog i forening med nr. 20 Nr. Vium Østl. delJens Christiansen
Carsten Christiansen
Skjøde fra Jens Christiansen til Carsten Christiansen paa M.Nr. 3 {Viumkrog} og 20 {Nr.Vium Østlige del}, læst 6-7-1922 {lysning 40 år efter handlens indgåelse!}.
1882218Udstykning1f->1g+1h1g udgjorde indtil 18-12-1889 hele arealet på Jernbanegade modsat stationen.
1f udgik af matriklen 5-10-1959, da den resterende del af 1f blev udlagt til offentlig vej.
1h udgjorde i starten Dalgasgades vestre side Dalgasgade 3 [anno 2022]
1882221Udstykning1h->1h+1i1h=Dalgasgade 3 [anno 2022]
1i=Dalgasgade 1 [anno 2022]
1882330Ejendomshandel1g (Parcel af 1f)1g udgjorde indtil 18-12-1889 hele arealet på Jernbanegade modsat stationen.Mads Rahbek
Laurids Jessen
Skøde fra Mads Rahbek til Laurids Jessen paa Matr. Nr. 1g (Parcel af 1f) læst 13-4-1882
1882330Ejendomshandel1iDalgasgade 1Chr. SørensenSkøde til Chr. Sørensen dateret adkomst 30-3-1882 og med påtegning 10-4-1883. Tinglæst 10-5-1883
1882416PersonaliaNørre Esp Mølle, Thorsted, Ulfborg Sogn, Hind HerredMourids Jensen
Jens Frederik Mouridsen - far
Else Kristensdatter - mor
Konfirmation:
Født i Grønnehus i Thim 25. Oktober 1866, døbt 16. December 1866
Link til Mourids' far
Jens Frederik Mouridsen på FamilySearch:
https://www.familysearch.org/tree/person/details/LVXF-X7P
1883221Udstykning1h->1h+1i1h=Dalgasgade 3 [anno 2022]
1i=Dalgasgade 1 [anno 2022]
1883410Ejendomshandel1h1h=Dalgasgade 3 [anno 2022]Chr. D. Eyby
[Christian David Eybye]
Mathis Håkanson
Chr. David Eyby får adkomst på matr. 1h den 30-3-1882 + 10-4-1883 og tinglæst 10-5-1883.
1883410Ejendomshandel1h+1i1h=Dalgasgade 3 [anno 2022]
1i=Dalgasgade 1 [anno 2022]
Mads Rahbek
Sørensen og Eyby
[Christen Sørensen] og
[Christian David Eybye]
Skøde fra Mads Rahbek til Sørensen og Eyby adkomst 31-3-1882 og 10-4-1883 paa M.Nr. 1h+1i tinglæst 10-5-1883.
1883816Personalia1l+1q+1zTroldhede Mølle
Datter Johanne Mathiesen Håkonsen
Mathis Håkonson, Møller
Sofie Frederikke Jensen - hans kone
Møller Mathis Håkansen og Hustru Sofie Frederikke Jensen, 34 Aar, Troldhede.
---
Datteren Johanne døbes i Nr. Vium Kirke den 16-8-1883.
Stationsforstander Valdemar Pagh's kone bar pigen.
Faddere: Landpost C.P. Jensen, ungkarl Johan Jepsen og gæstgiver C. Lauridsens hustru, alle af Troldhede
1884927Udstykning1a->1a+1k +1l+1m+1n+1o+1p+1q+1r+1s
1884927Udstykning1a ->1a+1r1r udgør, ved udstykningen den 27-9-1884 fra 1a, den senere Dalgasgades østlige del og tilsvarende Østergades nordlige del.
1884927Udstykning1a ->1a+1s1s udgør ved udstykningen den 27-9-1884 fra 1a det samlede areal ud mod Dalgasgade og Gåsdalsvej inkl. den senere anlagte vej: "Buen". Senere igen (4-7-1903) blev 1s udstykket i matr.nr. 1bt og 1s. Købmand J. Jørgensen mfl. drev i en årrække købmandsforretning fra matr. nr. 1bt.
1884927Udstykning1a->1a+1l1l udgør sammen med 1q og 1z det areal overfor stationsbygningen og ca. 150 m. mod øst og grænsende op mod 1r og 1y, som senere udstykkes til parceller og Østergade.
1884927Udstykning1i->1i+1m+1p1i=Dalgasgade 1 [Anno 2022]
1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 [Anno 2022]
1m inddrages under 1d [1d=Assingvej 2, Anno 2022] og udgår af matriklen 1-2-1993
188548Udstykning1b->1b+1cz1cz=Idrætsalle 5 [Anno 2023]
Opført 1906
1b iflg. resolutiion 8-4-1885
1b udgøres i 2022 af matr. nr. 1cz, Idrætsalle 5
188562Ejendomshandel1n+1b [udstykket fra 1a]1n+1b [udstykket fra 1a] se under matr. ensen paa matr. 1czMads Rakbek
Chr. P. Jensen
[Christian Peder Jensen]
Skjøde fra Mads Rahbek til Chr. P. Jensen paa matr. 1n og 1b tinglæst 8-10-1885
1885710Ejendomshandel1m+1p1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno2022)
1m inddrages under 1d [1d=Assingvej 2 Anno 2022] og udgår af matriklen 1-2-1993
Mads Rahbek
Lauge Nielsen
Skjøde fra Mads Rahbek til Lauge Nielsen paa 1m og 1p med Kongetiende læst den 30-7-1885
1885829Ejendomshandel1i1i=Dalgasgade 1 [Anno 2022]Chr. Sørensen
Chr. Olsen
Skjøde fra Chr. Sørensen til Chr. Olsen paa Mnr. 1i læst 17-9-1885
18851213Ejendomshandel6Se under 1nMads Hansen
Christian Peder Jensen
Skjøde fra Mads Hansen til Christian Peder Jensen paa M.Nr. 6 lyst 17-3-1887.
-- Forenet med Mnr. 1n Viumkrog, se denne matrikel.--
1886210Udstykning1d->1d+1t1d=Assingvej 2 [Anno 2023]
Opført 1913 jf. BBR
1t=Sdr. Feldingvej 16 [Anno 2022]
Hus og stald opført 1914 iflg. BBR
1886428Ejendomshandel1t1t=Sdr. Feldingvej 16 [Anno 2022]
Hus og stald opført 1914 iflg. BBR
Jens Jepsen
Karsten Pedersen
Skøde fra Jens Jepsen til Karsten Pedersen paa M.Nr. 1t , læst 20-12-1888
1886514Ejendomshandel1l+1q+1r og en Parcel af 1k1l+1q+1r og en Parcel af 1k se under matr. 1cz dateret 9-11-Mads Rahbek
Chr. Christensen
Kjøbekontrakt fra Mads Rahbek til Chr. Christensen paa matr. 1n og 1b tinglæst 27-5-1886
Skjøde fra samme til samme dateret 9-11-1888 tinglæst 24-1-1889
1886721Ejendomshandel1c+1dLandbrugsjord øst for jernbanenJens Jepsen
Johan Jensen
Skjøde fra Jens Jepsen til Johan Jensen paa M.Nr. 1c og 1d med Kongetiende
18861127Udstykning1k->1k+1u1k=8c Den Østlige Del, Nr. Vium. [8c=Toudalvej 1 opført 1917]
1u udgør anno 2023 et smalt jordstykke mellem Industrivej og Østergade placeret mellem første husrække på Mølgaardsvejs østlige side med de ulige husnumre og Troldtekt's jorde, iflg. BBR 2023.
18861217Ejendomshandel4b se under 1czIdrætsalle 5 (matr. nr. 1cz)Rasmus Larsen
Christian Peder Jensen
Skjøde fra Rasmus Larsen til Christian Peder Jensen paa M.Nr. 4b med Kongetiende lyst 17-3-1887. Til Forening med Mnr. 1n Viumkrog
1887114Ejendomshandel7c [Østlige del]7c [Østlige del] se under matr. r. 1czNiels Christensen
Carsten Christensen
Slkjøde fra Niels Christensen til Carsten Christensen paa M.Nr. 7c, læst 27-1-1887
1887311Ejendomshandel1hDalgasgade 3 [anno 2022]Mathis Håkanson
Jens Chr. Christensen
Fogedudlægsskøde - efter Mathis Håkanson -, læst 9-2-1888 til Jens Chr. Christensen
1887621Ejendomshandel1g1g udgjorde indtil 18-12-1889 hele arealet på Jernbanegade modsat stationen.Laurids Jensen
Carl Lauridsen
Skøde fra Laurids Jensen til Carl Lauridsen paa M.Nr. 1g læst den 30-6-1887
18871214Udstykning1o->1o+1v"Matrikel 1v er ubebygget" [Dec. 1887]
1888128Ejendomshandel1v1v=Jernbanegade 7 [Anno 2023]
Opført 1922
Mads Rahbek
Niels Pedersen
Skøde [fra Mads Rahbek] til Niels Pedersen på Mnr. 1v. lyst 16-2-1888.
Anmærkning:
Ejeren af Møllen paa 1l og 1q har for sig og Møllesøgende fri Færdsel over Ejendommen. [Set matrikelkort 1857-1896 (detailkort), hvor 1l og 1q fremgår som nabomatrikel til 1z.
Påtegning 18-10-1894: L. [lyst] Paategning (30-869), hvorefter Færdelsretten ikke vedrører Mnr. 1am.
1888218Udstykning1p->1p+1x1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno2022)
1x udlægges 12-6-1990 til offentlig vej og udgår af matriklen.
1888228BekendtgørelseTroldhede MølleKristen Kristensen
(Christen Christensen)
Minna Nielsine Kristensen
Andreas Kristensen
Bekjendtgjørelse.
At vor kjære eneste Søn, Andreas Kristensen, 18 Aar gammel, i dag efter længere Tids Svaghed, er afgaet ved en blid og rolig Død, bekjendtgøres for vore langtfraværende Slægt og Venner.
Troldhede Mølle den 28. Februar 1888.
Mina Nielsine Kristensen, født Nielsen
Kristen Kristensen
.
188833Tinglysning1iDalgasgade 1 [anno 2022]Chr. OlsenKonkrusdekret tinglæst 8-3-1888. Udløbet 9-7-1891
1888618Ejendomshandel1g1g udgjorde indtil 18-12-1889 hele arealet på Jernbanegade modsat stationen.Carl Lauridsen
Vilhelm Christensen
Skjøde fra Carl Lauridsen til Vilh. Christensen paa M.Nr. 1g, læst 21-6-1888
1888627Ejendomshandel1x1x {hjørnegrunden Kirkegade/Sdr. Feldingvej} udlægges til offentlig vej den 12-6-1990 og udgår af Matriklen.Lauge Nielsen
Peder Thomsen
Skøde fra Lauge Nielsen til Peder Thomsen paa M.Nr. 1x, læst 19-7-1888 (1x er bebebygget).
{anført i tingbogen at '1x fra 1m' men 1x er udstykket fra 1p iflg resolution 20-10-1894.}
1888627Ejendomshandel
1888119Ejendomshandel1l+1q+1r+1u1l inddrages under 1u den 11-5-1966 og udgår herefter af matriklen.
1u udgør anno 2023 et smalt jordstykke mellem Industrivej og Østergade placeret mellem første husrække på Mølgaardsvejs østlige side med de ulige husnumre og Troldtekt's jorde, iflg. BBR 2023.
1q blev udlagt til Jernbane
1r udlagt til offentlig vej 27-10-1997 og udgår af matriklen.
Mads Rahbek
Christen Christensen
[Kristen Kristensen]
Skjøde til Chr. Christensen paa 1l, 1q, 1r og 1u med Kongetiende læst 24-1-1889
18881111Ejendomshandel1a+1f+2+19+1k1f udgik af matriklen 5-10-1959, da den resterende del af 1f blev udlagt til offentlig vej.Mads RahbekSkjøde til Mads Rahbek paa M.Nr. 1a, 1f, 2, 19 og 1k med Andel Kongetiende til Eiendommen i N. Vium
18881112Ejendomshandel1c+1d1c=Kirkegade 22 [Anno 2023]
[1c opført 1892]
1d=Assingvej 2 [Anno 2023]
[1d Opført 1913]
Johan Jensen
Niels Jensen
Skjøde fra Johan Jensen til Niels Jensen paa M.Nr. 1c og 1d med Kongetiende, læst 15-11-1888
1889128Ejendomshandel1o1o=Jernbanegade 9 [Anno 2023]
(Hus opført 1880)
Mads Rahbek
Olsen, Kjøbmand [Christen Olsen]
Skøde fra Mads Rahbek til Kjøbmand [Christen] Olsen paa M.Nr. 1o hvorefter der indrømmes Ejeren af Møllen paa M.Nr. 1l og 1q Viumkrog [Møllens oprindelige matrikler før udstykning til bl.a. 1br] for sig og Møllesøgende Ret til Færdsel over Ejendommen , lyst 11-7-1889
1889131Tinglysning1m+1p+1ø+1aa1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno2022)
1aa=Kirkegade 4 [Anno 2022]- Hus opført 1917 på 1aa.
1m inddrages under 1d [1d=Assingvej 2 Anno 2022] og udgår af matriklen 1-2-1993
=Buen 11 [anno 2022] Hus opført 1900
Lauge Nielsens Enke
Maren Kristensen
Tilladelse til uskiftet bo for Lauge Nielsens Enke, Maren Kristensen, tinglæst 11-9-1890
188946Ejendomshandel1g1g udgjorde indtil 18-12-1889 hele arealet på Jernbanegade modsat stationen.Vilhelm Christensen
Henrik Hansen
Skjøde fra Vilh. Christensen til Henrik Hansen paa Mnr. 1g, læst 11-4-1889.
1889614Ejendomshandel1sDalgasgade 11Bodil Kirstine Rahbek
Johannes Rasmussen, Smed
Skøde fra Bodil Kirstine Rahbek til Smed Johannes Rasmussen læst den 8-8-1889. Adkomst gviet 14-6-1889.

[Johannes Frederik Rasmussen, f. 31-3-1863 i Jelling - FT1890 i Troldhede]
1889711Ejendomshandel1o1o=Jernbanegade 9 [Anno 2023]
(Hus opført 1880)
Kjøbmand Olsen [Christen Olsen]
Andreas Pedersen og
Jens Chr. Jensen
Auktionskjøde fra Auktionsretten i Kjøbmand Olsens konkursbo til Andreas Pedersen og Jens Chr. Jensen paa M.Nr. 1o, læst 11-7-1889.

{Andreas Pedersen er af Vindbek [Vinbæk] i Borris og Jens Chr. Jensen, Gaardmand af Krog i Borris}.
1889711Ejendomshandel1o1o=Jernbanegade 9 [Anno 2023]
(Hus opført 1880)
Jens Chr. Jensen
Andreas Pedersen
Skjøde fra Jens Chr. Jensen til Andreas Pedersen paa dennes [Jens Chr. Jensen] Andel, læst 11-7-1889.
Købesum: Kr. 140
{Andreas Pedersen er af Vindbek [Vinbæk] i Borris og Jens Chr. Jensen, Gaardmand af Krog i Borris}.
188986Tinglysning1sDalgasgade 11Mads Rahbek
Bodil Kirstine Rahbek
Tilladelse til uskiftet bo for Mads Rahbeks Enke Bodil Kirstine Rahbek tinglæst 8-8-1889
18891218Udstykning1l->1l+1q+1z
18891218Udstykning1q->1q+1z - hvor 1q hidtil udgjorde hele arealet på Jernbanegade modsat stationen.1g er matriklen hvor Gæstgivergården/Hotel Troldhøj blev opført i året 1900.
1z er Aakjærsvej 1A, hvor der blev opført bygning i 1900.
18891228Udstykning1l->1l+1u+1y1l inddrages under 1u den 11-5-1966 og udgår herefter af matriklen.
1u udgør anno 2023 et smalt jordstykke mellem Industrivej og Østergade placeret mellem første husrække på Mølgaardsvejs østlige side med de ulige husnumre og Troldtekt's jorde, iflg. BBR 2023.
1y=Østergade 15. Opført 1920 [Anno 2023]
1889PersonaliaMourids Jensen
1890124Ejendomshandel1r+1y+1z1z = Troldhede Mølle
1r = U-udstykket areal Østergade ex. 1aq+1ar
1y = U-udstykket areal
Kristen Kristensen
(Christen Christensen)
Mourids Jensen
Skøde fra Chr. Christensen [Kristen Kristensen] til Mourids Jensen, lyst 6-2-1890
189021Tinglysning1z1z=Troldhede MølleSkøde lyst om vejret for flere matrikler over 1z
189021FolketællingHerningTheodor Brock, Melhandler
FT1890 i Herning som "Melhandler", ugift, 26 år [født ca. 1854] i Ørsted
Anført uden pårørende med titel af Melhandler.
["Ørsted" findes i Båg Hrd. Odense+Ramsø Hrd. Roskilde+Rougsø Hrd. Randers]
189021FolketællingHus [Møllehuset?]TroldhedeMourids Jensen
Jens Frederik Jensen [far til Mourids]
Ane Marie Jensen
Nielsine Mølbjerg Jensen, Skolelærer
Mourids Jensen, 23 Aar; Født i S. Felding Sogn; Husfader; Jordbruger og Husmand
Jens Frederik Mouridsen;59 Aar;Enke;Født i Aadum Sogn;
Ane Marie Jensen; 30 Aar; G; Barn [Søster til Mourids?]; Født i Nr. Vium Sogn;Tjenesteydende
Nielsine Mølbjerg Jensen;3
? Aar;Vorgod Sogn;Skolelærer
1890315Udstykning1o->1o+1æ1o=Jernbanegade 9 [Anno 2023]
(hus opført 1880)
=Jernbanegade 11
(Anno 2022 er 1æ=Østergade 8)
1890422AnnonceTroldhede MølleMourids JensenUng orne til fri Afbenyttelse hos Undertegnede.
Troldhede Mølle i April 1890.
Mourids Jensen
1890430Ejendomshandel1x1x {hjørnegrunden Kirkegade/Sdr. Feldingvej} udlægges til offentlig vej den 12-6-1990 og udgår af Matriklen.Peder Thomsen
Niels Clausen
Skjøde fra Peder Thomsen til Niels Clausen paa M.Nr. 1x, læst 22-5-1890
1890430Udstykning1p->1p+1ø+1aa1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno2022)
1ø=Buen 11 [anno 2022] - Hus opført 1900
1aa=Kirkegade 4 [Anno 2022]- Hus opført 1917 på 1aa.
1890430Udstykning1p->1p+1aa1aa=Kirkegade 4 [Anno 2022]- Hus opført 1917 på 1aa.
1890818Ejendomshandel1ø=Buen 11 [anno 2022]
Hus opført 1900
Lauge Nielsens Enke
Maren Kristensen
C. Berthelsen, Smed
Skjøde fra Lauge Nielsens enken Maren Kristensen til Smed C. Berthelsen paa Mnr. 1ø, læst 25-9-1890
1890818Ejendomshandel1aa1aa=Kirkegade 4 [Anno 2022]
Opført 1917
Maren Kristensen
Hans Hansen
Skjøde fra Maren Kristensen til Hans Hansen paa Mnr. 1aa, læst 30-7-1896
1890917PersonaliaTroldhede MølleMourids Jensen, Møller
18901129Ejendomshandel1æ=Jernbanegade 11
1æ er bebygget anno 1890
1æ anno 2022 = Østergade 8
Andreas Pedersen
P. Lund, Købmand
Skjøde fra Andr. Pedersen til Kjøbmand P. Lund paa Mnr. 1æ, læst 4-6-1891
189118Tinglysning1m+1p1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno2022)
1m inddrages under 1d [1d=Assingvej 2 Anno 2022] og udgår af matriklen 1-2-1993
Niels MikkelsenVielsesattest vedr. Mnr. 1m+1p
189141AnnonceTroldhede MølleMourids Jensen, MøllerEn dygtig Smedesvend kan strax faa Arbejde i Troldhede Mølle pr. Troldhede St.
1891420Ejendomshandel1x1x {hjørnegrunden Kirkegade/Sdr. Feldingvej} udlægges til offentlig vej den 12-6-1990 og udgår af Matriklen.Peder Thomsen
Niels Clausen
Skøde fra Peder Thomsen til Niels Clausen paa M.Nr. 1x lyst 23-5-1890
1891614Ejendomshandel1iDalgasgade 1Peder PedersenLikvidationsskøde til Peder Pedersen paa Mnr. 1i, læst 9-7-1891
1891810Ejendomshandel1s1s udgør ved udstykningen den 27-9-1884 fra 1a det samlede areal ud mod Dalgasgade og mellem Buen og Gåsdalsvej, som senere igen (4-7-1903) blev udstykket i matr.nr. 1bt og 1s. Købmand J. Jørgensen mfl. drev i en årrække købmandsforretning fra matr. nr. 1bt.Johannes Rasmussen, Smed
Vesti Peder Jakobsen
Skøde fra Smed Johannes Rasmussen til Vesti Peder Jakobsen lyst 20-8-1891
18911120PersonaliaTroldhede MølleMourids Jensen
Eleonore Margrethe Jensen
Ungkarl Mourids Jensen, 25 Aar. Ejer af Troldhede Mølle i Nr. Vium Sogn.
Pigen Eleonore Magrete Jensen, 22 Aar i Skobæk [Sønder Borris Sogn]
Forlovere: J. G. Mouridsen [Eleonoras far] og Jens Frederik Mourdisen [Mourids' far].
1892126Ejendomshandel1iDalgasgade 1 [anno 2022]Peder Pedersen
J.P.A. Sørensen, Tømrermester
Skjøde fra Peder Pedersen til Tømrermester J.P.A. Sørensen paa Mnr. 1i, læst 11-3-1892
1892427Ejendomshandel1g1g er matriklen hvor Gæstgivergården/Hotel Troldhøj blev opført i året 1900.Henrik Hansen
Mads Rahbek
Skjøde fra Henrik Hansen til Mads Rahbek paa Mnr. 1g, læst 12-5-1892
1892525Udstykning1k->1k+1ab+1ac+1ad+1deMølgaard [1k+1ab]
1ad=Toudalvej 1 (anno 2022)
Toudalvej 1 har matrikler i ejerlavene Viumkrog og i Den østlige del af Nr. Vium
1892610Ejendomshandel1x1x {hjørnegrunden Kirkegade/Sdr. Feldingvej} udlægges til offentlig vej den 12-6-1990 og udgår af Matriklen.Niels Clausen
Iver Chr. Overgaard
Skøde fra Niels Clausen til Iver Chr. Overgaard på M.Nr. 1x lyst 21-1-1892
1892622Ejendomshandel1ae
(1ae er underlagt 1n 10-10-1994)
Idrætsalle 2 (matr. nr. 1n)Mads Rahbek
Christian Peder Jensen
Skøde fra Mads Rahbek til Christian Peder Jensen paa M.N. 1ae med Kongetiende lyst 30-6-1892
1892622Ejendomshandel1ac1ac henhører først under 1bu [1bu= Kirkegade 1 - opført 1910] og senere under 1ia, jf. HenvisningbladetMads Rahbek
Chr. Christensen
Skjøde fra Mads Rahbek til Chr. Christensen paa Matr. Nr. 1ac Viumkrog, adkomst 22-6-1892, tinglæst 4-8-1892
1892622Ejendomshandel1ac1ac henhører først under 1bu [1bu= Kirkegade 1 - opført 1910] og senere under 1ia, jf. HenvisningbladetChristen Christensen
Mourids Jensen
Skjøde fra Christen Christensen til Mourids Jensen paa M.nr. 1ac, læst 4-8-1892
1892713Ejendomshandel1a+1f+19+21a+1f+2 = Viumkrog
19=Nr. Vium Østl. Del
Mads Rahbek
Chr. Rahbek
Skøde fra Mads Rahbek til Chr. Rahbek paa M.nr. 1a+1f+2+19 [19=Østl. Del] med Kongetiende, lyst 27-7-1892
189333Ejendomshandel1k+1ab1ab=MølgaardMads Rahbek
Mourids Jensen
Skøde fra Mads Rahbek til Mourids Jensen paa 1k+1ab med Kongetiende, lyst 16-3-1893
"Mølgaard" opføres på matrikel 1ab, Viumkrog. Navnet på gården må stamme fra at han er mølleejer af Troldhede Mølle, da der ikke er bivis for at der er drevet mølleri fra "Mølgaard/Møllegaards" matrikel.
Bemærk: Ved FT 1901 er Mourids Jensen 'boelsmand' på 1r.
1893311Udstykning1f->1f+1g+1af1f udgik af matriklen 5-10-1959, da den resterende del af 1f blev udlagt til offentlig vej.
1893328Ejendomshandel1o1o=Jernbanegade 9 [Anno 2023]
(hus opført 1880)
Andreas Pedersen
P. Lund, Købmand
Skjøde fra Andr. Pedersen til Kjøbmand P. Lund paa Mnr. 1o, læst 6-4-1893.
{Andreas Pedersen er af Vindbek [Vinbæk] i Borris}.
189348Ejendomshandel1afJernbanegade 3
[Anno 2022]
Mads Rahbek
Laurids Chr. Jepsen
Skjøde fra Mads Rahbek til Laurids Chr. Jepsen paa Mnr. 1af, læst 20-4-1893
18931013Tinglysning1m+1p1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno2022)
1m inddrages under 1d [1d=Assingvej 2 Anno 2022] og udgår af matriklen 1-2-1993
Mageskifteskøde til Tømrer P. Sørensen paa 1m+1p, læst 19-10-1893
1894411Udstykning1f->1f+1ag
189468AnnonceTroldhede MølleTroldhede MølleRUGBRØD sælges mod kontant og byttes med Rug i Troldhede Mølle.
[Denne annonce var indrykket mange gange og i flere forskellige aviser.]
1894615BekendtgørelseMads Rahbæk [gæstgiver]
Niels Birkmose [sognerådsformand]
Troldhede Skole
Licitation
Lørdag den 23. Juni Formiddag Kl. 11 vil Sogneraadet være til Stede i Troldhede Gjæstgivergaard for at bortlicitere Arbejdet ved Opførelsen af et Skolehus i Troldhede Skoledistrikt. Konditioner, Tegning samt Overslag vil nævnte Dag blive fremlagt til Eftersyn hos Gjæstgiver Mads Rahbæk.
1894725Udstykning1af->1af+1ai1af=Jernbanegade 3 [anno 2022]
Bygning opført 1896 på 1af
1ai=Jernbanegade 5 [anno 2022]
Bygning opført 1900 på 1ai
--se også udstykning 22-9-1894 1v->1v+1am
1894725Udstykning1h->1h+1ah1h=Dalgasgade 3 [anno 2022]
1ah=Dalgasgade 5 [anno 2022]
1ah er bebygget i 1894
189482AnnonceTroldhede MølleTheodor Brock
[Møller og Melhandler Theodor Brock gift med Else Marie Nielsen].
Fra Troldhede Mølle anbefales 12-14 forskellige meltyper og gryn. "Alt i 1. Kl.s Varer til billigste Dagspriser mod kontant. Theodor Brock.
OBS.! Et større Parti gode Mejerioste sælges for 12 øre pr. Pd. [Pund] i hele Oste."
1894814AnnonceTroldhede MølleBrock
[Møller og Melhandler Theodor Brock gift med Else Marie Nielsen].
Møllerlærling.
Et ungt Menneske, som har Lyst til at lære Mølleriet, eller en, som har været ved Mølleriet et Aars Tid, kan faa Plads strax eller til 1. September paa Troldhede Mølle, ved Troldhede St.

Annoncen bringes igen flere gange og i Holstebro Dagblad den 7-3-1895 har den fået en tilføjelse, for at få bedre ansøgninger:
"NB. Uden god Anbefalinger nytter det ikke at melde sig."
1894816Ejendomshandel1ai1ai=Jernbanegade 5 [anno 2022]
Bygning opført 1900 på 1ai
Laurids Chr. Jepsen
Søren Hornbek Sørensen
Skjøde fra Laurids Chr. Jepsen til Søren Hornbek Sørensen paa M.Nr. 1ai, læst 13-12-1894
1894823Ejendomshandel4r [4r=Nr. Vium Østlige del]4r=Området op mod Nr. Viumvej og Toudalvej, og hvor Lille Kulsø ligger.Johan Jensen
Niels Jensen
Skjøde fra Johan Jensen til Nielsen Jensen paa M.Nr. 4r [Nr. Vium Østlige del] med Kongetiende, læst 6-9-1894
1894922Udstykning1v ->1v+1am1v=Jernbanegade 7 [anno 2022]
Opført 1922
1am inddrages under 1ai den 4-2-1992
--se også udstykning 25-7-1894 1af->1af+1ai
1894922Ejendomshandel1ah1ah=Dalgasgade 5 [anno 2022]Jens Chr. Christensen
Andreas Pedersen
{gift med Ane Kjerstine Eriksen}
Skjøde fra Jens Chr. Christensen til Andreas Pedersen paa Mnr. 1ah,læst 4-10-1894
1894927Udstykning1a->1a+1r
1894929Ejendomshandel1ag1ag udgjorde hele stykket op mod banen fra Dalgasgade bag de udstykkede matrikler: 1i, 1h, 1ah og 1s, og helt ud til ejerlauget Ahlergaarde - Gaasdal Hede.Chr. Rahbek
Mads Rahbek
Skjøde fra Chr.Rahbek til Mads Rahbek paa M.Nr. 1ag lyst 11-7-1895
1894929Ejendomshandel1ag1ag udgjorde hele stykket op mod banen fra Dalgasgade bag de udstykkede matrikler: 1i, 1h, 1ah og 1s, og helt ud til ejerlauget 'Ahlergaarde' Gaasdal Hede.Mads Rahbek
Laurids Chr. Jepsen
Skjøde fra Mads Rahbek til Laurids Chr. Jepsen paa Mnr. 1ag læst 11-7-1895
1894106Udstykning1d->1d+1ak+1al1al=Sdr. Feldingvej 29 [Anno 2023]
Opført 1935
1ak=Sdr. Feldingvej 16 [Anno 2023]
Opført 1914
18941014BegivenhedMourids Jensen, Møller
18941016Ejendomshandel1am1am inddrages under 1ai den 4-2-1992Niels Pedersen
Søren Hornbek Sørensen
Skøde fra Niels Pedersen til Søren Hornbek Sørensen paa M.Nr. 1am lyst 13-12-1894
18941020Udstykning1p->1p+1x+1an+1ao+1ap(1p+1cc+1as)=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno2022)
1x {hjørnegrunden Kirkegade/Sdr. Feldingvej} udlægges til offentlig vej den 12-6-1990 og udgår af Matriklen.
1an=Kirkegade 2 - Opført 1886
1ao=Sdr. Feldingvej 3 (Anno 2022) - Opført 1900
1ap inddrages under 1ao 4-2-1992
18941020Udstykning1x->1x+1an{1x=hjørnegrunden Kirkegade/Sdr. Feldingvej}
1x {hjørnegrunden Kirkegade/Sdr. Feldingvej} udlægges til offentlig vej den 12-6-1990 og udgår af Matriklen.
1an=Kirkegade 2 [Anno 2023]
Opført 1886
18941020Udstykning1x->1x+1ao+1ap1ao er 2022 = Sdr. Feldingvej 3.
Hus opført på matriklen 1900
1x {hjørnegrunden Kirkegade/Sdr. Feldingvej} udlægges til offentlig vej den 12-6-1990 og udgår af Matriklen.
18941215Ejendomshandel1x{1x=hjørnegrunden Kirkegade/Sdr. Feldingvej}
1x udlægges til offentlig vej den 12-6-1990 og udgår af Matriklen.
Iver Chr. Overgaard
Laurids Hansen
Skøde fra Iver Chr. Overgaard til Laurids Hansen paa M.Nr. 1x lyst 10-1-1895
18941229Udstykning1r ->1r+1aq+1ar
18941231Ejendomshandel1ak
[1t]
1ak [1t] Sdr. Feldingvej 16 [Anno 2022]
Hus og staldopført 1914 iflg. BBR
Jens Jepsen
Karsten Pedersen
Skjøde fra Jens Jepsen til Karsten Pedersenpaa M.Nr. 1ak [se 1t Viumkrog] med Kongetiende, læst den 24-1-1895
189522Udstykning1p->1p+1as1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno 2022)
1as=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno 2022)
189527Tinglysning1ah1ah=Dalgasgade 5 [anno 2022]
Hus opført 1903 ifl. BBR
Andreas Pedersen
Ane Kjerstine Eriksen, Enke
Tilladelse til at hensidde i uskiftet Bo til Enken efter Andreas Pedersen, Ane Kjerstine Eriksen
1895426Ejendomshandel1ah1ah=Dalgasgade 5 [anno 2022]
Hus opført 1903 ifl. BBR
Ane Kjerstine Eriksen, Enke
Ole Chr. Olesen, Skomager
Skjøde fra Ane Kjerstine Eriksen, enke efter Andreas Pedersen til Skomager Ole Chr. Olesen, læst16-5-1895
189555Ejendomshandel1x1x {hjørnegrunden Kirkegade/Sdr. Feldingvej} udlægges til offentlig vej den 12-6-1990 og udgår af Matriklen.Laurids Hansen
P. Jørgensen, Formand
Skøde fra Laurids Hansen til Formand P. Jørgensen på M.Nr. 1x lyst 30-5-1895 - tillige med parcellen M.Nr. 1an (se Ejendomshandel 5-5-1895)
189555Ejendomshandel1an1an=Kirkegade 2 [anno 2023]
Opført 1886
Laurids Hensen
P. Jørgensen, Formand
Skøde fra Laurids Hansen til Formand P. Jørgensen på M.Nr. 1an lyst 30-5-1895.
Matrikel 1an har servitut paa 1x.
1895710Udstykning1r -> 1r+1at+1au
1895819PersonaliaTheodor Brock, Melhandler og møller
Else Marie Nielsen, hans kone
Søn dør ½ år gammelt. Forældrene er Møller og Melhandler Theodor Brock gift med Else Marie Nielsen. [Se mere om Karl Theodor Brock under fanen 'Biografier')
1895925Ejendomshandel1at1at= Dalgasgade 8
[anno 2022]
Jan Christensen, TømrerSkjøde til Tømrer Jan Christensen læst 14-12-1895
{Pga. lakune i realregisteret kan sælger ikke umiddelbart fastslås.}
18951122Ejendomshandel4t
[udstykket fra 4g Østlige Del]
4t
[udstykket fra 4g Østlige Del] se under matr. r. 1cz
Jens Jepsen
Karsten Pedersen
Skjøde fra Jens Jepsen til Karsten Pedersen paa M.Nr. 4t, læst 12-12-1895
18951215BegivenhedMourids Jensen, Møller
Alvilda Margrethe Jensen
Jens Frederik Mouridsen
1896128Ejendomshandel1r+1y+1z1z = Troldhede Mølle
1r = Ikke udstykket areal af Østergade. Matr. 1aq+1ar er allerede udstykket.
(se matrikelkort 1857-1896)
Mourids Jensen
H. P. Thomsen, Troldhede Mølle
Troldhede Mølle er af Ejeren Mourids Jensen solgt til Forpagter H.P. Thomsen, Borris Mølle. Kjøbesummen er 14.500 Kr. Overtagelse sker til 1. Maj d. A.. Mourids Jensen beholder selv forskellige Byggepladser.
[
Omtale i Lemvig Folkeblad m.fl. 28-1-1896]
189651Ejendomshandel1r+1y+1z1z = Troldhede Mølle
1r = Ikke udstykket areal af Østergade.Matr. 1aq+1ar er allerede udstykket.
(se matrikelkort 1857-1896)
Mourids Jensen
H.P. Thomsen
Troldhede Mølle er af Ejeren Mourids Jensen solgt til Forpagter H.P. Thomsen, Borris Mølle. Kjøbesummen er 14.500 Kr. Overtagelse sker til 1. Maj d. A.. Mourids Jensen beholder selv forskellige Byggepladser.
[
Ovenstående er teksten fra en annonce bragt i bl.a. Lemvig Folkeblad 28-1-1896]
-----
Iflg. Realregisteret folio 237 [opslag 238/332 - lakune i realregistret hvorved foranindførte handler ikke fremgår]:
"Mourids Jensen til Møller H.P. Thomsen adkomst 1-9-1896 og tinglæst 10-9-1896 paa M.Nr. 1r+1y+1z med Kongetiende
1896517Ejendomshandel1v1v=Jernbanegade 7 [anno 2022]
Opført 1922
Søren Hornbek Sørensen
Th. Brock, Møller [Theodor Brock]
Skøde fra Søren Hornbek Sørensen til Møller Th. Brock paa Matr. 1v lyst 21-5-1896
189678Udstykning1y->1y+1ay
189678Udstykning1r ->1r+1av+1ax1av=Dalgasgade 14 (anno 2022)
1896822Udstykning1f ->1f+1aø1aø=Dalgasgade 21
(Hus opført 1921) og udlægges til off. vej
1f udgår af matriklen 5-10-1959
1896828Udstykning1f->1f+1az+1aæ+1aø1aæ=Dalgasgade 17
1aø=Dalgasgade 21 (Hus opført 1921)
1az=Dalgasgade 15 - hjørnet Dalgasgade/Gåsdalsvej. Matr. nr. i 2022 er 1 ca. Hus opført 1900
18961124Forpagtning
1aø=Dalgasgade 21 (Hus opført 1921)Theodor Baack [Brock]
H. P. Thomsen
"Forpagtning.
Troldhede Mølle og Bageri.

Møllen, beliggende ca. 50 Al. Fra St., 30 Al. Vingfang, Selvsvikker, god, solid (Kunde- og Handelsmølleri), flot Beboelse, vis-a-vis St., kan faaes i Forpagtning fra 1. Maj 1897.
Om ønskes, kan Bageriet faaes særskilt.
Min
Ejendom ved Troldhede St., 20 Al. Facade, god Bygning, beliggende ved Hovedgaden, passende for en Haandværker eller Næringsdrivende, kan kjøbes billigt.
Theodor Baack, Troldhede St."
1896121Ejendomshandel1g+1ag1g=Jernbanegade 1 [Anno 2022]
1ag=Blichersgade 12A og 14 [Anno 2022]
Opført 1800 og 1945
Mads Rahbek
Hans Christensen
Skjøde fra Mads Rahbek til Hans Christensen paa Mnr. 1g og 1ag læst 4-2-1897
1897331Ejendomshandel1h1h=Dalgasgade 3 [anno 2022]Andreas Pedersen
Jakob Jensen
Skjøde fra Andreas Pedersen til Jakob Jensen paa Mnr. 1h, læst 31-3-1897
1897616Udstykning1x->1x+1ba1x udlægges til offentlig vej den 12-6-1990 og udgår af Matriklen.
{1x=hjørnegrunden Kirkegade/Sdr. Feldingvej}
1897623Aftægtskontrakt55 se under matr. nr. 1czKnud Knudsen
Else Jacobsen, Hustru
Aftægtskontrakt med 1st. Prioritet i Mnr. 5, læst 20-1-1899
189772Ejendomshandel1ao+1ap+1ba1ao=Sdr. Feldingvej 6 (anno 2022)
1ap og 1ba lægges under 1ao den 4-2-1992
Laurids Hansen
Jens Andersen
Skøde fra Laurids Hansen til Jens Andersen paa Mnr. 1ao, 1ap og 1ba dat. 2-7-1897, lyst 29-7-1897 - med ret til færdsel over Mr. 1x og til Afbenyttelse af Brønden med Redskaber paa 1x.
189787Ejendomshandel1ø=Buen 11 [anno 2022]
Hus opført 1900
C. Berthelsen, Smed
Anders Nielsen
Skjøde fra Smed C. Berthelsen til Anders Nielsen paa M.Nr. 1ø, læst 12-8-1897
1897106Udstykning1p->1p+1bb+1bc1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 [Anno 2023]
1bb=Sdr. Feldingvej 25 [Anno 2023]
1bc=Kirkegade 14 [Anno 2023]
18971014Begivenhed1coTroldhede MissionshusL. Meldgaard, TømrerTroldhede Missionshus.
Huset opførtes af tømrer L. Meldgaard og kostede ca. 2.250 kr. og blev indviet 14-10-1897.
189869Ejendomshandel1iDalgasgade 1J.P.A. Sørensen, Tømmerhandler
N.K.K. Nielsen
Skøde fra Tømmerhandler J.P.A. Sørensen til N.K.K. Nielsen paa Mnr. 1i lyst 7-7-1898
189893Ejendomshandel1m+1p+1as1m inddrages under 1d [1d=Assingvej 2 Anno 2022] og udgår af matriklen 1-2-1993
1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno 2022)
1as=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno 2022)
H.P.Thomsen, Møller
A. Lykke Thomsen, Bankbestyrer
Fogedudlægsskøde til Møller H.P. Thomsen og Bankbestyrer A. Lykke Thomsen paa Mnr. 1m+1p+1as med Kongetiende, læst 20-3-1902
189893Tinglysning1bcKirkegade 14 [Anno 2022]
Opført 1897
Kirkelig Forening for Indre MissionFogedudlægsskjøde til Kirkelig Forening for indre Mission, læst 15-5-1912
1898105Udstykning1f->1f+1bd+1be1be=Gåsdalvej 9 [anno 2022]
1bd=Blichersgade 8 "Lysgaard" [anno 2022]
1899127Ejendomshandel1bdBlichersgade 8 "Lysgaard" [anno 2022]Chr. Rahbek
Karsten Pedersen
Skøde fra Chr. Rahbek til Karsten Pedersen paa M.Nr. 1bd med Kongetiende, læst 23-3-1899
1899127Ejendomshandel1be1be=Gåsdalvej 9 [anno 2022]
Chr. Rahbek
Knud Chr. Knudsen
Skøde fra Chr Rahbek til Knud Chr. Knudsen paa M.Nr. 1be med Kongetiende, lyst 6-4-1899
1899217Ejendomshandel1r+1y+1z1z = Troldhede Mølle indtil udstykningen i 1br og 1z i 23-5-1903, hvor møllen får matr. nr. 1br. På 1z er der opført bygning i 1900 (jf. BBR 2023]
1r = Ikke udstykket areal af det senere Østergade ekskl. 1aq+1ar, som er udstykket op mod Dalgasgade.
H.P. Thomsen, Møller
Jens Halby Pedersen
I.G. Mouritzen
A. Olesen, Gæstgiver
Chr. Olsen, Købmand
Skjøde fra Møller H.P. Thomsen til Jens Halby Pedersen,
I.G. Mouritzen, Gjæstgiver A. Olesen og Kjøbmand Chr. Olsen lyst 23-2-1899 (med Kongetiende)
I.G. Mouritzen er Mourids Jensens svigerfar
1899623Ejendomshandel5Knud Knudsen
Knud Christian Knudsen
Skjøde paa en Eng fra Tanderup 1 3/4 Alb. fra Knud Knudsen til Knud Christian Knudsen paa Mnr. 5 læst 20-7-1899.
Ved Resolution den 18-5-1933 er Matr.Nr. 4a nu i Forening med 5 og 7 Viumkrog m.fl. noteret som Landbrug .
1899623Ejendomshandel7Knud Knudsen
Knud Christian Knudsen
Skjøde fra Knud Knudsen til Knud Christian Knudsen paa Mnr. 7, læst 20-7-1899.
Med aftægtskontrakt til Knud Knudsen og Hustru Else Jacobsen.
Ved Resolution den 18-5-1933 er Matr.Nr. 4a nu i Forening med 5 og 7 Viumkrog m.fl. noteret som Landbrug .
1899623Ejendomshandel7+4a+5Knud Knudsen
Knud Christian Knudsen
Skjøde fra Knud Knudsen til Knud Christian Knudsen paa M.Nr. 4a med Konge- og Kirketiende, læst 20-7-1899
Ved Resolution den 18-5-1933 er Matr.Nr. 4a nu i Forening med 5 og 7 Viumkrog m.fl. noteret som Landbrug .
1899122Udstykning1bd->1bd+1bf1bd=
Blichersgade 8 "Lysgaard" [anno 2022]
1bf=Blichersgade 2 [anno 2022]
18991219Ejendomshandel1bf1bf=Blichersgade 2 [anno 2022]Jens Jepsen
Ane Marie Andersen
Skøde fra Jens Jepsen til Ane Marie Andersen paa Mnr. 1bf med Kongetiende
18991229Ejendomshandel1m+1p+1as1m inddrages under 1d [1d=Assingvej 2 Anno 2022] og udgår af matriklen 1-2-1993
1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno 2022)
1as=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno 2022)
H.P. Thomsen, Møller
A. Lykke Thomsen, Bankbestyrer
Morten Madsen
Skjøde fra Møller H.P. Thomsen og Bankbestyrer A. Lykke Thomsen til Morten Madsen paa Mnr. 1m+1p+1as med Kongetiende, læst 20-3-1902
1899Forpagtning
Troldhede Mølle og BageriChristian Husted Møller, Mølleforpagter
1900117Udstykning1l->1l+1bg1bg=Østergade 12
1900117Udstykning1a->1a+1q+1bh
1900117Udstykning1a->1a+1bi[1bi lægges under 1di 21-10-1959 og udgår af matr.]
190121FolketællingMøllehusetChristian Husted Møller, MølleforpagterUgift
190121FolketællingMøllehusetHans Hansen, Bager
190121Folketælling1rJSN: Der kan være tale om en mindre ejendom på matr. 1r, idet 1r+1y+1z samlet handles 17-2-1899, hvor bl.a. Mourids' svigerfar står som sælger til købmand Christen Olsen. Det er også fra 1r at 1ab bliver udstykket.Mourids Jensen, Boelsmand
1901222Ejendomshandel1aæ+1aø+1f+1bi1aæ=Dalgasgade 17
1aø=Dalgasgade 21 (Hus opført 1921)
[1bi lægges under 1di 21-10-1959 og udgår af matr.]
Chr. Rahbek
Wallén, Sagfører
Hans Christensen, Gjæstgiver
Skøde fra Chr. Rahbek [Viumkrog] til Sagfører Wallén og Gjæstgiver Hans Christensen paa M.Nr. 1aø, 1f og 1bi lyst 7-3-1901 - med Kongetiende.
1901228Ejendomshandel1az
[se 1ca]
1az=Dalgasgade 15 - hjørnet Dalgasgade/Gåsdalsvej.
Matr. nr. i 2022 er 1 ca.
Hus opført 1900
Chr. Rahbek
Mourids Jensen
Skøde fra Chr. Rahbek, Viumkrog til Mourids Jensen, adkomst 28-2-1901 og lyst 12-12-1901.
1901321Ejendomshandel1s1s udgør ved udstykningen den 27-9-1884 fra 1a det samlede areal ud mod Dalgasgade og mellem Buen og Gåsdalsvej, som senere igen (4-7-1903) blev udstykket i matr.nr. 1bt og 1s. Købmand J. Jørgensen mfl. drev i en årrække købmandsforretning fra matr. nr. 1bt.Vesti Peder Jakobsen
Rasmus Knudsen, Murer
Skøde fra Visti Peder Jakobsen til Murer Rasmus Knudsen lyst 28-3-1901
1901429Ejendomshandel1bdBlichersgade 8 "Lysgaard" [anno 2022]Karsten Pedersen
Jens Kr. Jensen Krog
Marie Margrethe Kjær Christensen
Skjøde fra Karsten Pedersen til Jens Kr. Jensen Krog og Marie Margrethe Kjær Christensen paa M.Nr. 1bd med Kongetiende, læst 23-5-1901
190151Tinglysning1t+1ak+4t1ak=Sdr. Feldingvej 16
Opført 1914
Christen JohnsenVielsesattest for Christen jensen paa Mnr. 1t, 1ak og 4t med Kongetiende til 1ak.
1901731Udstykning1bi->1bi+1bm[1bi lægges under 1di 21-10-1959 og udgår af matr.]
[1bm udgået, se 1bl]
1901731Udstykning1f->1f+1bk+1bl
1901830Ejendomshandel1t+1ak+4t1ak=Sdr. Feldingvej 16
Opført 1914
Karsten Pedersen
Ferdinand Jensens Enke
Andersine Frandsen
Skjøde fra Karsten Pedersen til Ferdinand Jensens Enke, Andersine Frandsen paa M.Nr. 1t+1ak+4t med Kongetiende til 1ak
1901913Ejendomshandel1bf1bf=Blichersgade 2 [anno 2022]Ane Marie Andersen
Carsten Pedersen, Landpost
Skøde fra Ane Marie Andersen til Landpost Carsten Pedersen lyst 26-9-1901 med Kongetiende
19011213Ejendomshandel1aæ+1bk1aæ=Dalgasgade 17
1bk=Gåsdalvej mellem 12A og 14 (ubebygget) samhørende med matr. 1ou (landbrugsareal)
Wallén, Sagfører
Hans Christensen, Gjæstgiver
Ole Holm
Skøde fra Sagfører Walén og Gjæstgiver Hans Christensen paa M.Nr. 1aæ, 1aø, 1f og 1bi til Ole Holm lyst 9-1-1902
19011218Udstykning1v -> 1v+1bn1v=Jernbanegade 7 [anno 2022]
Opført 1922
1bn inddrages under 1ai den 4-2-1992.
1ai=Jernbanegade 5 [anno 2022]
1902116Ejendomshandel1o1o=Jernbanegade 9 [Anno 2022]
Opført 1880
P. Lund, Købmand
Hermann Stausbøll, Murer
Skøde fra Kjøbmand P. Lund til Murer Hermann Stausbøl paa M.Nr. 1o, læst 20-3-1902
190255Ejendomshandel1t+1ak+4t1ak=Sdr. Feldingvej 16
Opført 1914
Christen Johnsen
Søren Madsen
Skjøde fra Christen Johnsen til Søren Madsen paa M.nr. 1t, 1ak og 4t med Kongetiende til 1ak, læst 22-5-1902
1902515Tinglysning1bc1bc=Kirkegade 14 [Anno 2023]
Opført 1897
Kirkelig Forening for Indre Mission i D.Fogedudlæg til Kirkelig forenig for indre mission i D. på 1bc.
190269Ejendomshandel1aæ+[1bi]+1bk1aæ=Dalgasgade 17
1bk=Gåsdalvej mellem 12A og 14 (ubebygget) samhørende med matr. 1ou (landbrugsareal)
[1bi underlægges 1di 21-10-1959 og udgår af matr.]
Ole Holm
Niels Jacob Jensen
Mageskifteskøde fra Ole Holm til Niels Jacob Jensen lyst 10-7-1902 med tilføjet Paategning dateret 13-10-1902 og lyst 16-10-1902 - "hvorefter overdrages M.nr. 1bk i stedet for 1bi, der fejlagtig er bleven anført i Skjødet i stedet for M.nr. 1bk"
1902611Licitation[1br] Møllens placeringNyt stuehus og reparationer ved Troldhede Mølle.
1br er møllens placering efter opdeling af 1l og 1q og 1z, som lå i forlængelse af hinanden mellem den senere Østergade og Stationen
Aktieselskabet Troldhede MølleSkriftlige tilbud ønskes paa Opførelse af nyt Stuehus samt nogle Reparationsarbejder ved Troldhede Mølle.
Konditioner, Tegning og Beskrivelse henligger til Eftersyn paa Gjæstgivergaarden i Borris til den 16. ds. Tilbuddene vil blive aabnede den 17. ds. paa Møllen i Troldhede Kl. 4 eftermiddag.
Aktieselskabet Troldhede Mølle.
1902620Ejendomshandel1v1v=Jernbanegade 7 [anno 2022]
Opført 1922
Chr. Villadsen, [Gosvig]
Laurids Antonius Nielsen
Jens Chr. Jensen Krog
Niels Chr. Smedegaard
Peder Jensen
Jens Linaa Christensen
Skifteudlægsskøde til Chr. Villadsen, Gosvig, Laurids Antonius Nielsen, Jens Chr. Jensen Krog, Niels Chr. Smedegaard, Peder Jensen, Jens Linaa Christensen paa M.nr. 1v kyst 26-6-1902.
190275Ejendomshandel1g+1ag1g=Jernbanegade 1 [Anno 2022]
1ag=Blichersgade 12A og 14 [Anno 2022] Opført 1800 og 1945
Hans Christensen
Søren Andersen
Skjøde fra Hans Christensen til Søren Andersen paa Mnr. 1g og 1ag læst 18-9-1902
190282Ejendomshandel1be1be=Gåsdalvej 9 [anno 2022]
Knud Chr. Knudsen
Anton Knudsen
Skjøde fra Knud Chr. Knudsen til Anton Knudsen paa M.Nr. 1be, læst 7-8-1902
1902812Ejendomshandel1az
[se 1ca]
1az=Dalgasgade 15 - hjørnet Dalgasgade/Gåsdalsvej. Matr. nr. i 2022 er 1 ca. Hus opført 1900Mourids Jensen
Thue Ørskov Christensen
Skøde fra Mourids Jensen til smedemester Thue Ørskov Christensen lyst 25-9-1902.
190298Ejendomshandel1s1s udgør ved udstykningen den 27-9-1884 fra 1a det samlede areal ud mod Dalgasgade og mellem Buen og Gåsdalsvej, som senere igen (4-7-1903) blev udstykket i matr.nr. 1bt og 1s. Købmand J. Jørgensen mfl. drev i en årrække købmandsforretning fra matr. nr. 1bt.Rasmus Knudsen, Murer
Marie Cathrine Pedersen
Skøde fra Murer Rasmus Knudsen til Marie Cathrine Pedersen paa Mnr. 1s lyst 11-9-1902
19021112Ejendomshandel1t+1ak+4t1ak=Sdr. Feldingvej 16
Opført 1914
Søren Madsen
Anders Jensen
Skjøde fra Søren Madsen til Anders Jensen paa M.nr. 1t+1ak+4t, læst 13-11-1902
19021127Ejendomshandel1bn1bn inddrages under 1ai 4-2-1992Chr. Villadsen, Gosvig
Laurids Antonius Nielsen
Jens Chr. Jensen Krog [Krag?]
Niels Chr. Smedegaard
Peder Jensen
Jens Linaa Christensen
Søren Hornbek Sørensen, Overportør
Skøde fra Chr. Villadsen, Gosvig; Laurids Antonius Nielsen; Jens Chr. Jensen Krog [Krag?]; Niels Chr. Smedegaard; Peder Jensen; Jens Linaa Christensen til Overportør Søren Hornbek Sørensen lyst 2-7-1903
1903128Udstykning1b-> 1b+1n+4b+6+1af+1bo+1bp1bo+1bp= Kirkegade 3S [Anno 2023] 1b hører herefter sammen med 1n
1903128Udstykning1n->1n+1bo1bo+1bp= Kirkegade 3S [Anno 2023]
190322Ejendomshandel1s1s udgør ved udstykningen den 27-9-1884 fra 1a det samlede areal ud mod Dalgasgade og mellem Buen og Gåsdalsvej, som senere igen (4-7-1903) blev udstykket i matr.nr. 1bt og 1s. Købmand J. Jørgensen mfl. drev i en årrække købmandsforretning fra matr. nr. 1bt.Marie Cathrine Pedersen
Ane Eskesen
Skøde fra Marie Cathrine Pedersen til Ane Eskesen paa Mnr. 1s lyst 11-6-1903
1903414Ejendomshandel1af1af=Jernbanegade 3 [anno 2022]
Bygning opført 1896
Laurids Chr. Jepsen
Iver Chr. Christensen, Træhandler
Auktionsskjøde til Træhandler Iver Chr. Christensen paa M.Nr. 1af, læst 23-4-1903
1903523Udstykning1y ->1y+1bq1bq inddrages under 1bs den 27-10-1972 og udgår af matriklen.
1903523Udstykning1r->1r+1bs1bs=Aakjærsvej 6
(Opført 1906)
1bq inddrages først under 1da og senere under 1bs. Matr. 1bs udgår den 27-10-1972 af matriklen og sammen med 1da udlægges de til offentlig vej, inkl. 1br, hvor Troldhede Mølle lå, til "Trekanten".
1903523Udstykning1z->1z+1br1br er nu Troldhede Mølles placering.
1z er den resterende del af den oprindelig matrikel 1z og matriklen, der anno 2022 er Aakjærsvej nr. 1A. Og hvorfra der i en årrække er drevet købmandsforretning.
Opført 1900
1903612Ejendomshandel1s1s udgør ved udstykningen den 27-9-1884 fra 1a det samlede areal ud mod Dalgasgade og mellem Buen og Gåsdalsvej, som senere igen (4-7-1903) blev udstykket i matr.nr. 1bt og 1s. Købmand J. Jørgensen mfl. drev i en årrække købmandsforretning fra matr. nr. 1bt.Ane Eskesen
Carl Ferdinand Hansen, Tømrer
Skøde fra Ane Eskesen til Tømrer Carl Ferdinand Hansen paa Mnr. 1s lyst 18-6-1903.
1903613Ejendomshandel1hDalgasgade 3 [anno 2022]
Opført 1921 jf. BBR
Jakob Jensen
O.M. Olesen, Manufakturhandler
Skjøde fra Jakob Jensen til Manufakturhandler O.M. Olesen paa Mnr. 1h, læst 25-6-1903
1903614Ejendomshandel1bn1bn se under matr. asmussen paa matr.nr. 1czSøren Hornbek Sørensen, Overportør
M. Rasmussen
Skøde fra Overportør Søren Hornbech Sørensen til M. Rasmussen paa matr.nr. 1bn lyst 2--7-1903
1903614Ejendomshandel1ai+1am1ai=Jernbanegade 5 [anno 2022]
Bygning opført 1900 på 1ai
1am inddrages under 1ai den 4-2-1992
Søren Hornbek Sørensen
M. Rasmussen
Skjøde fra Søren Hornbek Sørensen til M. Rasmussen paa M.Nr. 1ai og 1am, løst 2-7-1903.
1903616Ejendomshandel1iDalgasgade 1N.K.K. Nielsen
Marie Margrethe Kjær Christensen, Frøken (se note)
Skøde fra N.K.K. Nielsen til Frøken Marie Margrethe Kjær Christensen lyst 9-7-1903
190374Udstykning1s->1s+1bt1bt=Dalgasgade 11
1s=Blichersgade 5
190379Ejendomshandel1bn1bn inddrages under 1ai 4-2-1992M. Rasmussen
Inge Karl Nielsen
Skøde fra M. Rasmussen til Inge Karl Nielsen paa matr.nr. 1bn lyst 16-7-1903
190379Ejendomshandel1ai+1am1ai=Jernbanegade 5 [anno 2022]
Bygning opført 1900 på 1ai
1am inddrages under 1ai den 4-2-1992
M. Rasmussen
Inge Karl Nielsen
Skøde fra M. Rasmussen til Inge Karl Nielsen paa matr.nr. 1bn lyst 16-7-1903
190415Ejendomshandel1bq+1br+1bs[1bs=Aakjærsvej 6 i 2022 som iflg BBR er opført 1906]
[1bq lægges under 1bs 27-10-1977]
[1br er Troldhede Mølles placering]
Jens Halby Pedersen
Chr. Olesen, Møller
Skøde fra Jens Halby Pedersen m.Fl. til Møller Chr. Olesen paa MNr. 1bg, 1br og 1bs lyst 11-2-1904
190415Tinglysning1bq+1br+1bs[1bs=Aakjærsvej 6 i 2022 som iflg BBR er opført 1906]
[1bq lægges under 1bs 27-10-1977]
[1br er Troldhede Mølles placering]
Chr. Olesen, Møller
Jens Halby Pedersen m.fl. (sælgerne)
Servitut paa Mnr. 1bg, 1br og 1bs, hvorefter den i Skjellet mellem Mnr. 1br og 1z Viumkrog stående Gavl er fælles Brandgavl mellem Bygningerne paa disse 2 Parcellleer, og hvorefter Sælgerne forbeholder sig for Mnr. 1z Vejret over Mnr. 1br.
1904111Ejendomshandel1aø+1bm+1bl+1f+1bi [1/10-del heraf]1aø=Dalgasgade 21 (Hus opført 1921)
[1bi lægges under 1di 21-10-1959 og udgår af matr.]
[1bm udgået, se 1bl]
Skøde på en Tiendedels Anpart i Matr. Nr. 1aø, 1bm, 1bl, 1f og 1bi lyst 26-9-1907
1904211Tinglysning1zAakjærsvej 1A (Anno 2022)
Opført 1900
Skøde lyst om ret for 1bq m.fl. til brønd på 1z.
[1z reduceret matrikel efter 1br er udskilt.]
Iflg. BBR er bygning opført 1900
190483Udstykning1c->1c+1bu1bu=Kirkegade 1 [Anno 2022]
1904813Ejendomshandel1ao+1ap+1ba1ao er 2022 = Sdr. Feldingvej 3.
Hus opført på matriklen 1900
1ap og 1ba lægges under 1ao den 4-2-1992
Christen Olesen, MøllerSkifteudlægsskøde til Møller Christen Olesen paa M.nr. 1ao, 1ap og 1ba dateret 13-8-1904, lyst 15-9-1904
19041024Ejendomshandel1t+1ak+4t1ak=Sdr. Feldingvej 16
Opført 1914
Anders Jensen
Carl Marinus Stausbøll
Skjøde fra Anders Jensen til Carl Marinus Stausbøll paa M.Nr. 1t, 1ak og 4t med Kongetiende til 1ak, lyst 3-11-1904
19041119Udstykning1s+1bt->1s+1bt+1bv+1by1bt=Dalgasgade 11
1s=Blichersgade3-5 [anno 2022]
1bv inddrages under 1bt, og udgår af matriklen 30-1-1981.
[1by+1bz+1bæ]=Dalgasgade 6 (Anno 2022)
1by - se under 1bz.
19041216Ejendomshandel1sBlichersgade 3+5Carl Ferdinand Hansen, Tømrer
Jens Jensen Frøslev, Landpost
Skøde fra Tømrer Carl Ferdinand Hansen til Landpost Jens Jensen Frøslev (ankom til Troldhede fra Sdr. Felding i 1904) paa Mnr. 1s lyst 16-2-1905.
19041221Ejendomshandel1g+1ag1g=Jernbanegade 1 [Anno 2022]
1ag=Blichersgade 12A og 14 [Anno 2022] Opført 1800 og 1945
Søren Andersen
Christian Christensen
Skjøde fra Søren Andersen til Christian Christensen paa M.Nr. 1g og 1ag, læst 12-1-1905
190517Ejendomshandel1aø+1bm+1bl+1f+1bi [1/10-del heraf]1aø=Dalgasgade 21 (Hus opført 1921)
[1bi lægges under 1di 21-10-1959 og udgår af matr.]
[1bm udgået, se 1bl]
Hans Christensen, Gjæstgiver
Mads Pedersen, Hotelejer
Chr. Bjerg Jensen
Skøde fra Gjæstgiver Hans Christensen til Hotelejer Mads Pedersen og Chr. Bjerg Jensen på en Tiendedels Anpart i Matr. Nr. 1aø, 1bm, 1bl, 1f og 1bi lyst 26-9-1907
190519Ejendomshandel1l+1q+1ac+1by+1bh+1u1ac henhører først under 1bu [1bu= Kirkegade 1 - opført 1910] og senere under 1ia, jf. HenvisningbladetKirsten Marie Larsen
Mads Chr. Clemmensen Larsen
Lars Chr. Clemmensen Larsen
Niels Clemmensen Larsen
Fogedudlægsskøde til Kirsten Marie Larsen, Mads Chr. Clemmensen Larsen, Lars Chr. Clemmensen Larsen og Niels Clemmensen Larsen paa M.Nr. 1l, 1q, 1ac, 1by, 1bh samt 1u med Kongetiende, læst 19-1-1905
1905220Ejendomshandel1r+1y+1z1z = Aakjærsvej 1A [Anno 2023]
Opført 1900
1r = Ikke udstykket areal af det senere Østergade ekskl. 1aq+1ar, som er udstykket op mod Dalgasgade.
Jens Halby Pedersen
I.G. Mouritzen
A. Olesen, Gæstgiver
Chr. Olsen, Købmand
Mads Rahbek Sørensen, Detailist
Skøde fra Jens Halby Pedersen, I.G. Mouritzen, Gæstgiver A. Olesen og Købmand Chr. Olsen lyst 2-3-1905 (med Kongetiende) til Detailist Mads Rahbek Sørensen paa Mr. 1r, 1y og 1z (reduceret del) uden Hartkorn.
I.G. Mouritzen er Mourids Jensens svigerfar
1905101Tinglysning1æ+1cb
[1cb udgår senere og lægges under 1æ]
Jernbanegade 11 =[1æ]
1æ anno 2023 = Østergade 8 [opr. Jernbanegade 11]
1æ er bebygget anno 1890
Mads Thomsen Madsen, Bager
Udlejer: Hermann Stausbøl [antagelse, idet han senere står som sælger til samme!]
Lejekontrakt til Bager Mads Thomsen Madsen paa Hus med Have paa M.Nr. 1æ og 1 cb .. .fra 1-10-1905.
---
Lejekontrakten udslettet 9-1-1908.
19051123Tinglysning1zAakjærsvej 1A (Anno 2022)
Opført 1900
Dokument om ret for 1bg og 1bk til brønd på 1z
19051228Ejendomshandel1r+1y+1z1z = Aakjærsvej 1A [Anno 2023]
Opført 1900
1r = Ikke udstykket areal af det senere Østergade ekskl. 1aq+1ar, som er udstykket op mod Dalgasgade.
Mads Rahbek Sørensen, Detailist
Rasmus Knudsen, Murer
Skøde fra Detailist Mads Rahbek Sørensen paa Mr. 1r, 1y og 1z med Kongetiende til Murer Rasmus Knudsen lyst 11-1-1906.
19051229Ejendomshandel1l+1q+1u+1ac1ac henhører først under 1bu [1bu= Kirkegade 1 - opført 1910] og senere under 1ia, jf. HenvisningbladetKirsten Marie Larsen
Mads Chr. Clemmensen Larsen
Lars Chr. Clemmensen Larsen
Niels Clemmensen Larsen
Peder Madsen
Skjøde fra Kirsten Marie Larsen, Mads Chr. Clemmensen Larsen, Lars Chr. Clemmensen Larsen, Niels Clemmensen Larsen til Peder Madsen paa M.Nr. 1l, 1q, 1u og 1ac med Kongetiende, læst 18-1-1906
190612Ejendomshandel1ø=Buen 11 [anno 2022]
Hus opført 1900
Gertrud Larsdatter, Enke
Poul Christian Nielsen
Skjøde fra Enken Gertrud Larsdatter til Poul Christian Nielsen paa M.Nr. 1ø, læst 11-1-1906.
190619Udstykning1u1u afgiver jord til Jernbanen uden Forandring i Skyldsætningen
1906111Tinglysning1ø=Buen 11 [anno 2022]
Hus opført 1900
Anders Nielsen [Afdød]
Gertrud Larsdatter, Enke
Tilladelse til at forblive hensiddende i uskiftet Bo som Adkomst for do's [Anders Nielsens] Enke Gertrud Larsdatter paa M.Nr. 1ø, læst 11-1-1906.
1906116Ejendomshandel1m+1p1m+1p=KirkegårdenMorten Madsen
Troldhede Kirkesistrikt
Skjøde fra Morten Madsen til Troldhede Kirkedistrikt paa "Kirkegaarden", læst 13-2-1908
1906122Ejendomshandel1u [del af 1u]1u [del af 1u] se under matr. r. 1czPeder Madsen
Statsbanerne
Skjøde fra Peder Madsen til Statsbanerne paa 6130 kv.Alen [Kvadrat Alen] af M.Nr. 1u, lyst 1-3-1906
1906127Udstykning1o->1o+1cb1o=Jernbanegade 9
(hus opført 1880)
1cb inddrages under 1æ og udgår af matriklen 11-10-1960
190621Folketælling1abMølgaardMourids Jensen, landmandKone og 9 børn samt 1 tjenestekarl
190622Ejendomshandel1ao+1ap+1ba1ao er 2022 = Sdr. Feldingvej 3.
Hus opført på matriklen 1900
1ap og 1ba lægges under 1ao den 4-2-1992
Christen Olesen, Møller
Hans Chr. Hansen, Maler
Skøde fra Møller Christen Olesen til Maler Hans Chr. Hansen paa M.Nr. 1ao, 1ap, 1ba dateret 2-2-1906 lyst 8-2-1906
1906222Tinglysning1z+1æ1z=Aakjærsvej 1A (Anno 2022)
Opført 1900
1æ=Jernbanegade 11
1æ anno 2022 er Østergade 8
1æ er bebygget anno 1890
Dokument om fælles brandgavl mellem 1æ [Jernbanegade 11] og 1z [Aakjærsvej 1A]
1906418Udstykning1bd->1bd+1ce1bd=Blichersgade 8 - Opført 1915
1ce=Blichersgade 6/Mejeriet - Opført 1900 (iflg. BBR)
1906430Ejendomshandel1v1v=Jernbanegade 7 [anno 2022]
Opført 1922
Chr. Villadsen [Gosvig]
Laurids Antonius Nielsen
Jens Chr. Jensen Krog
Niels Chr. Smedegaard
Peder Jensen
Jens Linaa Christensen
Jens Kr. Jensen Krog
Skøde fra Chr. Villadsen [Gosvig], Laurids Antonius Nielsen, Jens Chr. Jensen Krog, Niels Chr. Smedegaard, Peder Jensen og Jens Linaa Christensen til Jens Kr. Jensen Krog paa M.Nr. 1v lyst 17-5-1906.
[Jens Kr. Jensen Krog køber tilsyneladende de øvrige ud ved denne handel].
190684Udstykning1k->1k+1 cf
190684Udstykning1ab->1ab+1cyMølgaard
1906817Tinglysning1m+1pKirkegaarden udstykkes fra 1m og 1p.
1m inddrages under 1d [1d=Assingvej 2 Anno 2022] og 1m udgår af matriklen 1-2-1993
1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno 2022)
Ved Resolution af 17-8-1906 er Skyldsætningen for M.Nr. 1m og 1p forandret paa Grund af Jords Afstaaelse til Byggeplads for en ny Kirke med tilhørende Begravelsesplads. Kirkegaarden ikke skyldsat. Kirkegaarden anført Fol. 430.
190692Ejendomshandel1az
[se 1ca]
1az=Dalgasgade 15 - hjørnet Dalgasgade/Gåsdalsvej. Matr. nr. i 2022 er 1 ca. Hus opført 1900Thue Ørskov Christensen
Jens Chr. Jørgensen, Smed
Skøde fra Thue Ørskov Christensen til Smed Jens Chr. Jørgensen lyst 26-4-1906
19061215Udstykning1p->1p+1ci1p=Sdr. Feldingvej 9 (Anno 2022)
Opført 1955
1ci=Kirkegade 6 [Anno 2022]
Opført 1917
19061215Udstykning1p->1p+1ck1p=Sdr. Feldingvej 9 [Anno 2023]
Opført 1927
1ck=Kirkegade 8 [Anno 2023]
Opført 1917
19061215Udstykning1p->1p+1cm+1cn1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno 2022)
1cm=Kirkegade 12 (Anno 2022)
1cn inddrages under 1cm 4-2-1992
19061215Udstykning1p->1p+1co1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno 2022)
1co=Kirkegade 16 [Anno 2022]
Hus opført 1910
1906BegivenhedPeder Madsen, Mejeriejer
Christen Olesen, Mølleejer
Niels Knudsen Nielsen, Afholdshotelejer
Rasmus Knudsen, Købmand
Troldhede Mejeri med tilhørende elektricitetsværk opføres sommeren 1906 som privatejet mejeri.

Fotolink til Købmand Rasmus Knudsen anno 1912:
https://arkiv.dk/vis/4884833
Om murer Rasmus Knudsen er identisk med købmand Rasmus Knudsen bør efterprøves.
1907116Ejendomshandel1r+1y1y=Østergade 15 [Anno 2023]
Opført 1920
Rasmus Knudsen, Murer
Knud Jensen, Smed
Skøde fra Murer Rasmus Knudsen til Smed Knud Jensen paa M.nr. 1r og 1y med Kongetiende uden Hartkorn og Gammelskat lyst 14-3-1907
1907222Udstykning1f->1f+1cp1cy og 1cp=Dalgasgade 9/Buen 1a
[Anno 2023]
190736Udstykning1bq-> 1bq+1cq+1cr+1bs+1cs+1ct+1cu+1cvMatriklen 1cq udgjorde indtil udstykningen i 1920/1921 Skråvejens/Aakjærsvejs nordlige side.
[1bs=Aakjærsvej 6 i 2022]
[1cu=Østergade 7A i 2022]
[1cq+1cs=Aakjærsvej 8 i 2022]
[1ct=Østergade 3 i 2022]
[1cr+1y=Østergade 15 i 2022]
190738Udstykning1ah->1ah+1cy1ah=Dalgasgade 5 [anno 2022]
Hus opført 1903 ifl. BBR
1cy udgår af matriklen 13-2-1989 og inddrages under 1cp [Buen 1A-C]
1907526PersonaliaKarl Theodor BrockDød 26. maj 1907 i Hammerum, Gjellerup Sogn og begravet den 30. maj 1907 på Hammerum Kirkegaard.

Se mere om ham under 'Biografier'
190768Udstykning1ah->1ah+1cx1ah=Dalgasgade 5 [anno 2022]-Hus opført 1903 ifl. BBR
1cx=Dalgasgade 7 [anno 2022]- Hus opført 1920 ifl. BBR
1907622Tinglysning1br+1cu
samt
1cq+1cs
Matriklen "cq" er hele nordlige side af Aakjærsvej indtil ca. 1920 hvor udstykningen af "cq" påbegyndes.
1br er Møllens matr.
1cu er Østergade 7A [Anno 2022]
1cu Opført 1900 ifl. BBR
1cq+1cs er Aakjærsvej 8 anno 2022
Anders Pedersen, GartnerServitut til Gartner Anders Pedersen, hvorefter han og fremtidige Ejere af Mnr. 1cq og 1cs Viumkrog forbeholdes Ret til Vej over Mnr. 1br [Møllens placering] og 1cu lyst 4-7-1907
1907622Ejendomshandel1cq+1cs1cq+1cs=Aakjærsvej 8 anno 2022Chr. Olesen, Møller
Anders Pedersen, Gartner
Skøde fra Møller Chr. Olesen til Gartner Anders Pedersen paaM.Nr. 1cq og 1cs lyst 4-7-1907
190776Ejendomshandel1ceBlichersgade 6
Mejeriet - opført 1900 (iflg. BBR)
Jens Kr. Jensen Krog
Marie Margrethe Kjær
Peter Madsen, Mejeriejer
Skjøde fra Jens Kr. Jensen Krog og Frk. Marie Margrethe Kjær til Mejeriejer Peter Madsen paa M.Nr. 1ce, læst 28-11-1907.
190789Ejendomshandel1cp=Dalgasgade 91cy og 1cp=Dalgasgade 9/Buen 1a
[Anno 2023]
C. Valeur m.fl.
Mikkel Lauridsen, Staldforpagter
Skjøde fra Sagfører C. Valeur m. Fl. ril Staldforpagter Mikkel Lauridsen paa M.Nr. 1cp, læst 26-9-1907
190797Udstykning1n->1n+1cz
1907105Ejendomshandel1cz+1b+4b+6Idrætsalle 5 (matr. nr. 1cz)Christian Peder Jensen
Jens Jensen
Skjøde fra Christian Peder Jensen til Jens Jensen paa M.Nr. 1cz, 1b, 4b og 6 med Kongetiende til M.Nr. 4b, læst 16-1-1908
1907105Ejendomshandel1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
Morten Madsen, Landpost
Carl F. Hansen
Skjøde fra Landpost Morten Madsen til Carl F. Hansen paa M.Nr. 1ck, læst 10-10-1907.
1907105Ejendomshandel1cl1cl=Kirkegade 10 [Anno 2022]
Hus opført 1947 iflg BBR
Morten Madsen, Landpost
Christen Grønborg Madsen
Skjøde fra Landpost Morten Madsen til Christen Grønborg Madsen paa M.Nr. 1cl, læst 10-10-1907
19071019Udstykning1bq->1bq+1cs+1cæ1cæ lægges under 1cu d. 4-2-1992
1cs indgår senere under 1cq
19071019Udstykning1cs->1cs+1cæ1cæ lægges under 1cu d. 4-2-1992
1cs indgår under 1cq
19071019Udstykning1bi->1bi+1cø
1907117Ejendomshandel1iDalgasgade 1Marie Margrethe Kjær Christensen, Frøken
L. Lauridsen, Købmand
Skøde fra Frøken Marie Margrethe Kjær Christensen til Kjøbmand L. Lauridsen lyst 12-1-1907
19071130Ejendomshandel1btDalgasgade 11Carl F. Hansen, Tømrer
Catharius Christensen
Skøde fra Carl F. Hansen til Catharius Christensen paa Mnr. 1bt lyst 23-1-1908
1907125Ejendomshandel1cy=Dalgasgade 9 [1cy indgår pr. 13-2-1989 under 1cp]1cy og 1cp=Dalgasgade 9/Buen 1a
[Anno 2023]
Ole Christian Olesen, Skomager
Mikkel Lauridsen
Skjøde fra Skomager O.C. Olesen til Mikkel Lauridsen paa M.Nr. 1cy, læst 20-2-1908
1907128Ejendomshandel1o1o=Jernbanegade 9 [Anno 2022]
(hus opført 1880)
Hermann Stausbøll, Murer
Kristen Kristensen Sønderby, Slagter
Skøde fra Murer Hermann Stausbøl til Slagter Kristen Kristensen Sønderby paa M.nr. 1o lyst 12-12-1907
19071215Udstykning1p->1p+1cl1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno 2022)
1cl=Kirkegade 10 [Anno 2022]
Hus opført 1947 iglf BBR
Bemærk: Adkomstdatoen 15-10-1907 på 1cl ligger godt 2 mdr. før udstykningsdatoen.
19071217Ejendomshandel1æ + 1cb
[1cb udgår 11-10-1960 og lægges under 1æ]
1æ=Jernbanegade 11
1æ anno 2022 er Østergade 8
1æ er bebygget anno 1890
Hermann Stausbøll, Murer
Mads Thomsen Madsen, Bager
Skøde fra Murer Hermann Stausbøll til Bager Mads Thomsen Madsen
Lyst 9-1-1908
--Ingen oplysninger fundet på matr. nr. 1cb--
19071217Tinglysning1æ + 1cb
[1cb udgår 11-10-1960 og lægges under 1æ]
1æ=Jernbanegade 11
1æ anno 2022 er Østergade 8
1æ er bebygget anno 1890
Mads Thomsen Madsen, Bager
Servitut om Fælles Indkørsel:
Skøde til Bager M. Th. Madsen paa M.nr. 1æ og 1cb Viumkrog hvorefter der skal udlægges Jord af 1æ og 1cb til fælles Indkørsel for Ejerne af disse Parceller og for Ejeren af M.Nr. 1o. Dateret 17-12-1907 og Lyst 9-1-1908.
19071231Ejendomshandel1v1v=Jernbanegade 7 [anno 2022]
Opført 1922
Jens Kr. Jensen Krog
Carl Heinrich Friederich Richard Hussmann
Skøde fra Jens Kr. Jensen Krog til Slagter Carl Heinrich Friederich Richard Hussmann paa M.Nr. 1v lyst 30-1-1918
1908116Ejendomshandel1ci1ci=Kirkegade 6 [Anno 2022]
Opført 1917
Morten Madsen, Landpost
Peder Pedersen, Baneformand
Skjøde fra Landpost Morten Madsen til Baneformand Peder Pedersen paa M.Nr. 1ci, læst 30-1-1908
1908124Ejendomshandel1f+1bi+1cø1bi=Sdr. Feldingvej 16 anno 2022. Hus og stald opført 1914
1cø=Stadionalle 2 [anno 2022]
1f udgår af matriklen 5-10-1959 og udlægges til offentlig vej.
C. Valeur m.fl.
Mouritz [Mourids] Jensen
Skjøde fra Sagfører C. Valeur m. Fl. til Mouriz Jensen paa M.Nr. 1f+1bi og 1cø med Kongetiende, læst 30-1-1908.
1908124Ejendomshandel1f+1cø1cø=Stadionalle 2 [anno 2022]
1f udgår af matriklen 5-10-1959 og udlægges til offentlig vej.
Mouritz [Mourids] Jensen
Niels Jacob Jensen, Vognmand
Skjøde fra Mouritz Jensen til Vognmand Niels Jacob Jensen paa M.Nr. 1f og 1cø med Kongetiende, læst 30-1-1908.
1908129Ejendomshandel1cx1cx=Dalgasgade 7 [anno 2022]- Hus opført 1920 ifl. BBROle Christian Olesen, Skomager
Karl Larsen
Skjøde fra Skomager O. C. Olesen til Karl hansen paa M.Nr. 1cx, læst 20-2-1908
190826Ejendomshandel1ct+1cu1ct=Østergade 3 [Anno 2023]
1ct opført 1927 ifl. BBR
1cu=Østergade 7A [Anno 2023]
1cu opført 1900 ifl. BBR
Chr. Olesen, Møller
Carl F. Hansen
Skøde fra Møller Chr. Olesen til Carl F. Hansen paa Matr.Nr. 1ct og 1cu lyst 20-2-1908
1908714Ejendomshandel1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
Carl F. Hansen
Chr. Hestbech, Købmand
Mageskifteskjøde fra Carl F. Hansen til Kjøbmand Chr. Hestbech paa M.Nr. 1ck, læst 5-11-1908
1908729Udstykning1r->1r+1da
1908729Udstykning1y->1y+1db1y=Østergade 15 [Anno 2023]
Opført 1920

1db
inddrages under 1bs den 23-10-1977
Henvisningblad
190881BegivenhedKong Frederik VIII
Dronning Louise
Prinsesse Thyra
Prins Gustav
Prinsesse Dagmar
Kongefamilien kommer med tog gennem Troldhede på Kongerejsen i 1908.
1908827Ejendomshandel1cq+1cs+1cæMatriklen "cq" er hele nordlige side af Aakjærsvej indtil ca. 1920 hvor udstykningen af "cq" påbegyndes.
1cq=Aakjærsvej 8 anno 2022
1cæ lægges under 1cu d. 4-2-1992
1cs indgår senere under 1cq
Anders Pedersen, Gartner
Niels Laugesen Christensen
[Mageskifte]
Mageskifteskjøde fra Gartner Anders Pedersen til Niels Laugesen Christensen paa M.Nr. 1cq, 1cs og 1cæ lyst 10-9-1908
1908910Ejendomshandel1da+1db1da udgået af matr.27-10-1977 til offentlig vej
1db udgået af matr. 23-10-1922 og inddraget under først 1da indtil 27-10-1977 og derefter under 1bs
1908910Ejendomshandel1bq+1bs
[1bs=Aakjærsvej 6 i 2022 som iflg BBR er opført 1906]
[1bq lægges under 1bs 27-10-1977
Chr. Olesen, Møller
Mads Flodgaard Jensen
Skøde fra Møller Chr. Olesen til Mads Flodgaard Jensen paa M.Nr. 1 bg og 1bs lyst 15-10-1908.
NB: [1br forbliver i Chr. Olesens eje]
1908910Ejendomshandel1da+1db1da udgået af matr.27-10-1977 til offentlig vej
1db udgået af matr. 23-10-1922 og inddraget under først 1da indtil 27-10-1977 og derefter under 1bs
Knud Jensen, Smed
Mads Flodgaard Jensen
Skjøde fra Smed Knud Jensen til Mads Flodgaard Jensen paa M.Nr. 1da og 1db, læst 15-10-1908.
Lyst servitut på 1da og 1db, hvorefter der skal være fælles Brandgavl mellem denne Ejendom og M.nr.1y og 1r, Viumkrog, dat. 10-9-1908, lyst 15-10-1908.
1908913PersonaliaKristine Petersen, frk."Kære Stinna. Mange Tak for Kortet. Kommer du snart hjem? Faar du snart en ny Kjole? Lev vel. Mange hilsner fra Moder."
19081015Tinglysning1r+1y og 1da+1db1y=Østergade 15 [Anno 2023]
Opført 1920
1db inddrages under 1bs den 23-10-1977
Skøde om fælles brandgavl mellem 1r, 1y og 1da, 1db
1908115Ejendomshandel1ct+1cu1ct=Østergade 3 [Anno 2023]
1ct opført 1927 ifl. BBR
1cu=Østergade 7A [Anno 2023]
1cu opført 1900 ifl. BBR
Carl F. Hansen
Chr. Hestbech, Købmand
Mageskifteskøde til Kjøbmand Chr. Hestbech paa M.nr. 1ct og 1cu lyst 5-11-1908
19081111Udstykning1bq->1bq+1dc+1bs+1dd[1bs=Aakjærsvej 6 i 2022 som iflg BBR er opført 1906]
[1bq lægges under 1bs 27-10-1977
19081125Ejendomshandel1ct+1cu1ct=Østergade 3 [Anno 2023]
1ct opført 1927 ifl. BBR
1cu=Østergade 7A [Anno 2023]
1cu opført 1900 ifl. BBR
Chr. Hestbech, Købmand
Karl Ferdinans Hansen, Tømrermester
Skøde fra Købmand Chr. Hestbech til Tømrermester Karl Ferdinand Hansen paa M.Nr. 1ct og 1cu lyst 21-1-1909
19081210Ejendomshandel1bk1bk=Gåsdalvej mellem 12A og 14 (ubebygget) samhørende med matr. 1ou (landbrugsareal)Niels Jacob Jensen
Lars Dynesen
Skjøde fra Niels Jacob Jensen til Lars Dynesen paa M.Nr. 1bk med Kongetiende, lyst 17-12-1908
19081223Ejendomshandel1cq+1cs+1cæ1cq+1cs=Aakjærsvej 8 anno 2022
1cæ lægges under 1cu d. 4-2-1992
1cs indgår senere under 1cq
Niels Laugesen Christensen
Carl Hansen, Tømrer
Skøde fra Niels Laugesen Christensen til Tømrer Carl Hansen paa M.Nr. 1cq, 1cs og 1cæ lyst 7-1-1909
1909228BegivenhedKjeldgaard Madsen - dåb
Mads Thomsen Madsen, Bager
Christen Olesen, Møller
1909317Ejendomshandel1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
Chr. Hestbech, Købmand
Carl F. Hansen, Tømrer
Sjøde fra Kjøbmand Chr. Hestbech til Tømrer Carl F. Hansen paa M.Nr. 1ck, læst 1-4-1909
1909326Ejendomshandel1aø+1bm+1bl+1f+1bi [1/10-del heraf]1aø=Dalgasgade 21 anno 2022
1bl=Dalgasgade 31 anno 2022
[1bm udgået, se 1bl]
1bi=Sdr. Feldingvej 16 anno 2022. Hus og stald opført 1914
Mads Pedersen, Hotelejer
Chr. Bjerg Jensen
Skøde fra Hotelejer Mads Pedersen til Chr. Bjerg Jensen paa M. Pedersns Andel [1/3-del] i M.Nr. 1aø, 1bm og 1bl lyst 22-4-1909
1909430Tinglysning1dh1dh er oprindeligt landbrugsjord 7.590 kvm. (Grønningen).
Anno 2022 udgør 1dh dog kun vejarealerne Grønningen og Rønnealle og en del af Vesteralle.
1909613Ejendomshandel1iDalgasgade 1L. Lauridsen, Købmand
A. Pedersen, Købmand
Skøde fra Kjøbmand L. Lauridsen til Kjøbmand A. Pedersen lyst 29-7-1909
1909710Ejendomshandel1de1de=Østergade 5 [anno 2022]
Hus opført 1910 ifl. BBR
Carl Ferdinand Hansen
Mads Jensen
Skjøde fra Carl Frd. Hansen til Mads Jensen paa M.Nr- 1de, læst 19-8-1909
1909712Ejendomshandel1iDalgasgade 1A. Pedersen, Købmand
Johannes Christensen
Skøde fra Kjøbmand A. Pedersen til Johannes Christensen lyst 29-7-1909
1909819Ejendomshandel1ct1ct=Østergade 3 [anno2022]
Hus opført 1927
Karl Ferdinans Hansen, Tømrermester
Johanne Olesen, Enke
Skøde fra Tømrermester Karl Ferdinand Hansen til Enke Johanne Olesen paa M.nr. 1ct læst 19-8-1909
1909928Ejendomshandel1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
Carl F. Hansen, Tømrer
Niels Peter Larsen, Portør
Slkøde fra Tømrer Carl F. Hansen til Portør Niels Peter Larsen paa M.Nr. 1ck, læst 14-10-1909
1909113Tinglysning1ceBlichersgade 6
Mejeriet - opført 1900 (iflg. BBR)
Peder Madsen, Mejeriejer Konkursdekret for Mejeriejer P. Madsen som Forhæftelse paa M.Nr. 1ce, dat. 3-11-1909, læst 4-11-1909.
19091120Udstykning1bi->1bi+1dh+1diSe 12-11-1910 hvor 1dk korrigeres til 1dh
191041Ejendomshandel1iDalgasgade 1Johannes Christensen
Chr. Nielsen
Skøde fra Johannes Christensen til Chr. Nielsen lyst 28-4-1910 [Christen Vestergaard Nielsen]
1910511Ejendomshandel1bk1bk=Gåsdalvej Lars Dynesen
N. Christensen
Skjøde fra Lars Dynesen til N. Christensen paa M.Nr. 1bk med Kongetiende, læst 26-5-1910
1910519Ejendomshandel1cf+1cgTroldhede SkoleMourids Jensen
Nr. Vium Herborg Kommune
Skjøde fra Mourids Jensen til N.Vium-Herborg Kommune paa M.Nr. 1cf og 1cg, læst 19-5-1910
1910618Ejendomshandel1cq+1cs1cq=Aakjærsvej 8 anno 2022Carl Hansen, Tømrer
Niels Jacob Jensen
Skøde fra Tømrer Carl Hansen til Niels Jacob Jensen paa M.Nr. 1cq og 1cs lyst 7-7-1910
1910618Tinglysning1cq+1cs1cq=Aakjærsvej 8 anno 2022Niels Jacob JensenSkøde til N.J. Jensen [Niels Jacob Jensen] paa M.Nr. 1cq og 1cs hvorefter Ejeren af M.Nr. 1cæ indrømmes Indkørselsvej over M.Nr. 1cs og Ret til Vand af Brønden paa M.Nr. 1cs - lyst 7-7-1910
1910630Ejendomshandel1ceBlichersgade 6
Mejeriet - opført 1900 (iflg. BBR)
Auktionsretten
Troldhede Andelsmejeri
Skjøde fra Auktionsretten til Troldhede Andelsmejeri paa M.Nr. 1ce, læst 7-7-1910
191077Personalia1ceBlichersgade 6
Mejeriet - opført 1900 (iflg. BBR)
Troldhede Andelsmejeris første bestyrelse:
Chr. P. Jensen (Post) “Lille Viumkrog” (formand),
Knud Chr. Knudsen “Dalgård” (Kasserer),
Niels Nielsen (Fusgård), Nr. Feldsing,
Chr. Jensen (Hahne) “Hedevang”
Mourids Jensen “Mølgård”.
[Datoen er identisk med tinglysningsdagen, hvor Andelsselskabet formelt overtager mejeriet.]
1910721Ejendomshandel1dk -> 1dh1dh er landbrugsjord 7.590 kvm. Anno 2022
Mourids Jensen
Niels Lauridsen, Landarbejder
Skjøde fra Mourids Jensen til Landarbejder Niels Lauridsen paa M.Nr. 1dk [1dh], læst 22-12-1910
Ved Landsbrugsministeriets Resolution af 12-11-1910 er M.Nr. 1dk forandret til 1dh.
1910105Udstykning1m->1m+1dk
1910105Udstykning1p->1p+1dl1p=Sdr. Feldingvej 9 - opført 1927 (anno 2022)
1dl=Sdr. Feldingvej 16 - opført 1914 (Anno 2022)
19101112Tinglysning1v+1dl1v=Jernbanegade 7 [anno 2022]
Opført 1922
1dl=Sdr. Felding vej 16 [anno 2022]
Carl Heinrich Friederich Richard Hussmann
Anna Hansine Jensen f. Lauridsen
Ægtepagt mellem Carl Heinrich Friederich Richard Hussmann og Anna Hansine Jensen f. Lauridsen, hvorefter M.Nr. 1v og 1dl bliver Førstnævntes Særeje lyst 28-10-1915
19101112Udstykning1bi->1bi+1dh+1di1bi=Sdr. Feldingvej 16 anno 2022. Hus og stald opført 1914
1di=Landbrugsjord bag Hvirveltoft og Vesteralle [anno 2022]
Udstykket i 1bi, 1dh og 1di i stedet for ved Res. 20-11-1910 "1dk"
19101112Tinglysning1dh [+1dk]1dh er landbrugsjord 7.590 kvm. Anno 2022.
Matriklen 1bu er Kirkegade 1 anno 2022, idet 1dh den 12-8-1997 lægges under 1bu.
Hus opført 1910 på 1bu.
Se også under 'bemærkning' om denne matrikels forvekling med 1dh.
Ved Landsbrugsministeriets Resolution af 12-11-1910 er M.Nr. 1dk forandret til 1dh pga. fejlskrivning .

Matr.nr. 1dk underlægges 1bu den 12-8-1997, jf. Henvisningsbladet
19101130Ejendomshandel1dlSdr. Feldingvej 16 [Anno 2022]
Hus og staldopført 1914 iflg. BBR
Morten Madsen
Carl Heinrich Friederich Ricard Hussmann, Slagter
Skjøde fra Morten Madsen til Slagter Carl Heinrich Friedrich Richard Hussmann paa M.Nr. 1dl med Kongetiende lyst 8-12-1910
191121Folketælling1abMølgaardMourids Jensen; 25.10.1866; G; husfader; landmand; Tim
Eleonora Margrethe Jensen; 20.03.1868; G; husmoder; København
Jens Frederik Mourids Jensen; 1892; død 12.12.1893 i Troldhede (indgår ikke i nævnte Folketælling).
Jens Frederik Mourids Jensen; 18.09.1894; U; barn
Alvilde Margrethe Jensen; 24.09.1895; U; barn
Jens Mouridsen Jensen; 19.01.1898; U; barn
Alma Magda Jensen; 17.10.1896; U; barn
Julius Christian Jensen; 19.07.1899; U; barn
[FT1940 i Ilskov hos søster Else Margrethe]
Else Margrethe Jensen; 24.10.1900; U; barn
[FT1940 i Ilskov hvor hun driver konditori]
Viggo Jensen; 21.03.1901; U; barn
Jens Andersen Jensen; 04.06.1903; U; barn
Julie Dagmar Kristine Jensen; 10.01.1906; U; barn
191121Folketælling1anKirkegade 2 [anno 2023]
Opført 1886
Christen V. Jacobsen, Murermester
Gunder Marie Mogensen, Husmoder
Andreas Vissing Jakobsen, Barn f. 27-6-1910
Aksel Holst, logerende
191121Folketælling1iDalgasgade 1Christian Nielsen, Købmand
Ingeborg Elise Jensen
J. Jørgen M. Jørgensen, Kommis [fra Borris 1908]
Kirstine Pedersen [Ingen yderligere detaljer]
Christian Vestergaard Nielsen ("C. Nielsen" fremgår af foto på taget af forretningen
191122Ejendomshandel1dc+1dd1dc+1dd se under matr. r. 1czMads Flodgaard Jensen
L.M. Lauridsen
Skjøde fra Mads Flodgaard Jensen til L.M. Lauridsen paa M.Nr. 1dc og 1dd, lyst 2-2-1911
1911225Ejendomshandel1o1o=Jernbanegade 9 [Anno 2022]
(hus opført 1880)
Kristen Kristensen Sønderby, Slagter
Mourids Jensen
Niels Knudsen Nielsen
Skøde fra Slagter Kristen Kristensen Sønderby paa M.Nr. 1o til Mourids Jensen og Niels Knudsen Nielsen paa M.Nr. 1o lyst 16-3-1911
191131Ejendomshandel1o1o=Jernbanegade 9 [Anno 2022]
(hus opført 1880)
Mourids Jensen
Niels Knudsen Nielsen
Laurids Nielsen
Skøde fra Mourids Jensen og Niels Knudsen Nielsen paa M.nr. 1o til Laurids Nielsen lyst 16-3-1911
1911321Ejendomshandel1btDalgasgade 11Catharius Christensen
Carl F. Hansen, Tømrer
Skøde til Catharius Christensen til Carl F. Hansen paa Mnr. 1bt lyst 6-4-1911.
1911330Tinglysning1ø=Buen 11 [anno 2022]
Hus opført 1900
Ane Marie Bagge,
Anton Frederiksen, Fisker
Niels Peder Gadegaard
Sidsel Kirstine Nielsen
Niels Madsen, Aftægtsmand
Søren Birkebæk Christensen
Skifteudskrift som Adkomst for:
1) Ane Marie Bagge, g.m. Fisker Anton Frederiksen
2) Niels Pder Gadegaard
3) Sidsel Kirstine Nielsen, g.g. Aftægtsmand Niels Madsen
4) Søren Birkebæk Christensen
paa M.Nr. 1ø, læst 30-3-1911.
191146Ejendomshandel1ø=Buen 11 [anno 2022]
Hus opført 1900
Ane Marie Bagge,
Anton Frederiksen, Fisker
Niels Peder Gadegaard
Sidsel Kirstine Nielsen
Niels Madsen, Aftægtsmand
Søren Birkebæk Christensen
Mathias Bennedsen
Skjøde fra Ane Marie Bagge, Anton Frederiksen, Fisker, Niels Peder Gadegaard, Sidsel Kirstine Nielsen, Niels Madsen og Aftægtsmand
Søren Birkebæk Christensen til Mathias Bennedsen paa M.Nr. 1ø, læst 6-4-1911.
[Bemærk at handelsdatoen ligger før arvingernes adkomstdato og tinglysningsdatoen, hvilket ikke var unormalt. Det er i henseende til handlens endelige gyldighed tillysningsdatoen, der er gældende.]
191161Ejendomshandel1co1co=Kirkegade 16 [Anno 2022]
Hus opført 1910
Morten Madsen
Math. Pedersen, Murermester
Skjøde fra Morten Madsen til Murermester Math. Pedersen paa M.Nr. 1co, læst 1-6-1911
1911811Ejendomshandel1m+1p+1as1p+1as=Sdr. Feldingvej 9 [Anno 2023]
1m inddrages under 1d [1d=Assingvej 2 Anno 2022] og udgår af matriklen 1-2-1993
Husopført 1927 ifl. BBR
Morten Madsen
Jens Peder Madsen
Skjøde fra Morten Madsen til Jens Peder Madsen paa M.Nr. 1m, 1p og 1as med Kongetiende, læst 17-8-1911
1911929Ejendomshandel1cm+1cn1cm=Kirkegade 12 [Anno 2022]
Hus opført 1912 iflg. BBR
[1cn lægges under 1cm 4-2-1992]
Morten Madsen
Mads Hansen, Landpost
Skjøde fra Morten Madsen til Landpost Mads Hansen paa M.Nr. 1cm og 1cn, læst 31-10-1912.
1911BekendtgørelseTroldhede Manufakturforretning AktieselskabAnmeldelse til Handelsregisteret. [Yderligere oplysninger findes ikke].
1912131Udstykning1c->1c+1dm1c=Kirkegade 22 [Anno 2023]
[1c opført 1892]
1dm=Vejelsigvej 8 [Anno 2023]
[1d Opført 1913]
1912518Ejendomshandel1c+1d+4r [4r=Nr. Vium Østlige del]1c=Kirkegade 22 [Anno 2023]
[1c opført 1892]
1d=Assingvej 2 [Anno 2023]
4r=Området op mod Nr. Viumvej og Toudalvej, og hvor Lille Kulsø ligger. Nr. Vium Østlige del.
Niels Jensen
Søren Jensen
Skøde fra Niels Jensen til Søren Jensen paa M.Nr. 1c+1d+4r [Nr.Vium Østlige del], læst 23-5-1912.
---
Forhæftelse:
Skjøde til Søren Jensen paa M.Nr. 1c, 1d og 4r, hvorefter Niels Jensen og Hustru Maren Sørensen forbeholde sig Ret til for Livstid, dog ikke over 5 Aar, aarlig, Ejendommens Hede at grave 5 Læs Hedetørv med fornøden Udsætteplads og Vej, dat. 18-5-1912, læst 23-5-1912.
1912525Ejendomshandel1dh1dh er oprindeligt landbrugsjord 7.590 kvm. (Grønningen).
Anno 2022 udgør 1dh dog kun vejarealerne Grønningen og Rønnealle og en del af Vesteralle.
Niels Lauridsen, Landarbejder
Niels Nykjær Christensen
Skjøde fra Landarbejder Niels Lauridsen til Niels Nykjær Christensen paa M.Nr. 1dh, læst 4-7-1912
1912622Udstykning1ce->1ce+1do1ce=Blichersgade 6 [Anno 2023]
1do=Sdr. Feldingvej 12 [Anno 2023]
1912112Udstykning1dk->1dk+1dp1dk udgår af matriklen 12-8-1997 og inddrages under 1bu
1dp udgår af matriklen 9-6-1921 i Anledning af Jernbaneanlæg
19121129Ejendomshandel1do1do=Sdr. Feldingvej 12 [Anno 2022]
Hus opført 1913
A. Lykke Thomsen, Bankbestyrer
Lars Hansen
Skjøde fra A. Lykke Thomsen til Lars Hansen paa M.Nr. 1do, læst 5-12-1912
19121218Udstykning1g->1ag+1dq1ag=Blichersgade 12A og 14 [Anno 2022]
Opført 1800 og 1945
1dq=Buen 7a [Anno 2022]
[Hedevangs Tømrerforretning]
Opført på 1dq i 1904 iflg. BBR anno 2022.
19121223Ejendomshandel1dp1dp udgår senere af matriklen den 9-6-1921 i Anledning af JernbaneanlægMorten Madsen
Troldhede Mergelinteressentskab
Skjøde fra Morten Madsen til Troldhede Mergelinteressenskab paa M.Nr. 1dp, læst 16-1-1913
1913218Udstykning1i->1i+1dr1i=Dalgasgade 1
1dr inddrages under 1dq den 14-9-1978
191352Ejendomshandel1r+1y1r og 1y er stort set Aakjærsvejs vestlige og nordlige østlige endnu ikke udstykkede matrikler.P. Bjerregaard, SmedemesterAuktionsskøde til Smedemester P. Bjerregaard på Mnr. 1r og 1y lyst 15-5-1913
191353Udstykning1cq->1cq+1ds1cq=Aakjærsvej 8 anno 2022
1ds=Dalgasgade 26 anno 2022
1913627Udstykning1p->1p+1du1du inddrages under 1d den 1-2-1993 og udgår af matriklen.
1d=Assingvej 2 (Anno2022)
191379Ejendomshandel1dr1dr udstk. fra 1i den 18-2-1913
1dr inddrages under 1dq den 14-9-1978
Chr. Nielsen, Købmand (? Matr. 1i)
Chr. Larsen, Tømmerhandler
Skøde fra Chr. Nielsen til Tømmerhandler Chr. Larsen lyst 7-8-1913.
1913711Ejendomshandel1dq1dq er Buen 7a [anno 2022]
[Hedevangs Tømrerforretning]
Opført på 1dq i 1904 iflg. BBR anno 2022
Chr. Christensen, Gæstgiver
Chr. Larsen, Tømmerhandler
Skøde fra Gæstgiver Chr. Christensen til Tømmerhandler Chr. Larsen lyst 7-8-1913
1913828Ejendomshandel1m+1du1m og 1du inddrages under 1d [1d=Assingvej 2 Anno 2022] den 1-2-1993Jens Peder Madsen
Christian Marius Madsen
Skjøde fra Jens Peder Madsen til Christian Marius Madsen paa M.Nr. 1m og 1du, læst 27-11-1913
1913828Ejendomshandel18b Østlige Del18b Nr. Vium Østlige Del grænser op til Sdr. Borris vest for Kulsøen. Anders Skallebæk
Christian Marius Madsen
Skjøde fra Anders Skallebæk til Christian Marius Madsen paa M.Nr. 18b Østlige Del, læst 27-11-1913
1913830Udstykning1d->1d+1dv1d=Assingvej 2 (anno 2022)
1dv=Assingvej 4 [Anno 2022]
Bygning opført 1920
1913919Ejendomshandel1cr[1cr=Østergade 15 i 2022]
Opført 1920
1dg udstk. fra 1i
Chr. Olsen, Møller
P. Bjerregaard, Smedemester
Skøde fra Møller Chr. Olesen til Smedemester P. Bjerregaard lyst 4-12-1913
1913111Ejendomshandel1e1e=Gåsdalvej 15 [Anno 2022]
Opført 1916, ifl. BBR
Chr. Pedersen
Eli Kristian Hansen
Skjøde fra Chr. Pedersen til Eli Kristian Hansen paa M.Nr. 1e med Kongetiende, læst 13-11-1913.
Anm.: Berigtiget ved Forevisning af Dødsattest.
19131119Ejendomshandel1cy=Dalgasgade 9 [1cy indgår pr. 13-2-1989 under 1cp]1cy og 1cp=Dalgasgade 9/Buen 1a
[Anno 2023]
Jeppe Jepsen, Murer
Maren Marie Jensen
Ægtepagt mellem Murer Jeppe Jepsen og Maren Marie Jensen hvorefter M.Nr. 1cy bliver Sidstnævntes Særejer, læst 20-11-1913
19131220Ejendomshandel1bk+1bd1bk=Gåsdalvej
1bd=Blichersgade 8 ["Lysgaard"]
N. Christensen
P. Stensig Søndergaard
Skjøde fra N. Christensen til P. Stensig Søndergaard paa M.Nr. 1bk og 1bd med Kongetiende, læst 8-1-1914
191412Ejendomshandel1o1o=Jernbanegade 9 [Anno 2022]
(hus opført 1880)
Laurids Nielsen
Mads Sørensen
Skjøde fra Laurids Nielsen til Mads Sørensen paa M.Nr. 1o, læst 22-1-1914
1914112Ejendomshandel1au+1av+1ax+1ay1au=Dalgasgade 10 [anno 2022 er matr. 1hq]
1av=Dalgasgade 14
1ay=Dalsgasgade 20
1ax=Dalgasgade 18
Mourids Jensen
Peder Christiansen
Skøde fra Mourids Jensen til Peder Christiansen paa M.nr. 1au, 1av, 1ax og 1ay lyst 22-7-1914
1914211Ejendomshandel1dø1dø=Gasdalvej 13 [Anno 2022]
Bygning opført 1954 iflg. BBR
Eli Kristian Hansen
Søren Chr. Sørensen
Jens Chr. Pedersen
Skjøde fra Eli Kristian Hansen til Søren Chr. Sørensen og Jens Chr. Pedersen paa M.Nr. 1dø, læst 24-12-1914
1914212Ejendomshandel1dc+1dd1dc+1dd se under matr. r. 1czL.M. Lauridsen
Christen Peder Lauridsen
Skøde fra L.M. Lauridsen til Christen Peder Lauridsen paa M.Nr. 1dc og 1dd, læst 12-2-1914
1914220Ejendomshandel1bq+1bs[1bs=Aakjærsvej 6 i 2022 som iflg BBR er opført 1906]
[1bq lægges under 1bs 27-10-1977
[Mads Flodgaard Jensen]
S. Chr. Sørensen
Fogedudlægsskøde til S. Chr. Sørensen paa M.Nr. 1bg og 1bs lyst 26-2-1914.
NB: [1br forbliver i Chr. Olesens eje]
1914220Ejendomshandel1da+1db1da udgået af matr.27-10-1977 til offentlig vej
1db udgået af matr. 23-10-1922 og inddraget under først 1da indtil 27-10-1977 og derefter under 1bs
[Mads Flodgaard Jensen]
S. Chr. Sørensen
Fogedudlægsskøde til S. Chr. Sørensen paa M.Nr. 1da og 1db lyst 26-2-1914
1914331Ejendomshandel1az
[se 1ca]
1az=Dalgasgade 15 - hjørnet Dalgasgade/Gåsdalsvej. Matr. nr. i 2022 er 1 ca. Hus opført 1900Peder Bjerregaard, SmedFogedudlægsskøde til Smed Peder Bjerregaard lyst 2-4-1914
191448Udstykning1au->1au+1dx1au->1au+1dx se under matr. e også under 1czSe også under 30-6-1936 hvor dx og gæ er lagt sammen til 1dx
1914525Udstykning1f->1f+1dy
1914528Ejendomshandel1iMatr. nr. i 2022 er: 1 caChr. Nielsen
Chr. Christensen
Skøde fra Chr. Nielsen [Christen Vestergaard Nielsen] til Chr. Christensen lyst 18-6-1914. Sidstnævnte senere kendt under navnet: Chr. Christensen Wang. [Se under 'Birgrafier]
1914616Ejendomshandel1cl1cl=Kirkegade 10 [Anno 2022]
Hus opført 1947 iflg BBR
Christen Grønborg Madsen
Anton Chr. Primdahlsen
Skjøde fra Christen Grønborg Madsen til Anton Chr. Primdahlsen paa M.Nr. 1cl, læst 25-6-1914
1914622Udstykning1br->1br+1dz1dz udgår af matriklen 26-3-1981 og lægges under 1eu [Østergade 10]Udstykning af 1dz fra 1br, så 1dz kan frasælges til Jens Christian Andersen Holm.
1914623Udstykning1c->1c+1dæ1c=Kirkegade 22 [Anno 2023]
[1c opført 1892]
1dæ=Kirkegade 24 [Anno 2022]
Bygning opført 1914, iflg. BBR
1914716Ejendomshandel11p Østlige del11p er 2022 = Nr. Viumvej 5Thomas Alstrup Jensen
Niels Nykjær Christensen
Skjøde fra Thomas Alstrup Jensen til Niels Nykjær Christensen paa M.Nr. 11p [Østlige Del], læst 26-11-1914
1914720Ejendomshandel1cy+1cp1cy og 1cp=Dalgasgade 9/Buen 1a
[Anno 2023]
Maren Marie JensenAuktionsskjøde til Maren Marie Jensen paa M.Nr. 1cy og 1cp, læst 30-7-1914
1914818Udstykning1e->1e+1dø1e=Gåsdalvej 15 [Anno 2022]
Opført 1916, ifl. BBR
1dø=Gåsdalvej 13 [Anno 2022]
1914124Ejendomshandel1dv1dv=Assingvej 4 [Anno 2022]
Bygning opført 1920
Søren Jensen
Maren Jensen, enke
Skjøde fra Søren Jensen til Enken Maren Jensen paa M.Nr. 1dv, læst 10-12-1914
1914124Ejendomshandel1dæ1dæ=Kirkegade 24 [Anno 2022]
Bygning opført 1914, iflg. BBR
Søren Jensen
Anton Knudsen
Skjøde fra Søren Jensen til Anton Knudsen paa M.Nr. 1dæ, læst 10-12-1914
19141213Ejendomshandel1dxDalgasgade 12 (anno 2022)
Hus opført 1914
P. Christiansen
Jens Lindbjerg Jensen, Landpost
Skøde fra P. Christiansen til Landspost Jens Lindbjerg Jensen paa M.Nr. 1dx lyst 24-12-1914
1915128Udstykning1c->1c+1ea1c=Kirkegade 22 [Anno 2023]
[1c opført 1892]
[1ea inddrages under 1d og udgår af matriklen]
1915129Ejendomshandel1aa1aa=Kirkegade 4 [Anno 2022]
Opført 1917
Hans Hansen [Afdød]
Mette Marie Andersen
Andrea Andersen
Anders Andersen
I. Chr. Christensen, Træhandler
Skjøde fra Hans Hansens arvinger [Mette Marie Andersen, Andrea Andersen og Anders Andersen] til Træhandler I. Chr. Christensen paa matr. nr. 1aa læst 18-2-1915
1915218Tinglysning1aa1aa=Kirkegade 4 [Anno 2022]
Opført 1917
Hans Hansen [Afdød]
Mette Marie Andersen
Andrea Andersen
Anders Andersen
Skifteudskrift som Adkomst for Hans Hansens Arvinger: Mette Marie Andersen, Andrea Andersen og Anders Andersen paa M.Nr. 1aa, læst 18-2-1915
1915310Ejendomshandel1r+1y+1cr[1y+1cr=Østergade 15 i 2022]
Opført 1920
Chr. Christensen, Gæstgiver
Chr. Larsen, Tømmerhandler
P. Bjerregaard, Smed
Skøde til Gæstgiver Chr. Christensen, Tømmerhandler Chr. Larsen og Smed P. Bjerregaard på Mnr. 1r, 1y og 1cr lyst 25-3-1915
1915310Ejendomshandel1r+1y+1cr[1y+1cr=Østergade 15 i 2022]
Opført 1920
Chr. Christensen, Gæstgiver
Chr. Larsen, Tømmerhandler
P. Bjerregaard, Smed
Skjøde til Gæstgiver Chr. Christensen, Tømmerhandler Chr. Larsen og Smed P. Bjerregaard paa M.Nr. 1r, 1y og 1cr, læst 25-3-1915
1915325Tinglysning1r+1y+1cr[1y+1cr=Østergade 15 i 2022]
Opført 1920
Skjøde paa Mnr. 1e, 1y og 1cr hvorefter der ikke maa drives Smedeforretning i Ejendommen og denne derfor ikke maa sælges eller udlejes til en Smed, dateret 10-3-1915 og lyst 25-3-1915.
1915415Ejendomshandel1dr+1dq1dq er Buen 7A [Anno 2022]
(Hedevangs Tømrerforretning]
Opført på 1dq i 1904 iflg. BBR anno 2022
1dr udgået af matriklen og lagt under 1dq 14-9-1938
Chr. Larsen, Tømmerhandler
E. Chr. Hansen, Købmand
Skøde fra Tømmerhandler Chr. Larsen til Købmand E. Chr. Hansen lyst 29-4-1915
1915423Ejendomshandel1ct1ct=Østergade 3 [anno2022]
Hus opført 1927
Johanne Olesen, Enke
Lars Nielsen
Skøde fra Enken Johanne Olesen til Lars Nielsen paa Matr.Nr. 1ct lyst 29-4-1915
1915428Ejendomshandel1d+1ea1d=Assingvej 2 (anno 2022)
[1ea inddrages under 1d og udgår af matriklen]
Søren Jensen
Karl [Carl] Larsen, Skomager
Skjøde fra Søren Jensen til Skomager Karl Larsen paa M.Nr. 1d+1ea, læst 6-5-1915
1915811Ejendomshandel1cx1cx=Dalgasgade 7 [anno 2022]- Hus opført 1920 ifl. BBRKarl Larsen
Maren Søndergaard, Enke
Skjøde fra Karl Larsen til Enken Maren Søndergaard paa M.Nr. 1cx, læst 2-9-1915
191591Ejendomshandel1dy+1cø1cø=Stadionalle 2 [Anno 2022]
1dy inddrages under 1cø og 1dy udgår af matriklen - uden datoangivelse.
N. Christensen
Niels Jacob Jensen
Skjøde fra N. Christensen til Niels Jacob Jensen paa M.Nr. 1dy og 1cø, læst 9-9-1915
1915930Tinglysning1bk+1bd1bk=Gåsdalvej
1bd=Blichersgade 8 ["Lysgaard"]
P. Stensig Søndergaard [Afdød]
Maren Søndergaard
Tilladelse til at hensidde i uskiftet Bo til Enke Maren Søndergaard paa M.Nr. 1bk og 1bd
1915930Ejendomshandel1bk+1bd1bk=Gåsdalvej
1bd=Blichersgade 8 ["Lysgaard"]
Maren Søndergaard
Karl Larsen
Skjøde fra Maren Søndergaard til Karl Larsen paa Mnr. 1bk og 1bd, læst 30-9-1915
1915108PersonaliaJens Pedersen, GårdejerEn dygtig og tro pige kan faa Plads fra 1. November . Gød Løn gives. Grdjr. Jens Pedersen, Troldhede
19151027Tinglysning1v+1dl1v=Jernbanegade 7 [anno 2022]
Opført 1922
1dl=Sdr. Felding vej 16 [anno 2022]
Carl Heinrich Friederich Richard Hussmann
Anna Hansine Jensen, f. Lauridsen [enke efter Mads Flodgaard Jensen, død 18-11-1911]
Ægtepagt mellem Carl Heinrich Friederich Richard Hussmann og Anna Hansine Jensen f. Lauridsen, hvorefter M.Nr. 1v og 1dl bliver Førstnævntes Særeje lyst 28-10-1915
19151222Ejendomshandel1dø1dø=Gåsdalvej 13 [Anno 2022]Jens Chr. Pedersen
Ole Pedersen
Skjøde fra Jens Chr. Pedersen til Ole Pedersen paa Sælgerens Andel i M.Nr. 1dø, læst 13-1-1915
19151223Ejendomshandel8a Viumkrog Østlige DelKirkhedeAne Johanne Pedersen, f. Tvermose
Jens Christian Andersen Holm, Elektriker
Skøde fra Ane Johanne Pedersen, f. Tvermose til Elektriker Jens Chr. Andersen Holm lyst 23-12-1915
1916110Begivenhed1brTroldhede MølleChristen Olesen, MøllerStormskade på Troldhede Mølle.
Vingerne paa Troldhede Mølle blev under den stærke Storm i Mandags Aftes [10-1-1916]stærkt beskadiget. Den ene Vinge knækkede helt over og faldt ned. Ejeren havde ikke stormforsikret og lider derfor et ikke ringe Tab.
1916124Ejendomshandel1btDalgasgade 11Carl F. Hansen, Tømrer
Anthon Andersen
Skøde fra Carl F. Hansen til Anthon Andersen på Mnr. 1bt lyst 3-2-1916
191621Folketælling1iDalgasgade 1Chr. Christensen, Købmand
Mads Christen Madsen, Møllersvend
Møllersvend [Mads Christen Madsen] hos købmand Chr. Christensen, som senere blev kendt under navnet: Chr. Christensen Wang.
191622Ejendomshandel1cm+1cn1cm=Kirkegade 12 [Anno 2022]
Hus opført 1912 iflg. BBR
[1cn lægges under 1cm 4-2-1992]
Mads Hansen, Landpost
Enkefru Jensine Jensen
Skjøde fra Landpost Mads Hansen til Enkefru Jensine Jensen paa M.Nr. 1cm og 1cn, læst 15-3-1917
1916222Ejendomshandel1dz1dz udgår af matriklen 26-3-1981 og lægges under 1eu [Østergade 10]Chr. Olesen, Møller
Jens Christian Andersen Holm, Elektriker
Skøde fra Møller Chr. Olesen til Elektriker Jens Chr. Andersen Holm paa matr. nr. 1dz lyst 2-3-1916
1916720Ejendomshandel2k Gaasdal HedeJens Søndergaard Jensen
Christen Olesen, Møller
Skøde fra Jens Søndergaard Jensen til Møller Christen Olesen på M.nr. 2k Gaasdal Hede [Borrisvej 6, Troldhede] lyst 3-8-1916
1916723Udstykning1m->1m+1ec1ec=Kirkegade 20 [Anno 2023]
1m inddrages under 1d [1d=Assingvej 2 Anno 2022] den 1-2-1993 og udgår af matriklen
1916728Ejendomshandel2e Gaasdal HedeChristine Elisabeth Hofmann, f. Nielsen
C. Huusmann, Slagter
[Carl Heinrich Friederich Richard Hussmann]
Skjøde fra Christine Elisabeth Hofmann f. Nielsen til Slagter C. Hussmann paa M.Nr. 2e Gaasdal lyst 10-8-1916
19161031Ejendomshandel1r+1y+1cr[1y+1cr=Østergade 15 i 2022]
Opført 1920
Amanda Larsen, Chr. Larsens Enke
P. Bjerregaard, Smed
Chr. Christensen, Gæstgiver
Skøde fra Chr. Larsens Enke, Amanda Larsen og Smed P. Bjerregaard til Gæstgiver Chr. Christensen paa Sælgernes Andele af Mnr. 1r, 1y og 1cr - lyst 14-2-1918.
[nr. 10 i realregisteret] - Samme dato den 14-2-1918 er der givet "tilladelse til at hensidde i uskiftet Bo som Adkomst for Tømmerhandler Chr. Larsens Enke, Amanda Larsen paa hendes Mands Andel i M.Nr. 1r,1y og 1cr.
19161125Udstykning1cq->1cq+1ed+1ee+1cs+1ef1cq=Aakjærsvej 8 anno 2022
19161129Ejendomshandel1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
Niels Peter Larsen, Portør
Jens Gren Albertsen
Skjøde fra Portør Niels Peter Larsen til Cementstøber Jens Gren Albertsen, læst 23-3-1922
19161130Ejendomshandel1cæ+1df1cæ+1df udgået af matr. 4-2-1992 og begge lagt under 1cu [Østergade 7A]Carl Hansen
Niels Knudsen Nielsen
Skjøde fra Carl Hansen til Niels Knudsen Nielsen paa M.Nr. 1cæ og 1df lyst 11-1-1917
1916128Ejendomshandel1abMølgaardMourids Jensen, Gaardejer
Ejlertsen, Sagfører
Kruse, Slagter [fra Skjern]
Gaardejer Mourids Jensen har ifølge "Hern. Folkebl." solgt Mølgaard i Troldhede til Sagfører Ejlertsen og Slagter Kruse af Skjern for 30.000 Kr. Besætrnigen medfølger; men Sælgeren forbeholder sig en Parcel paa 19 Tdr. Land.
19161224Ejendomshandel1eb1eb=Buen 5 (opført 1936)Chr. Christensen, Gæstgiver
E. Chr. Hansen, Købmand
Skøde fra Gjæstgiver Chr. Christensen til Købmand E. Chr. Hansen paa M.Nr. 1eb lyst 25-1-1917
1917223Ejendomshandel1avDalgasgade 14 anno 2022
(uden bygning)
Peder Christensen [Murer]
Jens Lindbjerg Jensen, Landpost
Carl Marius Iversen
Skøde fra Peder Christensen til Landpost Jens Lindbjerg Jensen og Carl Marius Iversen paa M.nr. 1av lyst 1-3-1917
1917327Ejendomshandel1n+1aeIdrætsalle 2 (matr. nr. 1n)[Christian Peder Jensen]
Carl Jensen
NB: Der fremgår ikke utvetydigt hvem der sælger til Carl Jensen. Men det må antages efter kronologien, at det er Christen Peder Jensen, som sælger 1n+1b da disse matrikler ikke ses handlet tidligere. Lyst 12-4-1917
191747Ejendomshandel1co1co=Kirkegade 16 [Anno 2022]
Hus opført 1910
Math. Pedersen, Murermester
Thelus Fibiger, Baneformand
Skjøde fra Murermester Math. Pedersen til Baneformand Thelus Fibiger paa M.Nr. 1co med Kongetiende, læst 12-4-1917
191753Ejendomshandel1ax+1ay1ax=Dalgasgade 18 anno 2022 (uden bygning)
1ay=Dalgasgade 20 anno 2022 (uden bygning)
Peder Christensen, Murer
Jens Peder Madsen
Skøde fra Murer Peder Christensen til Jens Peder Madsen paa M.Nr. 1ax og 1ay lyst 31-5-1917
191757Ejendomshandel1iDalgasgade 1Chr. Christensen
Mads Sigvard Kragh
Skøde fra Chr. Christensen til Mads Sigvard Kragh lyst 24-5-1917. Førstnævnte blev senere kendt under navnet: Chr. Christensen Wang.
1917519Ejendomshandel1dø1dø=Gåsdalvej 13 [Anno 2022]Søren Chr. Sørensen
Ole Pedersen
Skøde fra Søren Chr. Sørensen til Ole Pedersen paa Sælgerens Andel i M.Nr. 1dø, læst 24-5-1917. (Ole Pedersen ejer herefter hele 1dø.)
1917522Ejendomshandel1k + 1abMølgaardMourids Jensen
Niels Chr. Verner Nielsen
Skøde fra Mourids Jensen til Niels Chr. Verner Nielsen lyst den 14-6-1917
1917524Udstykning1p->1p+1hc+1ic1p=Sdr. Feldingvej 9-opført 1927 (Anno 2022)
1hc=Ahlervej 2 [Anno 2023]
Opr. Opført 1941
1ic=Ahlervej 1 [Anno 2023]
Chr. P. Madsen
Ole Pedersen
Skøde fra Chr. Pedersen til Ole Pedersen bl.a. paa 1p(Bl. 276), hvorfra 1hc og 1ic er udstykket, Lyst 25-5-1917
1917629Ejendomshandel1bi+1di1bi=Sdr. Feldingvej 16 anno 2022. Hus og stald opført 1914
1di=Landbrugsjord bag Hvirveltoft og Vesteralle [anno 2022]
Mouritz Jensen [Mourids Jensen]
C. Hussmann, Slagter
[Carl Heinrich Friederich Richard Hussmann]
Skøde fra Mouritz Jensen til Slagter C. Hussmann paa M.Nr. 1bi og 1di lyst 5-7-1917
1917722Ejendomshandel1ci1ci=Kirkegade 6 [Anno 2022]
Opført 1917
Peder Pedersen, Baneformand
P. Schou, Togbetjent
Skjøde fra Baneformand Peder Pedersen til Togbetjent P. Schou paa M.Nr. 1ci, læst 2-8-1914
1917726Tinglysning1ø=Buen 11 [anno 2022]
Hus opført 1900
Mathias Bennedsen [Afdød]
Mette Bennedsen, f. Christensen, Enke
Skifteudskrift som Adkomst for Mathias Bennedsens Enke Mette Bennedsen, f. Christensen paa M.Nr. 1ø, læst 26-7-1917.
191782Ejendomshandel1ø=Buen 11 [anno 2022]
Hus opført 1900
Mette Bennedsen, f. Christensen, Enke
Jens Jeppesen
Skjøde fra Enken Mette Bennedsen, f. Christensen til Jens Jeppesen paa M.Nr. 1ø, læst 2-8-1917
191783Ejendomshandel1x1x udlægges til offentlig vej den 12-6-1990 og udgår af Matriklen.
{1x=hjørnegrunden Kirkegade/Sdr. Feldingvej}
Laurids Hansen
Maren Jensen, Enke
Hans Sørensen, Tømrer
Skøde fra Laurids Hansen til Enke Maren Jensen og Tømrer Hans Sørensen paa Matr. Nr. 1x lyst 9-8-1917
1917918Ejendomshandel1avDalgasgade 14 anno 2022
(uden bygning)
Jens Lindbjerg Jensen, Landpost
Carl Marius Iversen
Peder Christensen [Murer]
Skøde fra Landpost Jens Lindbjerg Jensen og Carl Marius Iversen til Peder Christensen paa M.Nr. 1av lyst 1-11-1917
19171113Udstykning1av->1av+1eg1av=Dalgasgade 14 (uden bygning)
1eg=Østergade 1 [Anno 2022]
Opført 1911 og 1918
19171130Ejendomshandel1aa1aa=Kirkegade 4 [Anno 2022]
Opført 1917
I. Chr. Christensen, Træhandler
Mads Hansen, Landpost
Skjøde fra Træhandler I. Chr. Christensen til Landpost Mads Hansen paa M.Nr. 1aa. Læst 6-12-1917
19171130Ejendomshandel1ds1ds=Dalgasgade 26 [Anno 2022]
Hus opført 1933
Niels Jacob Jensen
Rasmus Knudsen, Murer
Skøde fra Niels Jacob Jensen til Murer Rasmus Knudsen paa M.nr. 1ds, lyst 6-12-1917.
Købesum: 700. (ej særsk.)
1917127Ejendomshandel1eg1eg=Østergade 1 [Anno 2022]
Hus opført 1918, baghus 1911
Peder Hansen
Murermester J. Jepsen
Skjøde fra Peder Hansen til Murermester J. Jepsen paa M.Nr. 1eg, læst 17-12-1917
19171218Udstykning1ef->1ef+1eh1ef=udstykket til 1ax 4-2-1992 (Dalgasgade 18)
1eh=Dalgasgade 14 anno 2022
(uden bygning)
1918126Ejendomshandel1ehDalgasgade 14 anno 2022
(uden bygning)
Niels Jacob Jensen
Peder Christensen [Murer]
Skøde fra Niels Jacob Jensen til Peder Christensen paa MNr. 1eh lyst 31-1-1918
191821Ejendomshandel1r + 1y + 1cr[1y+1cr=Østergade 15 i 2022]
Opført 1920
Chr. Christensen, Gæstgiver
A. Nielsen, Sadelmager
Skøde fra Gjæstgiver Chr. Christensen til Sadelmager A. Nielsen på 1r, 1y og 1cr lyst 14-2-1918.
191821Ejendomshandel1bk+1bd1bk=Gåsdalvej
1bd=Blichersgade 8 ["Lysgaard"]
Karl Larsen
Chr. Christensen
Skjøde fra Karl Larsen til Chr. Christensen paa M.Nr. 1bk og 1bd, læst 7-2-1918.
1918213Ejendomshandel1t+1ak+4t1ak=Sdr. Feldingvej 16
Opført 1914
Carl Marinus Stausbøll
Gjæstgiver Chr. Christensen
Ejendomsmægler Nikolaj Villadsen
Skøde fra Carl Marinus Stausbøll til Gjæstgiver Chr. Christensen og Ejendomsmægler Nikolaj Villadsen paa M.Nr. 1t+1ak+4t og 2h [Gaasdal Hede fra Borris]
1918214Tinglysning1r + 1y + 1cr[1y+1cr=Østergade 15 i 2022]
Opført 1920
Amanda Larsen, Enke efter
Tømmerhandler Chr. Larsen
Tilladelse tll at sidde i uskiftet Bo som Adkomst for Tømmerhandler Chr. Larsens Enke Amanda Larsen paa hendes Andel i Mnr. 1r, 1y og 1cr.
1918227Ejendomshandel1az
[se 1ca]
1az=Dalgasgade 15 - hjørnet Dalgasgade/Gåsdalsvej. Matr. nr. i 2022 er 1 ca. Hus opført 1900Peder Bjerregaard, Smed
J. Michaelsen, Smed
Skøde fra Smed Peder Bjerregaard til Smed J. Michaelsen lyst 7-3-1918
191835Ejendomshandel1de1de=Østergade 5 [anno 2022]Mads Jensen
Peder Madsen Pedersen
Skjøde fra Mads Jensen til Peder Madsen Pedersen paa M.Nr. 1de, læst 14-3-1918
191838Ejendomshandel1aø, 1bm og 1bl [1/3-del heraf]1aø=Dalgasgade 21 anno 2022
1bl=Dalgasgade 31 anno 2022
1bm underlagt 1bl og udg. af matriklen.
C.W.J. Valeur, Sagfører
Chr. Bjerg Jensen
Skøde fra Sagfører C.W.J. Valeur til Chr. Bjerg Jensen paa Sælgerens Trediedel af M.Nr. 1aø, 1bm og 1bl lyst 28-11-1918
1918310Ejendomshandel1av1av=Dalgasgade 14 (ubebygget anno 2022)Carl F. Hansen
J.Jepsen, Murermester
Skjøde fra Carl F. Hansen til Murermester J. Jepsen paa M.Nr. 1av, læst 14-3-1918
1918315Ejendomshandel1cx1cx=Dalgasgade 7 [anno 2022]- Hus opført 1920 ifl. BBRMaren Søndergaard, Enke
Johanne Olesen, Enke
Skøde fra Enken Maren Søndergaard til Enken Johanne Olesen paa M.Nr. 1cx, lyst 21-3-1918
1918330Ejendomshandel1ei1ei=Buen 8
Hus opført 1917
Chr. Christensen, Gæstgiver
E. Chr. Hansen, Købmand
Skøde fra Gæstgiver Chr. Christensen til Købmand E. Chr. Hansen lyst 25-4-1918
191845Ejendomshandel1bt1bt=Dalgasgade 11Anthon Andersen
Jens Jørgen Marinus Jørgensen [Købmand]
Skøde fra Anthon Andersen til Jens Jørgen Marinus Jørgensen paa Mnr. 1bt lyst 11-4-1918
1918531Ejendomshandel1cu1cu=Østergade 7A [Anno 2023]
1cu opført 1900 ifl. BBR
Carl Ferdinand Hansen, Tømrermester
J. Jepsen, Murermester
Skøde fra Tømrermester Carl Ferdinand Hansen til Murermester J. Jepsen paa M.Nr. 1cu lyst 16-6-1918
1918531Ejendomshandel1cy+1cp1cp=Buen 1 Opført 1900 ifl. BBRMaren Marie Jensen
Hans Kristian Karl Heldgaard
Skjøde fra Maren Marie Jensen til Hans Kristian Karl Heldgaard paa M.Nr. 1cy og 1cp, læst 6-6-1918
1918103Ejendomshandel1aø, 1bm og 1bl [1/3-del heraf]1aø=Dalgasgade 21 anno 2022
1bl=Dalgasgade 31 anno 2022
1bm underlagt 1bl og udg. af matriklen.
N. Jørgensen, Grosserer
Chr. Bjerg Jensen
Skøde fra N. Jørgensen til Chr. Bjerg Jensen paa Sælgerens Trediedel i M.Nr. 1aø, 1bm og 1bl lyst 28-11-1918
1918104Ejendomshandel1d+1ea1d=Assingvej 2 (anno 2022)
1ea lægges under 1d og udgår af matriklen
Karl [Carl] Larsen, Skomager
Jensine Jensen, Enkefru
Skjøde fra Skomager Carl Larsen til Enkefru Jensine Jensen paa M.Nr. 1d og 1ea, læst 17-10-1918
1918107Ejendomshandel1dz
8a Viumkrog Østlige Del
1dz bliver 26-3-1981 underlagt 1eu = Østergade 10
8a = Kirkhede
Jens Christian Andersen Holm
Troldhede Elektricitetsværk
Skøde fra Jens Christian Andersen Holm til Andelsselskabet Troldhede Elektricitetsværk paa MNr. 1ds og 8a dateret 4 og 7/10 1918, lyst 17-10-1918.
Se mit dokument om El-værket:
C:\Users\john\Documents\WEBMESTER\Websites\TROLDHEDE LOKALARKIV\TROLDHEDE HISTORIE\Erhvervsdrivende\Andelsselskabet Troldhede Electricitetsselskab.docx
------
I folketællingen 1. februar 1921 i Troldhede er
ingeniør Arvid Holm tilknyttet værket, formentlig som leder. Han var bl.a. ledende ingeniør og leder af arbejdspladsen ved Tyskerhavnen i Hvide Sande, da det stod på i 1912. Der kan imidlertid ikke umiddelbart knyttes en direkte familiær linje mellem Arvid Holm og Jens Christian Andersen Holm.
19181021Ejendomshandel1do1do=Sdr. Feldingvej 12 [Anno 2022]
Hus opført 1913
Hans Lauridsen, BaneformandFogedudlægsskjøde til Baneformand Hans Lauridsen paa M.Nr. 1do, læst 5-12-1912
19181025Ejendomshandel1ci1ci=Kirkegade 6 [Anno 2022]
Opført 1917
P. Schou, Togbetjent
Niels Jacob Jensen, Vognmand
Skjøde fra Togbetjent P. Schou til Vognmand Niels Jacob Jensen paa M.Nr. 1ci, læst 12-12-1918.
19181223Ejendomshandel1dv1dv=Assingvej 4 [Anno 2022]
Bygning opført 1920
Maren Jensen, Enke
Lars Thorsen
Skjøde fra Enken Maren Jensen til Lars Thorsen paa M.Nr. 1dv, læst 9-1-1919
1918??Ejendomshandel41dNr. Viumvej 1B anno 2022Mourids Jensen
N. Rahbek Sørensen m.fl.
191922Ejendomshandel1iDalgasgade 1Mads Sigvard Kragh
Arthur Nydahl
Skøde fra Mads Sigvard Kragh til Arthur Nydahl lyst 13-2-1919
1919227Ejendomshandel1co1co=Kirkegade 16 [Anno 2022]
Hus opført 1910
Thelus Fibiger, Baneformand
Søren Jensen
Skjøde fra Thelus Fibiger til Søren Jensen paa M.Nr. 1co med Kongetiende , læst 12-4-1917
191933Ejendomshandel1t+1ak+4t1ak=Sdr. Feldingvej 16
Opført 1914
Gjæstgiver Chr. Christensen
Ejendomsmægler Nikolaj Villadsen
Chr. Jensen
Skjøde fra Gjæstgiver Chr. Christensen og Ejendomsmægler Nikolaj Villadsen til Chr. Jensen paa M.Nr. 1t+4ak+4t og 2h [Gaasdal hede]
1919311Ejendomshandel1ee1ee=Aakjærsvej 11 (anno 2022)Jens Jensen Frøslev
Chr. Christensen, Centralbestyrer
Skøde paa M.nr. 1ee lyst 30-3-1919
1919429Ejendomshandel1ci1ci=Kirkegade 6 [Anno 2022]
Opført 1917
Niels Jacob Jensen, Vognmand
Marinus Frøslev
Skjøde fra Vognmand Niels Jacob Jensen til Marinus Frøslev paa M.nr. 1ci, læst 8-5-1919.
1919526Udstykning1bk->1bk+1en1bk=Gåsdalvej mellem 12A og 14 (ubebygget) samhørende med matr. 1ou (landbrugsareal)
1en=Gåsdalvej 14 [anno 2022]
Iflg. Lbm. {Landbrugsministeriets} Skr. 21-11-1945 udgør Matr. Nr. 1en, 1bd og 1bk et Landbrug Kl. IV
191966Ejendomshandel18c
[Østlige Del, Nr. Vium]
18b og 18c Nr. Vium Østlige Del grænser op til Sdr. Borris vest for Kulsøen. Jens Jensen
Søren Jensen
Skjøde fra Jens Jensen til Søren Jensen paa M.Nr. 18c, Nr. Vium Østlige Del, læst 12-6-1919.
1919612Ejendomshandel1k + 1ab1ab=MølgaardNiels Chr. Verner Nielsen
Niels Jespersen
Skøde fra Niels Chr. Verner Nielsen til Niels Jespersen lyst 26-6-1919
1919715Ejendomshandel1bk+1bd+1em+1en1bk=Gåsdalvej mellem 12A og 14 (ubebygget) samhørende med matr. 1ou (landbrugsareal)
1bd=Blichersgade 8 ["Lysgaard"]
1en=Gåsdalvej 4 [anno 2022]
Chr. Christensen
Frederik Jensenius Mikkelsen
Skjøde fra Chr. Christensen til Frederik Jensenius Mikkelsen paa M.Nr. 1bk+1hd+1em+1en, læst 24-7-1919

1em udgået af matriklen 20-5-1969 og lagt under 1ee.
191986Ejendomshandel1n+1ae1n=Idrætsalle 2 [Anno 2023]
Opført 1928
[Carl Jensen]
Jens Peder Fonnesbech Jensen
Skifteretten i do's dødsbo [Carl Jensen] til Jens Peder Fonnesbech Jensen paa M.Nr- 1n og 1ae lyst 7-8-1919.
[Carl jensen var søn af landpost Christian Peder Jensen og Christine Hansen. Han døde på Herning Sygehus den 26-1-1919.]
1919920Ejendomshandel1m+1du+18b
[18b=Østl. Del]
1m+1du inddrages under 1d [1d=Assingvej 2 Anno 2022] den 1-2-1993
18b Nr. Vium Østlige Del grænser op til Sdr. Borris vest for Kulsøen.
Christian Marius Madsen
P. Chr Madsen
Skøde fra Christian Marius Madsen til P. Chr Madsen paa M.Nr. 18b Østlige Del, lyst 27-11-1913
1919925Ejendomshandel1m+1du1m+1du inddrages under 1d [1d=Assingvej 2 Anno 2022] den 1-2-1993Ole Pedersen
Peder Madsen
Skøde fra Ole Pedersen til Peder Madsen bl.a. paa 1m og 1du, lyst 25-9-1919
1919101Udstykning1u->1u+1fm+1fn+1fo1u=Industrivej [Anno 2023] 1fm=Østergade 19 [Anno 2023]
Opført 1920
1fn=Østergade 39 [Anno 4-11-1961]
1fo=Østergade 41 [Anno 2023]
Opført bygn på 3.513 m2 i 2022
Måned er lidt usikker om det er "10" eller "11"
19191010Udstykning1dø->1dø+1eo1dø=Gåsdalvej 13 [Anno 2022]
1e=Gåsdalvej 15 [Anno 2022]
[1eo inddrages under 1e den 26-1-1989]
19191015Udstykning1u->1u+1er+1es+1etBygning til kontor opført 1919 på 212 m2
19191015Udstykning1l->1l+1ep
19191028Ejendomshandel1eo1e=Gåsdalvej 15 [Anno 2022]
[1eo inddrages under 1e den 26-1-1989]
Ole Pedersen
Eli Kristian Hansen
Skøde fra Ole Pedersen til Eli Kristian Hansen paa M.Nr. 1eo, lyst 6-11-1919
1919112Ejendomshandel1do1do=Sdr. Feldingvej 12 [Anno 2022]
Hus opført 1913
Hans Lauridsen, Baneformand
Einer Jensen Øer
Skjøde fra Baneformand Hans Lauridsen til Einer Jensen Øer paa N.Nr. 1do, læst 13-11-1919
1919117Ejendomshandel1ee1ee=Aakjærsvej 11 (anno 2022)Chr. Christensen, Centralbestyrer
Niels Pedersen
Skøde fra Centralbestyrer Chr. Christensen til Niels Pedersen paa M.Nr. 1ee lyst 13-11-1919
19191116Ejendomshandel1i1i=Dalgasgade 1 [Anno 2023] Arthur Nydahl
Aage Graversen
Skøde fra Arthur Nydahl til Aage Graversen lyst 27-11-1919
19191122Ejendomshandel1emAakjærsvej 11 (anno 2022)Frederik Jensenius Jensen
Troldhede Andelsmejeri
Skøde fra Frederik Jensenius Jensen til Troldhede Andelsmejeri paa M.Nr. 1em, lyst 4-12-1919
19191128Ejendomshandel1ax+1ay1ax=Dalgasgade 18 anno 2022 (uden bygning)
1ay=Dalgasgade 20 anno 2022 (uden bygning)
Jens Peder Madsen
Abelone Kirstine Bloch, [Lærerinde]
Skøde fra Jens Peder Madsen til Abelone Kirstine Bloch paa M.Nr. 1ax og 1ay lyst 4-12-1919
[1ax og 1ay udgjorde sammen et lille trekantet areal op til to matrikler 1gg og 1ed, jf matrikeloversigten 1921-1946]
19191211Ejendomshandel1ao+1ap+1ba1ao er 2022 = Sdr. Feldingvej 3.
1ap og 1ba lægges under 1ao den 4-2-1992
Hans Chr. Hansen, Maler
Allan Henry Permin, Malermester
Skøde fra Maler Hans Chr. Hansen til Malermester Allan Henry Permin paa M.Nr. 1ao, 1ap og 1ba dat. 11-12-1919 og lyst 18-12-1919.Laurids Hansen dør 75 år gl. den 9-10-1925 i Paarup, Assing
---
Maler Hans Chr.. Hansen får indføjet i skødet, at hans far Laurids Hansen "forbeholdes Beboelsesret i Ejendommens Bygninger for Livstid, dateret 11-12-1919 og lyst 18-12-1919".
19191213Ejendomshandel1da+1db+1bq+1bs1da udgået af matr.27-10-1977 til offentlig vej
1db udgået af matr. 23-10-1922 og inddraget under først 1da indtil 27-10-1977 og derefter under 1bs
S. Chr. Sørensen
H. A. Hansen
Skjøde fra S. Chr. Sørensen til H.A. Hansen paa M.Nr. 1da og 1db, lyst 15-1-1920.

Paategning paa do. Hvorefter indbefattes under Overdragelse M.Nr. 1bq og 1bs, der var forglemt at anføres i Skjødet. Dateret 17-8-1922, lyst 14-9-1922
19191213Ejendomshandel1e+1eo1e=Gåsdalvej 15 [Anno 2022]
[1eo inddrages under 1e den 26-1-1989]
Eli Kristian Hansen
Axel Jørgensen
Skøde fra Eli Kristian Hansen til Axel Jørgensen paa M.Nr. 1e og 1ev, lyst 18-12-1919.
192013Udstykning1br ->1br + 1evHus opført på matriklen 19001br og 1ev udstykkes i to matrikler fra 1br den 3-1-1920.
1br er matriklen hvor Troldhede Mølle var beliggende og 1ev må antages at have været placeret sammen med 1eu på hjørnet af Aakjærsvej og Østergade på den side der var tættest på stationen. Desværre er matrikelkortet beskadiget på det angine område.
[1br dækkede før udstykningen hele rest-arealet af 1z beliggende bag 1z frem til Østergade 10 [det område hvor H.J. Frandsen senere havde Foderstofforretning].
192013Udstykning1æ ->1æ + 1eu1eu er Østergade 10 hjørnet af Aakjærsvej/Østergade
1æ= Jernbangade 11 [anno 2022 er 1æ=Østergade 8]
1æ anno 2022 er Østergade 8
1æ er bebygget anno 1890
1æ udstykkes i 1æ og 1 eu [eu er Østergade 10]
1920121Ejendomshandel1es1es=Østergade 37
Bygning til kontor opført 1919 på 212 m2
Peder Madsen
Andelsklædefabrikken "Vestjylland"
Skjøde fra Peder Madsen til Andelsklædefbrikken "Vestjylland" paa M.Nr. 1es, læst 29-1-1920
1920427Ejendomshandel1az
[se 1ca]
1az=Dalgasgade 15 - hjørnet Dalgasgade/Gåsdalsvej. Matr. nr. i 2022 er 1 ca. Hus opført 1900J. Michaelsen, Smed
Laurits Nielsen, Smed
Skøde fra Smed J. Michaelsen til Smed Laurits Nielsen lyst 7-3-1918
192054Ejendomshandel1eu1eu=Østergade 10
(Anno 2022)
Mads Thomsen Madsen, Bager
Troldhede Elektricitetsværk
Skøde fra Bager M. Th. Madsen til Troldhede Elektricitetsværk a.m.b.a. paa M.Nr. 1eu lyst 23-9-1920
192054Ejendomshandel1ev1ev inddrages under 1eu. 1ev udgår af matriklen den 26-3-1981
1eu=Østergade 10
Chr. Olesen, Møller
Troldhede Elektricitetsværk
Skøde fra Møller Chr. Olesen til Troldhede Elektricitetsværk paa Mnr. 1ev lyst 23-9-1920
192058Ejendomshandel1aø+1ex1aø=Dalgasgade 21 [anno 2022]
Hus opført 1921
Garageanlæg opført 1957
1ex inddrages under 1aø 4--2-1992
Chr. Bjerg Jensen
Mads Møller Lindskrog, Maskinsnedker
Skøde fra Chr. Bjerg Jensen til Maskinsnedker M. Møller Lindskrog paa M.Nr. 1aø og 1ex lyst 20-5-1920
192062Udstykning1u->1u+1ez1ez=Østergade 57 [Anno 2022] 1ez inddrages under 1po 27-12-1988
1u udgør anno 2023 et smalt jordstykke mellem Industrivej og Østergade placeret mellem første husrække på Mølgaardsvejs østlige side med de ulige husnumre og Troldtekt's jorde, iflg. BBR 2023.
192067Udstykning1y -> 1eø1eø=Blichersgade 5
(Opført 1921)
1920612Ejendomshandel1av+1eh1av/1eh=Dalgasgade 14 (uden bygning anno 2022)Peder Christensen [Murer]
Iver Hansen Nielsen, Uldspinder
Skøde fra Peder Christensen til Uldspinder Iver Hansen Nielsen paa Mnr. 1av og 1eh lyst 17-6-1920
192087Ejendomshandel1ci1ci=Kirkegade 6 [Anno 2022]
Opført 1917
Marinus Frøslev
Niels Peder Mortensen, Baneformand
Skjøde fra Marinus Frøslev til Baneformand Niels Peder Mortensen paa M.Nr. 1ci, læst 12-8-1920.
---
Niels Peder Mortensen og hustru Anna Katrine Jensen er formentlig tilflyttet fra Sdr. Felding, idet parret den 3. april 1919 får en søn i Sdr. Felding med navnet Arne Marinus Mortensen.
1920830Udstykning1ab-> 1ab+1fa+1fb+1fc
1920830Udstykning1cq-> 1cq+1fd+1fe+1ff+1fg
+1fh+1cs+1fi+1fk
1cq=Aakjærsvej 8 anno 2022
1fd+1fh senere lagt under 1fk
1fe=Aakjærsvej 11 (ubebygget)
1ff=Aakjærsvej 9 opført 1917 (Cementstøberi)
1fk=Aakjærsvej 1b opført 1910
1ff=Aakjærsvej 9 -hus opført 1917
1fg=Aakjærsvej 24A (Fjernvarme)
1cs blev lagt under 1cq
1920930Ejendomshandel1dk1dk udgår af matriklen 12-8-1997 og inddrages under 1buMorten Madsen
Math. Pedersen, Murermester
Skjøde fra Morten Madsen til Murermester Math. Pedersen paa M.Nr. 1dk, læst 14-10-1920
1920930Ejendomshandel1eø1eø=Blichersgade 5
(Opført 1921)
Christen Christensen, Gjæstgiver
Christen Christensen, Centralbestyrer
Skøde fra Gjæstgiver Christen Christensen til Centralbestyrer Chr. Christensen paa MNr. 1eø lyst 2-10-1920.
Ejd.Skyld 4.000
1920101Udstykning1l->1l+1fl1l udgår af matriklen 11-5-1966 og inddrages under 1u
1fl udgår til offentlig vej
[Dato ikke anført i Henvisningsbladet]
Henvisningsblad
Mht. udstykningen se linket under bemærkninger
1920102Udstykning1y->1y+1fp1y=Østergade 15 [Anno 2023]
Opført 1920 ifl. BBR
1fp=Østergade 17 [Anno 2022]
Hus opført 1954, ifl. BBR
1920102Udstykning1r ->1r+1cr+1fg1cr=Østergade 15 [Anno 2023]
1920106Udstykning1ak->1ak+1fr1fr=Sdr. Feldingvej 25 [Anno 2022] Ubebygget
1ak inddraget under 1t.
1t=Sdr. Feldingvej 16 (Anno 2022) - opført 1914
1920108Ejendomshandel1fgAakjærsvej 24 (anno 2022)Niels Jacob Jensen
Mads Thomsen Madsen, Bagermester
Skøde fra Niels Jacob Jensen til Bager M. Th. Madsen paa matr.nr. 1 fg dat.: 8/10-1920 Lyst 2/12-1920.
--
Ejendommen beliggende Aakjærsvej 24 blev den 11.10.1929 solgt af Mads Thomsen Madsen til enken Johanne Højmose.
---
Den 15.4.1947 overtager Sofie Højmose, gift Christiansen matr. 1 fg og 1 gi ved arveudlægsskøde.
(1 gi blev senere solgt og udstykket samme med nabogrunden til 1 gi til Fjernvarmeværket.)
1920108Ejendomshandel1eæ+1ff1eæ=Dalgasgade 22 [Anno 2022]
1ff=Aakjærsvej 9 [Anno 2022]
1gl hører under 1ff
Opført 1917
Niels Jacob Jensen
Johannes Andersen, Karetmager
Skjøde fra Niels Jacob Jensen til Karetmager Johannes Andersen paa M.Nr. 1eæ og 1ff, læst 2-12-1920
1920108Ejendomshandel1fe1fe=Aakjærsvej 11 (anno 2022)Niels Jacob Jensen
Niels Pedersen
Skøde fra Niels Jacob Jensen til Niels Pedersen paa M.Nr. 1fe lyst 2-12-1920
19201019Ejendomshandel1fn+1fo1fn=Østergade 39 [Anno 4-11-1961]
1fo=Østergade 41 [Anno 2023]
Opført bygn på 3.513 m2 i 2022
Peder Madsen
Carl Piper
Skjøde fra Peder Madsen til Carl Piper paa M.Nr. 1fn og 1fo, læst 4-11-1920.
19201028Ejendomshandel1fb+1fc1fb=Dalgasgade 28 [Anno 2022]
Hus opført 1920 ifl. BBR
1fc=Dalgasgade 30 [Anno 2022]
Hus opført 1942
Niels Jespersen
Chr. Hamborg Mogensen
Mads Aagaard
Skjøde fra Niels Jespersen til a) Chr. Hamborg Mogensen og b) Mads Aagaard paa M.Nr. 1fb og 1fc, læst 11-11-1920
19201030Udstykning1ee->1ee+1fs1ee=Aakjærsvej 11 (anno 2022)
1fs=Dalgasgade 24 [anno 2022)
19201030Ejendomshandel1fl+1fm1fm=Østergade 19 [Anno 2022]
Hus opført 1920
1fl udgår til offentlig vej
[Dato ikke anført i Henvisningsbladet]
Peder Madsen
Peder Christiansen, Murer
Skjøde fra Peder Madsen til Murer Peder Christiansen paa M.Nr. 1fl og 1fm, læst 18-11-1920.
19201120Udstykning1u->1u+1ep+1eqExpropriationsforretning hvorefter M.Nr. 1ep og 1eq er exproprieret af Statsbanerne 20-11-1920, lyst 26-5-1921.
Matriklerne er noteret som udgåede af matriklen 15-11-1919 {ifl. Oversigten i 'Ejerlaug".
19201124Ejendomshandel1fs1fs=Dalgasgade 24 [Anno 2022]Niels Pedersen
Bodil Knudsen
Skjøde fra Niels Pedersen til Bodil Knudsen paa M.Nr. 1fs, læst 2-12-1920
19201130Ejendomshandel1ak->1ak+1fr1fr=Sdr. Feldingvej 25 [Anno 2022] Ubebygget
1ak inddraget under 1t.
1t=Sdr. Feldingvej 16 (Anno 2022) - opført 1914
Chr. Jensen
Karl M. Stausbøll
Skjøde fra Chr. Jensen til Karl M. Stausbøll paa M.Nr. 1fr, lyst 9-12-1920
19201229Udstykning1cq->1cq+1fu1cq=Aakjærsvej 8 anno 2022
1fu=Aakjærsvej 11 anno 2022 (Hus opført på 1fu 1918 jf. BBR)
1920PersonaliaMourids Jensen (far)
Jens Frederik Mouridsen (søn)
Give Mølle:
I 1920 kom Jens Frederik Mourits Jensen født 18. sep. 1894 på Troldhede Mølle. Med sig havde han sin far, møller Mourits Jensen. I 1925 købte Johan Henrik Knop møllen [Give Mølle].

I
1925 - 5. november ved folketællingen, var Jens Frederik og hans kone i Grundfør, Vester Lisbjerg, Århus. Her var han møllersvend.

Jens Frederik kom senere til Silkeborg og drev købmandsforretning på Lyngbygade 35, og havde i
1930 kone og to børn.
1921110Ejendomshandel1fu1fu=Aakjærsvej 11 [Anno 2022]
(Hus opført på 1fu 1918 jf. BBR)
Matr. 1ee+1fe er ubebygget og hører under 1fu
Niels Jacob Jensen
Søren Anton Sørensen
Skjøde fra Niels Jacob Jensen til Søren Anton Sørensen paa M.Nr. 1fu, læst 3-2-1921.
Hus opført 1918 iflg. BBR
192121Folketælling1abMølgaardNiels Jespersen
Maren Jespersen
Mona Jespersen
Chr. Jespersen
Marius Jespersen
Laura Kristine Jespersen
Jeppe Jespersen
Bollerup Chr. Jespersen
Harald Jespersen
192121Folketælling10ab [Give]Give MølleJens Frederik Mourids Jensen
Karen N. Jensen
Mourids Jensen
Eleonore M. Jensen
Ankommet 1920 fra Nr. Vium Sogn
192124Udstykning1ax -> i 1ax + 1fv1fv=Dalgasgade 16 (anno 2022) (Hus opført på 1fv i 1913)
1ax=Dalgasgade 18 (anno 2022)
192125Udstykning1u->
1u+1fz+1fæ+1fø+1ga[??]
1fz=Østergade 25 [Anno 2023]
[Hus opført 1917 jf. BBR]
1fæ=Østergade 27 [Anno 2023]
[Ubebygget anno 2023]
1921217Udstykning1fl->1fl+1gb+1gc+1fm+1gd+1ge1fl udgår til offentlig vej
[Dato ikke anført i Henvisningsbladet]
1921220Ejendomshandel1ee+1fe[Dato ikke anført i Henvisningsbladet]Niels Pedersen
Søren Anton Sørensen
Skøde fra Niels Pedersen til Søren Anton Sørensen paa M.Nr. 1ee og 1fe lyst 17-3-1921
1921223Udstykning1ay udstykkes i 1ay og 1gf1ay=Dalgasgade 20 anno 2022 (uden bygning)
1gf er underlagt 1ax=Dalgasgade 18 den 4-2-1992
1921224Ejendomshandel1do1do=Sdr. Feldingvej 12 [Anno 2022]
Hus opført 1913
Einer Jensen Øer
Niels Iver Bjergbæk
Skjøde fra Einer Jensen Øer til Niels Iver Bjergbæk paa M.Nr. 1do, læst 24-2-1921
1921321Ejendomshandel1fp+1fq1fp+1fq=Østergade 17 [Anno 2022]
Hus opført 1954, ifl. BBR
A. Nielsen, Sadelmager
Carl Georg Pedersen, Murer
Skjøde fra Sadelmager A. Nielsen til Murer Carl Georg Pedersen paa M.Nr. 1fp 0g 1fq, læsy 31-3-1921
1921321Ejendomshandel1gb+1gd1gb+1gd=Østergade 17 [Ano 2022]
Hus opført 1954 ifl. BBR
Peder Christiansen,Murer
Carl Georg Pedersen, Murer
Skjøde fra Murer Peder Christiansen til Murer Carl Georg Pedersen paa m.Nr. 1gb og 1gd, læst 31-3-1921
1921322Tinglysning1u22-3-1921 er der af Matr. Nr. 1u udlagt et Areal til offentlig Vej uden Forandring i Skyldsætningen.
1921322Tinglysning1dk+1bu1dk udgår af matriklen 12-8-1997 og inddrages under 1bu
1bu=Kirkegade 1 [Anno 2022]
Ved Resolution af 22-3-1921 udlagt Areal til offentlig Vej uden at derved er bevirket nogen Forandring i Ejendommens Skyldsætning.
1921322Tinglysning1ep+1u+1er+etAf nævnte matrikler er udlagt Areal til offentlig Vej uden at derved bevirket nogen Forandring i Parcellernes Skyldsætning.
192142Ejendomshandel1t+1ak+4t1ak=Sdr. Feldingvej 16
Opført 1914
Chr. Jensen
Søren Stier Sørensen
Skjøde fra Chr. Jensen til Søren Stier Sørensen paa M.Nr. 1t, 1ak, 4t og 2h [Gaasdal Hede], lyst 14-4-1921
1921430Ejendomshandel1æ + 1cb
[1cb udgår 11-10-1960 og lægges under 1æ]
1æ=Jernbanegade 11
1æ anno 2022 er Østergade 8
1æ er bebygget anno 1890
Mads Thomsen Madsen, Bager
Johan Frederik Hansen, Bager
Skøde fra Bager Mads Thomsen Madsen (flytter til Hals) til Bager Johan Frederik Hansen.
Lyst 12-5-1921
192153Ejendomshandel1eg+1el1eg=Østergade 1 [Anno 2022]
Hus opført 1918, baghus 1911
1el inddrages under 1eg 4-2-1992
J. Jepsen, Murermester
Jens Lindbjerg Jensen, Landpost
Skøde fra Murermester J. Jepsen til Landpost Jens Lindbjerg Jensen paa M.Nr. 1eg og 1el, læst 12-5-1921
192153Ejendomshandel1dxDalgasgade 12 (anno 2022)
Hus opført 1914
Jens Lindbjerg Jensen, Landpost
Chr. Peder Jensen
Skøde fra Landspost Jens Lindbjerg Jensen til Chr. Peder Jensen paa M.Nr. 1dx lyst 12-5-1921
192157Tinglysning1ep+1q1ep+1q se under matr. iflg. 1czMnr. 1ep og 1eq udgaar af Matriklen som exproprierede og inddrages under Statsbanerne iflg. Resolution 7-5-1921
1921531Ejendomshandel1az
[se 1ca]
1az=Dalgasgade 15 - hjørnet Dalgasgade/Gåsdalsvej. Matr. nr. i 2022 er 1 ca. Hus opført 1900Laurits Nielsen, Smed
Johanne Margrethe Sinding
Skøde fra Smed Laurits Nielsen til Frøken Johanne Margrethe Sinding lyst 9-6-1921
192160Tinglysning1ag1ag=Blichersgade 12A og 14 [Anno 2022]
Opført 1800 og 1945
Expropriationsforretning hvorefter der i Anledning af Anlæget af Jernbanen fra Troldhede til Kolding med Sidebane til Vejen er exproprieret til Statsbanen et Areal af M.Nr. 1ag = 1382 m2 til Forlægning af offentl. Vej date. /6-1921, læst 22-6-1922
192162Ejendomshandel1fz+1fæ1fz=Østergade 25
[Hus opført 1917 jf. BBR]
1fæ=Østergade 27
[Ubebygget anno 2022]
Peder Madsen
Magnus Christiansen, Murer
N. Chr. Kronbo, Murer
Skjøde fra Peder Madsen til Murer Magnus Christiansen og Murer N. Chr. Kronbo paa M.Nr. 1fz og 1fæ, læst 2-6-1921
192164Tinglysning1s1s se under matr. e under 22-1czMnr. 1s udgår af Matriklen i Anledning af Jernbaneanlæg. [Se under 22-6-1922, hvor ekspropriationen tinglyses.
192169Tinglysning1etIflg. Resolution af 9-6-1921 udgaar af Matriklen M.Nr. 1et i Anledning af Jernbaneanlæg.
192169Tinglysning1dkGrænsen for MNr. 1dk bliver forandret i Anledning af Jernbaneanlæg uden at derved er sket nogen Forandring i Skyldsætningen.
192169Tinglysning1p+1gh1p=Sdr. Feldingvej 9-opført 1927 (Anno 2022)
1gh er areal liggende mod 1ag adskilt af Herning-Skjern banen.
I Anledning af Jernbaneanlæg M.Nr. 1gh af Hartkorn 1/4 Alb. [ca. 15 m2] Afgivet til Troldhede-Kilding-Vejen Banen.
1921611Udstykning1cq->1cq+1gi+1gk+1gl1cq=Aakjærsvej 8 [Anno 2023] Opført 1959
1gi=Aakjærsvej 24 [Anno 2023] Hus opført 1919
1gk=Aakjærsvej 22 [Anno 2023] Hus opført 1940
1gl blev lagt under 1ff (1ff=Cementstøberi)
1921621Ejendomshandel1giAakjærsvej 24Niels Jacob Jensen
Bertel Jensen
Skjøde fra Niels Jacob Jensen til Bertel Jensen paa M.Nr. 1gi lyst 13-10-1921
1921621Ekspropriation1q1q se under matr. jf. 1czExpropriationsforrening hvorefter M.Nr. 1q -140 m2 afgives til Statsbanen i Anledning af Anlæget af Troldhede, Vejen, Kolding Banen, lyst 22-6-1922.
1q udgår af matriklen 9-6-1921 jf. Realregisteret.
1921622Ejendomshandel1ax+1gf1ax=Dalgasgade 18 anno 2022.
1gf er den 4-2-1992 lagt under 1ax.
Abelone Kirstine Blach
Niels Pedersen
Skøde fra Abelone Kirstine Blach til Niels Pedersen paa MNr. 1ax og 1gf lyst 20-10-1921
1921622Ejendomshandel1fx+1fy1fx+1fy udgår af matr. 4-2-1992 og inddrages under 1fv [=Dalgasgade 8 -Anno 2023],
jf Henvisningsbladet
Niels Jacob Jensen
Abelone Kirstine Bloch
Skjøde fra Niels Jacob Jensen til Abelone Kirstine Bloch paa M.Nr. 1fx og 1fy, lyst 13-10-1921
1921622Ejendomshandel1ef+1gg1ef+1gf lægges under 1ax den 4-2-1992Niels Jacob Jensen
Niels Pedersen
Skøde fra Niels Jacob Jensen til Niels Pedersen paa Mnr. 1ef og 1gg lyst 13-10-1921
1921622Ejendomshandel1ay1ay=Dalgasgade 20 anno 2022 (uden bygning)Abelone Kirstine Bloch [Lærerinde]
Niels Jacob Jensen
Skjøde fra Abelone Kirstine Bloch til Niels Jacob Jensen paa M.Nr. 1ay lyst 13-10-1921
1921622Ejendomshandel1fl+1fm1fm=Østergade 19 [Anno 2022]
Hus opført 1920
1fl udgår senere af matriklen og udlægges til offetlig vej.
Peder Christiansen, Murer
Ole Nielsen
Skjøde fra P. Christiansen til Ole Nielsen paa M.Nr. 1fl og 1fm, læst 30-6-1921
1921622Ejendomshandel1gc+1ge1ge=Østergade 21 (Anno 2023]
1gc udlagt til offentlig vej 27-10-1977 og udgår af matriklen.
Hus opført på 1ge 1922, iflg. BBR
Julius ChristiansenSkjøde til Julius Christiansen paa M.Nr. 1gc og 1ge, lyst 30-6-1921.
[Sælger fremgår ikke af Realregisteret.]
192175Udstykning1dy ->1dy+1cø+1gn1cø=Stadionalle 2 (anno 2022)
1gn=Dalgasgade 41 (anno 2022)
192175Udstykning1cø->1cø+1gn1cø=Stadionalle 2 (anno 2022)
1gn=Dalgasgade 41 (anno 2022)
192176Udstykning1p->1p+1gm1gm udgår af matriklen 1-2-1993 og inddrages under 1d (1d=Assingvej 2 - anno 2022), jf Henvisningsblad
1921730Ejendomshandel1gm1gm udgår af matriklen 1-2-1993 og inddrages under 1d 1d=Assingvej 2 (Anno 2022), jf HenvisningsbladOle Pedersen
Peder Madsen
Skjøde fra Ole Pedersen til Peder Madsen paa M.Nr. 1gm, lyst 30-7-1921
---
Samme handel er indført på folio 257 [opslag 253/290] med:
Skøde, lyst 4-8-1921 fra Ole Pedersen til Samme [Peder Madsen] paa Matr.Nr. 1gm
192196Udstykning1cø->1cø+1go1cø=Stadionalle 2 (anno 2022)
1go=Dalgasgade 39 (anno 2022)
Det er lidt uklart af Realregisteret om 1go udstykkes fra 1cø
1921926Ejendomshandel1bg+1bh1bg=Østergade 12
1bh=Aakjærsvej 4
Clemmen L. Hansen
Anders Møller
Skjøde fra Clemmen L. Hansen til Anders Møller paa M.Nr. 1bg og 1bh lyst 27-10-1921
1921103Ejendomshandel1gn1gn=Dalgasgade 41 (anno 2022)Niels Jakob Jensen
Chr. Jensen
Skøde fra Niels Jakob Jensen til Chr. Jensen paa M.Nr. 1gn lyst 15-12-1921
1921103Tinglysning1cæ+1df og 1fh+1fk1cæ+1df udgået af matr. 4-2-1992 og begge lagt under 1cu [Østergade 7A]
1fk er Aakjærsvej 1A anno 2022
Deklaration ang. fælles Brandgavl med Ejeren af M.Nr. 1cæ og 1df Viumkrog for M.Nr. 1fh og 1fk dateret 3-10-1921 og lyst 13-10-1921
1921106Udstykning1bg->1bg+1bq+1bh1bg=Østergade 12
1bh=Aakjærsvej 4
Se 23-10-1946 hvor matriklen igen lægges under 1bg
1921106Udstykning1bg->1bg+1gp
1bh->1bh+1gq
1bg=Østergade 12
1bh=Aakjærsvej 4
Se 23-10-1946 hvor matriklen igen lægges under 1bg
1921111Ejendomshandel1ao+1ap+1ba1ao er 2022 = Sdr. Feldingvej 3.
1ap og 1ba lægges under 1ao den 4-2-1992
Allan Henry Permin, Malermester
Dan Lykke, Malermester
Skøde fra Malermester Allan Henry Permin til Malermester Dan Lykke paa M.Nr. 1ao, 1ap og 1ba dateret 1-11-1921 og lyst 26-1-1922
19211130Udstykning1gn->1gn+1gs1gn=Dalgasgade 41
Hus opført på matriklen 1925
1gs=henhører fra 4-2-1992 under 1go [Dalgasgade 39]
192229Tinglysning1dh->1dh+1gr1dh=Grønningen [anno 2022]
1gr=Dalgasgade 47C [Anno 2022] iflg. BBR
1922220Ejendomshandel1gr1gr=Dalgasgade 47C [Anno 2022] iflg. BBRNiels Nykjær Christensen
Jens Marius Heldgaard
Skjøde fra Niels Nykjær Christensen til Jens Marius Heldgaard paa M.Nr. 1gr, læst 27-4-1922
192234Tinglysning1cu1cu=Østergade 7A [Anno 2023]
1cu opført 1900 ifl. BBR
Tilladt at afhænde M.Nr. 1cu ved Lejlighed
1922318Ejendomshandel1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
Jens Gren Albertsen, Cementstøber
E. Chr. Hansen, Tømmerhandler
Skjøde paa M.Nr. 1ck fra Cementstøber Jens Gren Albertsen til Tømmerhandler E. Chr. Hansen paa M.Nr. 1ck, læst 23-3-1922.
1922324Tinglysning1dh+1gv1dh+1gv se under matr. kr. 1czNiels Nykjær Kristensen
Jens Marius Heldgaard
Matr. 1gv udgaar af Husmandsbruget iflg. Lbm's Skr. Af 24-3-1922
1922622Ekspropriation1sMatr. 1s udgjorde før ekspropriationen hele arealet ud mod Dalgasgade og Gåsdalsvej, hvorfra der blev eksproprieret til "Buen"Expropriationsforretning hvorefter hele Mnr. 1s, 654 m2 , Hartk. 0 er afgivet til Forlægning af offentlig Vej til Statsbanen i Anledning af Anlæg af Jernbanen fra Troldhede til Kolding med Sidebane til Vejen dat. /6 1921, lyst 22-6-1922. [Anlæg af Buen]
1922622Ekspropriation1ø=Buen 11 [anno 2022]
Hus opført 1900
Expropriationsforretning, hvorefter der i Anledninge af Anlæget af Troldhede-Vejen-Kolding Banen er afgivet 5 m2 af M.nr. 1ø til Forlægning af offentlig Vej, lyst 22-6-1922.
1922622Ekspropriation1dk1dk udgår af matriklen 12-8-1997 og inddrages under 1buExpropriationsforretning hvorefter der i Anledning af Troldhede-Vejen-Kolding Banen er afgivet 5100 kvm. Jord af MNr. 1dk til Statsbanen, læst 22-6-1922
1922622Ekspropriation1dp1dp udgik af matriklen den 9-6-1921 i Anledning af JernbaneanlægExpropriationsforretning hvorefter M.Nr. 1dp - 3.780 m2 - i Anledning af Anlæg af Troldhede-Vejen-Kolding Banen afgives til Statsbanen, læst 22-6-1922
1922622Ekspropriation1l+1et+1u+1ez+1ey1l inddrages under 1u den 11-5-1966 og udgår herefter af matriklen.
1et udgår af matriklen
1ez+1ey inddrages under 1po 27-12-1988 og udgår endeligt af matriklen.
Endvidere afgives i Henhold til samme Forretning [Expropriationen af 1q] til Statsbanerne af M.Nr. [lyst 22-6-1922.]
1l - 535 m2
1et - hele Ejendommen 10.500 m
2
1u - 90 m
2
1ez - 20 m
2
1ey - 325 m
2
1922629Ekspropriation1p1p=Sdr. Feldingvej 9-opført 1927 (Anno 2022)Expropriationsforretning hvorefter der af M.NR. 1p afgives 6.045 m2 Jord til Troldhede-Vejen-Kolding Banen og til Forlægning af offentlig Vej 640 m2 dat. /6 21. lyst 29-6-1922.
1922729Ejendomshandel1ao+1ap+1ba1ao er 2022 = Sdr. Feldingvej 3.
1ap og 1ba lægges under 1ao den 4-2-1992
Dan Lykke, Malermester
Jens Nygaard
Skøde fra Malermester Dan Lykke paa M.nr. 1ao, 1ap og 1 ba dateret 29-7-1922 og lyst 17-8-1922
1922816Ejendomshandel1gp+1gqHus opført på matriklen 1900Anders Møller
Clemmen L. Hansen
Skjøde fra Anders Møller til Clemmen L. Hansen paa M.Nr. 1gp og 1gq lyst 14-9-1922
1922831Ejendomshandel1da+1db+1bq+1bs1bs=Aakjærsvej 6
(Opført 1906)
1bq inddrages først under 1da og senere under 1bs. Matr. 1bs udgår den 27-10-1972 af matriklen og sammen med 1da udlægges de til offentlig vej, inkl. 1br, hvor Troldhede Mølle lå, til "Trekanten".
H.A. Hansen
Hans Sørensen Nielsen
Skjøde fra H. A. Hansen til Hans Sørensen Nielsen paa M.Nr. 1da, 1db, 1bq og 1bs, læst 7-9-1922
1922102Ejendomshandel1gi1gi=Aakjærsvej 24 [Anno 2023]
Opført 1919
Bertel Jensen
Klara Amalie Jensen, f. Pedersen
Skøde fra Bertel Jensen til Klara Amalie Jensen, f. Pedersen paa M.Nr. 1gi lyst 12-12-1922
1922103Ekspropriation1er1er=Østergade 20 [Anno 2022]
Opført 1951
Expropriationsforretning, hvorefter der af Statsbanerne er exproprieret et Areal paa 698 m2 af M.Nr. 1er, lyst 22-3-1923.
19221019Ejendomshandel3+20+7c
{i forening Nr. Vium Østlige Del}
Carsen Christensen
Niels Merrild Peder Nielsen
Skjøde fra Carsten Christensen til Niels Merrild Peder Nielsen paa M.Nr. 3, 20 og 7c {Nr. Vium Østlige Del}, læst 19-10-1922
1922118Ejendomshandel1n+1aeIdrætsalle 2 (matr. nr. 1n)Jens Peder Fonnesbech Jensen
Chr. Jensen Nordestgaard
Skøde fra Jens Peder Fonnesbech Jensen til Chr. Jensen Nordestgaard paa M.Nr. 1n og 1ae lyst 16-11-1922
1922129BekendtgørelseAndelsklædefabrikken "Vestjylland"Politikreds Nr. 62.
Til det herværende Handelsregister er indleveret saalydende Anmeldelse:
Under Firma „Andelsfabrikken Vestjylland", Troldhede, drives Fabrikation af Klæde samt Farveri og Spinderi i Troldhede Stationsby, Nr. Vium Sogn, af et Andelsselskab, hvis Bestyrelse bestaar af Gaardejerne Jens Kristian Jensen, Assing,Formand, Knud Jensen, Stauning, Anthon Pedersen, Nr. Vium, Lærer Niels Madsen Vor god, Vorgod, Gaarde jerne Jens Michael,Snejbjerg. Næstformand, NielsSjørvad, Hammerum, Peder Marius Perteisen, Videbæk, Peder Søndergaard Pedersen, Faster, Clemen Borup Kirstejn Knudsen, Arnborg, Distriktsbestyrer Peder Pedersen-Hjerk, Tarm og Gaardejer Jens Jensen, Sdr. Felding.
Samtlige Medlemmer hæfte sognevis solidarisk med de tegnede Andeles Paalydende for Selskabets Forpligtelser, dog kun umiddelbart for de Forpligtelser, der ikke dækkes af Selskabets Aktiver, og saaledes at Forpligtelsen for det enkelte Medlem ophører ved den nærmest paafølgende ordinære Generalforsamling i April Maaned efter en skriftlig indgiven Udmeldelse.
Firmaet tegnes af Formanden sammen med 2 bestyrelses-medlemmer. (Forretningsudvalget). Driftskapitalen erhverves ved Laan. Vedtægterne er af 21.Juni 1919. Bekendtgørelse til Medlemmerne sker ikke i offentlige Tidender.Kollektiv-Prokura er meddelt Forretningsfører Herman Ørslev, Troldhede, sammen med Formanden, Gaardejer Jens Kristian Jensen, Assing og i dennes Forfald sammen med Næstformanden, Gaardejer Jens Michael Jensen, Snejbjerg. Politimesteren i Ringkøbing m. v., den 9. December 1922.
Holger Jensen.
19221211Ejendomshandel1cm+1cn+1d+1ea1cm=Kirkegade 12 [Anno 2022]
Hus opført 1912 iflg. BBR
[1cn lægges under 1cm 4-2-1992]
1ea lægges under 1d og udgår af matriklen.
Jensine Jensen, Enkefru
Mads Rahbek, Gaardejer
E. Chr. Hansen, Tømmerhandler
Skjøde fra Enkefru Jensine Jensen til Gaardejer Mads Rahbek og Tømmerhandler E. Chr. Hansen paa M.Nr. 1cm, 1cn, 1d og 1ea, læsy 21-12-1922
1923120Ejendomshandel1ax+1ef+1gf+1gg1ax=Dalgasgade 18 anno 2022 (uden bygning)
[tilsvarende er 1ay=Dalgasgade 20 anno 2022 (uden bygning)]
Niels Pedersen
Georg Pedersen, Murer
Skøde fra Niels Pedersen til Murer Georg Pedersen paa M.nr. 1ef, 1gg, 1ax og 1gf lyst25-1-1923
1923120Ejendomshandel1cu1cu=Østergade 7A [Anno 2023]
1cu opført 1900 ifl. BBR
J. Jepsen, Murermester
Niels Knudsen, Kreaturhandler
Skøde fra Murermester J. Jepsen til Kreaturhandler Niels Knudsen paa M.Nr. 1cu lyst 22-2-1923
1923122Udstykning1dz->1dz+1gx+1eu+1gy1eu=Østergade 10
(Anno 2022)
1923122Udstykning1eu+1gy1eu=Østergade 10
(Anno 2022)
Matriklerne udstykkes til Troldhede Elektricitetsværk
1923228Ekspropriation1er1er=Østergade 20 [Anno 2022]
Opført 1951
Afgivet Areal af M.Nr. 1er stort 698 m2 til Jernbanen fra Skjern til Herning uden Forandring i Skyldsætningen.
192353Ejendomshandel1gi1gi=Aakjærsvej 24 [Anno 2023]
Opført 1919
Klara Amalie Jensen, f. Pedersen
Johanne Højmose, Enkefru
Skøde fra Klara Amlaie Jensen, f. Pedersen paa M.Nr. 1gi til Enkefru Johanne Højmose lyst 3-5-1923
192357Ejendomshandel1cm+1cn1cm=Kirkegade 12 [Anno 2022]
1cn lægges under 1cm og udgår af matriklen 4-2-1992
Mads Rahbek, Gaardejer
E. Chr. Hansen, Tømmerhandler
Kristen Marius Madsen
Jens Peder Madsen
Skjøde fra Gaardejer Mads Rahbek og Tømmerhandler E. Chr. Hansen til Kristen Marius Madsen og Jens Peder Madsen til lige Sameje paa M.Nr. 1cm og 1cn, læst 17-5-1923
1923511Ejendomshandel1fu+1ee+1fe1fu=Aakjærsvej 11 [Anno 2022]
(Hus opført på 1fu 1918 jf. BBR)
Matr. 1ee+1fe er ubebygget og hører under 1fu
Søren Anton Sørensen
Marinus Jensen Frøslev, Handelsmand
Skjøde fra Søren Anton Sørensen til Handelsmand Marinus Jensen Frøslev paa M.Nr. 1fu, 1ee og 1fe, læst 31-5-1923
1923531Ejendomshandel1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
E. Chr. Hansen, Tømmerhandler
Laura Mariane Jacobsen
Skjøde fra Tømmerhandler E. Chr. Hansen til Laura Mariane Jacobsen paa M.Nr. 1ck, læst 7-6-1923
192368Ejendomshandel1fæ1fæ=Østergade 27 [Anno 2022]
[Ubebygget anno 2022]
E. Chr. HansenSkøde til E. Chr. Hansen paa M.Nr. 1fæ, læst 21-6-1923
1923612Ejendomshandel1gu+1d+1ea+1gv1gu+1gv+1ea inddrages senere under 1d og udgår af matriklen.
[1d=Assingvej 2 Anno 2022]
[1ea lægges under 1d og udgår af matriklen.]
Mads Rahbek, Gaardejer
E. Chr. Hansen, Tømmerhandler
Peder Madsen
Skøde fra Gaardejer Mads Rahbek og E. Chr. Hansen til Peder Madsen paa M.Nr. 1gu, 1d, 1ea og 1gv, lyst 26-6-1923
1923716Ejendomshandel1ac+1l+1u+1fø+1ga1fø=Østergade 29 [Anno 2023]
1ga=Østergade 31 [Anno 2023]
1ac henhører først under 1bu [1bu= Kirkegade 1 - opført 1910] og senere under 1ia, jf. Henvisningbladet
Chr. Nielsen, Kreaturhandler
N.K. Sørensen, Proprietær
Skøde til Kreaturhandler Chr. Nielsen og Proprietær N.K. Sørensen paa M.Nr. 1ac, 1l, 1u, 1fø og 1ga, lyst 2-8-1923
1923727Ejendomshandel1ay+1ed1ed=Dalgasgade 20 (Hovedmatrikel)
1ay=Dalgasgade 20 anno 2022 (uden bygning) (et lille trekantet stykke mod Dalgasgade)
Niels Jacob Jensen
J. Jørgensen, Købmand
Skøde fra Niels Jacob Jensen til Købmand J. Jørgensen paa 1ay og 1ed lyst 9-8-1923
1923823Udstykning1gz udstykkes fra 1bh1gz=Aakjærsvej 2
192394Ejendomshandel1ø=Buen 11 [anno 2022]
Hus opført 1900
Jens Jeppesen
Mads Chr. Christensen
Skøde fra Jens Jeppesen til Mads Chr. Christensen paa 1ø, lyst 13-9-1923
1923918Ejendomshandel1fl+1fm1fm=Østergade 19 [Anno 2022]
Hus opført 1920
1fl udgår senere af matriklen og udlægges til offetlig vej.
Ole Nielsen
Laurids Peder Jensen
Skøde fra Ole Nielsen til Laurids Peder Jensen paa M.Nr. 1fl og 1fm, lyst 20-9-1923
19231130Ejendomshandel1eg+1el1eg=Østergade 1 [Anno 2022]
Hus opført 1918, baghus 1911
1el inddrages under 1eg 4-2-1992
Jens Lindbjerg Jensen, Landpost
Svend Bjerg Jensen
Skøde fra Landopost Jens Lindbjerg Jensen til Svend Bjerg Jensen paa 1eg og 1el, lyst 6-12-1923.
1923121PersonaliaMads L.M. Hansen, LandpostErstatninger.
Arbejder-Forsikringsraadet har i sit Møde tilkendte Landpostbud Mads L.M. Hansen, Troldhede, en Erstatning paa 908 Kr. for Smerte og indskrænket Bevægelse i venstre Hofte, paadraget den 1. Decbr. 1923 ved under Posttjenesten at glide og falde.
1923124Ejendomshandel1iDalgasgade 1Aage Graversen
A. Agger
Skøde fra Aage Graversen til A. Agger lyst 13-12-1923
19231231Ejendomshandel1fs1fs=Dalgasgade 24 [Anno 2022]
Hus opført 1936
Bodil Knudsen
Søren Kr. Hansen
Skøde fra Bodil Knudsen til Søren Kr. Hansen paa 1fs, lyst17-1-1924
1924314Ejendomshandel1gb+1gd+1fp+1fq1gb+1gd+1fp+1fq=Østergade 17 [Ano 2022]
Hus opført 1954 ifl. BBR
Peder Christiansen, Murer
Ejner Jensen Øer
Skøde fra Murer Peder Christiansen til Ejner Jensen Øer paa M.Nr. 1gb, 1gd, 1fp og 1fq, lyst 20-3-1924
1924617Udstykning1av->1av+1eh+1gæ1av/1eh=Dalgasgade 14 (uden bygning anno 2022)
1gæ=Dalgasgade 12 (hus opført 1914)
192478Ejendomshandel1dv1dv=Assingvej 4 [Anno 2022]
Bygning opført 1920
Lars Thorsen
Thorvald Thorsen
Skjøde fra Lars Thorsen til Thorvald Thorsen paa 1dv, lyst 8-7-1924
1924726Ejendomshandel1gæ1gæ->1dx
Dalgasgade 12
Hus opført 1914
Iver Hansen Nielsen
Christen Peder Jensen
Skøde fra Iver Hansen Nielsen til Christen Peder Jensen paa 1gæ lyst 14-8-1924
192487Ejendomshandel1cy+1cp1cy og 1cp=Dalgasgade 9/Buen 1a
[Anno 2023]
Hans Kristian Karl Heldgaard
Hans Emil Hansen
Skjøde fra Hans Kristian Karl Heldgaard til Hans Emil Hansen paa M.Nr. 1cy og 1cp, læst 14-8-1924
1924107Ejendomshandel1fæ1fæ=Østergade 27 [Anno 2022]
[Ubebygget anno 2022]
E. Chr. Hansen
Niels Jensen
Skøde fra E. Chr. Hansen til Niels Jensen paa M.Nr. 1fæ, lyst 23-10-1924
1924111Forpagtning
1br+1ev[Ubebygget anno 2022]Hans Christensen
{Der er tale om Hans Jakob Bang Christensen - Han ses ved vielsen den 13-6-1924 i Vorgod Kirke som "Møllersvend" i Fjelstervang.}.
Undertegnede har fra 1. November overtaget Troldhede Mølle og modtager Korn til Formaling. Korn og Foderstoffer paa Lager til billigste Dagspris. Min Kolonialforretning bringes i velvillig Erindring. - God Varer. - Billigste Priser.
Aflæg et Besøg og De bliver tilfreds.
Hans Christensen Telf. 52
[Annonce i Herning Avis den 27. november 1924. Annoncen gentages igen 26-2-1925]

["overtaget Troldhede Mølle" kan være i forpagtning. Det fremgår ikke af tingbogen, at der skulle være sket et egentligt ejerskifte.]
19241211Ejendomshandel1k + 1ab + 1fa (1fa er vejareal fra 6-5-1975)1ab=MølgaardNiels Jespersen
Hans P. Henriksen
Skøde fra Niels Jespersen til Hans P. Henriksen lyst 15-1-1925
19241227AnnonceHans Chr. Hansen
Tapet- og Malerforretning - Telefon. 21
Kommentar fra Allan Bisgaard Hansen til et billede i Poul Dahls skrift om "De fem familier...":

"Par nr. 2 i tredie række fra højre er mine forældre Marie og Jens Laurids Hansen malermester {- og opkladt efter sin farfar; tilføjelse JSN} – Min far er søn af Hans Christian Hansen (malermester) Hans Christian Hansen byggede afholds hotellet og hvor der også var malerforretning. Jeg selv er født i denne ejendom i 1947."
19241227AnnonceEmil Hansen
Troldhede Cykelforretning - Telefon 39
19241227AnnonceJ. Chr. Christensen [I. Chr. Christensen]Tilbyder diverse landbrugsredskaber mm.
19241227AnnonceM.M. Lindskrog
Telefon 45
Møbel- og Maskinsnedkeri samt ligkister
192512Ejendomshandel se under matr. 1czSørensen, Kommissionær
Hans S. Nielsen
Mageskifte.
Kommissionær Sørensen, Bramminge, har mageskiftet en Ejendom i Vejrup med et Hans S. Nielsen tilhørende Hus i Troldhede. Nielsen giver 11.000 Kr. i Bytte.
192515BegivenhedI Troldhede blev en Række Halmstakke, som Landmændene havde ladet staa ude, splittet som Avner for Vinden. Masser af Tagsten raslede ned.
192517BegivenhedPaa Troldhede Klædefabrik er Driften bleven indskrænket. Arbejderne er delt i to Hold, der skiftes til at arbejde en Uge ad Gangen.
192519BekendtgørelseNr. Vium-Herborg Kommune har, som meddelt, ligget i Underhandling med Staten om Køb af et stort Areal, ca. 90 Tdr. Land af de tidligere Brunkulslejer ved Troldhede, hvorfra man bl.a. vilde hente Grus og Sten til Kommunens Veje.
Skønt Købevilkaarene ikke kunde kaldes ubillige, mente Sogneraadet dog at måtte renoncere paa Tilbuddet om Slag, idet man var bange for en eventuel Sprængning af den paa Arealet værende Dæmning. Ved en saadan Kalamitet vilde Vandet nemlig oversvømme Dele af de omliggende Marker, og som Ejer af det omhandlende Areal, vilde det jo blive Kommunen, der kom tril at betale Erstatnin, og det vilde man som sagt ikke udsætte sig for, og derfor gik Handelen ikke i Orden.
Det nævnte Areal kostede i sin Tid Staten 43.000 Kr. i Indkøb, og i de brændselsknappe Tider under Krige brød Staten store Partier Brunkul paa dette Område. Nogen daarlig Forretning var det ikke, idet man sluttede Virksomheden med et Overskud paa 300.000 Kr. [Beløbet er svært læseligt].
Nu er imidlertid de Tider forbi, og derfor vil Staten godt sælge og vistnok ogsaa sælge billigt.
1925123BegivenhedValgforberedelser.
Paa Hotel "Troldhøj" i Troldhede havde Socialdemokraterne i Aftes indvarslet til Prøvevalg til Sogneraadet. Paa Grund af alt for ringe Tilslutning maatte dette dog opgives.
Der blev derefter nedsat et Udvalg paa 5 Mand repræsenterende forskellige Erhverv, som hver for sig ved Eftersyn af Vlaglisterne skal arbejde for fuld Tilslutning til et Prøvevalg, der senere vil finde Sted.
1925124Annonce se under matr. r. 1, 3. 1czBrunkulsleje til Salg.
Statens tidligere Brunkulsleje ved Troldhede, ca. 50 ha. Med paastaaende Barak m.m. ønskes solgt. Henvendelse kan ske til Brændelsnævnets Afviklingskontor, Gl. Kongevej Nr. 1, 3. Sal.
1925128BegivenhedKøbmand Agger
H.P. Thøgersen
Hansen, Maler
A. Ploug, Bagermester
Jensen, Maskinmester
Chr. Nielsen, Spinder
Jensen, Bogholder
Karen Flodgaard, Frøken
Ploug, Bagersvend
Jensen, Maskinmester
Christensen, Barber
Rigmor Hansen
Andreasen, Tømrers. [Tømmersvend]
Petrea Jensen
Fru Thøgersen
Mortensen, Baneformand
Troldhede Skytteforening har afholdt Præmieskydning med følgende Resultat:
1. Pr.: Købmand Agger, 97 Points
2. Pr.: H.P. Thøgersen, 97 P.
3. Pr.: Maler Hansen, 94 P.

Festskydning:
1. Pr. Bagermester A. Ploug, 48 Points
2. Pr. Maskinm. Jensen, 48 P.
3 Pr. Spinder Chr. Nielsen, 47 P.
4. Pr. Bogholder Jensen, 47 P.

Fugleskydning:
1. Pr. (Fuglekonge) Frk. Karen Flodgaard ved Bagersvend Plougs Skud
2. Pr. Maskinmester Jensen v. eget Skud.
3. Pr. Barber Christensen ved Maskinmester Jensens Skud.
4. Pr. Frk. Rigmor Hansen ved Tømrers. Andreasens Skud
5. Pr. Fru Petrea Jensen ved H.P. Thøgersens Skud
7. Pr. Fru Thøgersen v. Baneformand Morthensens Skud.
1925128EjendomshandelNygaardChr. Holing, Gårdejer
Martinus Pedersen, Borris
Ejendomshandel.
Gdr. Chr. Holding, Nygaard, Troldhede, har solgt sin Gaard til Martinus Pedersen, Borris for 62.000 Kr. Alt medfølger. Overtagelse den 1. Februar [1925].
192525BegivenhedKjeldfred, Stationsforstander
H. Sørensen, Tømrermester
Jens Jensen, Gaardejer
N. Johansen, Lærer
E.P. Madsen, Overportør
P. Madsen, Gaardejer
C. Madsen, Kontorist
Prøvevalget i Troldhede.
Som omtalt afholdt Beboerne i Troldhede i Aftes Prøvevalg til Sogneraadet.
Af de foreslaaede Kandidatemner frabad Stationsforstander Kjeldfred, Tømrermester H. Sørensen og Gaardejer Jens Jensen sig Valg.
Stemmerne samlede sig derefter om Lærer N. Johansen, Overportør E.P. Madsen, Gaardejer C. Madsen, hvilke fire Kandidater herefter opstilledes i nævnte Orden.
Der er saaledes opnaaet Enighed om en Liste, og man haaber, at der herefter ikke vil blive gjort Forsøg paa at opstille flere Lister.
Med enighed og god Valgdeltagelse til Troldhede kunne faa to Repræsentanter i Sogneraadet.
192526EjendomshandelAfholdshotelletH.C. Hansen, Hotelejer
J. Hansen, Landmand
Hotelejer H.C. Hansen har bortbyttet Afholdshotellet i Troldhede med en Landmand J. Hansen, Aadum pr. Tarm, tilhørende Landejendom. J. Hansen giver 10.000 Kr. i Bytte. Overtagelsen sker straks.
1925210Ejendomshandel1bg+1bh+1gp+1gq1bg=Østergade 12
1bh=Aakjærsvej 4
Hans Chr. Hansen
Jens Hansen
Skøde fra Hans Chr. Hansen [malermester] til Jens Hansen paa 1bg, 1bh, 1gp og 1gq lyst 19-2-1925
1925210Ejendomshandel1bg+1bh+1gp+1gq1bg=Østergade 12
1bh=Aakjærsvej 4
Jens Hansen
Niels Chr. Nielsen
Skøde fra Jens Hansen til Niels Chr. Nielsen paa 1bg, 1bh, 1gp, 1gq [datering mangler]
1925214BegivenhedFrode AndersenSognerådsbeslutninger:
Fra Troldhede Borgerforening forelaa Andragende om at faa bygget en Bro over Kanalen mellem Troldhede og Gaasdal. Bevilgedes

Soc. Forening i Troldhede fik Tilladelse til at afholde Dilettantforestilling i Troldhede, hvorimod det ikke kunde tillades Danselærer Frode Andersen at afholde Dansekursus i Fiskbæk Skole
1925223Begivenhed se under matr. pr. 1czP. Olesen PedersenKarl søges.
En flink og dygtig, helst troende Karl kan paa Grund af Ejendomsoverdragelse faa Plads fra 15. Marts eller 1. April hos P. Olesen Pedersen, "Nygaard" pr. Troldhede.
1925223BegivenhedJens Heldgaard, LandpostHus til Salg.
Et lille Hus med Have, 7000 kvadrat-Alen, stor Frugthave, egner sig ogsaa til stort Hønseri, er til Salg straks.
Landpost Jens Heldgaard, Troldhede.
NB. Samme Sted staar en saa god som ny Motorcykle, 2HK, kun lidt brugt, til Salg.
1925224BegivenhedNiels FusgaardEn 1½ gammel Tyr af god Afstamning er til Salg eller byttes bort med en Kvie, der kælver til Efteraaret.
Niels Fusgaard, Troldhede
1925226BegivenhedDilettantforestilling i Troldhede.
Paa Gæstgivergaarden i Trolhede opførte Medlemmer af Socialdemokratisk Forening i Søndags og Mandags de to fornøjelige Smaastykker "Min Mands Søn" og "Charleys Tante eller Charlottes Onkel".
Besøget var begge Aftener udmærket, hvilket de flinke Præstationer ogsaa fortjente.
Overskudet bliver skænket tl Hjælpekassen.
1925227AnnonceJ. Lindbjerg"Et fint Radioapparat for 1 Krone.
I forbindelse med Radio-Udstillingen i Herning den 27., 28. Febr og 1. Marts foretages Bortlodning af 3 komplette Radioapparater (Værdi 300-400 Kr.) og 2 Højttalere (bedste Fabrikat). Salget af Lodsedler er begyndt hos Forhandlerne. Pris pr. Lodseddel 1 Kr."
Blandt forhandlerne nævnes J. Lindbjerg, Troldhede
192531AnnonceChr. P. JensenEt Hus med Have til Slag. Laan 5500 Kr.
Chr. P. Jensen, Troldhede
192534AnnonceLaurids Andersen
Andrea [Hustru]
Karen
Herren hjemkaldte i Gaar vore kære Lille Karen.
Troldhede, den 2. Marts 1925
Andrea og Laurids Andersen.
Begravelsen foregaar Fredag 6. Marts Kl. 1. Enhver, som vil følge hende til det sidste Hvilested, er hjertelig velkommen, og bedes møde i Hjemmet Kl. 11.
192535Annonce se under matr. ørdag. Tlf. 1czKartofler fra Troldhede.
250 Td. Fine, lyse, fri for Syge, sælges fra Banevogne ved toldboden Fredag og Lørdag. Tlf. 5162 - 5668
192535BegivenhedTroldhede KlædefabrikPaa Klædefabrikken i Troldehdehar Arbejdet nu ligget helt stille de sidste tre Uger; og om det i det hele taget genoptages er vist tvivlsomt.
Det fastlønnede Personale er opsagt til 1. April, saa man maa formode, at der paa den kommende Generalforsamling, som afholdes i April, vil blivet stillet Forslag om Likvidation af Foretagenet.
192536AnnonceTroldhede MissionshusBaa Kors-Møde Tirsdag den 10. Marts kl. 7 ved Sangmissionær Poul Nielsen, Esbjerg.
192536Annonce se under matr. øvling, og kl. 1czTroldhede KirkeTorsdag den 12. ds. Gudstjeneste i Troldhede Kirke Kl. 7 ved Pastor Malmstrøm.
Fredag den 13. ds. Gudstjeneste kl. 4 ved Pastor Rentorff, Bøvling, og kl. 7 ved samme.
192537BegivenhedTo Løbskkørsler.
I Gaar fandt to mindre Løbskkørsler Sted i Troldhede. Plantør Lauersen og Gaardejer Kr. Jensens Befordringer fra Bjørslev afhentede Kalk paa Stationspladsen i Troldhede. Først blev Lauersen Heste bange for 10-Toget og satte i vildt Løb op gennem Byen, mærværdigvis uden at anrette Ulykker.
Et Par timer senere skræmtes Kr. Jensens Heste af en Trolje, men da de for at komme bort maatte tage et stort Sving, resulterede dette i, at Vognen drejede sammen og blev ødelagt, mens Kalken spredtes ud over Stationspladsen. Derved var Farten dog taget af Hestene, men naar der denne Gang ellers ingen større Skade skete, er dt saavist ikke Kuskens Skyld.
1925311BegivenhedOle Pedersen, Videbæk
A. Ploug, Troldhede
Jens Mikkelsen, Videbæk
J. Pedersen, Videbæk
H.P. Thøgersen, Troldhede
Eriksen, Videbæk
J. Jørgensen, Videbæk
Th. Madsen, Videvæk
Troldhede Skytteforening afholdt i Søndags Præmieskydning paa Hotel "Troldhøj", hvortil Videbæk Skytteforening var indbudt. Resultatet var følg.:
Hovedskydning
1. Pr. Ole Pedersen, Videbæk, 98 Points
2. Pr. A. Ploug, Troldhede, 97 Points
3. Pr. Jens Mikkelsen, Videbæk, 97 Points
4. Pr. J. Pedersen, Videbæk, 96 Points
5. Pr. H.P. Thøgersen, Troldhede, 96 Points.
Festskydning
1. Pr. Eriksen, Videbæk 50 Points
2. pr. J. Jørgensen, Videbæk, 49 Points
3. Pr. Ole Pedersen, Videbæk, 49 Points
4. Pr. Th. Madsen, Videbæk 49 Points.
Mesterskab
1. Pr. (1 Plade): J. Pedersen, Videbæk, 195 Points
2. Pr. (1 Plade): A. Ploug, Troldhede, 194 Points.
Kredskonkurrence
Videbæk 96,2 Points, Troldhede 94,2 Points.
1925311BegivenhedTroldhede Klædefabrik
J.L. Voigt
Overretssagfører Jonsen
Troldhede Klædefabrik
Ringkøbing Amts Dagblad har henvendt sig til Formanden for Troldhede Klædefabrik, J.L. Voigt, Løvstrupgaard, med Spørgsmål om, hvad der vil ske paa Generalforsamlingen i April.
J.L. Voigt svarede, at man allerede før Nytaar var klar over, at der ikke var Grundlag eller Mulighed for at fortsætte, idet det ikke havde vist sig muligt at genoprette Andelshavernes en Gang tabte Tillid til Virksomheden, og da en Regnskabsoversigt for nogen Tid siden viste, at det var nødvendigt straks at tage Affære, standsede foreløbig alle Udbetalinger, indtil Generalforsamling kan tage Stilling til Sagen.
Der er rettet Henvendelse til Overretssagfører Jonsen, Viborg om at være Selskabet Vejleder under en Afvikling, og der vil nu blive indbudt til en ekstraordinær Generalforsamling, ved hvilken Bestyrelsen vil fremsætte Forslag om Likvidation.
1925312Begivenhed se under matr. ds. 1czJørgensen, MissionærDa Missionær Jørgensen, Troldhede, ligger syg og foreløbig maa aflyse alle Møder den første Maaned, er det af KFUM arrngerede Møde paa "Vestre Gæstgivergaard" Torsdag den 19. ds. aflyst
1925314AnnonceEli Hansen
Chr. Jensen
Til Slag.
En god Korthorns-Tyr, god Afstamning, Fader kaaret 1. Kl., Moder præmieret, egner sig til Kvægavlsforening.
En god Korthorns-Kælveko (5. Kalv) samt en Kvie, kælver hhv. 1. April og 18. Maj.
Eli Hansen, Mosegaard, Tlf. 27 Troldhede.
Chr. Jensen, Stensballegaard
1925316EjendomshandelTroldhede TømmerhandelH. Chr. Hansen
Hans Husted
Mageskifte
H. Chr. Hansen har bortbyttet Troldhede Tømmerhandel med den Proprietær Hans Husted, Lem, tilhørende Ejendom Sønder Holmgaard.
Sønder Holmgaard med Besætning er ansat til 150,000 Kr. og Tømmerhandelen til 77,500 Kroner.
Varelageret overtages til Fakturapris.
Overtagelse 1. April [1925]
192543Ejendomshandel1dr, 1dq, 1eb, 1ei1dq er Buen 7A [Anno 2022]
(Hedevangs Tømrerforretning]
Opført på 1dq i 1904 iflg. BBR anno 2022
1dr udgået af matriklen og lagt under 1dq 14-9-1938
1ei er Buen 8 (bl.a. Anders Johansen)
1eb er Buen 5 (opført 1936)
E. Chr. Hansen, Købmand
Hans Poulsen Nielsen Husted
Skøde fra Købmand E. Chr. Hansen til Hans Poulsen Nielsen Husted, lyst 16-4-1925.
[Hans Poulsen Nielsen Husted var iflg. FT1925 samt ved datteren Hanna Husteds dåb 15-12-1927, tømmerhandler i Troldhede]
1925429Ejendomshandel1fs1fs=Dalgasgade 24 [Anno 2022]
Hus opført 1936
Søren Kr. Hansen
Hans Chr. Alminde
Skøde fra Søren Kr. Hansen til Hans Chr. Alminde paa 1fs, lyst 7-5-1925
1925514Ejendomshandel1fu+1ee+1fe1fu=Aakjærsvej 11 [Anno 2022]
(Hus opført på 1fu 1918 jf. BBR)
Matr. 1ee+1fe er ubebygget og hører under 1fu
Maren Bjørslev Lauridsen, EnkeAuktionsskøde til Enke Maren Bjørslev Lauridsen paa 1fu, 1ee, 1fe lyst 14-5-1925
1925514Ejendomshandel1fz1fz=Østergade 25
[Hus opført 1917 jf. BBR]
M.P. Teglborg, FabrikantFogedudlægsskøde til Fabrikant M.P. Teglborg paa 1fz, læst 14-5-1925
1925519Udstykning1a ->1a+2+19a+1gø 1gø=Gåsdalvej 26.
Staldbygninger i tre længer opført 1927
Thorvald Plauborg RahbekSkøde af 25-8-1925 til Thorvald P. Rahbek paa 1gø, lyst 25-8-1925
1925624Ejendomshandel1av + 1eh1av/1eh=Dalgasgade 14 (uden bygning anno 2022)Iver Hansen Nielsen, Uldspinder
Sophus Stampe, Portør
Skøde fra Uldspinder Iver Hansen Nielsen til Portør Sophus Stampe paa 1av og 1eh lyst 17-6-1920
192571BegivenhedTombola i Troldhede.
Som omtalt holder Troldhede Haandværkerforening med forventet Tilladelse Tombola fra 28. Januar til 4. Februar (dog ikke om Søndagen). Denne holdes i Aar paa Afholdshotellet og ledes af Haandværkerforeningens Formand, Sadelmager A. Nielsen, og den bliver righoldig, idet den vil komme til at indeholde Genstande til et samlet beløb af 3600 Kr.
192588Ejendomshandel1cy+1cp1cy og 1cp=Dalgasgade 9/Buen 1a
[Anno 2023]
Hans Emil Hansen
Anders Jensen Kirkegaard
Skjøde fra Hans Emil Hansen til Anders Jensen Kirkegaard paa M.Nr. 1cy og 1cp, læst 5-11-1925
1925812Ejendomshandel1cx1cx=Dalgasgade 7 [anno 2022]- Hus opført 1920 ifl. BBRJohanne Olesen, Enke, Manufakturhandler 1
Kirsten Marie Olsen, f. Poulsgaard, Enke
2

Skifteudlægsskjøde til Enken Kirsten Marie Olsen, f. Poulsgaard paa M.Nr. 1cx, lyst 1-10-1925.

Note 1)
Johanne Olesen var enke efter skomager Ole Christian Olesen, som fik skøde på ejendommen matr. 1cx den 20-2-1908.
Johanne Kirstine Olesen, f. Jørgensen i Ølgod den 2-7-1870. Enke efter Skomager Ole Christian Olesen, Troldhede
Note 2)
Kirsten Marie Olsen, f. Poulsgard var enke efter Hans Holm Olesen.
1925917Ejendomshandel1fs1fs=Dalgasgade 24 [Anno 2022]
Hus opført 1936
Hans Chr. Alminde
Johannes Valdemar Jensen
Skøde fra Hans Chr. Alminde til Johannes Valdemar Jensen paa 1fs, lyst 17-9-1925
19251023Ejendomshandel1cy+1cp1cy og 1cp=Dalgasgade 9/Buen 1a
[Anno 2023]
Anders Jensen Kirkegaard
Mads Mortensen, Gaardejer
Skøde fra Anders Jensen Kirkegaard til Gaardejer Mads Mortensen på M.Nr. 1cy og 1cp, lyst 5-11-1925
1925115Ejendomshandel1æ + 1cb
[1cb udgår 11-10-1960 og lægges under 1æ]
1æ=Jernbanegade 11
1æ anno 2022 er Østergade 8
1æ er bebygget anno 1890
Johan Frederik Hansen, Bager
Mads Peder Jensen, Bager
Skøde fra Bager Johan Frederik Hansen til Bager Mads Peder Jensen.
Lyst 12-11-1925
1925115Folketælling1brTroldhede MølleChristen Olesen, MølleejerMølleejer, født i Faster 21-8-1864
19251126Ejendomshandel1bg+1bh+1gp+1gq1bg=Østergade 12
1bh=Aakjærsvej 4
Niels Chr. Nielsen
Jens Dahl Knudsen, Rentier
Skøde fra Niels Chr. Nielsen til Rentier Jens Dahl Knudsen lyst 26-11-1925
19251219Ejendomshandel1ac+1l+1u1ac henhører først under 1bu [1bu= Kirkegade 1 - opført 1910] og senere under 1ia, jf. HenvisningbladetChr. Nielsen, Kreaturhandler [Skjern]
N.K. Sørensen, Proprietær [Ørnsø pr. Silkeborg]
Anders L. Nielsen, Vognmand
Skøde fra a) Kreaturhandler Chr. Nielsen og b) Proprietær N.K. Sørensen til Vognmand Anders L. Nielsen paa M.Nr. 1ac, 1l og 1u, lyst 24-12-1925.
Tvangsauktion over M.Nr. 1ac lyst 10-9-1928. [Anders L. Nielsen]
Bortfaldet for 1l og 1u d. 19-11-1930.
1926219Ejendomshandel1fz1fz=Østergade 25
[Hus opført 1917 jf. BBR]
M.P. Teglborg, Fabrikant
F.C. Adamsen, Gaardejer
Skøde fra Fabrikant M.P. Teglborg til Gaardejer F.C. Adamsen af Aabyhøj paa Matr.Nr. 1fz, læst 4-3-1916.
192667Ejendomshandel1eæ1eæ=Dalgasgade 22 [Anno 2022]
Hus opført 1922 ifl. BBR
Johannes Andersen, Karetmager
Karl Kristensen
Skøde fra Johs. Andersen paa Matr. Nr. 1eæ, læst 24-6-1926
1926728Ejendomshandel1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
Laura Mariane Jacobsen
[g.m. Thorvald Plauborg Rahbek]
Jens Hansen, Rentier
Skøde fra Laura Mariane Jacobsen til Rentier Jens Hansen paa M.Nr. 1ck, læst 5-8-1926.
Vielsesattest som Adkomst for Laura Mariane Jacobsens Ægtefælle Thorvald Plauborg Rahbek læst 5-8-1926 til Berigtigelse af Adkomst efter Laura Mariane Jacobsen.
1926112Ejendomshandel1n+1aeIdrætsalle 2 (matr. nr. 1n)Chr. Jensen Nordestgaard
Hans Nielsen
Skøde fra Chr. Jensen Nordestgaard til Hans Nielsen paa M.Nr. 1n og 1ae lyst 11-11-1926
19261112Ejendomshandel1bg+1bh+1gp+1gq1bg=Østergade 12
1bh=Aakjærsvej 4
Jens Dahl Knudsen, Rentier
Anders Chr. Andersen
Skøde fra Rentier Jens Dahl Knudsen til Anders Chr. Andersen lyst 18-11-1926
1927228Ejendomshandel1dl1dl=Sdr. Feldingvej 16Carl Heinrich Friederich Richard Hussmann
Niels Knudsen Nielsen, Slagtermester
Skøde fra Slagtermester Carl H.F.R.Huusmann til Slagtermester Niels Knudsen Nielsen paa Matr.Nr. 1dl, læst 10-3-1927
192737Ejendomshandel1fl+1fm1fm=Østergade 19 [Anno 2022]
Hus opført 1920
1fl udgår senere af matriklen og udlægges til offetlig vej.
Laurids Peder Jensen
Dorthe Jacobsen, Enkefru
Skøde fra Laurids Peder Jensen til Enkefru Dorthea Jacobsen paa Matr.Nr. 1fl og 1fm, læst 10-3-1927
1927510Ejendomshandel1hb1hb=Feddet 13 (Anno 2022)
Ubebygget
H.P. Henriksen
Laurids Jensen
Skøde fra H.P. Henriksen til Laurids Jensen paa Matr.Nr. 1hb, lyst 10-5-1927
1927820Ejendomshandel1ff1ff=Aakjærsvej 9 [Anno 2022]
1gl hører under 1ff
Opført 1917
Johannes Andersen, Karetmager
Christen Olesen, Møller
Skøde fra Karetmager Johannes Andersen til Møller Chr. Olesen paa Matr. Nr. 1ff, lyst 20-8-1927
1927924Ejendomshandel1hb1hb=Feddet 13 (Anno 2022)
Ubebygget
Laurids Jensen
Anders Laurids Nielsen
Skøde fra Laurids Jensen til Anders Laurids Nielsen paa Matr.Nr. 1hb, lyst 24-9-1927.
Købesum: 13.000. Ejd.Skyld: ej særsk.
19271015Ejendomshandel1gr1gr=Dalgasgade 47C [Anno 2022] iflg. BBRJens Marius Heldgaard
Villads Otto Karl Thomsen
Skjøde fra Jens Marius Heldgaard til Villads Otto Karl Thomsen paa M.Nr. 1gr, lyst 15-10-1927
19271231Ejendomshandel1fu+1ee+1fe1fu=Aakjærsvej 11 [Anno 2022]
(Hus opført på 1fu 1918 jf. BBR)
Matr. 1ee+1fe er ubebygget og hører under 1fu
Anna Lauridsen, Frk,
Kathrine Margrethe Christiane Christensen, Fru, f. Lauridsen
Laura Marie Knudsen, Fru, f. Lauridsen
Skifteudskrift som Adkomst for Frk. Anna Lauridsen, København, Fru kathrine Margrethe Christiane Christensen, f. Lauridsen, Nr. Vium og Fru Laura Marie Knudsen, f. Lauridsen, Borris til Matr. Nr. 1fu, 1ee og 1fe, lyst 21-12-1927.
1928123Ejendomshandel1cy+1cp1cy og 1cp=Dalgasgade 9/Buen 1a
[Anno 2023]
W. Johansen, Fabrikant
A. Locht, Frabrikant
Fogedudlægsskøde til Fabrikanterne W. Johansen og A. Locht, Herning paa Matr. Nr. 1cy og 1cp, lyst 23-1-1928.
Købesum 17.000. Ejd.Skyld 10.000.
1928123Ejendomshandel1cy+1cp1cy og 1cp=Dalgasgade 9/Buen 1a
[Anno 2023]
W. Johansen, Fabrikant
A. Locht, Frabrikant
Alfred Albertsen, Købmand
Skøde fra Fabrikanterne W. Johansen og A. Locht, Herning til Købmand Alfred Albertsen paa Matr. Nr. 1cy og 1cp, lyst 23-1-1928.
Købesum 20.000. Ejd.Skyld 10.000.
1928125Ejendomshandel1fu+1ee+1fe1fu=Aakjærsvej 11 [Anno 2022]
(Hus opført på 1fu 1918 jf. BBR)
Matr. 1ee+1fe er ubebygget og hører under 1fu
Anna Lauridsen, Frk,
Kathrine Margrethe Christiane Christensen, Fru, f. Lauridsen
Laura Marie Knudsen, Fru, f. Lauridsen
Karoline M. Petersen Holm, Frøken
Skøde fra Frk. Anna Lauridsen, København, Fru kathrine Margrethe Christiane Christensen, f. Lauridsen, Nr. Vium og Fru Laura Marie Knudsen, f. Lauridsen, Borris til Frøken Karoline M. Petersen Holm paa Matr.Nr. 1fu, 1ee og 1fe, lyst 25-1-1928.
Købesum kr. 5.025. Ejd.skyld kr. 5.000
1928215Ejendomshandel1da+1db+1bq+1bs1bs=Aakjærsvej 6
(Opført 1906)
1bq inddrages først under 1da og senere under 1bs. Matr. 1bs udgår den 27-10-1972 af matriklen og sammen med 1da udlægges de til offentlig vej, inkl. 1br, hvor Troldhede Mølle lå, til "Trekanten".
H.A. Hansen, HusejerFogedudlægsskøde til Husejer H.A. Hansen paa Matr.Nr. 1da, 1db, 1bq og 1bs, lyst 15-2-1928
1928317Ejendomshandel1aa1aa=Kirkegade 4 [Anno 2022]
Opført 1917
Mads Hansen, Landpost
Andreas Olesen, Næstformand
Skjøde fra Landpost Mads Hansen til Næstformand Andreas Olesen paa M.Nr. 1aa, lyst 17-3-1928.
Købesum: 9.600. Ejd.Skyld: 12.000.
1928414Ejendomshandel1hb1hb=Feddet 13 (Anno 2022)
Ubebygget
Anders Laurids Nielsen
Niels Larsen Hermansen
Skøde fra Anders Laurids Nielsen til Niels Larsen Hermansen paa Matr. Nr. 1hb, lyst 24-9-1927.
Købesum: 13.000. Ejd.Skyld: 9.000.
Tvangsauktion lyst 19-12-1928, bortf. v/Adk 4) [Fogedudlægsskøde til Jens P. Jensen].
192852Ejendomshandel1ax+1ef+1gf+1gg1ax=Dalgasgade 18 anno 2022 (uden bygning)
[tilsvarende er 1ay=Dalgasgade 20 anno 2022 (uden bygning)]
Georg Pedersen, Murer
J. Jørgensen, Købmand
Skøde fra Murer Georg Pedersen til Købmand J. Jørgensen lyst 2-5-1928
1928522Tinglysning1es1es=Østergade 37
Bygning til kontor opført 1919 på 212 m2
Andelsklædefabrikken "Vestjylland"Tvangsauktion lyst 22-5-1928 - bortf. [bortfaldet] ved Auktionsskøde [Se 27-7-1929]
1928620Ejendomshandel1r + 1y + 1cr[1y+1cr=Østergade 15 i 2022]
Opført 1920
Carl Georg Petersen, MurerFogedudlægesskøde til Murer Carl Georg Petersen paa Matr. Nr. 1r, 1y og 1cr lyst 20-6-1928.
Købesum: 7.000. Ejd.Skyld: 6.000.
1928623Ejendomshandel1de1de=Østergade 5 [anno 2022]
Hus opført 1910 ifl. BBR
Sidsel Marie Pedersen, f. Jensen, EnkeSkifteudskrift som Adkomst for Enke Sidsel Marie Pedersen, f. Jensen, lyst 23-6-1928.
Ejd.Skyld 7.000 Kr.
192881Tinglysning1gc+1ge1ge=Østergade 21 (Anno 2023]
1gc udlagt til offentlig vej 27-10-1977 og udgår af matriklen.
Hus opført på 1ge 1922, iflg. BBR
Julius ChristiansenTvangsauktion lyst 1-8-1928. [Bortfaldet ved Fogedudlægsskøde lyst 17-3-1930 til Iver Koed Christensen.]
19281017Ejendomshandel1fz1fz=Østergade 25
[Hus opført 1917 jf. BBR]
F.C. Adamsen, Gaardejer
Harald Sørensen, Mekaniker
Skøde fra Gaardejer F.C. Adamsen til Mekaniker Harald Sørensen paa Matr. Nr. 1fz, lyst 17-10-1928
19281023Tinglysning1hh
1928121BekendtgørelseKaroline Holm
Jens Chr. Jensen Pradsgaard
Ejendomshandel.
Frøken Karoline Holm, Troldhede har solgt sit Hus til Jens Chr. Jensen Tradsgaard [Pradsgaard], Troldhede. Købesum 4.800 kr. Overtagelsen er sket.
1928125Ejendomshandel1fu+1ee+1fe1fu=Aakjærsvej 11 [Anno 2022]
(Hus opført på 1fu 1918 jf. BBR)
Matr. 1ee+1fe er ubebygget og hører under 1fu
Karoline M. Petersen Holm, Frøken
Jens Chr. Jensen Pradsgaard, Gaardejer
Skøde fra Frøken Karoline M. Petersen Holm til Fhv. Gaardejer Jens Chr. Jensen Pradsgaard paa Matr. Nr. 1fu, 1ee og 1fe, lyst 5-12-1928.
Købesum kr. 4.800,- Ejd. Skyld kr. 5.000.
1928128Ejendomshandel1dr, 1dq, 1eb
{1ei indgår IKKE i denne handel}
1dq er Buen 7A [Anno 2022]
(Hedevangs Tømrerforretning]
Opført på 1dq i 1904 iflg. BBR anno 2022
1dr udgået af matriklen og lagt under 1dq 14-9-1938
1eb er Buen 5 (opført 1936)
Kristina Elisabeth Hansen, f. BirchFogedudlægsskøde til Fru Kristina Elisabeth Hansen f. Birch som Særeje paa Matr. Nr. 1dr, 1dq og 1eb lyst 8-12-1928.
Købesum: 15.000. Ejd.Skyld: 20.000.
192917Ejendomshandel1iDalgasgade 1Aage Graversen, KøbmandFogedudlægsskøde til Købmand Aage Graversen lyst 7-1-1929
1929125Ejendomshandel1k + 1ab + 1fa (1fa er vejareal fra 6-5-1975)MølgaardHans P. Henriksen
J.K. Knudsen, Teglværksejer
Skøde fra Hans P. Henriksen til Teglværksejer J.K. Knudsen lyst 25-1-1929.
Købesum: 17.000. Løsøre 10.000. Ejs.Skyld: 18.000
1929218Ejendomshandel1eg+1el1eg=Østergade 1 [Anno 2022]
Hus opført 1918, baghus 1911
1el inddrages under 1eg 4-2-1992
[Svend Bjerg Jensen]
Chr. Christoffersen, Barber
Fogedudlægsskøde til Barber Chr. Christoffersen paa Matr. Nr. 1eg og 1el, lyst 18-2-1929.
Købesum 8.500. Ejd.Skyld 17.000.
192936Ejendomshandel1dx+1gæ1dx (1gæ indeh. Under 1dx)
Dalgasgade 12
Hus opført 1914
Christen Peder Jensen
Carl Otto Bevensee
Skøde fra Christen Peder Jensen til Carl Otto Bevensee paa Matr. Nr. 1dx og 1gæ lyst 6-3-1929.
Købesum kr. 7.000. Ejd.Skyld kr. 7.000.
1929727Ejendomshandel1es1es=Østergade 37
Bygning til kontor opført 1919 på 212 m2
Oscar Smith, DirektørAuktionsskøde til Direktør Oscar Smith paa Matr. Nr. 1es, lyst 27-7-1929.
Købesum: Kr. 50.000 + Løsøre kr. 20.000. Ejd.Skyld. Kr. 60.000
192982Ejendomshandel1hb1hb=Feddet 13 (Anno 2022)
Ubebygget
Jens P. JensenFogedudlægsskøde til Jens P. Jensen paa Matr. Nr. 1hb, lyst 2-8-1929.
Købesum: 9.500. Løsøre: 1.000. Ejd.Skyld.: 9.000
192982Ejendomshandel1c+4r+18c
[4r+18c=Nr. Vium Østlige del]
1c=Kirkegade 22 [Anno 2022]
4r=Området op mod Nr. Viumvej og Toudalvej, og hvor Lille Kulsø ligger. Nr. Vium Østlige del.
18c=Nr. Vium Østlige Del grænser op til Sdr. Borris vest for Kulsøen.
Søren Jensen
Adolf Victor Hansen Velbæk
Skøde fra Søren Jensen til Adolf Victor Hansen Velbæk paa Matr. Nr. 1c, 4r og 18c, lyst 2-8-1929.
Købesum: 29.000. Løsøre: 13.500. Ejd.Skyld: ej særsk.
19291011Ejendomshandel1fg1fg=Aakjærsvej 24A
(Fjernvarmegrunden)
Mads Thomsen Madsen, Bager
Johanne Højmose, Enke
Skøde fra Bager M. Th. Madsen til Enke Johanne Højmose paa M.Nr. 1fg lyst 11-10-1929
Ilfg. BBR er huset opført i 1919
19291011Ejendomshandel1gb+1gd+1fp+1fq1gb+1gd+1fp+1fq=Østergade 17 [Ano 2022]
Hus opført 1954 ifl. BBR
Ejner Jensen Øer
Jens Østergaard Jensen
Skøde fra Ejner Jensen Øer til Jens Østergaard Jensen paa Matr. Nr. 1gb, 1gd, 1fp og 1fq, lyst 11-10-1929.
Købesum: Kr. 300. Ejd. Skyld: Kr. 700.
19291011Ejendomshandel1r + 1y + 1cr[1y+1cr=Østergade 15 i 2022]
Opført 1920
Carl Georg Petersen, Murer
Jens Østergaard Jensen
Skøde fra Murer Carl Georg Petersen til Jens Østergaard Jensen paa Matr. Nr. 1r, 1y og 1cr lyst 11-10-1929.
Købesum:7.000 Ejd.Skyld 6.000.
19291015Ejendomshandel1bg+1bh+1gp+1gq1bg=Østergade 12
1bh=Aakjærsvej 4
Anders Chr. Andersen
Niels Skjærlund Nielsen
Fogedudlægsskøde til Niels Skjærlund Nielsen paa matr. nr 1bg, 1bh, 1gp og 1 gq lyst 15-10-1929
19291115Ejendomshandel1bg+1bh+1gp+1gq1bg=Østergade 12
1bh=Aakjærsvej 4
Niels Skjærlund Nielsen
August Magdal Kristensen
Skøde fra Niels Skjærlund Nielsen til August Magdal Kristensen paa matr.nr. 1bg, 1bh, 1gp og 1 gq lyst 15-11-1929
1930117Ejendomshandel1ø=Buen 11 [anno 2022]
Hus opført 1900
Mads Chr. Christensen
Kirstina Elisabeth Hansen
Skøde fra Mads Chr. Christensen til Kirstina Elisabeth Hansen paa Matr. Nr. 1ø som Særeje, lyst 17-1-1930.
Købesum: 5.500. Ejd.Skyld: 5.500.
193025Ejendomshandel1cy+1cp1cy og 1cp=Dalgasgade 9/Buen 1a
[Anno 2023]
Alfred Knudsen, CykelhandlerFogedudlægsskøde til Cykelhandler Alfred Knudsen paa Matr. Nr. 1cy og 1cp, lyst 5-2-1930.
Købesum: 10.000 + Løsøre 4.000 = 14.000. Ejd.skyld 10.000.
1930212Ejendomshandel1fz1fz=Østergade 25
[Hus opført 1917 jf. BBR]
Søren Kristian JensenFogedudlægsskøde til Søren Kristian Jensen paa Matr.Nr. 1fz, lyst 12-2-1930
1930225Ejendomshandel1fæ1fæ=Østergade 27 [Anno 2022]
[Ubebygget anno 2022]
Marinus Jensen FrøslevFogedudlægsskøde til Marinus Jensen Frøslev paa Matr. Nr. 1fæ, lyst 25-2-1930
193035Ejendomshandel1bo+1bp1bo+1bp= Kirkegade 3S [Anno 2023] Niels Birkbæk
Jakob Pedersen
Skøde fra Niels Birkbæk til Jakob Pedersen på 1bo og 1bp, lyst 5-3-1930.
(ej særsk.)
1930317Ejendomshandel1gc+1ge1ge=Østergade 21 (Anno 2023]
1gc udlagt til offentlig vej 27-10-1977 og udgår af matriklen.
Hus opført på 1ge 1922, iflg. BBR
Iver Koed ChristensenFogedudlægsskøde til Iver Koed Christensen paa Matr.Nr. 1gc og 1ge, lyst 17-3-1930.
Købesum: 6.000. Ejd.Skyld: 7.000.
1930411Ejendomshandel1k + 1abMølgaardJ.K. Knudsen
Laurids Valdemar Nielsen
Tvangsauktion lyst 3-2-1930 [J.K. Knudsen] bortfaldet med Adkomst.
Fogedudlægsskøde til Laurids Valdemar Nielsen lyst 11-4-1930.
Købesum: 18.000. Løsøre 6.000. Ejdsk: ej særsk.
193079Udstykning1ag->1ag+1he1ag=Blichersgade 12A+14 [Anno 2022]
1he=Buen 2 [Anno 2022]
Opført 1930
193079Ejendomshandel1bg+1bh+1gp+1gq1bg=Østergade 12
1bh=Aakjærsvej 4
August Magdal Kristensen
Hilda Pedersen
Skøde fra August Magdal Kristensen paa Matr. Nr. 1bg, 1bh, 1gp og 1gq lyst 15-11-1929
1930115Folketælling1brTroldhede MølleChristen Olesen, MøllerFødt 28-8-1864 i Faster. Bor alene.
Han ses i FT'erne: 1906. 1911, 1916, 1921, 1925 og 1930
19301115Ejendomshandel1k + 1abMølgaardLaurids Valdemar Nielsen
Christian Rasmussen
Skøde fra Laurids Valdemar Nielsen til Christian Rasmussen lyst 15-11-1930.
Købesum: 18.000. Løsøre: 6.000. Ejdo.Skyld: Ej særsk.
19301119Ejendomshandel1l+1u1l+1u se under matr. særsk. 1czKirsten VestertoftFogedudlægsskøde til Kirsten Vestertoft paa Matr. Nr. 1l og 1u lyst 19-11-1930 (Særeje).
Købesum: 13.000. Ejd.Skyld: ej særsk. Løsøre: 1.000.
19301216Ejendomshandel1fh+1fk+1fi+1cq+1fx+1fy+1cs+1gk+1gl+1fd1cq=Aakjærsvej 8 anno 2022
1fk=Aakjærsvej 1b opført 1910
1fi lægges under 1fh(=1cq Aakjærsvej 8)
1fx+1fy udgår af matr. 4-2-1992 og inddrages under 1fv [=Dalgasgade 8 -Anno 2023],
jf Henvisningsbladet
Else Marie Jensen, f. Pedersen, Enke
Chr. Jensen [Afdød]
Skifteudskrift som adkomst for Enke Else Marie Jensen f. Pedersen paa M.nr. 1fh, 1fk, 1fi, 1cq, 1fx, 1fy, 1cs, 1gk, 1gl og 1fd lyst 16-12-1930
19301216Tinglysning1dy+1cø+1go+1gt1dy inddrages under 1cø og 1dy og udgår af matriklen - uden datoangivelse.
1cø=Stadionalle 2 [Anno 2022]
1go=Dalgasgade 39 [Anno 2022]
1gt inddrages under 1go 4-4-1992
Else Marie Jensen, f. Pedersen, Enke
Chr. Jensen [Afdød]
Skifteudskrift som Adkomst for Enke Else Marie Jensen f. Pedersen paa M.nr. 1dy, 1cø, 1go og 1gt, lyst 16-12-1930
19301216Ejendomshandel1dy+1cø+1go+1gt1dy inddrages under 1cø og 1dy og udgår af matriklen - uden datoangivelse.
1cø=Stadionalle 2 [Anno 2022]
1go=Dalgasgade 39 [Anno 2022]
1gt inddrages under 1go 4-4-1992
Else Marie Jernsen, f. Pedersen, Enke
Jens Peder Jensen
Skøde fra Enke Else Marie Jensen, f. Pedersen til matr.Nr. 1dy, 1cø,1go og 1gt til Jens Peder Jensen, lyst 16-12-1930
193117Ejendomshandel1he1he=Buen 2 [Anno 2022]
Opført 1930
C. Christensen
Georg Petersen, Murer
Skøde fra C. Christensen til Murer Georg Petersen paa Matr. Nr. 1he, lyst 7-1-1931.
Købesum: kr. 700. Ejd.Skyld. Ej særskilt
1931121Tinglysning1bi+1di1bi=Sdr. Feldingvej 16 anno 2022. Hus og stald opført 1914
1di=Landbrugsjord bag Hvirveltoft og Vesteralle [anno 2022]
C. Husmann
[Carl Heinrich Friederich Richard Hussmann]
Tvanksauktion den 21-1-1931 over Slagter C. Husmann.

Tvangsauktionen den 21-1-1931 udslettet ved Lysning af 3. [Se under 27-4-1939
193137Ejendomshandel1ei1ei=Buen 8
Hus opført 1917
Jens Heldgaard, LandpostbudFogedudlægsskøde til Landpostbud Jens Heldgaard paa M.Nr. 1ei, lyst 7-3-1931
Købesum: 7.473,35. Ejd.Skyld: 8.000.
193162Ejendomshandel1gn + 1gs1di=Landbrugsjord bag Hvirveltoft og Vesteralle [anno 2022]Richardine Jensen, Enke
[Chr. Jensens Enke]
Skifteretsattest som adkomst for Enken Richardine Jensen paa Matr.Nr. 1gn og 1gs lyst 2-6-1931.
[Enken efter Chr. Jensen].
Tvangsauktion over matr. nr. 1gs afholdt 26-7-1931. Bortfaldet ved Fogedudlægsskøde paa 1gs lyst 28-1-1932. Tvangsauktion lyst 4-7-1932. Bortfaldet ved Adkomst for nr. 3. [Fogedudlægsskøde til Niels Marius Danielsen lyst 23-10-1935 paa 1gn.
19311028Ejendomshandel1z1z=Aakjærsvej 1A (Anno 2022)
Opført 1900
Rasmus Knudsen, Murer
Johannes Trankjær
Skøde fra Murer Rasmus Knudsen til Johannes Trankjær paa M.nr. 1z lyst 28-10-1931
1932213Tinglysning1fx+1fy1fx+1fy udgår af matr. 4-2-1992 og inddrages under 1fv [=Dalgasgade 8 -Anno 2023],
jf Henvisningsbladet
Abelone Kirstine Bloch [Lærerinde]Tvangsauktion på Matr. nr. 1fx og 1fy den 13-2-1932 - Bortfaldet ved Adkomst 3 [Fogedudlægsskøde til Methinus Nielsen, lyst 26-8-1932]
1932315Ejendomshandel1æ + 1cb
[1cb udgår 11-10-1960 og lægges under 1æ]
1æ=Jernbanegade 11
1æ anno 2022 er Østergade 8
1æ er bebygget anno 1890
Mads Peder Jensen, Bager
Valdemar Hvidberg
Fogedudlægsskøde til Valdemar Hvidberg på Matr. nr. 1æ og 1cb
Lyst 15-3-1932.
Købesum: 26.600. [Fast ejendom: 18.000 + Løsøre 8.600]. Ejd.Skyld 16.000.
Konkurs lyst 7-2-1934. Tvangsauktion lyst 24-2-1934.
[Konkurs og Tvangsauktion] Bortfalder ved Fogedudlægsskøde til Bager Mads Peder Jensen, lyst 8-3-1937
1932619Ejendomshandel1k + 1abMølgaardChristian Rasmussen
Peter Wørfel
Skøde fra Christian Rasmussen til Peter Wørfel lyst 19-6-1932.
Købesum: 16.000. Løsøre 3.000. Ejd.Skyld: 15.300.
1932719Ejendomshandel1brTroldhede Mølle og købmandsforretningPeder Nielsen, KøbmandFogedudlægsskøde på MNr. 1br lyst den 19-7-1932 efter Møller Christen Olesen
1932826Ejendomshandel1fv+1fx+1fy1fv=Dalgasgade 16 (anno 2022) (Hus opført på 1fv i 1913)
1fx+1fy inddrages under 1fv den 4-2-1992 og begge udgår af matriklen.
Methinus NielsenFogedudlægsskøde til Methinus Nielsen paa M.N. 1fv, 1fx og 1fy, lyst 26-8-1932
1932930Ejendomshandel1fæ1fæ=Østergade 27 [Anno 2022]
[Ubebygget anno 2022]
Marinus Jensen Frøslev
Johan August Pedersen
Skøde fra Marinus Jensen Frøslev til Johan August Pedersen paa M.Nr. 1fæ, lyst 30-9-1932
19321017Ejendomshandel1gc+1ge1ge=Østergade 21 (Anno 2023]
1gc udlagt til offentlig vej 27-10-1977 og udgår af matriklen.
Hus opført på 1ge 1922, iflg. BBR
Iver Koed Christensen
L.P. Fonnesbeck Jensen, Skorstensfejer
Skøde fra Iver Koed Christensen til Skorstensfejer J.P. Fonnesbeck Jensen paa M.Nr. 1gc og 1ge, lyst 17.10-1932.
Købesum: 5.500. Ejd.Skyld: 6.000.
19321210Ejendomshandel1ds1ds=Dalgasgade 26 [Anno 2022]
Hus opført 1933
Rasmus Knudsen, Murer
Niels Jespersen
Skøde fra Rasmus Knudsen til Niels Jespersen paa 1ds, lyst 10-12-1932.
Købesum: 700. Ejd.Skat Ej særskilt.
1933123Ejendomshandel1x+1ch1x+1ch udlægges til offentlig vej den 12-6-1990 og udgår af Matriklen.
{1x=hjørnegrunden Kirkegade/Sdr. Feldingvej}
Maren Jensen, Enke
Hans Sørensen, Tømrer
H. Chr. Hansen, Maler
Laura Kristine Jensen, Frk. Troldhede
Skøde fra Maren Jensen og Tømrer Hans Sørensen med Tiltrædelse af Maler H. Chr. Hansen til Frk. Laura Kristine Jensen, Troldhede paa Matr. Nr. 1x og 1ch Viumkrog lyst 23-1-1933.
Købesum: 5.000. Ejd.Skyld: 7.500
1933318Ejendomshandel1n+1aeIdrætsalle 2 (matr. nr. 1n)Jens JessenFogedudlægsskøde til Jens Jessen paa Matr. Nr. 1n og 1ae lyst 18-3-1933. [Foregående ejer var Hans Nielsen].
Købesum: 16.000. Løsøre: 6.900. Ejd..Skyld: 13.500 - alt i forbindelse med Ejendom i Assing S.
1933518Tinglysning1dæ1dæ=Kirkegade 24 [Anno 2022]
Bygning opført 1914, iflg. BBR
Resolution af 18-5-1933: Matr, Nr. 1dæ Viumkrog er i Forening med 12m og 58a Assing By og Sogn noteret som Landbrug.
1933817Tinglysning1l+1uBegæring om Bistand til Akkord indg. 8-8-1933, lyst 17-8-1933. Tvangsauktion lyst 29-1-1934.
1933914Ejendomshandel1ct1ct=Østergade 3
Hus opført 1927
Lars Nielsen
Florentine Kirstine Jensen
Skøde fra Lars Nielsen til Florentine Kirstine Jensen paa M.Nr. 1ct lyst 14-9-1933. Købesum 4.200,-. Ejd.skyld 5.000,-.
1933116Ejendomshandel1fn+1fo1fn=Østergade 39 [Anno 4-11-1961]
1fo=Østergade 41 [Anno 2023]
Opført bygn på 3.513 m2 i 2022
Carl Piper
Anton Knudsen
Skøde fra Carl Piper til Anton Knudsen paa M.Nr. 1fn og 1fo, lyst 6-11-1933.
Købesum: 1.100. Ejd.Skyld: 2.000.
1934124Ejendomshandel1dæ1dæ=Kirkegade 24 [Anno 2022]
Bygning opført 1914, iflg. BBR
Anton Knudsen
Hans Christiansen
Skøde fra Anton Knudsen til Hans Christiansen paa M.Nr. 1dæ, lyst 24-1-1934
Købesum kr. 10.000, Løsøre kr. 4.500, Ejd.Skyld kr. 8.100 i Forb. M. Ejd. I Hammerum Hrd.
1934417Ejendomshandel1cl1cl=Kirkegade 10 [Anno 2022]
Hus opført 1947 iflg BBR
Anton Chr. Primdahlsen
Bertil Helleskov Primdahlsen
Skøde fra Anton Chr. Primdahlsen til Bertil Helleskov Primdahlsen paa M.Nr. 1cl, lyst 17-4-1934
193453Ejendomshandel1au1au=Østergade 10
1au inddrages under 1hq 28-8-1972
Fl. K. Jensen
Jens Lindbjerg Jensen
Skøde fra Fl. K. Jensen {usikker på fornavn "Fl."} til Jens Lindbjerg Jensen på 1au, lyst 3-5-1934.
Købesum: 5.800. Ejd.Skyld: 6.000.
1934530Ejendomshandel1fl+1fm1fm=Østergade 19 [Anno 2022]
Hus opført 1920
1fl udgår senere af matriklen og udlægges til offetlig vej.
[Dorthe Jacobsen, Enkefru]
Kirstine Sørensen
Tvangsauktion 4-3-1931. Udslettet 30-5-1934 ved lysning af Adkomst 5:
Fogedudlægsskøde til Kirstine Sørensen paa M.Nr. 1fl og 1fm, læst 30-5-1934.
Købesum: 4.500. Ejd.Skyld: 6.500.
193496Ejendomshandel1ei1ei=Buen 8
Hus opført 1917
Jens Heldgaard, Landpostbud
N. Madsen
Skøde fra Landpostbud Jens Heldgaard til N. Madsen paa M.Nr. 1ei, lyst 6-9-1934.
Købesum: 7.380. Ejd.Skyld: 6.000.
1934919Ejendomshandel1bf (og 1dt)1bf=Blichersgade 2 [Anno 2023]
Ubebygget anno 2023
1dt=Gåsdalvej 1 [Anno 2023]
Opført 1948
Tank opført 1963
Mads Lauridsen
Jens Jørgen Mikkelsen
Skøde fra Mads Lauridsen til Jens Jørgen Mikkelsen på 1bf og 1dt, lyst 19-9-1934.
Købesum: 11.500. Ejd.Skyld: 6.000
1934922Ejendomshandel1dz + 1ev + 1eu + 1gx og 1gy1eu=Østergade 10
(Anno 2022)
Andelsselskabet Troldhede Elektricitetsselskab.
Jensine Petrea Lauridsen
Skøde fra Andelsselskabet Troldhede Elektricitetsselskab til Fru Jensine Petrea Lauridsen på Matr. Nr. 1dz, 1ev, 1eu, 1gx og 1gy lyst 22-9-1934. Købesum 8.000,-
1934922TinglysningTroldhede ElektricitetsværkDokument lyst 22-9-1934 hvorefter Andelsselskabets Navn er ændret til: Andelsselskabet Troldhede Elektricitetsselskab
19341011Ejendomshandel1dv1dv=Assingvej 4 [Anno 2022]
Bygning opført 1920
Thorvald Thorsen
Johan Chr. Jensen, Fhv. Opsynsmand
Skøde fra Thorvald Thorsen til Fhv. Opsynsmand Johan Chr. Jensen paa Matr.Nr. 1dv. Lyst 11-10-1934
Købesum: 4.000. Ejd. Skyld 4.500
19341126Ejendomshandel1dæ1dæ=Kirkegade 24 [Anno 2022]
Bygning opført 1914, iflg. BBR
Hans Christiansen
Janus Kirkegaard Mortensen
Skøde fra Hans Christiansen til Janus Kirkegaard Mortensen paa Matr.Nr. 1dæ, lyst 26-11-1934
Købesum kr. 10.600, Løsøre kr. 5.400 Ejd.Skyld kr. 8.100 alt i Forb. M. Ejd. I Hammerum Hrd.
193513Ejendomshandel1iDalgasgade 1Aage Graversen, Købmand
Søren Andersen, Murer fra Viborg
Skøde fra Købmand Aage Graversen til Murer Søren Andersen, Viborg lyst 3-1-1935
1935111Ejendomshandel1he1he=Buen 2 [Anno 2022]
Opført 1930
Georg Pedersen, Murer
Lars Meldgaard Larsen
Skøde fra Murer Georg Pedersen til Lars Meldgaard Larsen paa Matr.Nr. 1he, lyst 11-1-1935.
Købesum: 7.100 Ejd.Skyld: 6.000
1935131Ejendomshandel1iDalgasgade 1Søren Andersen, Murer fra Viborg
Karl M. Jensen, Husejer
Skøde fra Murer Søren Andersen til Husejer Karl M. Jensen lyst 31-1-1935.
(Købesum 15.000, Ejendomsskyld 14.000.) Anm.: Lyst 4-11-1936: Tvangsauktion afholdt den 30-10-1936
1935716Ejendomshandel7d {Østlige Del, Nr. Vium}Ejerlavet Nr. Vium, Den Østlige DelJohs. Jensen
Jens Jensen
Skøde fra Johs. S. Jensen til Jens Jensen paa Matr. Nr. 7d, lyst 16-7-1935
193585Ejendomshandel1fh+1fk1fk=Aakjærsvej 1B (anno 2022)
1fh er lagt under 1fk
Kirsten Marie SchmidtFogedudlægsskøde til Fru Kirsten Marie Schmidt paa Matr. Nr. 1fh og 1fk som særeje, lyst 5-8-1935.
Købesum: 8.000. Ejd.Skyld: 6.500.
19351022Tinglysning1gr1gr=Dalgasgade 47C [Anno 2022] iflg. BBRVillads Otto K. Thomsen [afdød]Skifteudskrift som Adkomst for Villads Otto K. Thomsens selvskiftende Arvinger paa Matr. Nr. 1gr, lyst 22-10-1935
19351022Ejendomshandel1gr1gr=Dalgasgade 47C [Anno 2022] iflg. BBRVillads Otto K. Thomsens selvskiftende arvinger
Niels Peter Christensen
Skøde fra de under 3 nævnte selvskiftende Arvinger til Niels Peter Christensen paa Matr. Nr. 1gr, lyst 22-10-1935
19351023Ejendomshandel1gn1gn=Dalgasgade 41
Hus opført 1925 (iflg. BBR anno 2022)
Niels Marinus DanielsenFogedudlægsskøde til Niels Marinus Danielsen paa Matr.Nr. 1gn lyst 23-10-1935.
Købesum: 3.500. Ejd.Skyld. 4.000.
19351023Tinglysning1gn+1gs1gn=Dalgasgade 41
Hus opført 1925 (iflg. BBR anno 2022)
1gs (og 1gt) lægges under 1go den 13-8-1959
Dokument lyst 23-10-1935 om fælles Brandgavl mellem Bygningerne paa Matr. Nr. 1gn og 1gs Viumkrog og om fælles Brønd og Vedligeholdelse af denne for Ejerne af 1gn og 1gs. Paataleret har Ejerne af Matr.nr. 1gn og 1gs Viumkrog.
19351212Ejendomshandel1gt+1gs1gt=Dalgasgade 39. Hus opført 1920.
1gt og 1gs lægges den 13-8-1959 under 1go Dalgasgade 39 [Anno 2023]
Søren Kusk GraversenFogedudlægsskøde til Søren Kusk Graversen på 1gt og 1gs, lyst 12-12-1935.
Købesum: 3.560. Ejd.Skyld: 4.000.
1936127Ejendomshandel1ai+1am+1bn1ai=Jernbanegade 5 (Anno 2022)
Bygning opført 1900 på 1ai
1am inddrages under 1ai den 4-2-1992
Sidsel HansenFogedudlægsskøde til Sidsel Hansen på 1ai, 1am og 1bn, lyst 27-1-1936.
Købesum: 9.000. Ejd.Skyld: 9.000.
1936220Ejendomshandel1es1es=Østergade 37
Bygning til kontor opført 1919 på 212 m2
Oscar Smith, Direktør
A/S Troldhede Pladeindustri
Skøde fra Direktør Oscar Smith til A/S Troldhede Pladeindustri, Bruunshaab pr. Viborg paa Matr. Nr. 1es, lyst 20-2-1936.
Købesum: 50.000 + Løsøre 37.500, ejd.Skyld 50.000.
193632Udstykning1u+1hnTroldhede Pladeindustri A/SLbm. Skr. 2-3-1936. 1u udstykket og 1hn afhændet til Troldhede Pladeindustri A/S
1936324Ejendomshandel1da+1db+1bq+1bs+1hh[1bs=Aakjærsvej 6 i 2022 som iflg BBR er opført 1906]
[1bq lægges under 1bs 27-10-1977]
[1da udgår af matriklen 27-10-1977]
H.R. Hansen
Bernhard Chr. Lauridsen, Maskinarbejder
Skøde fra H.R. Hansen til Maskinarbejder Bernhard Chr. Lauridsen på 1da, 1db, 1bq,1bs og 1hh.
Købesum: 5.800. Ejd.Skyld: 6.000
193647Ejendomshandel1z1z=Aakjærsvej 1A (Anno 2022)
Opført 1900
Johannes Trankjær
Hans Hansen
[Hans Rasmus Hansen]
Skøde fra Johannes Trankjær til Hans Hansen paa M.nr. 1z lyst 7-4-1936
193656Ejendomshandel3+20+7c
{i forening Nr. Vium Østlige Del}
3+20+7c
{i forening Nr. Vium Østlige Del} se under matr. r. 1cz
Niels Merrild P. Nielsen
Johannes S. Jensen
Slkøde fra Niels Merrild P. Nielsen til Johannes S. Jensen paa Matr.Nr. 3,20 og 7c, lyst 6-5-1936
193663Ejendomshandel1ci1ci=Kirkegade 6 [Anno 2022]
Opført 1917
Chr. Ditlevsen
Chr. Jensen Kolding
Skøde fra Chr. Ditlevsen til Chr. Jensen Kolding på 1ci, lyst 3-6-1936.
Købesum: 4.250. Ejd.Skyld: 6.000.
1936630Udstykning1cq->1cq+1hq1cq=Aakjærsvej 8 (Anno 2022)
1hq=Dalgasgade 10 (Anno 2022)
1936630Tinglysning1dx+1gæ->1dx
1au [se 1hq]
1dx og 1gæ sammenlagt til 1dx
[Dalgasgade 12]-anno 2022
1au=Dalgasgade 10 indtil den inddrages under 1hq 28-81972.
1gæ udgår af matriklen.
1au inddrages under 1hq 28-8-1972
Hus opført 1914 på 1dx.
1dx og 1gæ er sammenlagt til 1dx. Ved Grænseformulering er overført 100 m2. Fra 1dx til 1au og 60 m2 fra 1cq til 1dx.
193673Ejendomshandel1hh1hh se under matr. r. 1czElse Marie Jensen, f. Pedersen, Enke {Else M. Jensen}
H.A. Hansen
Skøde fra Else M. Jensen til H.A. Hansen paa Matr. Nr. 1hh, lyst 3-7-1936
1936810Udstykning1ab->1ab+1ht1ht=Dalgasgade 44 [Anno 2023]
Opført 1940
Jens Jessen
Esper Johan Dahl
Skøde fra Jens Jessen til Fabriksarbejder Esper Johan Dahl på 1ht, lyst 8-4-1941.
Købesum: 550. (ej særsk.)
1936810Udstykning1ab->1ab+1hu1hu=Dalgasgade 42 [Anno 2023]
Opført 1941
1936821Ejendomshandel1hq1hq=Dalgasgade 10 (Anno 2022)Kirsten Marie Lund Schmidt
Jens Lindbjerg Jensen
Skøde fra Kirsten Marie Lund Schmidt til Jens Lindbjerg Jensen på 1hq, lyst 21-8-1936.
Købesum: 400. (ej særsk.)
Navneændring noteret 11-10-1965 til: Jens Lindbjerg.
1936831Udstykning1hv1hv=Ahlervej 7 [Anno 2023]
Opført 1940
19361029Ejendomshandel1hx1hx inddrages under 1eb [Buen 5] den 4-2-1992
Opført 1936
Chr. Christensen, Hotelejer
Aage Gaardsvig
Skøde fra Chr. Christensen til Åge Gårdsvig på 1hx, lyst 29-10-1936.
Købesum: 500,- (ej særsk.)
19361113Ejendomshandel1cu1cu=Østergade 7A [Anno 2023]
1cu opført 1900 ifl. BBR
Niels Knudsen Nielsen, Kreaturhandler
Christen Heesgaard, Slagter
Skøde fra Kreaturhandler Niels Knudsen Nielsen til Slagter Christen Heesgaard paa M.Nr. 1cu lyst 13-11-1936 paa
19361113Ejendomshandel1cæ+1df+1cu1cæ+1df udgået af matr. 4-2-1992 og begge lagt under 1cu [Østergade 7A]
1cu opført 1900 ifl. BBR
Niels Knudsen Nielsen
Christen Heesgaard, Slagter
Skjøde fra Niels Knudsen Nielsen til Slagter Kristian Heesgaard paa M.Nr. 1cæ, 1df og 1cu lyst 13-11-1936
19361123Ejendomshandel1hn1hn - inddrages under 1es 29-10-1973Skifteretten
A/S Troldhede Pladeindustri
Fogedudlægsskøde til A/S Troldhede Pladeindustri på m.nr. 1hn, lyst 23-11-1936.
Købesum: 1.500. (ej særsk.)
1936122Ejendomshandel1n+1ae1n=Idrætsalle 2Jens Jessen
Holger Madsen
Skøde fra Jens Jessen til Holger Madsen paa M.Nr. 1n og 1ae lyst 2-12-1936.
Købesum: 19.500. Løsøre 2.500. Ejd.Skyld: 13.500. Alt i Forening med Ejd, i Assing S.
19361216Begivenhed1br1br=Troldhede MøllePeder Nielsen, KøbmandPaa Troldhede Mølle var en Aksel forleden løbet varm og havde antændt noget Træværk. Det blev opdaget, da man udefra saa Ildgnister flyve ud fra Møllehatten. Saa blev P. Nielsen allarmereet, og Ilden blev slukket, inden større Skade var sket; men en Brand her havde været farlig.
193717Ejendomshandel1de1de=Østergade 5 [anno 2022]
Hus opført 1910 ifl. BBR
Bølling-Nørre Horne Herreders Skifteret
Maren Christiansen, Enkefru
Bølling-Nørre Horne Herreders Skifteret til Enkefru Maren Christianensen pa Matr. Nr. 1de, lyst 7-1-1937
193738Ejendomshandel1æ + 1cb
[1cb udgår 11-10-1960 og lægges under 1æ]
1æ=Jernbanegade 11
1æ anno 2022 er Østergade 8
1æ er bebygget anno 1890
Mads Peder Jensen, BagerFogedudlægsskøde til Bager Mads Peder Jensen paa M.nr. 1æ og 1cb lyst 8-3-1937.
Købessum: 17.000. Løsøre:3.000. Ejd.Skyld: 3.000.
193739Ejendomshandel1eæ1eæ=Dalgasgade 22 [Anno 2022]
Hus opført 1922 ifl. BBR
Karl Kristensen
Kristen Jakobsen, Landpostbud
Skøde fra Karl Kristensen til Landpostbud Kristen Jakobsen paa Matr. Nr. 1eæ, lyst 9-3-1937
Købesum 3.250 Ejd. skyld. 4.000
1937318Tinglysning1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
Jens Hansen
Rasmine Hansen f. Jensen
Skifteudskrift som Adkomst for Jens Hansen i uskiftet Bo hensiddende Enke, Rasmine Hansen, f. Jensen paa Matr. Nr. 1ck, lyst 18-3-1937
1937318Ejendomshandel1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
Rasmine Hansen, Enke
Johan Chr. Jensen, Fhv. Opsynsmand
Skøde fra Enke Rasmine Hansen til Fhv. Opsynsmand Johan Chr. Jensen paa Matr. Nr. 1ck, lyst 18-3-1937
1937318Ejendomshandel1dv1dv=Assingvej 4 [Anno 2022]
Bygning opført 1920
Johan Chr. Jensen, Fhv. Opsynsmand
Niels Kristen Sørensen
Skøde fra Fhv. Opsynsmand Johan Chr. Jensen til Kristen Sørensen paa Matr.Nr. 1dv, lyst 18-3-1937
Købesum: 4.000. Ejd. Skyld 4.500
1937322Ejendomshandel1cl1cl=Kirkegade 10 [Anno 2022]
Hus opført 1947 iflg BBR
Bertil Helleskov Primdahlsen
Niels Knudsen Nielsen, Fhv. Slagter
Skøde fra Bertil Helleskov Primdahlsen til Fhv. Slagter Nielsen Knudsen Nielsen paa Matr. Nr. 1cl, lyst 22-3-1937
1937424Ejendomshandel1fz1fz=Østergade 25
[Hus opført 1917 jf. BBR]
Mads Lund Jensen, FabriksarbejderFogedudlægsskøde til Fabriksarbejder Mads Lund Jensen paa Matr. Nr. 1fz, lyst 24-4-1937.
Købesum: 4.200. Ejd.Skyld: 5.000.
193751Tinglysning1cm+1cn1cm=Kirkegade 12 [Anno 2022]
Hus opført 1912 iflg. BBR
[1cn lægges under 1cm 4-2-1992]
1ea lægges under 1d og udgår af matriklen.
Kristen Marius Madsen [Afdød]
Jane Christa Madsen, Enke
Skifteudskrift som Adkomst for Kristen Marius Madsens i uskiftet Bo hensiddende Enke: Jane Christa Madsen paa afdødes Andel for 1/2 i Matr. Nr. 1cm og 1cn, lyst 1-5-1937
193751Ejendomshandel1cm+1cn1cm=Kirkegade 12 [Anno 2022]
Hus opført 1912 iflg. BBR
[1cn lægges under 1cm 4-2-1992]
1ea lægges under 1d og udgår af matriklen.
[1d=Assingvej 2 Anno 2022]
Jens Peder Madsen
Jane Christa Madsen, Enkefru
Peder Thimm Sørensen
Skøde fra Jens Peder Madsen og Enkefru Jane Christa Madsen til Peder Thimm Sørensen paa Matr. Nr. 1cm og 1cn, lyst 1-5-1937. Købesum 12.000 Kr. Ejendomsskyld 10.000 Kr.
1937525PersonaliaEleonora Margrethe Jensen
[Gift med Mourids Jensen]
Jens Gren Mouritzen [
I.G. Mouritzen hendes far]
Eleonora Margrethe Jensen, gift med fhv. møller Mourids Jensen dør 25-8-1937 på Amtssygehuset i Herning og begraves den 28. august 1937 på Ilskov Kirkegård. Hun var født den 20. marts 1869 i Sundbyvester, Tårnby Sogn (Kbh.). Forældrene var Detailhandler Jens Gren Mouritsen [I.G. Mouritzen] og hustru Julia Christine Hansen af Sundbyvester.
1937610Tinglysning1k+1ab+1ho+1hr+1hs+1ht+1huMølgaardTvangsauktion over Matr. nr.: 1k+1ab+1ho+1hr+1hs+1ht+1hu.
Bortfaldet ved Fogedudlægsskøde lyst 27-10-1938
1937811Ejendomshandel1r + 1y + 1cr[1y+1cr=Østergade 15 i 2022]
Opført 1920
Jens Østergaard Jensen Vejvad
Peder Pedersen; Rentier
Skøde fra Jens Østergaard Jensen Vejvad til Rentier Peder Pedersen paa Matr. Nr. 1r, 1y og 1cr lyst 11-8-1937.
Købesum: 7.800. Ejd.Skyld: 6.000.
19371030Ejendomshandel1ax+1ef+1gf+1gg1ax=Dalgasgade 18 anno 2022 (uden bygning)
[tilsvarende er 1ay=Dalgasgade 20 anno 2022 (uden bygning)]
J. Jørgensen, Købmand
Jørgen Nielsen, Træhandler
Skøde fra Købmand J. Jørgensen til Træhandler Jørgen Nielsen lyst 31-10-1937.
Købesum: 400. Ejd.Skyld: 700.
1938112Ejendomshandel1v1v=Jernbanegade 7 [anno 2022]
Opført 1922
Ane Kathrine Jensen, Frk.
[Ane Kathrine Rahbæk, født Jensen]
Fogedudlægsskøde til Frk. Ane Kathrine Jensen paa M.N. 1v, lyst 12-1-1938.
Købesum: 10.500 kr. Ejd.Skyld: ej særsk.
1938119Tinglysning1aa1aa=Kirkegade 4 [Anno 2022]
Opført 1917
Andreas Olesen, Næstformand
Johanne Olesen, Enke
Skifteudskrift som Adkomst for Andreas Olesens i uskiftet Bo hensiddende Enke Johanne Olesen paa M.Nr. 1aa, lyst 19-1-1938.
1938119Ejendomshandel1aa1aa=Kirkegade 4 [Anno 2022]
Opført 1917
Johanne Olesen, Enke
Peder Mortensen, Baneformand
Skøde fra Johanne Olesen til Baneformand Peder Mortensen paa M.Nr. 1aa, lyst 19-1-1938
193823Ejendomshandel1dz + 1ev + 1eu + 1gx og 1gy1eu=Østergade 10
(Anno 2022)
Jensine Petrea Lauridsen
Jens Chr. Pedersen
Skøde fra Fru Jensine Petrea Lauridsen paa Matr. nr. 1dz, 1ev, 1eu, 1gx og 1gy lyst 3-2-1938
1938223Ejendomshandel1ei1ei=Buen 8
Hus opført 1917
Skifteretten
Anders Johansen, fabriksarbejder
Fogedudlægsskøde til fabriksarbejder Anders Johansen på Matr. Nr. 1ei, lyst 23-2-1938
Købesum 8.000,-. Ejd.Skyld: 6.000.
193837Ejendomshandel1v1v=Jernbanegade 7 [anno 2022]
Opført 1922
Ane Kathrine Jensen, Frk.
[Ane Kathrine Rahbæk, født Jensen]
Hans Christiansen
Skøde fra Frk. Ane Kathrine Rahbæk, født Jensen til Hans Christiansen paa Matr. Nr. 1v lyst 7-3-1938.
Købesum kr. 11.500. Ejd.Skyld: ej særsk.
1938322Ejendomshandel1hz1hz=Aakjærsvej 1C [Anno 2023]
Opført 1937
Jens Lindbjerg Jensen
Troldhede Vandværk
Skøde fra Jens Lindbjerg Jensen til Troldhede Vandværk på 1hz, lyst 22-3-1938.
Købesum: 300. (ej særsk.)
1938328BegivenhedCarl Hansen, FyrbøderHeldig Fisker.
Fyrbøder Carl Hansen, Troldhede, var forleden Dag saa heldig under en Fisketur ved Skjern Aa at fange en Laks paa 10,5 kg.
1938531Ejendomshandel1o1o=Jernbanegade 9 [Anno 2022]
(hus opført 1880)
Mads Sørensen
Viggo Jørgensen, Barbermester
Skøde fra Mads Sørensen til Barbermester Viggo Jørgensen paa M.Nr. 1o lyst 31-5-1938.
Købesum: 4.000, Ejd.Skyld: 4.000
1938531Lejekontrakt1o1o=Jernbanegade 9 [Anno 2022]
(hus opført 1880)
Mads Sørensen, Landmand
Ane Kirstine Sørensen
Lejekontrakt til hfv. Landmand Mads Sørensen og Hustru Ane Kirstine Sørensen, Troldhede, for begges Livstid iflg. Skøde lyst 31-5-1938. Ophører ved Lejernes Fraflytning af Ejendommen.
Aarlig Ydelse ikke over 180 Kr.
Lejekontrakten aflyst 6-9-1940.
193874Ejendomshandel1dr, 1dq, 1eb1dq er Buen 7A [Anno 2022]
(Hedevangs Tømrerforretning]
Opført på 1dq i 1904 iflg. BBR anno 2022
1dr udgået af matriklen og lagt under 1dq 14-9-1938
1eb er Buen 5 (opført 1936)
Arne Gaaardsvig, MurerFogedudlægsskøde til Murer Arne Gaardsvig på Mtr. Nr. 1dr, 1dg og 1eb lyst 4-7-1938. Købesum 9.000, Ejendomsskyld 10.000.
1938730Begivenhed1br1br=Troldhede MøllePeder Nielsen, MølleejerTroldhede Mølle.
For Aar tilbage var der mange flere Vindmøller, end der nu er, og det er sikkert med en vis Vemod, mange tænker tilbage paa den Tid, da de stolte Vindmøller var med til at sætte deres Præg paa det jyske Landskab. Der er sikkert ogsaa mange, som naar de tænker tilbage paa Barndomstiden har Erindringer om en eller anden af disse Møller, hvis Silhuet ofte har været det sidste, der ved Dagens Slutning har været at se mod Aftenhimlen. Saaledes har det ogsaa været med Troldhede Mølle i de 55 Aar, den har staaet som noget i Retning af et Vartegn for Troldhede. Da Møllen blev bygget i 1883, var der ikke ret mange Huse i Troldhede, og Lyngen bredte sig dengang, hvor nu mange af Byens Huse staar. Paa Afstand var Møllen dengang og mange Aar efter det eneste, man kunde se af Byen. Det var ført da Kirke og Mejeriet i 1906 blev bygget, at Møllen ikke var alene om at markere, at her var en By, men selv da Pladeindustriens høje Skorsten skød i Vejret, var det uden Tvivl saaledes, at de allerfleste var af den Mening, at med Hensyn til landskabelig Skønhed, var det Møllen, der daarligst kunde undværes. Det var derfor med en vis Vemod, at Beboerne i Troldhede for en Maanedstid siden erfarede, at Møllens Ejer, Købmand P. Neislen, havde solgt Møllen, og at den skulde fjernes i nær Fremtid. Nu er Møllen imidlertid taget ned, og Byens Vartegn gennem 55 Aar er borte, det vil sige, det nederste af Møllen, Murværket staar endnu, men ogsaa dette bliver vel nok fjernet, da dette nu ruinlignende Murværk ellers vil mispryde Byen.
193899Udstykning1cq->1cq+1hæ1hæ=Aakjærsvej 5 [Anno 2023]
Opført 1941
193899Udstykning1cq->1cq+1hø1hø=Aakjærsvej 3 [Anno 2023]
Opført 1924
19381027Ejendomshandel1k+1ab+1hr+1hs+1ht+1hu+1hoMølgaardJens Jessen [Jens Emil Jessen]Fogedudlægsskøde til Jens Jessen paa Matr. Nr. 1k+1ab+1hr+1hs+1ht+1hu+1ho, lyst 27-10-1938.
Købesum: 16.000. Løsøre: 1.000. Ejdsk: ej særskilt.
19381115Ejendomshandel1de1de=Østergade 5 [anno 2022]
Hus opført 1910 ifl. BBR
Maren Christiansen, Enke
Johan Laurids Sindberg
Skøde fra Enke Maren Christiansen til Johan Laurids Sindberg paa Matr.Nr. 1de, lyst 15-11-1938
Købesum 5.250. Ejd.Skyld 5.500.
19381214Ejendomshandel1ga1ga=Østergade 31 [Anno 2023]
Opført 1940
Johan A. Pedersen
Christian Peter Jensen
Skøde fra Johan A. Pedersen til Christian Peter Jensen på 1ga, lyst 14-12-1938.
Købesum: 500. (ej særsk.)
1939327Ejendomshandel1at+1bø1at= Dalgasgade 8
[anno 2022]
1bø lægges under 1ax 4-2-1992. 1ax=Dalsgasgade 18 [anno 2022]
Sv. Aage Poulsen
Peter Haahr Svendsen
Skøde fra Sv. Aage Poulsen til Peter Haahr Svendsen på 1at og 1bø, lyst 27-3-1939.
Købesum: 8.300. Ejd.Skyld: 7000.
193944Udstykning1he->1he+1ib1ib=Buen 10 [Anno 2023]
Opført 1952
Ole Pedersen, gårdejer
Mejner Therkildsen, murer
Skøde fra Gårdejer Ole Pedersen til murer Mejner Therkildsen paa Matr. Nr. 1ib, lyst 18-8-1939.
Købesum: 400,- (ej. Særsk.)
193945Ejendomshandel1ff1ff=Aakjærsvej 9 [Anno 2022]
1gl hører under 1ff
Opført 1917
Chr. Olesen, Møller
Niels Olesen, Rentier
Skøde fra Chr. Olese til Rentier Niels Olesen paa Matr. Nr. 1ff, lyst 5-4-1939
1939427Ejendomshandel1bi+1di1bi=Sdr. Feldingvej 16 anno 2022. Hus og stald opført 1914
1di=Landbrugsjord bag Hvirveltoft og Vesteralle [anno 2022]
C. Husmann
[Carl Heinrich Friederich Richard Hussmann]
Laurids Pedersen, Gdr.
Fogedudlægsskøde til Gdr. Laurids Pedersen paa Matr. Nr. 1bi og 1di, lyst 27-4-1939.
[Fogedudlægsskøde efter Slagter C. Husmann].
Købssum 13.330 kr. (Ikke vurderet).
1939627Ejendomshandel1ia+18b1ia=Assingvej 3 [Anno 2023]
Peder Chr. Madsen
Anders Nygaard Madsen
Skøde fra Peder Chr. Madsen til Anders Nygaard Madsen på 1ia og 18b, lyst 27-6-1939.
Købesum: 6.275. (Ej særsk).
19391011Ejendomshandel1dæ1dæ=Kirkegade 24 [Anno 2022]
Bygning opført 1914, iflg. BBR
Janus Kirkegaard Mortensen*
M. Kousgaard Mikkelsen, Landmand
Skøde fra Janus Kirkegaard Mortensen* til Landmand M. Kousgaard Mikkelsen paa Matr.Nr. 1dæ Viumkrog (samt 2 Matr.Nr. i Herning Retskreds), lyst 11-10-1939.
Købesum kr. 16.500. Ejd. Skyld 9.000.
* I skøde-og panteprotokollen [Tingbogen] side 180 står han fejlagtigt opført med 'Madsen' som efternavn. I Realregisteret står han korrekt opført som 'Mortensen'.
19391014Ejendomshandel1p+1as1p=Sdr. Feldingvej 9-opført 1927 (Anno 2022)
1as=Sdr. Feldingvej 9 (anno 2022)
Ole Pedersen
Eli Christensen, Slagtermester
Skøde fra Ole Pedersen til Slagtermester Eli Christensen paa Matr. Nr. 1p og 1as, lyst 14-10-1939
Købesum: 22.500. Ejdsk.: 16.000.
1939111Ejendomshandel1p+1as1p=Sdr. Feldingvej 9-opført 1927 (Anno 2022)
1as=Sdr. Feldingvej 9 (anno 2022)
Eli Christensen, Gdr.
Anders Schack, Handelsmand
Skøde fra Gdr. Eli Christensen til Handelsmand Anders Schack paa M.Nr. 1p og 1as, lyst 1-11-1939.
Købesum: 23.050. Ejdsk.: 16.000.
19391118Ejendomshandel1dz + 1ev + 1eu + 1gx og 1gy1eu=Østergade 10
(Anno 2022)
Jens Chr. Pedersen
Kristen Sørensen, Arbejdsmand
Skøde fra Jens Chr. Pedersen til Arbejdsmand Kristen Sørensen paa Matr. nr. 1dz, 1ev, 1eu, 1gx og 1gy lyst 18-11-1939
194012Ejendomshandel1p+1as1p=Sdr. Feldingvej 9-opført 1927 (Anno 2022)
1as=Sdr. Feldingvej 9 (anno 2022)
Anders Schack, Handelsmand
Marinus Jakobsen, Lmd.
Skøde fra Handelsmand Anders Schack til Landmand Marinus Jakobsen paa Matr. Nr. 1p og 1as, lyst 2-1-1940.
Købesum: 23.050. Ejd.Skyld: 16.000.
194013Tinglysning3+20+7c
{i forening Nr. Vium Østlige Del}
Nr. Vium - østlige del.Jens Thomsen Jensen, Gdr. - Borris
Karoline Nielsen, Fru - Kongsholm
Mette Rahbæk Jensen, Frk. - Borris
Chr. Rahbæk Jensen, Gdr. - Borris
Skifteudskrift som Adkomst for
1) Gdr. Jens Thomsen Jensen, Borris,
2) Fru Karoline Nielsen, Kongsholm,
3) Frk. Mette Rahbæk Jensen, Borris
4) Gdr. Chr. Rahbæk Jensen, Borris
lyst 3-1-1940
194038Udstykning1di ->1di+1ie1ie=Dalgasgade 51
1di=Landbrugsjord bag Hvirveltoft og Vetseralle [anno 2022]
194039Ejendomshandel1ek1ek inddraget under 1ei den 22-8-1998.
1ei=Buen 8 [Anno 2022]
Chr. Christensen, Hotelejer
Niels Otto Sørensen, Tømrer
Skøde fra Hotelejer Chr. Christensen til Tømrer Niels Otto Sørensen, Troldhede paa M.Nr. 1ek, lyst 9-3-1940
1940515Ejendomshandel1dz + 1ev + 1eu + 1gx og 1gy1eu=Østergade 10
(Anno 2022)
Kristen Sørensen, Arbejdsmand
Jens Laurids Hansen, Maler
Skøde lyst d. 15-5-1940 fra Arbejdsmand Kristen Sørensen til Maler Jens Laurids Hansen paa M.Nr. 1dz, 1ev, 1eu, 1gx og 1gy
194061Ejendomshandel1dt1dt=Gåsdalvej 1 [Anno 2023]
Opført 1948
Tank 1963
Jens Jørgen Mikkelsen
Troldhede lokale Foderstofforening
Skøde fra Jens Jørgen Mikkelsen til Troldhede lokale Foderstofforening, Troldhede paa 1dt, lyst 1-6-1940.
Købesum: 800,- (ej særsk.)
1940615Ejendomshandel1ie1ie=Dalgasgade 51Laurids Pedersen, gårdejer
Niels Elmholt Jørgensen, Arbm.
Skøde fra Grd. Laurids Pedersen til Arbm. Niels Elmholdt Jørgensen paa 1ie, lyst 15-6-1940.
Købesum: 650. (ej særsk.)
1940712Ejendomshandel1hæ1hæ=Aakjærsvej 5 [Anno 2023]
Opført 1941
Kirsten Marie Lund Schmidt, f. Jensen
Jensenius Mikkelsen, fabriksarbejder
Skøde fra Fru Kirsten Marie Lund Schmidt, f. Jensen til fabriksarbejder Jensenius Mikkelsen på m.nr. 1hæ, lyst 12-7-1940.
Købesum: 432. Ejd.Skyld: 400
1940820Udstykning1cq->1cq+1if1if=Aakjærsvej 10 [Anno 2023]
Ubebygget 2023
1940115Folketælling1br1br er Troldhede Mølles placering tillige med købmands- og foderstofforretningPeder Nielsen, Købmand
Ingrid Johanne Nielsen
Birgit Marie Nielsen
Egon Borch Madsen, Lærling
Peder Nielsen født 22-9-1900
Ingrid Johanne Nielsen født 8-6-1903 "passer butikken"
Datteren Birgit Marie Nielsen født i Troldhede 6-9-1928
Forældrene viet i Funder Kirke 8-6-1927
1940115Folketælling1an (Ilskov)Ilskov ByMourids Jensen
Else Margrethe Jensen [gift Christensen] - datter af Mourids Jensen*)
Lillian Collin Christensen f. 28-1-1926 i København [hendes datter]
Julius Christian Mouridsen, invaliderentenyder - søn af MJ
*)Ved FT 1930 boede Else med datteren Lillian Collin Christensen på Frederiksvej 56, Frederiksberg. Bopæl 5-11-1929 var: Falstersvej 1, Stuen. Else står som separeret og husbestyrerinde. Faderen tl Lillian Collin ikke fundet.
1940115Folketælling1abMølgaardJens Emil Jessen
Mariane Jessen f. Nielsen
Viet 29-10-1937 i Troldhede Kirke
Ved datter Kirstine Jensine Jessen dåb i Troldhede Kirke er der ingen faddere fra Troldede:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=334362&side=64
Vielsen:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=334362&side=130
1940116Ejendomshandel1bi+1diLaurids Pedersen, Gdr.
Senius Jacobsen, Lmd.
Skøde lyst 6-11-1940 fra Gdr. Laurids Pedersen til Lmd. Senius Jacobsen paa 1bi og 1di.
19401111Ejendomshandel1dh+11p (11p østlige del]1dh=Grønningen [anno 2022]
11p er 2022 = Nr. Viumvej 5
Niels Nykjær Christensen
Thomas Alstrup Jensen
Aage V. Jakobsen
Skøde fra Niels Nykjær Christensen og Thomas Alstrup Jensen til Lm. [Landmand] Aage V. Jakobsen paa 1dh og 11p [Østlige Del], lyst 26-11-1914
19401211Ejendomshandel1hø1hø=Aakjærsvej 3 [Anno 2023]
Opført 1924, ifl. Din Geo
Kirsten Marie Schmidt
Søren Pedersen, arbejdsmand
Skøde fra Fru Kirsten Marie Schmidt til arbejdsmand Søren Pedersen på 1hø, lyst 11-12-1940.
Købesum: 500. (ej særsk.)
19401217Ejendomshandel1dv1dv=Assingvej 4 [Anno 2022]
Bygning opført 1920
Niels Kristian Sørensen
Niels Nykjær Christensen
Skøde fra Niels Kristian Sørensen til Niels Nykjær Christensen paa 1dv, lyst 17-12-1940
Købesum: 5.800. Ejd.Skyld 4.500.
1941122Ejendomshandel1dr, 1dq, 1eb1dq er Buen 7A [Anno 2022]
(Hedevangs Tømrerforretning]
Opført på 1dq i 1904 iflg. BBR anno 2022
1dr udgået af matriklen og lagt under 1dq 14-9-1938
1eb er Buen 5 (opført 1936)
Arne Gaaardsvig, Murer
Anders Schack, Vognmand
Skøde fra Murer Arne Gaardsvig til Vognmand Anders Schack, Troldhede paa 1dr, 1dg og 1eb lyst 22-1-1941.
Købesum: 12.000. Ejendomsskyld: 10.000.
1941226Ejendomshandel1ao+1ap+1ba1ao er 2022 = Sdr. Feldingvej 3.
1ap og 1ba lægges under 1ao den 4-2-1992
Jens Nygaard
Søren Jakobsen, Arbejdsmand
[se "De Fem Familier" af Poul Dahl]
Skøde fra Jens Nygaard til Arbejdsmand Søren Jakobsen paa 1ao, 1ap og 1ba lyst 26-2-1941.
Købesum kr. 10.600,- Ejendomsskyld 11.000,-
1941310Ejendomshandel1dr, 1dq1dq er Buen 7A [Anno 2022]
(Hedevangs Tømrerforretning]
Opført på 1dq i 1904 iflg. BBR anno 2022
1dr udgået af matriklen og lagt under 1dq 14-9-1938
Hus opført på matriklen 1900
Anders Schack, Vognmand
Chr. Holt Gaardsvig, Rentier
Skøde fra Vognmand Anders Schack, Troldhede til Rentier Chr. Holt Gaardsvig paa 1dr og 1dq
1941310Ejendomshandel1eb1eb=Buen 5 [Anno 2023]
Opført 1936
Anders Schack
Aage Gaardsvig
Skøde fra Anders Schack til Åge Gårdsvig på 1eb, lyst 10-3-1941.
Købesum: 500,- (ej særsk.)
1941315Tinglysning1dh
11p Østlige Del
1dh=Grønningen [anno 2022]
11p er 2022 = Nr. Viumvej 5
1dh og 11p udgør et Landbrug, jf. Skr. 15-3-1941
1941318Ejendomshandel1ib1ib=Buen 10 [Anno 2023]
Opført 1952
Mejner Therkildsen, murer
Aksel Therkildsen, murer
Skøde fra murer Mejner Therkildsen til faderen murer Aksel Therkildsen paa 1ib, lyst 18-3-1941. Købesum: 500. Ejd.Skyld: 400.
1941324Ejendomshandel1hs1hs=Dalgasgade 46 [Anno 2023]
Opført 1942
Jens Jessen
Svend Nordby Mikkelsen, lokomotivfører
Skøde fra Jens Jessen til lokomotivfører Svend Nordby Mikkelsen på 1hs, lyst 24-3-1941.
Købesum: 550. Ejd.Skyld: 500.
194148Ejendomshandel1ht1ht=Dalgasgade 44 [Anno 2023]
Opført 1940 [jf. DinGeo]
Jens Jessen
Esper Johan Dahl
Skøde fra Jens Jessen til Fabriksarbejder Esper Johan Dahl på 1ht, lyst 8-4-1941.
Købesum: 550. (ej særsk.)
1941521Ejendomshandel1ct1ct=Østergade 3 [anno2022]
Hus opført 1927
Florentine Kirstine Jensen
Aksel Magnus Jensen, Vognmand
Skøde fra Florentine Kirstine Jensen paa M.Nr. 1ct til Vognmand Aksel Magnus Jensen, lyst 26-5-1941.
1941521Udstykning1cq->1cq+1ik1ik=Aakjærsvej 71ik udstykket fra 1cq
1941630Ejendomshandel1av + 1eh1av/1eh=Dalgasgade 14 (uden bygning anno 2022)Sophus Stampe, Portør
Arne Gaardsvig, Murer
Skøde på Matr. Nr. 1av og 1eh fra Portør Sophus Stampe til Murer Arne Gaardsvig lyst 30-6-1941.
Købesum: 12.000. Ejd.Skyld: 10.000.
1941630Ejendomshandel1dr, 1dq1dq er Buen 7A [Anno 2022]
(Hedevangs Tømrerforretning]
Opført på 1dq i 1904 iflg. BBR anno 2022
1dr udgået af matriklen og lagt under 1dq 14-9-1938
Chr. Holt Gaardsvig, Rentier
Ansgar Kristian Andersen, Snedker
Skøde fra Chr. Holt Gaardsvig til Snedker Ansgar Kristian Andersen lyst 30-6-1941
1941730Ejendomshandel1ii1ii=Dalgasgade 23 [Anno 2023]
Ubebygget 2023
Signe Pedersen
Kristian Nygaard Pedersen
Skøde fra Signe Pedersen til Kristian Nygaard Pedersen på 1ii, lyst 30-7-1941.
Købesum: 600. (ej særsk.)
1941820Ejendomshandel1dm+1dn1dm+1dn=Vejelsigvej 8 [Anno 2023]
Opført 1911
P.O. Pedersen
Svend Sigurd Sangill
Skøde fra P.O. Pedersen til Svend Sigurd Sangill på 1dm og 1dn (samt ejd. i fr. retskreds).
Købesum: 67.000. Ejd.Skyld: 26.000
194198Ejendomshandel1dc+1dd1dc+1dd se under matr. øbesum kr. 1czChristen Peder Lauridsen
Kirstine Lauridsen, Frk.
Skøde fra Christen Peder Lauridsen til Frk. Kirstine Lauridsen paa M.Nr. 1dc og 1dd, læst 8-9-1941.
Købesum kr. 4.200
19411120Tinglysning1co1co=Kirkegade 16 [Anno 2022]
Hus opført 1910
Mette Marie Jensen, f. Rasmussen
[Enke efter Søren Jensen]
Skifteudskrift i Boet efter Søren Jensen, lyst 20-11-1941 som Adkomst for Enkefru Mette Marie Jensen, f. Rasmussen paa Matr. Nr. 1co
19411120Ejendomshandel1co1co=Kirkegade 16 [Anno 2022]
Hus opført 1910
Mette Marie Jensen, f. Rasmussen
[Enke efter Søren Jensen]
a) Grdejer Rasmus Jensen, Ejstrup, Faster
b) Christa Madsen
c) Lmd. Jens Chr. Jensen, Sdr. Felding
d) Fru Kirstine Larsen, f. Jensen, Assing
e) Lmad. Valdemar Jensen, Assing
f) Fru Karen Møller Hansen, f. Jensen, Snejbjerg
g) Husmand Otto Christinus Jensen, Nr. Vium
h) Arbejdsm. Julius Jensen, Troldhede
i) Fru Sørine Marie Nielsen, f. Jensen, Troldhede
Skifteudskrift i Boet efter Mette Marie Jensen, f. Rasmussen, lyst 20-11-1941 som Adkomst paa Matr. Nr. 1co for:

a) Grdejer Rasmus Jensen, Ejstrup, Faster
b) Christa Madsen
c) Lmd. Jens Chr. Jensen, Sdr. Felding
d) Fru Kirstine Larsen, f. Jensen, Assing
e) Lmad. Valdemar Jensen, Assing
f) Fru Karen Møller Hansen, f. Jensen, Snejbjerg
g) Husmand Otto Christinus Jensen, Nr. Vium
h) Arbejdsm. Julius Jensen, Troldhede
i) Fru Sørine Marie Nielsen, f. Jensen, Troldhede
19411120Ejendomshandel1co1co=Kirkegade 16 [Anno 2022]
Hus opført 1910
Julius Jensen, Arbejdsmand
Jens Rasmussen, Landmand
Skifteudlægsskøde fra a) til i) til Arbejdsm. Julius Jensen paa Matr. Nr. 1co, lyst 20-11-1941
194217Udstykning1bl->1bl+1il1il=Dalgasgade 33 [Anno 2023]
Opført 1965
194217Udstykning1bl->1bl+1im1im=Dalgasgade 35 [Anno 2023]
Opført 1955
194217Udstykning1bl->1bl+1in1in=Dalgasgade 29 [Anno 2023]
Opført 1942
194217Udstykning1bl->1bl+1io1io=Dalgasgade 27 [Anno 2023]
Opført 1952
1942127Ejendomshandel1gr1gr=Dalgasgade 47C [Anno 2022] iflg. BBRNiels Peter Christensen
Evald Frandsen Pedersen, Tømrer
Skøde fra Niels Peter Christensen til Tømrer Evald Frandsen Pedersen paa Matr. Nr. 1gr.
Købesum: 5.500,-, Ejd. Skyld 4.000
1942128Ejendomshandel1co1co=Kirkegade 16 [Anno 2022]
Hus opført 1910
Julius Jensen, Arbejdsmand
Jens Rasmussen, Landmand
Skøde fra Arbejdsmand Julius Jensen til Lmd. Jens Rasmussen, Assing pr. Troldhede paa M.Nr. 1co, lyst 28-1-1942
1942131Ejendomshandel1av + 1eh1av/1eh=Dalgasgade 14 (uden bygning anno 2022)Arne Gaardsvig, Murer
Niels Peter Christensen, Fabriksejer
Skøde på Matr.nr. 1av og 1eh til Fabriksejer Niels Peter Christensen paa Matr. Nr. 1av og 1eh 31-1-1942.
Købesum: 13.000. Ejd.Skyld: 10.000.
1942210Ejendomshandel1ct1ct=Østergade 3 [anno2022]
Hus opført 1927
Aksel Magnus Jensen, Vognmand
Johannes Christensen, Landmand
Skøde fra Vognmand Aksel Magnus Jensen til Landmand Johannes Christensen paa matr.Nr. 1ct, lyst 10-2-1942 lyst 10-2-1942
1942226Udstykning1er->1er+1iq1iq=Østergade 22 [Anno 2023]
Opført 1947
1942323Udstykning1ir1ir=Dalgasgade 40 [Anno 2023]
Opført 1941
Matriklen 1ir er udstykket af Jens Jessen, som var ejer af "Mølgaard". Tingbogen nævner ikke det matrikelnummer, som udstykning sker fra.
1942324Ejendomshandel1z1z=Aakjærsvej 1A (Anno 2022)
Opført 1900
Hans Hansen
[Hans Rasmus Hansen]
Chr. Ramsing Lund, Købmand
Skøde fra Hans Hansen til Købmand Chr. Ramsing Lund paa M.nr. 1z lyst 24-3-1942.
1942417Ejendomshandel1ir1ir=Dalgasgade 40 [Anno 2023]
Opført 1941
Jens Jessen
Thorvald Ahrentsen, Arbejdsmand
Skøde fra Jens Jessen til Arbejdsmand Thorvald Ahrentsen paa Matr.Nr. 1ir, lyst 17-4-1942.
Købesum: 600. (ej særsk.)
1942417Ejendomshandel1is1is=Dalgasgade 38 [Anno 2023]
Opført 1942
Jens Jessen
Hans Larsen
Skøde fra Jens Jessen til Hans Larsen på 1is, lyst 17-4-1942.
Købesum: 600. (ej særsk.)
1942428Tinglysning1cl+1dl1cl=Kirkegade 10 [Anno 2022]
Hus opført 1947 iflg BBR
1dl=Sdr. Feldingvej 16 [Anno 2022]
Maren Jensine Marie Knudsen Nielsen, f. Madsen
[Enke efter afdøde Niels Knudsen Nielsen]
Skifteudskrift lyst 28-4-1942 som Adkomst for Enkefru Maren Jensine Marie Knudsen Nielsen, f. Madsen paa 1cl (og 1 dl).
1942428Ejendomshandel1dl1dl=Sdr. Feldingvej 16Maren Jensine Marie Knudsen Nielsen, f. Madsen
[Enke efter afdøde Niels Knudsen Nielsen]
Søren Stier Sørensen, Landmand
Skøde fra Enkefru Maren Jensine Marie Knudsen Nielsen, f. Madsen til Landmand Søren Stier Sørensen paa Matr.Nr. 1dl.
Købesum 3.500,- Ejd. Skyld 1.300,-
1942428Ejendomshandel1hr1hr=Dalgasgade 48Georg Pedersen
Kai Hansen
Skøde fra Georg Pedersen til Kai Hansen på 1hr, lyst endeligt 11-7-1942.
Købesum: 900. Ejd.Skyld: 500.
194255Ejendomshandel1e+1eo1e=Gåsdalvej 15 [Anno 2022]
[1eo inddrages under 1e den 26-1-1989]
Axel Jørgensen
Arne Bundgaard, Landmand
Skøde fra Axel Jørgensen til Landmand Arne Bundgaard paa Matr. Nr. 1e og 1eo, lyst 5-5-1942.
Købesum: 60.500. Ejd.Skyld: 24.000.
1942510Ejendomshandel1in1in=Dalgasgade 29 [Anno 2023]
Opført 1942
Signe Petersen, bogholderske
Arne Gaardsvig, Murer
Skøde fra Bogholderske Signe Petersen til Murer Arne Gaardsvig på m.nr. 1in, lyst 16-5-1942.
Købesum: 600. (ej særsk.)
1942511Ejendomshandel1dy+1cø+1go1dy inddrages under 1cø og 1dy og udgår af matriklen - uden datoangivelse.
1cø=Stadionalle 2 [Anno 2022]
1go=Dalgasgade 39 [Anno 2022]
[1gt - som var med i tidligere handler - inddrages under 1go 4-4-1992]
Jens Peder Jensen
J. Jørgensen, Købmand
[Jens Jørgen Jørgensen]
Skøde fra Jens Peder Jensen til Købmand J. Jørgensen på Matr. Nr. 1dy, 1cø og 1go, lyst 11-5-1942.
Købesum: 3.900. Ejd.Skyld; kr. 2.100.
1942617Tinglysning1es1es=Østergade 37
Bygning til kontor opført 1919 på 212 m2
If. Lbm. Skr. Af 17-6-1942 er der udlagt en 3,77 m. bred Vej over M.N. 1es.
1942725Ejendomshandel1ir1ir=Dalgasgade 40 [Anno 2023]
Opført 1941
Thorvald Ahrentsen, Arbejdsmand
Mads Robert Bjergbæk, Arbejdsmand
Skøde fra Arbejdsmand Thorvald Ahrentsen til Arbejdsmand Mads Robert Bjergbæk på 1ir, lyst 25-7-1942.
Købesum: 600. (ej særsk.)
1942725Ejendomshandel1ir1ir=Dalgasgade 40 [Anno 2023]
Opført 1941
Mads Robert Bjergbæk, Arbejdsmand
Ove Lykke Jensen, Fabriksarbejder
Skøde fra Arbejdsmand Mads Robert Bjergbæk til Fabriksarbejder Ove Lykke Jensen på Matr.Nr. 1ir, lyst 25-7-1942.
Købesum: 5.500. (ej særsk.)
1942730Ejendomshandel1n+1ae1n=Idrætsalle 2 [Anno 2023]
Opført 1928
Holger Madsen
Jacob Valdemar Johansen
Skøde fra Holger Madsen til Landmand Jacob Valdemar Johansen paa M.Nr. 1n og 1ae lyst 30-7-1942 (tillige paa Ejendom uden for Retskredsen)..
Købesum: 28.000. Ejd. Skyld 16.000.
1942824Ejendomshandel1hu1hu=Dalgasgade 42 [Anno 2023]
Opført 1941
Jens Jessen
Thorkild Ahrentsen
Skøde fra Gdr. Jens Jessen til Arbejdsmand Thorkild Ahrentsen på m.nr. 1hu, lyst 24-8-1942.
Købesum: 600,- (ej særsk.)
19421015Ejendomshandel1a+1iy+1iz+2+19a+19c [19a+19c=Østlige del]1a+2+19a=Nr. Viumvej 7 [Anno 2023]
1iz=Nr. Viumvej 3 [Anno 2023]
Chr. Rahbek
Niels Chr. Nielsen, Landmand
Skøde fra Chr. Rahbek til Landmand Niels Chr. Nielsen paa M.Nr. 1a, hvorfra i Mellemtiden ogsaa 1iy og 1iz er udstykket, M.nr. 2 og M.nr. 19a, hvorfra i Mellemtiden ogsaa 19c er udstykket, saaledes at Skødet er lyst som adkomst tillige paa de frastykkede Parceller.
Købesum: 38.100+125. Ejd.Skyld 28.000.
19421015Ejendomshandel1if1if=Aakjærsvej 10 [Anno 2023]
Ubebygget 2023
Kirsten Marie Lund Schmidt, f. Jensen
Christen Sørensen, arbejdsmand
Skøde fra Fru Kirsten Marie Lund Schmidt, f. Jensen til Arbejdsmand Christen Sørensen på Matr.nNr. 1if, lyst 15-10-1942.
Købesum: 1.200. Ejd.Skyld: 300.
19421030Tinglysning1cq+1gk1gk=Aakjærsvej 22 [Anno 2023]
Opført 1940
Iflg. Lbm. {Landbrugsministeriets} Skr. 30-10-1942 overført 330m2 fra 1cq til 1gk uden Hartkornsforandring.
19421113Ejendomshandel1it1it=Dalgasgade 36 [Anno 2023]
Opført 1942
Jens Jessen
Marius Waaben
Skøde fra Jens Jessen til Marius Waaben på 1it, lyst 13-11-1942.
Købesum: 700. (ej særsk.)
19421128Udstykning1hl->1hl+1iø1iø=Østergade 47
1942127Udstykning1bl->1bl+1ip1ip=Dalgasgade 25 [Anno 2023]
Opført 1953
19421214Tinglysning1fb+1fc1fb=Dalgasgade 28 [Anno 2022]
Hus opført 1920 ifl. BBR
1fc=Dalgasgade 30 [Anno 2022]
Hus opført 1942
Maren Mogensen, Enkefru
{Enke efter Chr. Hamborg Mogensen}
Skifteudskrift som Adkomst for Enkefru Maren Mogensen paa 'Chr. Hamborg' Mogensens ½ af Matr. Nr. 1fb og 1fc, lyst 14-12-1942.
Ejd.Skyld: 8.000. (for hele ejd. 1fb+1fc.)
19421214Ejendomshandel1fb+1fc1fb=Dalgasgade 28 [Anno 2022]
Hus opført 1920 ifl. BBR
1fc=Dalgasgade 30 [Anno 2022]
Hus opført 1942
Mads Aagaard
Maren Mogensen, Enkefru
{Enke efter Chr. Hamborg Mogensen}
Richard Andersen, Tømrer
Skøde fra Mads Aagaard og Enkefru Maren Mogensen til Tømrermester Richard Andersen paa Matr. Nr. 1fb og 1fc, lyst 14-12-1942.
Købesum 17.000. Efd.skyld 8.000
19421218Ejendomshandel1iø1iø=Østergade 47Lars Ørskov Christensen, gdr.
Aksel Hedegaard Graversen, fabriksarbejder
Skøde fra Gdr. Lars Ørskov Christensen til Fabriksarbejder Aksel Hedegaard Graversen på m.nr. 1iø, lyst 18-12-1942.
Købesum: 1.000. (ej særsk.)
194319Ejendomshandel1im1im=Dalgasgade 35 [Anno 2023]
Opført 1955
Signe Petersen, Bogholderske
Chr. Jespersen, vognmand
Skøde fra Bogholderske Frk. Signe Petersen til Vognmand Chr. Jespersen på m.nr. 1im, lyst 9-1-1943.
Købesum: 600. Ejd.Skyld: 600.
1943211Ejendomshandel1a+1iz+2+19a1a+2+19a=Nr. Viumvej 7 [Anno 2023]
1iz=Nr. Viumvej 3 [Anno 2023]
Niels Chr. Nielsen, Landmand
Johannes Jensen, Entreprenør
Karl Peter Jensen, Repræsentant
Ferdinand Jensen, Handelsmand
Jens Andersen, Tømrermester
Betinget Skøde fra Landmand Niels Chr. Nielsen til
a) Entreprenør Johannes Jensen, Kølkær, [1/4] {25%}
b) Repræsentant Karl Peter Jensen, Herning, [1/8] {12½%}
c)Handelsmand Ferdinand Jensen, Herning og [1/8] {12½%}
d)Tømrermester Jens Andersen, St. Clemens [1/2] {50%}
paa Matr. Nr. 1a, 1iz, 2 og 1ga for henholdsvis 1/4, 1/8, 1/8 og 1/2.
Slødet er betinget af Købesummens Berigtigelse.
Købesum kr. 70.000,-. Ejd.Skyld: ej særsk.
1943216Ejendomshandel1go1go=Dalgasgade 39
Hus opført 1920
Jørgen Jørgensen
Søren Kusk Graversen
Skøde fra J. Jørgensen til Søren Kusk Graversen på m.nr. 1go, lyst 16-2-1943.
Købesum: 325. Ejd.Skyld: (Ej vurderet).
194332Ejendomshandel1hb1hb=Feddet 13 (Anno 2022)
Ubebygget
Jens P. Jensen
Niels Kristian Nielsen, Gaardejer
Skøde fra Jens P. Jensen til Gaardejer Niels Kristian Nielsen paa Matr. Nr. 1hb, lyst 2-3-1943.
Købesum: 23-657,50. Ejd.Skyld: 9.000
194333Ejendomshandel1gk1gk=Aakjærsvej 22 [Anno 2023]
Opført 1940
Kirsten Marie Lund Schmidt, f. Jensen
Laura Cecilie Schack
Skøde fra Kirsten Marie Lund Schmidt, f. Jensen til Fru Laura Cecilie Schack på Matr. nr. 1gk, lyst 3-3-1943.
Købesum: 3.500. (ej særsk.)
1943319Udstykning1aæ->1aæ+1kc1aæ=Dalgasgade 17 [Anno 2023]
1kc=Dalgasgade 19 [Anno 2023]
Opført 1907
194347Ejendomshandel1bg+1bh+1gp+1gq1bg=Østergade 12
1bh=Aakjærsvej 4
1gp+1gq lægges under 1bg 23-10-1946
Aage Thorvald Nielsen, Landmand/Hotelejer
Georg Pedersen, Murer
Auktionsskøde lyst 7-4-1943 fra Dommeren i Bølling-Nørre Herreder til Lmd. Aage Thorvald Nielsen paa M.N. 1bg, 1bh, 1gp og 1gq.
---
Nævnte Aage Thorvald Nielsen står som 'Hotelejer' i forbindelse med udstedelse af et pantebrev den 7-4-1943 til Murer Georg Pedersen, Troldhede
194349Ejendomshandel1eæ1eæ=Dalgasgade 22 [Anno 2022]
Hus opført 1922 ifl. BBR
Kristen Jacobsen, Landpostbud
Karl Jensen, Fabriksarbejder
Skøde fra Landpostbud Kristen Jakobsen til Fabriksarbejder Karl Jensen paa Matr. Nr. 1eæ, lyst 9-4-1943.
Købesum 6.100. Ejd.Skyld. 4.000.
194349Ejendomshandel1in1in=Dalgasgade 29 [Anno 2023]
Opført 1942
Arne Gaardsvig, Murer
Kristen Jakobsen, Landpost
Skøde fra Murer Arne Gaardsvig til Landpost Kristen Jacobsen på m.nr. 1in, lyst 9-4-1943.
Købesum: 10.700. Ejd.Skyld: 7.000.
1943611Ejendomshandel1ka+1kb1ka+1kb=Østergade 53
[Anno 2023]
N.K. Sørensen
Mads Lund Jensen
Skøde fra N.K. Sørensen til Mads Lund Jensen på ½ af 1ka og 1kb, lyst 11-6-1943.
Købesum: 1.200 (hele ejd.).
194377Ejendomshandel1i1i=Dalgasgade 1 [Anno 2023] Carlo Aagesen, FabriksarbejderFogedudlægsskøde lyst 7-7-1943 til Fabriksarbejder Carlo Aagesen. (Købesum 7.000,- Ejendomsskyld 12.000)
1943719Ejendomshandel1il1il=Dalgasgade 33 [Anno 2023]
Opført 1965
Signe Petersen, Bogholderske
Hans Danielsen
Skøde fra Bogholderske Frk. Signe Petersen til Hans Danielsen på m.nr. 1il, lyst 19-7-1943.
Købesum: 840. (ej særsk.)
1943913Ejendomshandel1a+1iz+2+19a1a+2+19a=Nr. Viumvej 7 [Anno 2023]
1iz=Nr. Viumvej 3 [Anno 2023]
Jens G. Andersen, Tømrermester [afdød]
Else Magdalene Andersen, f. Aagaard [fornævntes enke]
Skifteudskrift lyst 13-9-1943 i Dødsboet efter Tømrermester Jens G. Andersen som Adkomst for Enken Fru Else Magdalene Andersen, f. Aagaard paa den Afd. [Afdøde] tilhørende betingede Anpart for 1/2 af M.N. 1a, 1iz, 2 og 19a.
Ejd.Skyld: (ej særskilt vurderet).
1943913Ejendomshandel1a+1iz+2+19a1a+2+19a=Nr. Viumvej 7 [Anno 2023]
1iz=Nr. Viumvej 3 [Anno 2023]
Else Magdalene Andersen, f. Aagaard
Johannes Jensen, Entreprenør
Overdragelsesdokument fra Fru Else Magdalene Andersen, f. Aagaard til Entreprenør Johannes Jensen paa Overdragerindens betingede Anpart for 1/2 af M.N. 1a, 1iz, 2 og 19a.
Købesum: 35.000. Ejd.Skyld: (ej særskilt vurderet).
1943913Ejendomshandel1a+1iz+2+19a1a+2+19a=Nr. Viumvej 7 [Anno 2023]
1iz=Nr. Viumvej 3 [Anno 2023]
Ferdinand Jensen, Hanselsmand
Johannes Jensen Entreprenør
Overdragelsesdokument fra Handelsmand Ferdinand Jensen til Entreprenør Johannes Jensen paa Overdragerens betingede Anpart for 1/2 af M.N. 1a, 1iz, 2 og 19a.
Herefter har Johannes Jensen Anpart (betinget) for 7/8 af denn Ejendom.
Købesum: 9.250. Ejd. Skyld: (ej særskilt vurderet).
1943108Ejendomshandel1a+1iz+2+19a1a+2+19a=Nr. Viumvej 7 [Anno 2023]
1iz=Nr. Viumvej 3 [Anno 2023]
Niels Chr. Nielsen
Johannes Jensen, Entreprenør
Karl Peter Jensen, Repræsentant
Endeligt Skøde lyst 8-10-1943 fra Niels Chr. Nielsen til Entreprenør Johannes Jensen og Repræsentant Karl Peter Jensen paa henhv. 7/8 og 1/8 af Matr. Nr. 1a, 1iz, 2 og 19a.
Tvangsauktion lyst 4-9-1944. Udslettet 11-11-1944 [ved fogedudlægsskødet til A/S Folkebanken for Herning og Omegn.
1943121Ejendomshandel1as+1p1as+1p=Sdr. Feldingvej 9 [Anno 2022]
(1p inkl. 1kl og 1km)
1kl=Ahlervej 9 - Opført 1965
1km=Ahlervej 11 - Opført 1986
M. Sofus Pedersen, Hotelejer
Johannes Christensen
Niels Christensen Falk
Aage Chr. Dalsgard Pedersen, Landmand
Fogedudlægsskøde som Adkomst for Hotelejer M. Sofus Pedersen paa Matr.Nr. 1as og 1p (derunder 1kl og 1km).
Købesum: 19.400. Ejd.Skyld: 16.000.
194414Udstykning1cq->1cq+1ko1cq=Aakjærsvej 8 (Anno 2022)
1ko=Aakjærsvej 12 [Anno 2023]
Begge opført 1959
1944126Udstykning1cq->1cq+1kp1cq=Aakjærsvej 8 [Anno 2022]
Opført 1959
1kp=Aakjærsvej 14 [Anno 2023]
Opført 1944
1944126Tinglysning1dy->1cø1cø=Stadionalle 2 [Anno 2022]Matr. nr. 1dy inddrget under 1cø og udgaaet af Matriklen if. Lbm. Sk. {Landbrugsministeriets Skrivelse} 26-1-1944
194422Ejendomshandel1bg+1bh+1gp+1gq1bg=Østergade 12
1bh=Aakjærsvej 4 (opført 1924 tillige med 1gz Aakjærsvej 2)
1gp+1gq lægges under 1bg 23-10-1946
Aage Thorvald Nielsen, Landmand
Hans Sigurd Andreasen
Skøde lyst 2-2-1944 fra Landmand Aage Thorvald Nielsen til Hans Sigurd Andreasen på Matr.nr. 1bg, 1bh, 1gp og 1gq. Købesum kr. 29.000,- Ejd.skyld 15.000.
194428Ejendomshandel1kq1kq=Stadion og AnlægJ. Jørgensen
Troldhede Borgerforening
Skøde fra J. Jørgensen [Købmand] til Troldhede Borgerforening på 1kq, lyst 8-2-1944.
Købesum 3.800. [Ej særsk.]
----
Not. Navneændring til Troldhede og Omegns Borgerforening, lyst 31-10-1997.
Grundværdi: kr. 20.700.
194433Ejendomshandel1av + 1eh1av/1eh=Dalgasgade 14 (uden bygning anno 2022)Niels Peter Christensen, Fabriksejer
Arne Gaardsvig, Murer
{nr. 7 i tingbogen må være fejlskrevet, da nr. 7 er Arne Gårdsvig, og kan jo ikke sælge til sig selv}
Skøde fra Fabriksejer Niels Peter Christensen til Murer Arne Gaardsvig paa Matr. Nr. 1av og 1eh.

Købesum: 14.500. Ejd.Skyld: 10.000.
194438Ejendomshandel1kd1kd=Aakjærsvej 13 [Anno 2022]Richard Andersen, Tømrer
Richard Enevoldsen, Cementstøber
Skøde fra Tømrer Richard Andersen til Cementstøber Richard Enevoldsen paa Matr. Nr. 1kd
Købesum 12.000. Ejd.Skyld 0
{Ikke ejendomsskyld på erhvervsejendom}
1944324Ejendomshandel1io1io=Dalgasgade 27 [Anno 2023]
Opført 1952
Signe Petersen
Anders Thomas Andersen, landarbejder
Skøde fra Signe Petersen til Landarbejder Anders Thomas Andersen paa m.nr. 1io, lyst 24-3-1944.
Købesum: 840. (ej særsk.)
1944328Ejendomshandel1bi+1di1bi=Sdr. Feldingvej 16 anno 2022. Hus og stald opført 1914
1di=Landbrugsjord bag Hvirveltoft og Vesteralle [anno 2022]
Senius Jacobsen, Lmd
Lars Jacobsen
Skøde, lyst 28-3-1944 fra Lmd. Senius Jacobsen til Lars Jacobsen paa Matr.Nr. 1bi og 1di.
Købesum 18.800,-. Ejdsk. 7.500,-
194448Ejendomshandel1z1z=Aakjærsvej 1A (Anno 2022)
Opført 1900
Chr. Ramsing Lund, Købmand
Richard Storm, Købmand
Skøde fra Købmand Chr. Ramsing Lund til Købmand Richard Storm lyst 8-4-1944
1944427Ejendomshandel1k + 1ab + 1ho + 1kf + 1kg + 1kh + 1ki1ab=MølgaardJens Jessen [Jens Emil Jessen]
Søren Kristian Jensen Højland
Skøde fra Jens Jessen til Søren Kristian Jensen Højland paa Matr.Nr. 1k+1ab+1ho+1kf+1kg+1kh+1ki,lyst 27-4-1944.
Købesum: 35.500. Ejd.Skyld: ej særsk.

(Afvist f.s.v. ang. Mat.Nr. 1hu og 1fa)

[Jens Jessen køber herefter - i 1944 - Møllegaard i Egeris.]
1944721Ejendomshandel1dz + 1ev + 1eu + 1gx og 1gy1eu=Østergade 10
(Anno 2022)
Jens Laurids Hansen, Maler
Hans Chr. Hansen, Maler
Skøde fra Maler Jens Laurids Hanssen til Maler Hans Chr. Hansen lyst 21-7-1944
194482Ejendomshandel1cæ+1df+1cu1cæ+1df udgået af matr. 4-2-1992 og begge lagt under 1cu [Østergade 7A]
1cu opført 1900 ifl. BBR
Christen Heesgaard
Arnold L. Ravn, Slagtermester
Chr. Skouby Holm, Slagtermester
Asger Sandager Rasmussen, Slagtermester
Skøde fra Christen Heesgaard til Slagtermestrene Arnold L. Ravn, Chr, Skouby Holm og Asger Sandager Rasmussen paa M.Nr. 1cæ, 1df og 1cu i lige Sameje. Lyst 2-8-1944.
1944814Ejendomshandel1if1if=Aakjærsvej 10 [Anno 2023]
Ubebygget 2023
Christen Sørensen, arbejdsmand
Jens Chr. Pedersen, murer
Skøde fra arebejdsmand Christen Sørensen til murer Jens Chr. Pedersen på 1if, lyst 14-8-1944.
Købesum: 3.000. Ejd.Skyld: 300.
1944915Ejendomshandel1kk1kk se under matr. øbesum: 800. 1czJ. Jørgensen, [Købmand]
Jacob Jacobsen, Arbejdsmand
Skøde fra J. Jørgensen til Arbejdsmand Jacob Jacobsen paa Matr.Nr. 1kk, lyst 15-9-1944.
Købesum: 800. (ej særsk.)
1944103Ejendomshandel1ip1ip=Dalgasgade 25 [Anno 2023]
Opført 1953
Signe Petersen
Peter Haahr Svendsen, skomagermester
Skøde fra Signe Petersen til Skomagermester Peter Haahr Svendsen på m.nr. 1ip, lyst 3-10-1944.
Købesum: 600. Ejd.Skyld: 600.
1944105Ejendomshandel1l+1uDalgasgade 37 [Anno 2023]
Opført 1950
Søren VestertoftFogedudlægsskøde lyst 5-10-1944 som Adkomst for Søren Vestertoft paa Matr. Nr. 1l og 1u.
Købesum: 10.500. Ejd.Skyld 11.000.
19441014Ejendomshandel1cæ+1df+1cu1cæ+1df udgået af matr. 4-2-1992 og begge lagt under 1cu [Østergade 7A]
1cu opført 1900 ifl. BBR
Arnold L. Ravn, Slagtermester
Chr. Skouby Holm, Slagtermester
Asger Sandager Rasmussen, Slagtermester
Andelssvineslagteriet "Midtjylland"
Skøde fra Slagtermestrene Arnold L. Ravn, Chr. Skouby Holm og Asger Sandager Rasmussen til Andelssvineslagteriet "Midtjylland" paa Matr. nr. 1cæ, 1df og 1cu.
Købesum 38.000. (ej særsk.)
1944114Ejendomshandel1kr1kr=Aakjærsvej 16 [Anno 2023]
Opført 1958
Kirsten M.L. Smith
Chr. Peter Jensen
Skøde fra Kirsten M.L. Smith til Chr. Peter Jensen på 1kr.
Købesum: 1.100. (ej. Særsk.]
19441111Ejendomshandel1a+1iz+2+19a1iz=Nr. Viumvej 3 (Anno 2022)
(Hus opført 1949 ifl. BBR)
A/S Folkebanken for Herning om Omegn, HerningFogedudlægsskøde lyst 11-11-1944 til A/S Folkebaneken for Herning og Omegn, Herning paa Matr. Nr. 1a, 1iz, 2 og 1ga.
Købesum: 27.500. Ejd. Skyld 27.000.
19441121Ejendomshandel1gc+1ge1ge=Østergade 21 (Anno 2023]
1gc udlagt til offentlig vej 27-10-1977 og udgår af matriklen.
Hus opført på 1ge 1922, iflg. BBR
J.P. Fonnesbeck Jensen, Skorstensfejer
Karl Georg Petersen, Murermester
Skøde fra Skorstensfejer J.P. Fonnesbeck Jensen til Murermester Karl Georg Petersen paa M.Nr. 1gc og 1ge.
Købesum: 9.000. Ejd.Skyld: 6.000.
19441212Ejendomshandel1cm+1cn1cm=Kirkegade 12 [Anno 2022]
Hus opført 1912 iflg. BBR
[1cn lægges under 1cm 4-2-1992]
1ea lægges under 1d og udgår af matriklen.
Peder Thimm Sørensen
Iver Christian Christensen, Træhandler
Skøde fra Peder Thimm Sørensen til Træhandler Iver Christian Christensen paa Matr.Nr. 1cm og 1cn, lyst 12-12-1944. Købesum 21.000 Kr. Ejendomsskyld 10.000 kr.
19441221Ejendomshandel1ki1ki=Aakjærsvej 26 [Anno 2023]Søren Kristian Jensen Højland
Harald Sørensen, Arbejdsmand
Skøde fra Søren Kr. Jensen Højland til Arbejdsmand Harald Sørensen paa Matr.Nr. 1ki, Lyst 21-12-1944.
Købesum: 550. (ej særsk)
1945124Ejendomshandel1ki1ki=Aakjærsvej 26 [Anno 2023]Harald Sørensen, Arbejdsmand
Jens Christian Flodgaard Jensen, Maler
Skøde fra Arbejdsmand Harald Sørensen til Maler Jens Christian Flodgaard Jensen paa Matr. Nr. 1ki, lyst 24-1-1945.
Købesum: 4.800. (ej særsk.)
1945413Ejendomshandel1ks1ks inddrages under 1ii pr. 4-2-1992
1ii=Dalgasgade 23 [Anno 2023]
Ubebyget anno 2023
Kristian Nygaard Pedersen
Robert Bjergbæk
Skøde fra Kristian Nygaard Pedersen til Robert Bjergbæk på ½ af 1ks, lyst 13-4-1945.
Købesum: 150. (ej særsk.)
1945416Ejendomshandel1eø1eø=Blichersgade 5
(Opført 1921)
Christen Christensen, Centralbestyrer
Ernst Vilhelm Hoffmann, Entreprenør
Skøde lyst 16-4-1945 fra Centralbestyrer Chr. Christensen til Entreprenør Ernst Vilhelm Hoffmann paa Matr. Nr. 1eø.
Købesum 18.150. Ejd.Skyld 8.000.
194557Ejendomshandel1l+1uSøren Vestertoft
Anders Højland
{Anders Søndergaard Jensen Højland}
Skøde lyst 7-5-1945 fra Søren Vestertoft til Svigersønnen Anders Højland paa Matr. Br. 1l og 1u.
Købspris 23.000. Ejd.Skyld: 11.000.
1945518Ejendomshandel1ct1ct=Østergade 3 [anno2022]
Hus opført 1927
Johannes Christensen, Landmand
Holger Martinussen, Fyrbøder
Skøde paa Matr.nr. 1ct fra Landmand Johannes Christensen til Fyrbøder Holger Martinussen lyst 18-5-1945
1945530Ejendomshandel1il1il=Dalgasgade 33 [Anno 2023]
Opført 1965
Hans Danielsen
Christian Christoffersen, boghandler
Skøde fra Hans Danielsen til Boghandler Christian Christoffersen på matr. nr. 1il, lyst 30-5-1945. Købesum: 1.000. Ejd.Skyld: 600.
1945531Ejendomshandel1fp+1fq+1gb+1gd1fp+1fq+1gb+1gd=Østergade 17 [Anno 2022]
Hus opført 1954, ifl. BBR
Jens Østergaard Jensen
Aage Poulsen, Rutebilejer
Skøde fra Jens Østergaard Jensen til Rutebilejer Aage Poulsen paa Matr. Nr. 1fp, 1fq, 1gb, 1gd, lyst 31-5-1945.
Købesum: Kr. 2.000. Ejd.Skyld: 1.000.
1945814Ejendomshandel1hf1hf=Ahlervej 5 [Anno 2023]
Opført 1927
Arne Gaardsvig
Jens Heldgaard Jensen
Skøde fra Arne Gaardsvig til Jens Heldgaard Jensen på 1hf, lyst 14-8-1945.
Købesum: 11.000. Ejd.Skyld: 5.000.
1945911Ejendomshandel1iDalgasgade 1Carlo Aagesen, Fabriksarbejder
Kristen Moesgaard Pedersen, Skræddermester
Skøde fra fabriksarbejder Carlo Aagesen til skræddermester Kristen Moesgaard Pedersen. (Købesum kr. 16.000,- Ejendomsskyld 12.000)
19451013Ejendomshandel1ca1ca=Dalgasgade 15 [Anno 2023]
Opført 1900
Chr. Holm Markussen
Niels Andreas Møller
Skøde fra Chr. Holm Markussen til Niels Andreas Møller på 1ca, lyst 13-10-1945.
Købesum: 8.000. Ejd.Skyld: 5.000.
1945112Ejendomshandel1d+1m+1ec+1du+1gm
- - - - -
1ez+1ey+1hp
1d=Assingvej 2 (Anno 2022)
1ec
=Kirkegade 20 [Anno 2022]
1du -> se under 1dm=[Vejelsigvej 8. Opført 1911] inddrages under 1d. Matr. 1du udgår af matriklen 1-2-1993
1gm inddrages under 1d og udgår af matriklen 1-2-1993.
- - - - -
1ez=inddrages under 1po, og udgår af matriklen 27-12-1988
1ey=inddrages under 1po, og udgår af matriklen 27-12-1988
1hp=Østergade 57 [Anno 2022]
1hp indbefatter 1ey, 1d, 1po
Jane Christa Madsen, Enkefru
Peder Madsen
Peder Christian Nygaard Madsen
Skøde fra Peder Madsen (med Tiltrædelse af 7 [Enkefru Jane Christa Madsen] til Sønnen Peder Christian Nygaard Madsen paa Matr. Nr. 1d, 1m, 1ec, 1du og 1gm, lyst 2-11-1945.
Købesum: 45.000. Ejd.Skyld: 18.000.
- - - - -
Paateging lyst 17-1-1946 paa Skøde lyst 2-11-1945 fra Peder Madsen til Peder Christian Nygaard Madsen, hvorefter Matr. Nr. 1ez, 1ey og 1hp er indbefattet i Overdragelsen.
19451110Tinglysning1ec1ec=Kirkegade 20 [Anno 2022]
Opført 1946
Jane Christa Madsen, EnkefruSkifteudskrift som Adkomst for Enkefru Jane Christa Madsen paa Matr. Nr. 1ec, lyst 10-11-1945.
Ejd.Skyld.: 300
19451128Ejendomshandel1fc1fc=Dalgasgade 30 [Anno 2023]
Opført 1942
Arne Gårdsvig
Johannes Christensen
Skøde fra Arne Gårdsvig til Johannes Christensen på 1fc, lyst 28-11-1945.
Købesum: 14.500. Ejd.Skyld: 7.000.
1945126Ejendomshandel1br1br=Troldhede Mølles tidligere placering inkl. købmandsforretningPeder Nielsen, Købmand
Jens M. Kristensen, Købmand
Skøde lyst 6-12-1945 fra Købmand Peder Nielsen til Jens M. Kristensen på M. Nr. 1br.
Købesum kr. 24.500. Ejendomsskyld kr. 14.000.
1945126Ejendomshandel1dø+1hc+1ic1dø=Gåsdalvej 13 [Anno 2022]
1hc=Ahlervej 2 [Anno 2023] - Opr. opført 1941
1ic=Ahlervej 1 [Anno 2023] - Opført 1941
Anna Marie Pedersen, Enkefru
[Ole Pedersens Enke]
Skifteudskrift som Adkomst for Enkefru Anna Marie Pedersen paa Matr. Nr. 1dø, 1he og 1ic.
Ejd.Skyld: 10.400.
1946128Udstykning1ag->1ag+1kv1kv udstykkes fra 1ag
[1ag=Blichersgade 12A-anno 2022]
[1h=Dalgasgade 3 [Anno 2022]
Opført 1921 ifl. BBR
1946128Ejendomshandel1ki1ki=Aakjærsvej 26 [Anno 2023]Jens Christian Flodgaard Jensen, Maler
Sigurd Jensen
Skøde fra Maler Jens Christian Flodgaard Jensen til Sigurd Jensen paa Matr.Nr. 1ki, lyst 28-1-1946.
Købesum: 4.900. Ejd.Skyld: 4.900 (ej særsk.)
194637Ejendomshandel1av+1eh1av/1eh=Dalgasgade 14 (uden bygning anno 2022)Arne Gaardsvig, Murer
Peder Sørensen, Gaardejer
Skøde fra Murer Arne Gaardsvig til Gaardejer Peder Sørensen paa Matr. Nr. 1av og 1eh.
Købesum: 16.500. Ejd.Skyld: 12.000
1946323Ejendomshandel1er1er=Østergade 20 [Anno 2022]
Opført 1951
G. Hansen
L.R.Sørensen
Carl Heldgård
Skøde fra G. Hansen og L.R. Sørensen til Carl Heldgård på 1er, lyst 23-3-1946.
Købesum: 607,60. Ejd.Skyld: 600.
1946330Ejendomshandel1ku1ku=Gåsdalvej 2 [Anno 2023]
Udstykket fra 1bf
Opført 1960
Jens Chr. Jensen
Jens Jørgen Mikkelsen
Skøde fra Jens Chr. Jensen til Jens Jørgen Mikkelsen på 1ku, lyst 30-3-1946.
Købesum: 1.700. (ej særsk.)
194649Ejendomshandel1ic1ic=Ahlervej 1 [Anno 2023] - Opført 1941Anna Marie Pedersen, Enkefru
[Ole Pedersens Enke]
Jens Rasmussen, Rentier
Skøde fra Enkefru Anna Marie Pedersen til Rentier Jens Rasmussen paa 1ic, lyst 9-4-1946.
Købesum: 7.000. Ekd.Skyld: 4.500.
1946426Tinglysning1u+1fm+1glLbm. Skr. 26-4-1946 er 160 m2 overført fra 1u til 1fm og 148 m2 fra 1u til 1gl uden Hartkornsforandring.
1946515Ejendomshandel1hs1hs=Dalgasgade 46 [Anno 2023]
Opført 1942
Svend Nordby Mikkelsen, lokomotivfører
Mads Peder Jensen, bagermester
Skøde fra lokomotivfører Svend Nordby Mikkelsen til bagermester Mads Peder Jensen på 1hs, lyst 15-5-1946.
Købesum: 7.500. Ejd.Skyld: 4.500.
1946520Ejendomshandel1kp1kp=Aakjærsvej 14 [Anno 2023]
Opført 1944
Kirstine Marie Schmidt
Harry Karlo Lauridsen, Ekstraarbejder
Skøde fra Fru Kirsten [Kirstine Marie Schmidt til Ekstraarbejder Harry Karlo Lauridsen paa 1kp, lyst 20-5-1946.
Købesum: 550. (Ej særsk.)
1946520Ejendomshandel1ix1ix=Dalgasgade 35 [Anno 2023 udgået] Lars Jacobsen
Hjalmar Johnsen
Skøde fra Lars Jacobsen til Hjalmar Johnsen på 1ix, lyst 20-5-1946.
Købesum: 17.000. Ejd.Skyld: 15.000.
1946617Ejendomshandel1ie1ie=Dalgasgade 51
(opført 1940)
Niels Elmholdt Jørgensen, Arbm.
Kristian Engom, Arbm.
Skøde fra Arbm. Niels Elmholdt Jørgensen til Arbm. Kristian Engom paa 1ie, lyst 17-6-1946.
Købesum: 15.011. Ejd.Skyld: 9.000
1946726Ejendomshandel1dz+1ev+1eu1eu=Østergade 10 [Anno 2023]
Opført 1920
Hans Chr. Hansen, Maler
Viggo Jensen, Installatør og Radiomontør
Skøde fra Maler Hans Chr. Hansen til Installatør og Radiomontør Viggo Jensen lyst 26-7-1946.
Købesum: 18.000. (ej. Særsk.)
1946816Ejendomshandel1gk1gk=Aakjærsvej 22 [Anno 2023]
Opført 1940
Laura Cecilie Schack
Karl Kristensen, Arbejdsmand
Skøde fra fru Laura Cecillie Schack til arbejdsmand Karl Kristensen på 1gk, lyst 16-8-1946.
Købesum: 4.000. Ejd.Skyld: 3.500.
1946822Udstykning1p->1p+1ky1ky=Ahlervej 4 [Anno 2023]Mar. Sofus Pedersen
Kristen Sørensen, Fabriksarbejder
Skøde fra Mar. Sofus Pedersen til Fabriksarbejder Kristen Sørensen paa 1ky, lyst 9-10-1946.
Købesum: 300. (ej særsk.)
194697Ejendomshandel1bb~1fr1fr=Sdr. Feldingvej 25 [Anno 2022] 1fr er ubebygget.Chr. Olldag
Andreas Jensen
Skøde fra Chr. Olldag til Andreas Jensen på 1bb, lyst 7-9-1946.
Købesum: 400. Ejd.Skyld: 600.
1946916Ejendomshandel1ki1ki=Aakjærsvej 26 [Anno 2023]
Opført 1942
Sigurd Jensen
Andreas Nissen Hansen, Smedesvend
Skøde fra Sigurd Jensen til Smedesvend Andreas Nissen Hansen på 1ki, lyst 16-9-1946.
Købesum: 4.780. Ejd.Skyld: 3.400
1946919Ejendomshandel1kx1kx=Ahlervej 13
Opført 1940
I.C. Holm
Kr. Sørensen
Hans Thomsen
Skøde fra I.C. Holm og Kr. Sørensen til Hans Thomsen på 1kx.
Købesum: 4.900. (Ej særsk.)
1946927Tinglysning1aa1aa=Kirkegade 4 [Anno 2022]
Opført 1917
Anna Kathrine Mortensen, Enke {efter Baneformand Peder Mortensen}Skifteudskrift som Adkomst for Fru Anna Kathrine Mortensen paa 1aa, lyst 27-9-1946
1946927Ejendomshandel1aa1aa=Kirkegade 4 [Anno 2022]
Opført 1917
Anna Kathrine Mortensen
Peder Christian Madsen, Sognefoged
Skøde fra Fru Anna Kathrine Mortensen til Sognefoged Peder Christian Madsen paa 1aa, lyst 27-9-1946
Købesum kr. 17.500,-
1946930Ejendomshandel1ik1ik=Aakjærsvej 7Kirsten Marie Schmidt
Simon Pedersen, vognmand
Skøde fra fru Kirsten Marie Schmidt til vognmand Simon Pedersen på 1ik, lyst 30-9-1946.
Købesum: 571. Ejd.Skyld: 600.
1946104Ejendomshandel1aæ1aæ=Dalgasgade 17 [Anno 2023]
Opført 1900
Arne Gaardsvig
Evald Sørensen
Skøde fra Arne Gårdsvig til Evald Sørensen på 1aæ, lyst 4-10-1946.
Købesum: 10.000. Ejd.Skyld: 8.000.
1946107Ejendomshandel1hs1hs=Dalgasgade 46 [Anno 2023]
Opført 1942
Mads Peder Jensen, bagermester
Ditlev Christensen, bagermester
Skøde fra bagermester Mads Peder Jensen til bagermester Ditlev Christensen på 1hs, lyst 7-10-1946.
Købesum: 7.500. Ejd.Skyld: 4.500.
19461023Tinglysning1gp+1gq+1bh+1bg1bg=Østergade 12
1bh=Aakjærsvej 4
1gp+1gq sammenlagt med 1bg og udgår af matriklen.
1gp og 1gz sammenlagt til 1bg. 102 kvm. overført fra 1bh til 1bg.
1gp+1gq udgået af matriklen og lagt under 1bg,.
19461111Ejendomshandel1dh+11p (11p østlige del]1dh=Grønningen [anno 2022]
11p er 2022 = Nr. Viumvej 5
Aage V. Jakobsen
Niels Elmholdt Jørgensen, Landmand
Skøde fra Landmand Aage V. Jakobsen til Landmand Niels Elmholdt Jørgensen paa 1dh og 11p [Østlige Del].
19461116Tinglysning1es+1fn1es=Østergade 37
Bygning til kontor opført 1919 på 212 m2
1fn=Østergade 39 [Anno 4-11-1961]
Iflg. Skr. 16-11-1946 er 216 m2 overført fra 1fn til 1es
19461116Tinglysning1es+1fn1es=Østergade 37
Bygning til kontor opført 1919 på 212 m2
1fn=Østergade 39 [Anno 4-11-1961]
Iflg. Skr. 16-11-1946 er 216 m2 overført fra 1fn til 1es
1946126Ejendomshandel1ks1ks inddrages under 1ii pr. 4-2-1992
1ii=Dalgasgade 23 [Anno 2023]
Ubebyget anno 2023
Robert Bjergbæk
Kristian Nygaard Pedersen
Skøde fra Robert Bjergbæk til Kristian Nygaard Pedersen på ½ af 1ks, lyst 6-12-1946. Sidstnævnte er herefter eneejer.
Købesum: 150. (ej særsk.)
1947213Tinglysning1g+1ag+1kv(+1h, se Fol. 263]1g=Jernbanegade 1
1ag=Blichersgade 12A
1kv~1h=Dalgasgade 3
Marie Christine Christensen, f. Villadsen, Enkefru
Chr. Christensen, Hotelejer [Afdød]
Skifteudskrift som Adkomst for Enkefru Marie Christine Christensen, F. Villadsen paa 1g, 1ag, 1kv (og 1h, se Fol. 263), lyst 13-2-1947.
Købesum: 1g=53.800, 1ag+1kv=3.500, 1kv~1h=32.200. [1kv henhører under 1h]
1947215Ejendomshandel1ll1ll=Ahlervej 14
Opført 1970, iflg: BBR
Aage Chr. Dalsgaard PedersenSkøde til Aage Chr. Dalsgaard Pedersen bl.a. på 1p, hvorfra 1la og 1ll hidrører,
1947215Ejendomshandel1as+1p1as+1p=Sdr. Feldingvej 9 [Anno 2022]
Johannes Christensen
Niels Christensen Falk
Aage Chr. Dalsgaard Pedersen, Landmand
Skøde fra Johannes Christensen og Niels Christensen Falk med Tiltrædelse af 8 [Hotelejer Sofus Pedersen] til Landmand Aage Chr. Dalsgaard Pedersen paa 1as og 1p.
Købesum: 21.500. Ejd.Skyld 17.300, herunder tillige vurderet 1ky)
1ky=Ahlervej 4 [Anno 2022]
1947215Ejendomshandel1la [udstykket fra 1p]1la=Ahlervej 8
Opført 1952 iflg BBR
Aage Chr. Dalsgard PedersenSkøde til Aage Chr. Dalsgaard Pedersen bl.a. på 1p, hvorfra 1la og 1ll hidrører,
1947218Ejendomshandel1gk1gk=Aakjærsvej 22 [Anno 2023]
Opført 1940
Karl Kristensen, Arbejdsmand
Peder Sørensen, Arbejdsmand
Skøde fra arbejdsmand Karl Kristensen til arbejdsmand Peder Sørensen på 1gk, lyst 18-2-1947.
Købesum: 4.575. Ejd.Skyld: 3.500.
1947227Udstykning1dø->1dø+1kz1kz=Gåsdalvej 20 [Anno 2023]
Opført 1950
194733Ejendomshandel1by+1bz+1bæ1by=Dalgasgade 6 [anno 2022]
Bygning opført 1904 iflg. BBR
Sidsel Nielsen
Erhardt Manuel Nielsen
Skøde fra Sidsel Nielsen til Erhardt Manuel Nielsen på 1bz, 1by og 1bæ lyst 3-3-1947.
Købesum: 27.300. Ejd.Skyld: 9.300.
1947318Ejendomshandel1kz1kz=Gåsdalvej 20 [Anno 2023]
Opført 1950
J. Jørgensen
Karl Kristensen, Arbejdsmand
Skøde fra J. Jørgensen til aArbejdsmand Karl Kristensen paa 1kz, lyst 18-3-1947.
Købesum: 750. (ej. Særsk.)
1947321Ejendomshandel1i1i=Dalgasgade 1Kristen Moesgaard Pedersen, Skræddermester
Svend Aage Madsen, Landmand
Skøde fra skræddermester Kristen Moesgaard Pedersen til Landmand Svend Aage Madsen lyst 21-3-1947. Købesum 15.250,- Ejendomsskyld 12.200,-
1947321Ejendomshandel1fr1fr=Sdr. Feldingvej 25 [Anno 2022] UbebyggetKarl M. Stausbøll [Afdød]
Jensine Stausbøll, f. Rasmussen, Enkefru
Skifteudskrift som Adkomst for Enkefru Jensine Stausbøl, f. Rasmussen paa 1fr.
Ejd.Skyld: 3.300.
194745Ejendomshandel1g+1ag1g=Jernbanegade 1
1ag=Blichersgade 12A
Marie Christine Christensen, f. Villadsen, Enkefru
Jens Marinus Jensen, Vognmand
Skøde fra Marie Christine Christensen, f.Villadsen til Vognmand Jens Marinus Jensen paa 1g og 1ag, lyst 5-4-1947.
Købesum: 143.000, Ejd.Skyld. vedr. 1g: 53.800, (1ag ej særsk.)
1947415Ejendomshandel1fg+1gi1gi=Aakjærsvej 24 [Anno 2023]
Opført 1919
1fg=Aakjærsvej 24A (Fjernvarmegrunden. Værket opført 1961)
Selvskiftende arvinger efter Johanne HøjmoseSkifteudskrift lyst 15-4-1947 som Adkomst for 2's [Johanne Højmose] selvskiftende Arvinger paa 1fg og 1gi.
1947510Ejendomshandel1bi+1di1bi=Sdr. Feldingvej 16 anno 2022. Hus og stald opført 1914
1di=Landbrugsjord bag Hvirveltoft og Vesteralle [anno 2022]
Verner Jacobsen
Lars Jacobsen
Anders S. Nielsen, Vognmand
Jens Nielsen, Vognmand
Skøde lyst 10-5-1947 fra Verner Jacobsen med Tiltrædelse af Lars Jacobsen til Brødrene, Vognmændene Anders S. Nielsen og Jens Nielsen paa 1bi og 1di.
Købesum kr. 25.000,-. Ejendomsskyld kr. 9.000,-
1947619Ejendomshandel1en1en=Gåsdalvej 4 [Anno 2022]Jens Chr. Jensen
Troldhede Andelsmejeri
Skjøde fra Jens Chr. Jensen til Troldhede Andelsmejeri paa 1en, læst 19-6-1947
194771Ejendomshandel1br1br=Troldhede Mølles tidligere placering inkl. købmandsforretningJens M. Kristensen, Købmand
Thyge Purup, Købmand
Skøde lyst 1-7-1947 fra Købmand Jens M. Kristensen til Købmand Thyge Purup paa 1br. Købesum kr. 28.000. (ej Særskat).
1947715Ejendomshandel1fg+1gi1gi=Aakjærsvej 24 [Anno 2023]
Opført 1919
1fg=Aakjærsvej 24A (Fjernvarmegrunden. Værket opført 1961)
Annine Sofie Christiansen, f. HøjmoseArveudlægsskøde fra de skiftende Arvinger til Fru Annine Sofie Christiansen, f. Højmose lyst 15-4-1947.
Købesum kr. 6.000, Ejd.Skyld kr. 5.100.
1947717Ejendomshandel1n+1ae [+20e og 20g Paarup, Assing]Idrætsalle 2 (matr. nr. 1n)Jacob Valdemar Johansen
Hans Chr. Mikkelsen
Skøde fra Jacob Valdemar Johansen til Hans Chr. Mikkelsen paa 1n og 1ae (samt 20e og 20g, Paarup, Assing Sogn).
Købesum: 50.500. Ejd.Skyld: 17.100.
194794Ejendomshandel1kæ1kæ=?-fremgår ikke af BBR anno 2023
Anno 2023 = Troldtekt
Anders Elias Nielsen
Jens Faurby Nielsen
Skøde fra Anders Elias Nielsen til Sønnen Fabriksarbejder Jens Faurby Nielsen paa 1kæ, lyst 4-9-1947.
Købesum: 1.300. Ejd.Skyld (ej særsk.)
194796Udstykning1p->1p+1kø1kø=Ahlervej 6
Sammenlægges senere med 1ky under dette matr.nr. på adressen Ahlervej 4. Ahlervej 6 eksisterer ikke anno 2023.
1947917Udstykning1u->1u+1lc1lc udgår af matriklen den 29-10-1993 og inddrages under 1esIf. Lm. Skr. 17-9-1947 udstykket 0 3/4 Alb.
1947922Ejendomshandel1kø1kø=Ahlervej 6
Sammenlægges senere med 1ky under dette matr.nr. på adressen Ahlervej 4. Ahlervej 6 eksisterer ikke anno 2023.
A. Chr. Dalsgaard Pedersen
Kristen Sørensen, Arbejdsmand
Skøde fra A. Chr. Dalsgaard Pedersen til Arbejdsmand Kristen Sørensen paa 1kø.
Købesum: 425. Ejd.Skyld: (ej. Særsk.)
1947924Ejendomshandel1lc1lc udgår af matriklen den 29-10-1993 og inddrages under 1esAnders Højland
A/S Troldhede Pladeindustri
Skøde fra Anders Højland til A/S Troldhede Pladeindustri A/S paa 1lc.
Købesum kr. 4.000 (ej særsk.)
1947106Ejendomshandel1cl1cl=Kirkegade 10
Hus opført 1947 ifl. BBR [Anno 2022]
Maren Jensine Marie Knudsen Nielsen, f. Madsen
Aage Jakobsen, Fabriksarbejder
Skøde fra Enkefru Maren Jensine Marie Knudsen Nielsen, f. Madsen til Fabriksarbejder Aage Jakobsen paa 1cl.
Købesum 14.500,- Ejd. Skyld 8.000,-
19471017Tinglysning1fo+1fn1fo=Østergade 41 [Anno 2023]
Opført bygn på 3.513 m2 i 2022 [Troldtekt]
1fn=Østergade 39 [Anno 4-11-1961]
19471017Tinglysning1fo->1fo+1ld1fo=Østergade 41 [Anno 2023]
Opført bygn på 3.513 m2 i 2022 [Troldtekt]
1ld=Østergade 43 [Anno 1947]
19471029Ejendomshandel1ld1ld=Østergade 43 [Anno 1947]Anton Knudsen
Knud Pedersen, Drejer
Skøde fra Anton Knudsen til Drejer Knud Pedersen paa 1ld.
Købesum: 1.000. (ej.særsk.)
19471029Ejendomshandel1fo1fo=Østergade 41 [Anno 2023]
Lagerbygning opført 2022, jf. BBR.
Anton Knudsen
Peter L. Hansen
Skøde fra Anton Knudsen til Peter L. Hansen på 1fo, lyst 29-10-1947.
Købesum: 1.000. (ej særsk.)
19471224Ejendomshandel1dh+11p (11p østlige del]1dh=Grønningen [anno 2022]
11p er 2022 = Nr. Viumvej 5
Niels Elmholdt Jørgensen
Gunnar P. Nielsen
Skøde fra Niels Elmholdt Jørgensen til Gunnar P. Nielsen paa 11p og 1dh, lyst 24-12-1947
194818Ejendomshandel1dr+1dq1dq er Buen 7A [Anno 2022]
(Hedevangs Tømrerforretning]
Opført på 1dq i 1904 iflg. BBR anno 2022
1dr udgået af matriklen og lagt under 1dq 14-9-1938
Ansgar Kristian Andersen, Snedker
Jens Clausager Rindom
Skøde fra Snedker Ansgard Kristian Andersen til Jens Clausager Rindom paa 1dr og 1dq.
Købesum 40.500. Ejd.skyld 15.900
1948129Ejendomshandel1le1le er Buen 8A
Ubebygget [Anno 2023]
J. M. Jensen {hotelejer?}
Anders Johansen, fabriksarbejder
Skøde fra J.M. Jensen til fabriksarbejder Anders Johansen på 1le lyst 29-1-1948 [kan alternativt være 1945~svært læseligt]
Købesum: 1.000. (ej særsk.)
194822Ejendomshandel1ib1ib=Buen 10 [Anno 2023]
Opført 1952
Aksel Therkildsen, murer
Hans Christiansen, vognmand
Skøde fra murer Aksel Therkildsen til Vognmand Hans Christiansen paa 1ib, lyst 2-2-1948.
Købesum: 500. Ejd.Skyld: 500.
194823Udstykning1di->1di+1lf1lf=Dalgasgade 53 [Anno 2023]
Opført 1967
1948617Ejendomshandel1kø1kø=Ahlervej 6
Sammenlægges senere med 1ky under dette matr.nr. på adressen Ahlervej 4. Ahlervej 6 eksisterer ikke anno 2023.
Kristen Sørensen, Arbejdsmand
Hans Preben Jensen
Skøde fra Kristen Sørensen til Hans Preben Jensen paa 1kø, lyst 17-6-1948.
Købesum: 3.000. Ejd.Skyld 2.000.
1948623Ejendomshandel1ct1ct=Østergade 3 [anno2022]
Hus opført 1927
Holger Martinussen, Fyrbøder
Kristen Kousgaard
Skøde lyst 23-6-1948 fra Fyrbøder Holger Martinussen til Kristen Kousgaard paa Matr.Nr. 1ct. Købesum 12.500,- Ejd.skyld 5.800,-
1948630Ejendomshandel1lf1lf=Dalgasgade 53 [Anno 2023]
Opført 1967
Anders S. Nielsen, Vognmand
Jens Nielsen, Vognmand
Verner Jacobsen
Skøde fra Anders S. Nielsen og Jens Nielsen til Verner Jacobsen paa 1lf., lyst 30-6-1948.
Købesum: 500. (Ej særsk.)
1948923Ejendomshandel1bi+1di1bi=Sdr. Feldingvej 16 anno 2022. Hus og stald opført 1914
1di=Landbrugsjord bag Hvirveltoft og Vesteralle [anno 2022]
Anders S. Nielsen, Vognmand
Jens Nielsen, Vognmand
Peder Sørensen, Vognmand
Skøde lyst 23-9-1848 fra Vognmændene fra Brødrene Vognmændene Anders S. Nielsen og Jens Nielsen paa 1bi og 1di.
Købesum kr. 23.500,-. Ejendomsskyld (ej. særsk.)
1948923Ejendomshandel1gk1gk=Aakjærsvej 22 [Anno 2023]
Opført 1940
Peder Sørensen
Anders S. Nielsen
Jens Nielsen
Skøde fra Peder Sørensen til Anders S. Nielsen og Jens Nielsen på 1gk i lige sameje, lyst 23-9-1948.
Købesum: 6.000. Ejd.Skyld: 3.500.
1948928Ejendomshandel1lf1lf=Dalgasgade 53 [Anno 2023]
Opført 1967
Verner Jacobsen
Folmer Johansen
Skøde fra Verner Jacobsen til Folmer Johansen paa 1lf, lyst 28-9-1848.
Købesum: 1.500. (Ej. Særsk.)
1948102Udstykning1di->1di+1lg1lg=Dalgasgade 55
Opført 1952
19481012Ejendomshandel1dh+11p (11p østlige del]1dh=Grønningen [anno 2022]
11p er 2022 = Nr. Viumvej 5
Gunnar P. Nielsen
Carlo Jensen
Sløde fra Gunnar P. Nielsen til Carlo Jensen paa 11p og 1dh, lyst 12-10-1948
19481020Ejendomshandel1ko1ko=Aakjærsvej 12 [Anno 2023]
Opført 1959
Kirstine Marie Schmidt
Jensenius Mikkelsen
Skøde fra Kirsten Marie Schmidt til Jensenius Mikkelsen på 1ko, lyst 20-10-1948.
Købesum: 637,- (ej særsk.).
19481022Tinglysning1k+1abMølgaardMatr.nr. 1k udgør i Forening med Matr. Nr. 1ab et Landbrug Kl. IV, jfr. Lbm. {Landbrugsministeriet} Res. 22-10-1948
1948112Ejendomshandel1lg1lg=Dalgasgade 55
Opført 1952
Peder Sørensen
Verner Jacobsen, landmand
Skøde fra Peter Sørensen til landmand Verner Javobsen på 1lg.
Købesum: 850. (Ej særsk.)
1948116Ejendomshandel1gz1gz=Aakjærsvej 2 [Anno 2023]
(Opført 1922)
Jens Laurids Hansen, Maler
J. M. Jensen, Hotelejer
Skøde fra Maler Jens Laurids Hansen til Hotelejer J.M. Jensen lyst 6-11-1948
19481117Ejendomshandel1li1li=Stadionalle 1
Opført 1950
J. Jørgensen
Kristian Johnsen Lauridsen, landpost
Skøde fra J. Jørgensen til landpost Kristian Johnsen Lauridsen på 1li, lyst 17-11-1948.
Købesum: 1.500. (ej særsk.)
19481213Ejendomshandel1dr+1dq1dq er Buen 7A [Anno 2022]
(Hedevangs Tømrerforretning]
Opført på 1dq i 1904 iflg. BBR anno 2022
1dr udgået af matriklen og lagt under 1dq 14-9-1938
Jens Clausager Rindom
Peder Hedevang Nielsen
Skøde fra Jens Clausager Rindom til Peder Hedevang Nielsen på 1dr og 1dq. Købesum 43.000,-. Ejd.skyld 15.900,-
19481228Ejendomshandel1kf1kf=Aakjærsvej 30 [Anno 2023]Søren Kristian Jensen Højland
Søren Vestertoft
Skøde fra S. Kr. J. Højland til Søren Vestertoft på 1kf.
Købesum 1.000. Ejd.Skyld: (ej særsk.)
1949110Ejendomshandel1lg1lg=Dalgasgade 55
Opført 1952
Verner Jacobsen, landmand
Marius Nielsen, fabriksarbejder
Skøde fra Verner Jacobsen til fabriksarbejder Marius Nielsen på 1lg, lyst 10-1-1949.
Købesum: 1.400. (Ej. Særsk.)
194928Ejendomshandel1kp1kp=Aakjærsvej 14 [Anno 2023]
Opført 1944
Harry Karlo Lauridsen
Jens Peder Hansen, Arbejdsmand
Skøde fra Harry Karlo Lauridsen til arbejdsmand Jens Peder Hansen på 1kp.
Købesum: 940,- Ejd.Skyld: 3.000.
1949221Ejendomshandel1ec1ec=Kirkegade 20 [Anno 2022]
Opført 1946
P.C.N. Madsen [Peder Chr. Nygaard Madsen]
Peder Østergaard Dynesen
Skøde fra P.C.N. Madsen til Peder Østergaard Dynesen på 1ec, lyst 21-2-1949.
Købesum: 1.000. (ej særsk.)
1949512Ejendomshandel1z1z=Aakjærsvej 1A (Anno 2022)
Opført 1900
Richard Storm, Købmand
Thyge Purup
Skøde fra Købmand Richard Storm til Thyge Purup lyst 12-5-1949.
1949831Ejendomshandel1eø1eø=Blichersgade 5
(Opført 1921)
Ernst Vilhelm Hoffmann
Anders Thomas Andersen
Skøde lyst 31-8-1949 fra Entreprenør Ernst Vilhelm Hoffmann til Anders Thomas Andersen på 1eø.
Købesum 23.000. Ejd.Skyld 10.000.
1949105Ejendomshandel1i1i=Dalgasgade 1Svend Aage Madsen, Landmand
Børge Petersen Stevn
Skøde fra Landmand Svend Aage Madsen til Børge Petersen Stevn lyst 5-10-1949. Købesum 15.000. Ejendomsskyld 12.200,-
19491018Ejendomshandel7+4a+5LandbrugsjordPetrea KnudsenSkifteudskrift som adkomst for Petrea Knudsen på matr. 7, 4a og 5 (m.fl.)
19491018Ejendomshandel7+4a+5LandbrugsjordPetrea Knudsen
Hans Arne Svendsen
Skøde fra Petrea Knudsen til Hans Arne Svendsen på Matr. Nr. 7, 4a og 5, lyst 18-10-1949
1950113Udstykning1u+1hnOvf. Til Bind III {Troldhede Pladeindustri A/S}
1950119Ejendomshandel1br1br=Troldhede Mølles tidligere placering inkl. købmandsforretningThyge Purup, Købmand
Edvard Hjelm Poulsen, Læge
Skøde fra Købmand Thyge Purup til læge Edvard Hjelm Polsen på 1br. lyst den 19-1-1950
Købesum kr. 17.000.
1950218Udstykning1kv->1kv+1ln1kv~1h=Dalgasgade 3
1ln=Blichersgade 7 [Anno 2022]
1950220Ejendomshandel1as+1p1p=Sdr. Feldingvej 9-opført 1927 (Anno 2022)
1as=Sdr. Feldingvej 9 (anno 2022)
Aage Chr. Dalsgaard Pedersen,Landmand
Niels Chr. H. Jensen
Skøde fra Landmand Aage Chr. Dalsgaard Pedersen til Niels Chr. H. Jensen på 1as og 1p, lyst 20-2-1950.
Købesum: 23.250. (ej særsk.)
195038PersonaliaMourids JensenMourids Jensen dør den 8. marts 1950 på "De Gamles Hjem" i Herning. Han begraves på Ilskov Kirkegård
1950321Ejendomshandel1a+1iz+2+19a1iz=Nr. Viumvej 3 (Anno 2022)
(Hus opført 1949 ifl. BBR)
A/S Folkebanken for Herning om Omegn, Herning
Poul N. Stie
Skøde fra A/S Folkebanken for Herning og Omegn, Herning til Poul N. Stie på 1a, 2, 1iz, 2 og 19a.
Købesum: 74.000. Ejd.Skyld: 28.800.
195041Udstykning1o->1o+1lo1lo=Østergade 8b [Anno 2023]Viggo Jørgensen, Barbermester
Troldhede & Omegns Andels-Frysehus
Skøde fra Viggo Jøregensen til Troldhede & Omegns Andels-Frysehus på m.nr. 1lo, lyst 22-5-1950.
Købesum: 1.000. (ej særk.)
1950619Ejendomshandel1kh1kh=Aakjærsvej 28 [Anno 2023]
(Opført 1959)
Søren Kristian Jensen Højland
Anthon Andersen
Skøde fra Kr. Højland til Anthon Andersen på 1kh, Lyst 19-6-1950.
Købesum: 2.500. (ej særsk.)
1950619Ejendomshandel1lh [udstykket fra 1ab]1lh=Idrætsalle
(Jordstykke bag skolen overfor hallen på 3 hektar, inkl. stykke af Idrætsalle).
Udstykket fra 1ab ved ekspropriation 24-8-1962.
Søren Kristian Jensen Højland
Nr. Vium-Herborg Kommune
[Navneændring 1-5-1970 til Videbæk Kommune]
Skøde fra Kr. Højland til Nr.Vium-Herborg Kommune på 1lh, lyst 19-6-1950.
Købesum 1.800. (Ej særsk.)
1950620Ejendomshandel1iz1iz=Nr. Viumvej 3 [Anno 2023]
Opført 1949
Poul Stie
Holger Laursen
Skøde fra Poul Stie til Holger Laursen på 1iz, lyst 20-6-1950.
Købesum: 800,- (Ej særsk.)
195076Ejendomshandel1la [udstykket fra 1p]1la=Ahlervej 8
Opført 1952 iflg BBR
Aage Chr. Dalsgaard Pedersen,Landmand
Niels H. Jønsson
Skøde fra Aage Chr. Dalsgaard Pedersen til Niels H. Jønsson på m.nr. 1la.
Købesum: 800. (ej særsk.)
1950715Ejendomshandel1r+1y+1cr[1y+1cr=Østergade 15 i 2022]
Opført 1920
Peder Pedersen, Rentier
Simon Kirkegaard Pedersen
Skøde fra Rentier Peder Pedersen til sønnen Simon Kirkegaard Pedersen paa 1r, 1y og 1cr lyst 15-7-1950.
Købesum: 17.420. Ejd.Skyld: 7.000
195083Ejendomshandel1ky1ky=Ahlervej 4 [Anno 2023]Kristen Sørensen, Fabriksarbejder
Emil Pedersen
Skøde fra fabriksarbejder Kristen Sørensen til Emil Petersen på 1ky, lyst 3-8-1950.
Købesum: 700. Ejd.Skyld: 300.
195087Ejendomshandel1dh+11p (11p østlige del]1dh=Grønningen [anno 2022]
11p er 2022 = Nr. Viumvej 5
Otto Mortensen
Axel Gaardsvig
Skøde fra Otto Mortensen til Axel Gaardsvig paa 1dh og 11p.
Købesum 39.900. Ejd.skyld 11.900
1950825Ejendomshandel1a+2+19aToudalPoul N. Stie
Jens Chr. Bordinggaard Nielsen
Skøde fra Poul N. Stie til Jens Chr. Bordinggaard Nielsen på 1a, 2 og 19a.
Købesum: 91.650. Ejd. Skyld: (ej særsk.)
1950914Ejendomshandel1ip1ip=Dalgasgade 25 Anno 2023
Opført 1953
Peter Haahr Svendsen, skomagermester
Børge Stevn
Skøde fra Skomagermester Peter Haahr Svendsen til Børge Stevn på 1ip, lyst 14-9-1950.
Købesum: 4.000. Ejd.Skyld: 700.
1950920Ejendomshandel1kø1kø=Ahlervej 6
Sammenlægges senere med 1ky under dette matr.nr. på adressen Ahlervej 4. Ahlervej 6 eksisterer ikke anno 2023.
Hans Preben Jensen
Emanuel Lund Jensen
Skøde fra Hans Preben Jensen til Emanuel Lund Jensen på 1kø, lyst 20-9-1950.
Købesum: 4.200. Ejd.Skyld: 2.000.
1950106Ejendomshandel1kf1kf=Aakjærsvej 30 [Anno 2023]Søren Vestertoft
Anders Ibsen
Skøde fra Søren Vestertoft til Anders Ibsen på 1kf.
Købesum: 21.000. Ejd.Skyld: 9.200.
19501013Ejendomshandel1cz+1b+4b+6+7d1cz=Idrætsalle 5 (anno 2022)
(Hus opført 1906 ifl. BBR)
Jens Jensen
Hans Oluf Jensen
Skøde fra Jens Jensen til sønnen Hans Oluf Jensen på 1cz,1b,4b,6 og 7d + ejendom udenfor retskredsen.
1cz: Købesum: 20.000. Ejd.Skyld: 10.800
19501018Udstykning1a+2+ 19a [Østl.del] <= 1iz1iz=Nr. Viumvej 3 (Anno 2022) udstykkes til selvstændig matrikel.
(Hus opført 1949 ifl. BBR)
Matr. nr. 1a og 19a udgør i Forening med M.n. 2 et Landbrug Kl. IV
19501018Udstykning1kv->1kv+1lr1kv~1h=Dalgasgade 3
1lr=Blichersgade 15 [Anno 2022]
1950112Ejendomshandel1o1o=Jernbanegade 9 [Anno 2022]
(hus opført 1880)
Viggo Jørgensen, Barbermester
Peter Jørgensen
Skøde fra Barbermester Viggo Jørgensen paa m.nr. 1o til Peter Jørgensen lyst 2-11-1950. Købesum 22.500,- (ej særsk.).
195114Ejendomshandel1gz1gz=Aakjærsvej 2
(Opført 1922)
J. M. Jensen, hotelejer
Jens Moesgaard Madsen
Skøde fra Hotelejer Jens M. Jensen til Jens Moesgaard Madsen paa matr. nr. 1gz, lyst 4-1-1951.
Købesum: 36.500. Ejd.Skyld: 16.600
1951124Ejendomshandel1br1br=Troldhede Mølles tidligere placering inkl. købmandsforretningEdvard Hjelm Poulsen, Læge
Nr. Vium Herborg Kommune
Skøde fra Læge Edvard Hjelm Poulsen til Nr. Vium-Herborg Kommune paa M.Nr. 1br, lyst 24-1-1951. Købesum kr. 18500 (Ejendomsskyld 15.000)
1951410Ejendomshandel1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
Johan Chr. Jensen, Fhv. Opsynsmand
Kristen Sørensen
Skøde fra Fhv. Opsynsmand Johan Chr. Jensen til Kristen Sørensen paa Matr.Nr. 1ck, lyst 10-4-1951
1951410Ejendomshandel1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
Kristen Sørensen
Richard Bogh
Skøde fra Kristen Sørensen til Richard Bogh på 1ck, lyst 10-4-1951
1951413Ejendomshandel1ls1ls inddrages under 1es 29-10-1973.Kristen Højland
A/S Troldhede Pladeindustri
Skøde fra Kr. Højland til A/S Troldhede Pladeinsustri på 1ls, lyst 13-4-1951.
Købesum: 2.500. (ej særsk.)
195155Ejendomshandel1lf1lf=Dalgasgade 53 [Anno 2023]
Opført 1967
Folmer Johansen
Marius Mikkelsen
Skøde fra Folmer Johansen til Marius Mikkelsen på 1lf, lyst 5-5-1951.
Købesum: 9.500. Ejd. Skyld: 4.300.
195182Ejendomshandel1lv1lv=Assingvej 1 [Anno 2023]
Opført 1951
P. Chr. Nygaard Madsen
Anders Andreas Pedersen
Skøde fra P. Chr. Nygaard Madsen til Anders Andreas Pedersen på 1lv, lyst 2-8-1951.
Købesum: 1.000. (ej særsk.)
195184Ejendomshandel1lx1lx inddrages under 1es 29-10-1973Anton Knudsen
A/S Troldhede Pladeindustri
Skøde fra Anton Knudsen til A/S Troldhede Pladeindustri på 1lx, lyst 4-8-1951.
Købesum: 3.500. (ej særsk.)
19511214Ejendomshandel1hm1hm=Østergade 51Anders E. Nielsen
Knud Lauridsen
Skøde fra Anders E. Nielsen til Knud Lauridsen på 1hm, lyst 14-12-1951.
Købesum: 1.000. Ejd.Skyld: 1.100.
1952122Tinglysning1ff+1gl1ff=Aakjærsvej 9 [Anno 2022]
1gl hører under 1ff
Opført 1917
Niels Olesen
Anna Severine Olesen
Skifteudskrift som adkomst for enken enfter Rentier Niels Olesen, Anna Severine Olesen på Matr.Nr. 1ff og 1gl.
Ejd.Skyld: 7.900.
1952122Ejendomshandel1ff+1gl1ff=Aakjærsvej 9 [Anno 2022]
1gl hører under 1ff
Opført 1917
Anna Severine Olesen
Gunnar Nielsen
Skøde fra Anna Severine Olesen til Gunnar Nielsen på Matr. Nr. 1ff og 1gl, lyst 22-1-1952.
Købesum: 5.600, Ejd.Skyld: 7.900.
195244Ejendomshandel1ib1ib=Buen 10 [Anno 2023]
Opført 1952
Hans Christiansen, vognmand
Niels Andreasen, murer
Skøde fra vognmand Hans Christiansen til murer Niels Andreasen på 1ib, lyst 4-4-1952.
Købesum: 850. Ejd.Skyld: 700.
195247Ejendomshandel1mk1mk=Sdr. Feldingvej 8 [Anno 2023]
Opført 1959
Niels Nielsen
Jørgen Nielsen
Skøde fra Niels Nielsen til Jørgen Nielsen på 1 hi (hvorfra 1mk udstykkes 11-8-1954.
(I Tingbogen er anført 4hi og 4mk, men det må bero på en fejlskrivning).
Købesum: 1.180. (ej. Særsk.)
195247Ejendomshandel1io1io=Dalgasgade 27 [Anno 2023]
Opført 1952
Anders Thomas Andersen
Gunnar Olesen
Skøde fra Anders Thomas Andersen til Gunnar Olesen på 1io, lyst 7-4-1952.
Købesum: 3.250. Ejd.Skyld: 1.700.
195251Ejendomshandel1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
Richard Bogh
Karoline Kathrine Jensen
Skøde fra Richard Bogh til Karoline Kathrine Jensen på 1ck.
Købesum: 10.050. Ejd.Skyld: 7.000
1952512Ejendomshandel1i1i=Dalgasgade 1 [Anno 2023] Børge Pedersen Stevn
P. Hedevang Nielsen
Skøde fra Børge Petersen Stevn til P. Hedevang Nielsen lyst 12-5-1952. Købesum 16.000,-
1952623Ejendomshandel1lz1lz=Buen 9
Opført 1954
Kristina Elisabeth Hansen, {f. Birch}
Kristen Sørensen
Skøde fra Kristina Elisabeth Hansen til Kristen Sørensen paa 1lz, lyst 23-6-1952.
Købesum: 800. (ej.særsk.)
1952711Bekendtgørelse1bt1bt=Dalgasgade 11Jenny Jørgensen
Hjalmar Johnsen
Efter at købmand Jens Jørgen Marius Jørgensen er afgået ved døden, er hans enke, fru Jenny Marie Thomasine Jørgensen, f. Villadsen af Troldhede, i hans sted indtrådt i firmaet „J. Jørgensen og Co.", Troldhede, hvis eneste ansvarlige deltagere således bliver købmand Hjalmar Johnsen af Troldhede og nævnte fru Jørgensen, der hver for sig tegner firmaet. Politimesteren i Ringkøbing m. v., den 11. juli 1952.
Kilde: "Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene" 1952 nr. 7
1952711Ejendomshandel1hc1hc=Ahlervej 2 [Anno 2023]
Opr. Opført 1941
A. Hansen
A.M. Hansen
Peder Hedevang Nielsen
Skøde fra A. Hansen og A.M. Hansen til Jens Hedevang Nielsen på 1hc, lyst 11-7-1952.
Købesum: 4.000. Ejd.Skyld: 8.000.
19521117Udstykning1kv->1kv+1mb1kv~1h=Dalgasgade 3
1mb=Blichersgade 11 [Anno 2022]
19521122Ejendomshandel1dk [inkl. 1nz]1nz=Vesteralle 9
Opført 1980
O. Mortensen
Axel Gaardsvig
Skøde fra O. Mortensen til Aksel Gaardsvig på m.nr. 1dk (hvorfra 1nz udstykkes], lyst 22-11-1952.
-Ingen værdier angivet-
1952124Ejendomshandel1im1im=Dalgasgade 35 [Anno 2023]
Opført 1955
Chr. Jespersen
Martin Hansen
Skøde fra Chr. Jespersen til Martin Hansen på 1im, lyst 4-12-1952.
Købesum: 2.850. Ejd.Skyld: 1.500.
19521213Udstykning1hb->1hb+1me1hb=Feddet 13 (Anno 2022)
Ubebygget
1me=Nr. Viumvej 4 [anno 2023]
Niels Kristian Nielsen
Abel Nielsen
Skøde fra Nielsen Kristian Nielsen til Abel Nielsen paa 1me, lyst 19-8-1953.
Købesum: 3.000. (ej. Særsk.)
195312Ejendomshandel1mb1mb=Blichersgade 11 [Anno 2022]
Opført 1953
Marie Christensen
Hans Kristian Pedersen
Skøde fra Marie Christensen til Hans Kristian Pedersen på 1mb, lyst 2-1-1953.
Købesum: 1.750. (ej særsk.)
195326Ejendomshandel1kø1kø=Ahlervej 6
Sammenlægges senere med 1ky under dette matr.nr. på adressen Ahlervej 4. Ahlervej 6 eksisterer ikke anno 2023.
Emanuel Lund Jensen
Svend Henry Jensen
Skøde fra Emanuel Lund Jensen til Svend Henry Jensen på 1kø, lyst 6-2-1953.
Købesum: 3.000. Ejd.Skyld: 3.000
195326Ejendomshandel1mc1mc=Gåsdalvej 18
Opført 1952
Henry Jensen, Landmand
Emanuel Lund Jensen
Skøde fra Henry Jensen til Emanuel Lund Jensen på 1mc, lyst 6-2-1953.
Købesum: 8.000. [ej særsk.)
1953213Udstykning1kv=1kv+1mf1kv~1h=Dalgasgade 3
1mf=Blichersgade 13 [Anno 2022]
1953218Ejendomshandel1mf1mf=Blichersgade 13 [Anno 2023]
Opført 1977
Marie Christensen
Aksel Hjorth
Skøde fra Marie Christensen til Aksel Hjort på 1mf, lyst 18-2-1953.
Købesum: 1.800. (ej. Særsk.)
195334Ejendomshandel1kl1kl=Ahlervej 9
Opført 1965
Niels H. Jensen
Karl Steffensen
Skøde fra Niels Jønsson til Karl Steffensen på 1kl.
Købesum: 4.250. Ejd.Skyld: 3.900, lyst 4-3-1953.
1953316Ejendomshandel1ln1ln=Blichersgade 7 [Anno 2023]
Opført 1955
Jenny Jørgensen
Anders Chr. Andersen
Skøde fra Jenny Jørgensen til Anders Chr. Andersen på 1ln, lyst 16-3-1953.
1953319Ejendomshandel1ip1ip=Dalgasgade 25 Anno 2023
Opført 1953
Børge Stevn
Kristian Nygaard Pedersen
Skøde fra Børge Stevn til Kristian Nygaard Svendsen på 1ip, lyst 19-3-1953.
Købesum: 25.000. Ejd.Skyld: 1.700.
1953410Ejendomshandel1fp+1fq+1gb+1gd1fp+1fq+1gb+1gd=Østergade 17 [Anno 2022]
Hus opført 1954, ifl. BBR
Aage Poulsen, Rutebilejer
Kristen B. Kousgaard
Skøde fra Rutebilejer Aage Pedersen til Kristen B. Kousgaard på samme ejd. [1fp, 1fg, 1gb og 1gd], lyst 10-4-1953.
Købesum: 2.000. Ejd.Skyld 1.400.
1953422Ejendomshandel1gn1gn=Dalgasgade 41
Hus opført 1920
Niels Marinus Danielsen
Villiam Gårdsvig
Skøde lyst 22-4-1953 fra Niels Marinus Danielsen til Villiam Gårdsvig på 1gn.
Købesum 15.000,- Ejd.skyld 11.200,-
195371TinglysningFortovsanlægTroldhede Fortovsanlæg
I/S Troldhede Fortovsanlæg
Deklaration lyst 1-7-1953 ang. forpligtelse ovf. I/S Troldhede Fortovsanlæg. - Resp. Størst muligt 1. prt.'s lån i bank, sparekassen, kreditforeningen eller anden off. Institution.
Påtaleret: Nr.Vium-Herborg kommune.
195371Tinglysning1fv+1fx+1fy1fv=Dalgasgade 16 [Anno 2023]
Opført 1913
Nielsine Kathrine Marie NielsenSkifteudskrift som Adkomst for enken Nielsine Kathrine Marie Nielsen på s.ejd. [1fv+1fx+1fy]
Ejd.Skyld: 12.000.
195371Tinglysning1ay+1ed+1bt1ed=Dalgasgade 20 (Hovedmatrikel)
1ay=Dalgasgade 20 anno 2022 (uden bygning) (et lille trekantet stykke mod Dalgasgade)
1bt=Dalgasgade 11 [Købmandsforretningen].
Jenny Marie Thomasine JørgensenSkifteudskrift lyst 1-7-1953 som adkomst for Jenny Marie Thomasine Jørgensen på 1ay, 1ed og 1bt.
Ejd.Skyld: 25.900.
195371Tinglysning1bt mfl.1bt=Dalgasgade 11Jenny Marie Thomasine JørgensenSkifteudskrift som adkomst for Jenny Marie Thomasine Jørgensen lyst 1-7-1953 på 1bt m.fl.
195371Tinglysning1cø1cø=Stadionalle 2 [Anno 2022]Jenny Marie Thomasine JørgensenSkifteudskrift som adkomst for Jenny Marie Thomasine Jørgensen lyst 1-7-1953 på 1cø.
195371Tinglysning1fb1fb=Dalgasgade 28 [Anno 2022]
Hus opført 1920 ifl. BBR
Kristiane JensenSkifteudskrift som adkomst for Kristiane Jensen på 1fb, lyst 1-7-1953.
Ejd.Skyld: 14.500.
195372Tinglysning1ds1ds=Dalgasgade 26 [Anno 2022]
Hus opført 1933
Niels Jespersen
Marie Jespersen, Enke
Skifteudskrift lyst 2-7-1953 som adkomst for enken Marie Jespersen på 1ds.
Ejd.Skyld 15.500
195373Ejendomshandel1cø1cø=Stadionalle 2 [Anno 2022]Jenny Marie Thomasine Jørgensen
Andelsselskabet Troldhede Fællesvaskeri
Skøde fra Jenny Marie Thomasine Jørgensen til Andelsvaskeriet Troldhede Fællesvaskeri på matr.nr. 1cø, lyst 3-7-1953
Købesum: 600,-. Ejd.Skyld 400,-
{Vagn Jensen, bager og Jonna Gammelmark boede til leje i huset, som Vagns forældre købte af Andelsvaskeriet Troldhede, som ophørte i 1961. Fællesvaskeri. De boede i huset Stadionalle 2 fra 1961 til sommeren 1969.}
195381Udstykning1hb->1hb+1mh1hb=Feddet 13 (Anno 2022)
Ubebygget
1mh=Nr. Viumvej 20 [Anno 2023]
Opført 1954
1953820Ejendomshandel1ie1ie=Dalgasgade 51
(opført 1940)
Kristian Engom, Arbmd.
Kristian Mejstrup
Skøde fra Arbm. Kristian Engom til Kristian Mejstrup paa 1ie, lyst 20-8-1953.
Købesum: 30.000. Ejd.Skyld: 14.000.
1953821Ejendomshandel1ka+1kb1kb=Østergade 53 [Anno 2023]Olav Lund Jensen
Mads Lund Jensen
Skøde fra Olav Lund Jensen til Mads Lund Jensen på ½ af 1ka og 1kb. Mads Lund Jensen er herefterr eneejer.
Købesum kr. 600,- Ejd.Skyld: 5.300 (hele ejendommen)
195397Ejendomshandel1hs1hs=Dalgasgade 46 [Anno 2023]
Opført 1942
Ditlev Christensen, bagermester
Annalise Kathrine Lundgaard
Skøde fra bagermester Ditlev Christensen til Annalise Kathrine Lundgaard på 1hs, lyst 1-9-1953.
Købesum: 8.000. Ejd.Skyld: 6.500.
1953109Ejendomshandel1ct1ct=Østergade 3 [anno2022]
Hus opført 1927
Kristen Kousgaard
Petrea Knudsen
Skøde fra Kristen Kousgaard til Petrea Knudsen paa 1ct lyst 9-10-1953. Købesum 20.000,- Ejd.skyld 9.800,-
19531125Ejendomshandel1mg1mg=Nr. Viumvej 22 [Anno 2022]
Opført 1954
Niels Kristian Nielsen
Aksel Dahl
Skøde fra N. K. Nielsen til Aksel Dahl på 1mg, lyst 25-11-1953.
Købesum: 800. (ej. særsk.)
1954111Ejendomshandel1dv1dv=Assingvej 4 [Anno 2022]
Bygning opført 1920
Niels Nykjær Christensen
Eli Christen Hansen
Skøde fra Niels Nykjær Christensen til Eli Christen Hansen på 1dv
Købesum 15.500. Ejd.Skyld 6.900.
1954113Ejendomshandel1lz1lz=Buen 9
Opført 1954
Kristen Sørensen
Hans Christensen
Skøde fra Kristen Sørensen til Hans Christensen på 1lz, lyst 13-1-1954.
Købesum: 1.700. Ejd.værdi: 600.
195421Ejendomshandel1al1al=Sdr. Feldingvej 29 [Anno 2023]
Opført 1935
J. Chr. Linde
Jens Kroer Nielsen
Skøde fra J. Chr. Linde til Jens Kroer Nielsen på 1al, lyst 1-2-1955.
Købesum: 110.000. Ejd.Skyld: 23.900.
195445Tinglysning1cm+1cn1cm=Kirkegade 12 [Anno 2022]
Hus opført 1912 iflg. BBR
[1cn lægges under 1cm 4-2-1992]
1ea lægges under 1d og udgår af matriklen.
Caroline Christensen m.fl
[Arvinger efter afdøde Iver Christian Christensen]
Skifteudskrift som adkomst for Frøken Caroline Christensen m.fl. på 1cm og 1cn, lyst 5-4-1954.
Ejd.Skyld: 20.000.
195445Ejendomshandel1cm+1cn1cm=Kirkegade 12 [Anno 2022]
Hus opført 1912 iflg. BBR
[1cn lægges under 1cm 4-2-1992]
1ea lægges under 1d og udgår af matriklen.
Caroline Christensen m.fl
[Arvinger efter afdøde Iver Christian Christensen]
Ernst Andreas Grønkjær
Skøde fra Frøken Caroline Christensen m.fl. til Ernst Andreas Grønkjær på samme ejendom [1cm og 1cn].
Købesum 27.000,-. Ejensomsskyld 20.000,-.
1954513Ejendomshandel1dø1dø=Gåsdalvej 13 [Anno 2022]
Opført 1954
Jens Linde
Aksel Skovgård Lauritsen
Skøde fra Jens Linde til Aksel Skovgård Lauritsen på 1dø, lyst 13-5-1954.
Købesum: 18.000. (ej særsk.)
1954519Ejendomshandel1mh1mh=Nr. Viumvej 20 [Anno 2023]
Opført 1954
Niels Kristian Nielsen
Peder Poul Alexandrowiz
Skøde fra N. Chr. Nielsen til arbejdsmand Peter Poul Alexandrowiz på 1mh, lyst 19-5-1954.
Købesum: 900. (ej. særsk.)
195469Ejendomshandel1g+1ag1g=Jernbanegade 1
1ag=Blichersgade 12A
Jens Marinus Jensen, Vognmand
Karl Frederik Kristian Birch
Skøde fra Vognmand Jens Marinus Jensen iflg. fuldmagt til Karl Frederik Kristian Birch på samme ejendom [1g+1ag].
Købesum: 205.000, Ejd.Skyld 72.000.
1954615Ejendomshandel1ff+1gl1ff=Aakjærsvej 9 [Anno 2022]
1gl hører under 1ff
Opført 1917
Gunnar Nielsen
Henry Pedersen
Skøde fra Gunnar Nielsen til Henry Pedersen på Matr.Nr. 1ff og 1gl, lyst 15-6-1954.
Købesum 11.000. Ejd.Skyld: 7.900.
1954619Ejendomshandel1iy+19c [19c=Østlige del]1iy grænser fra syd op til VonåE.V. Hoffmann
Landbrugsministeriet
Skøde fra E.V. Hoffmann til Landbrugsministeriet på 1iy og 19c [19c Nr. Vium Østlige del]
195472Ejendomshandel1lø1lø=Nr. Viumvej 5 [Anno 2023]
Opført 1954
A/S Jydsk Landvinding
Hans Aage Jensen Pradsgaard
Skøde fra A/S Jydsk Landvinding til Hans Aage Jensen Pradsgaard på m.nr.. 1lø, lyst 2.7.1954.
Købesum: 16.000. Ejd. Skyld: 6.900.
1954717Ejendomshandel1md1md=Nr. Viumvej 22+24
-formentlig senere lagt sammen med 1mg, hvor 1mg er det samlende matrikelnummer
Niels Chr. Nielsen
Kristen Sørensen
Skøde fra Niels Chr. Nielsen til Kristen Sørensen på 1md, lyst 17-7-1954.
Købesum: 700,- (ej.særsk.)
1954818Ejendomshandel1km1km=Ahlervej 11 [Anno 2023]Kristen Kristensen
Jens Jensen
Skøde fra Kristen Kristensen til Jens Jensen på 1km, lyst 18-8-1954.
Købesum: 12.000. Ejd.Skyld: 6.800.
1954827Ejendomshandel1hs1hs=Dalgasgade 46 [Anno 2023]
Opført 1942
Annalise Kathrine Lundgaard
Laurits Sørensen Vestergaard
Skøde fra Annalise Kathrine Lundgaard til Laurits Sørensen Vestergaard på 1hs, lyst 27-8-1954.
Købesum: 14.000. Ejd.Skyld: 6.500.
1954920Ejendomshandel1mm1mm=Sdr. Feldingvej 4 []Anno 2023]
Opført 1955
Jørgen Nielsen
Henry Christensen
Skøde fra Jørgen Nielsen til Henry Christensen på m.nr. 1mm, lyst 20-9-1954.
Købesum: 900. (ej særsk.)
19541019Tinglysning1k+1ab1ab=Mølgaard1k+1ab udgør et Landbrug Kl. IV
19541019Udstykning1k->1k+1mn1mn=Nr. Viumvej 28 [Anno 2023]
Opført 1953
19541110Ejendomshandel1mn1mn=Nr. Viumvej 28 [Anno 2023]
Opført 1953
Søren Kristian Jensen Højland
Ejnar V. Bramming
Skøde fra Chr. Højland til Ejnar V. Bramming på 1mn, lyst 10-11-1954.
Købesum: 500. (ej særsk.)
19541116Ejendomshandel1ha1ha=Østergade 33
Ubebygget [Anno 2023] og underlagt 1es [Troldtekt]
Edvard Hjelm Poulsen
Poul Berg
Skøde fra Edvard Hjelm Poulsen til Poul Berg på 1ha, lyst 16-11-1954.
Købesum: 72.500. Ejd.Skyld: 17.000.
1954123Ejendomshandel1mo1mo=Dalgasgade 49 [Anno 2023]Evald Frandsen Pedersen
Hans Hansen
Skøde fra Evald Frandsen Pedersen til Hans Hansen på 1mo, lyst 3-12-1954.
Købesum: 5.000. (ej særsk.)
1955323Tinglysning1ic1ic=Ahlervej 1 [Anno 2023] - Opført 1941Petrine Rasmussen [Jens Rasmussens enke]Skifteudskrift som adkomst for Fru Petrine Rasmussen på 1ic, lyst 23-3-1955.
Ejd.Skyld: 6.000.
1955323Ejendomshandel1ic1ic=Ahlervej 1 [Anno 2023] - Opført 1941Petrine Rasmussen [Jens Rasmussens enke]
Karl Jensen
Skøde fra Fru Petrine Rasmussen til Karl Jensen på 1ic, lyst 23-3-1955.
Købesum kr. 9.500, Ejd.skyld 6.000
195544Ejendomshandel1z1z=Aakjærsvej 1A (Anno 2022)
Opført 1900
Thyge Purup
Hans J. Frandsen
Skøde fra Thyge Purup til Hans J. Frandsen lyst 4-4-1955
1955422Tinglysning1fn+1fo1fo=Østergade 41 [Anno 2023]
Opført bygn på 3.513 m2 i 2022
1fn=Østergade 39 [Anno 4-11-1961]
Anton KnudsenOffentligt dødsboskifte efter Anton Knudsen [død 26-9-1951] ved herværende skifteret.
1955512Tinglysning1ds1ds=Dalgasgade 26 [Anno 2022]
Hus opført 1933
Marie Johansen m.fl.Skifteudskrift som ligitimation for Fru Marie Johansen m.fl. på 1ds.
1955512Tinglysning1ds1ds=Dalgasgade 26 [Anno 2022]
Hus opført 1933
Chr. Jespersen
Harald Jespersen
Arveudlægsskøde til Chr. Jespersen og Harald Jespersen på 1ds i lige sameje.
Købesum [værdisat]: 23.000. Ejd.Skyld: 15.500.
195564Ejendomshandel1kæ1kæ=Østergade ??-fremgår ikke af BBR anno 2023
Anno 2023 = Troldtekt
Jens Faurby Nielsen
Alfred Chr. Nielsen
Skøde fra Jens Faurby Nielsen til Alfred Chr. Nielsen på 1kæ, lyst 4-6-1955.
Købesum: 8.000,- Ejd.Skyld: 5.000.
1955712Udstykning1mi->1mi+1mr1mi=Nr. Viumvej 14 [Anno 2023]
Opført 1959
1mr=Nr. Viumvej 18 [Anno 2023]
Opført 1954
195584Ejendomshandel1mr1mr=Nr. Viumvej 18 [Anno 2023]
Opført 1954
Jens Abel Nielsen
Robert Olesen
Skøde fra Jens Abel Nielsen til Robert Olesen på 1mr, lyst 4-8-1955.
Købesum: 1.200. (ej særsk.)
1955819Ejendomshandel1ly1ly=Ahlervej 10 [Anno 2023]
Opført 1955
Niels H. Jønsson
Hans Laurids Thomsen
Skøde fra Niels H. Jønsson til Hans Laurids Thomsen på 1ly, lyst 19-8-1955.
Købesum: 925. Ejd.Skyld: 900.
1955929Ejendomshandel1bl1bl=Dalgasgade 31 [Anno 2023]
Opført 1942
Kirsten Mogensen
Alfred Moesgård Jensen
Skøde fra Kirsten Mogensen til Alfred Moesgård Jensen på 1bl, lyst 29-9-1955.
Købesum: 22.000. Ejd.Skyld: 14.000
19551029Ejendomshandel1mp1mp=Dalgasgade 45 [Anno 2023]
Opført 1958 som "De gamles hjem"
Axel Gaardsvig
Nr. Vium Herborg Kommune
Skøde fra Axel Gaardsvig til Nr. Vium Herborg kommune* på 1mp, lyst 29-10-1955.
Købesum: 9.900. Ejd.Skyld: (ej særsk.)
* Navneændring til: Videbæk Kommune, lyst 1-5-1970
1955122Ejendomshandel1fn1fn=Østergade 39 [Anno 4-11-1961]Skifteretten
Karl Pedersen
Skøde fra Skifteretten til Karl Pedersen på 1fn, lyst den 2-12-1955.
Købesum: 25.000. Ejd. Skyld: 17.500
1956119Ejendomshandel1lz1lz=Buen 9
Opført 1954
Hans Christensen
Oskar Ibsen
Skøde fra Hans Christensen til Oskar Ibsen på 1lz, lyst 19-1-1956.
Købesum: 20.000. Ejd.Skyld: 12.600.
1956314Tinglysning1he1he=Buen 2 [Anno 2022]
Opført 1930
a) P.C. Meldgaard Larsen
b) K.M. Meldgaard Larsen
c) J.M.K Meldgaard Larsen
d) M. R. Haslev
e) S. Meldgaard Larsen
Skifteudskrift som adkomst paa 1he i lige sameje, til:
a) P.C. Meldgaard Larsen
b) K.M. Meldgaard Larsen
c) J.M.K Meldgaard Larsen
d) M. R. Haslev
e) S. Meldgaard Larsen
Ejendomsværdi: 13.500
1956314Tinglysning1he1he=Buen 2 [Anno 2022]
Opført 1930
a) P.C. Meldgaard Larsen
b) K.M. Meldgaard Larsen
c) J.M.K Meldgaard Larsen
d) M. R. Haslev
e) S. Meldgaard Larsen
Skifteudskrift som adkomst for de under a, c-e nævnte på K.M. Meldgaard Larsens andel i 1he, lyst 14-3-1956
Ejendomsværdi: 13.500 i alt.
1956314Ejendomshandel1he1he=Buen 2 [Anno 2022]
Opført 1930
a) P.C. Meldgaard Larsen
b) K.M. Meldgaard Larsen
c) J.M.K Meldgaard Larsen
d) M. R. Haslev
e) S. Meldgaard Larsen
Chr. Ahle Madsen
Skøde fra 3 og 4 [a og c-e]
P.C. Meldgaard Larsen, J.M.K Meldgaard Larsen, M. R. Haslev og S. Meldgaard Larsen til Chr. Ahle Madsen på 1he, lyst 14-3-1956.
Købesum: 18.000. Ejd.Skyld 13.500.
195644Ejendomshandel1hi1hi=Sdr. Feldingvej 10 [Anno 2023]
Opført 1956
Jørgen Nielsen
Gunnar F. Lauridsen
Skøde fra Jørgen Nielsen til Gunnar F. Lauridsen på 1hi, lyst 4-4-1956.
Købesum: 1.500. (ej særsk.)
195658Ejendomshandel1fø1fø=Østergade 29 [Anno 2023]
Opført 1956
Johan A. Pedersen
Johannes Pedersen
Skøde fra Johan A. Pedersen til Johannes Pedersen på 1fø, lyst 8-5-1956.
Købesum: 4.000. Ejd.Skyld: 1.000.
1956516Ejendomshandel1x+1ch1x+1ch udlægges til offentlig vej den 12-6-1990 og udgår af Matriklen.
{1x=hjørnegrunden Kirkegade/Sdr. Feldingvej}
Laura Kristine Jensen
Nr. Vium Herborg Kommune
Skøde fra Laura Kristine Jensen til Nr. Vium Herborg Kommune på 1x og 1ch lyst 16-5-1956.
Købesum: 9.000. Ejd.Skyld: 8.500
1956824Ejendomshandel1mk1mk=Sdr. Feldingvej 8 [Anno 2023]
Opført 1959
Jørgen Nielsen
Arnfred Christensen
Skøde fra Jørgen Nielsen til Arnfred Christensen på 1mk, lyst 24-8-1956.
Købesum: 1.700. (ej. særsk.)
1956825Tinglysning1co1co=Kirkegade 16 [Anno 2022]
Hus opført 1910
Petrine Rasmussen
[Jens Rasmussens Enke]
Skifteudskrift lyst 25-8-1956 for Jens Rasmussens Enke og arvinger på 1co
1956825Ejendomshandel1co1co=Kirkegade 16 [Anno 2022]
Hus opført 1910
Petrine Rasmussen [bosiddende De Gamles Hjem, Videbæk]
Anders Olesen
Skøde fra Petrine Rasmussen til Anders Olesen på 1co, lyst 25-8-1956
Købspris 17.750. Ejd.Skyld 12.000
1956912Ejendomshandel1io1io=Dalgasgade 27 [Anno 2023]
Opført 1952
Gunnar Olesen
Chr. Suntum
Skøde fra Gunnar Olesen til Chr. Suntum på 1io, lyst 12-9-1956.
Købesum: 40.800. Ejd.Skyld: 17.400.
19561010Ejendomshandel1ms1ms=Gåsdalvej 16 [Anno 2023]
Opført 1956
Jens Chr. Jensen
Bent Evald Jørgensen
Skøde fra Jens Chr. Jensen til Bent Evald Jørgensen på 1ms, lyst 10-10-1956.
Købesum: 1.200.
Er karakteriseret som 'Arbejderbolig jf. skrivelse af 31-1-1957'.
19561025Ejendomshandel1mt1mt=Sdr. Feldingvej 23 [Anno 2023]
Opført 1957
Søren Stier Sørensen
Mary Vedstesen
Skøde fra Søren Stier Sørensen til Mary Vedstesen på m.nr. 1mt, lyst endeligt 1-2-1957.
Købesum: 1.200. (ej. særsk.)
19561026Ejendomshandel1mk1mk=Sdr. Feldingvej 8 [Anno 2023]
Opført 1959
Arnfred Christensen
Peter Gidsel Jensen
Skøde fra Arnfred Christensen til Peter Gidsel Jensen på 1mk, lyst 26-10-1956.
Købesum: 2.000. (ej.særsk.)
19561113Ejendomshandel1af1af=Jernbanegade 3 [anno 2022]
Bygning opført 1896 på 1af
Ingeb. L. Poulsen [Ingeborg]
Chr. N. Christensen
Skøbe fra Ingeb. L. Poulsen til Chr. N. Christensen på 1af.
Købesum 34.000. Ejd.Skyld: 24.000.
19561114Ejendomshandel1bx1bx=Blichersgade 3 [Anno 2023]
Opført 1903
P.M. Pedersen - arvinger
Niels Nykjær Kristensen
Skøde fra P.M. Pedersens arvinger til Niels Nykjær Kristensen på 1bx lyst 14-11-1956.
Købesum: 11.168. Ejd.Skyld: 11.700
19561130Tinglysning1fr1fr=Sdr. Feldingvej 25 [Anno 2023] UbebyggetJensine Stausbøll [Afdød]
Emil K. Stausbøll
Skifteudskrift som adkomst for Emil K. Stausbøll på 1fr, lyst 30-11-1956.
Ejd.Skyld: 3.500.
1957123Udstykning1dl->1dl+1mt1mt=Sdr. Feldingvej 23 [Anno 2023]
Opført 1957
1957311Ejendomshandel1mi1mi=Nr. Viumvej 14 [Anno 2023]
Opført 1959
Jens Abel Nielsen
Herman Jensen
Skøde fra Jens Abel Nielsen til Herman Jensen på m.nr. 1mi, lyst 11-3-1957.
Købesum: 3.900. (ej særsk.)
1957515Ejendomshandel1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
Karoline Kathrine Jensen
Chr. Sand Christensen
Skøde fra Karoline Kathrine Jensen til Chr. Sand Christensen på 1ck, lyst 15-5-1957.
Købesum: 12.000. Ejd.Skyld: 10.000.
1957629Ejendomshandel1fh+1fk+1cq+1fd+1fi1fk=Aakjærsvej 1B [Anno 2023]
Opført 1910
1fh er lagt under 1fk
Kirsten Marie Schmidt
Mikkel Kousgaard Mikkelsen
Skøde fra Kirsten Marie Schmidt til Mikkel Kousgaard Mikkelsenpå 1fh, 1fk samt 1cq, 1fd, 1fi, lyst 29-6-1957.
Købesum ialt: 28.833,75. Ejd.Skyld: 20.000.
195775Ejendomshandel1dæ1dæ=Kirkegade 24 [Anno 2022]
Bygning opført 1914, iflg. BBR
M, Kousgaard Mikkelsen
Jakob Mouridsen
Skøde fra M. Kousgaard Mikkelsen til Jakob Mouridsen på 1dæ (og ejdomme udenfor retskredsen), lyst 5-7-1957.
Købesum: 53.500. Ejd.Skyld: 18.000.
1957108Udstykning1k->1k+1mv1mv=Nr. Viumvej 26 [Anno 2023]
Opført 1959
19571113Ejendomshandel1iu1iu=Dalgasgade 34 [Anno 2023]
Opført 1954
Chr. Christensen
Edith Christensen
Skøde fra Chr. Christensen til fru Edith Christensen på 1iu, lyst 13-11-1957.
K. 11.700. Ejd.Skyld: 8.200.
1958121Ejendomshandel1kr1kr=Aakjærsvej 16 [Anno 2023]
Opført 1958
Chr. Peter Jensen
Viktor Vaaben, fabriksarbejder
Skøde fra Chr. P. Jensen på m.nr. 1kr til fabriksarb. Viktor Vaaben.
Købesum: 3.850. Ejd.Skyld (1.700 minus 500)
1958212Ejendomshandel1ec1ec=Kirkegade 20 [Anno 2022]
Opført 1946
Peder Østergaard Dynesen
Henry Kjær Jensen
Skøde fra Peder Østergaard Dynesen til Henry Kjær Jensen på m.nr. 1ec, lyst 12-2-1958.
Købesum: 17.000. Ejd.Skyld: 13.000.
1958429Ejendomshandel1kø1kø=Ahlervej 6
Sammenlægges senere med 1ky under dette matr.nr. på adressen Ahlervej 4. Ahlervej 6 eksisterer ikke anno 2023.
Svend Henry Jensen
Christian Laurids Christensen
Skøde fra Sv. H. Jensen til gdr. Christian Laurids Christensen på m.nr. 1kø, lyst 29-4-1958.
Købesum: 10.000. Ejd.Skyld: 5.000-100.
195872Ejendomshandel1kx1kx=Ahlervej 13
Opført 1940
Hans Thomsen
Georg Vejlgaard Pedersen, Arbejdsmand
Skøde fra Hans thomsen på m.nr. 1kx til arbejdsmand Georg Vejlgaard Pedersen, lyst 2-7-1958.
Købesum: 7.000. Ejd.Skyld: 6.100-100).
1958711Ejendomshandel1kk1kk=Dalgasgade 37 [Anno 2023]Jacob Jacobsen
Henning Lodal Jacobsen
Skøde fra Jacob Jacobsen til landpostbud Henning Lodal Jacobsen på m.nr. 1kk, lyst 11-7-1958.
Købesum: 8.000. Ejd.Skyld 7.300.
1958729Ejendomshandel1mz1mz=Gåsdalvej 14 [Anno 2023]
Opført 1959
J.C. Jensen
Marinus Emil Mogensen
Skøde fra J.C. Jensen til Marinus Emil Mogensen på m.nr. 1mz, lyst 29-7-1958
1958910Ejendomshandel1my1my=Dalgasgade 65 [Anno 2023]
Opført 1959
Peder Sørensen
Ib Aage Ibsen
Skøde fra Peder Sørensen til Ib Aage Ibsen på m.nr. 1my, lyst 10-9-1958.
Købesum: 1.500. (ej vurd.)
1958918Ejendomshandel1ku1ku=Gåsdalvej 2 [Anno 2023]
Udstykket fra 1bf
Opført 1960
J. Mikkelsen
J. Jørgensen og Co. v/fru Jenny Jørgensen og Hjalmar Johnsen
Skøde fra J. Mikkelsen til J. Jørgensen og Co. v/fru Jenny Jørgensen og Hjalmar Johnsen på m.nr. 1ku, lyst 18-9-1958.
Købesum: 6.800. Ejd.Skyld: 2.600.
19581010Ejendomshandel1cq1cq=Aakjærsvej 8 [Anno 2023]
Opført 1959
M. K. Mikkelsen
Axel Gaasdal, mælkehandler
Skøde fra M. K. Mikkelsen til mælkehandler Axel Gaasdal på m.nr. 1cq, lyst 10-10-1958.
Købesum: 4.000. (ej særsk.)
19581017Ejendomshandel1mo1mo=Dalgasgade 49 [Anno 2023]Hans Hansen
Alfred Madsen Gravensgaard, kedelpasser
Skøde fra Hans Hansen til kedelpasser Alfred Madsen Gravensgaard på m.nr. 1mo, lyst 17-10-1958.
Købesum: 45.350. Ejd.Skyld: 30.400.
19581023Ejendomshandel1kx1kx=Ahlervej 13
Opført 1940
G.V. Pedersen
Laurids Peder Neigaard
Skøde fra G. V. Pedersen til Laurids Peder Neigaard på m.nr. 1kx, lyst 23-10-1958.
Købesum: 8.100. Ejd.Skyld: 6.100.
19581030Ejendomshandel1mv1mv=Nr. Viumvej 26 [Anno 2023]
Opført 1959
Søren Kristian Jensen Højland
Kaj Iversen
Skøde fra Kr. J. Højland til Kaj Iversen på m.nr. 1mv, lyst 30-10-1958.
Købesum: 800,- (ej vurderet).
19581030Ejendomshandel1ko1ko=Aakjærsvej 12 [Anno 2023]
Opført 1959
Jensenius Mikkelsen
Johan Storm, Vognmand
Skøde fra J. Mikkelsen til vognmand Johan Storm på m.nr. 1ko, lyst 30-10-1958.
Købesum: 4.300. Ejd.Skyld: 1.100.
19581124Tinglysning1fl+1fm1fm=Østergade 19 [Anno 2022]
Hus opført 1920
1fl udgår senere af matriklen og udlægges til offetlig vej.
Kirstine Sørensen [Afdød]
Kristen Sørensen
Skifteretsattest som adkomst for Kristen Sørensen på m.nr. 1fl og 1fm, lyst 24-11-1958.
Ejd.Skyld: 16.600.
19581124Ejendomshandel1fl+1fm1fm=Østergade 19 [Anno 2022]
Hus opført 1920
1fl udgår senere af matriklen og udlægges til offetlig vej.
Kristen Sørensen
Steffen Nielsen
Skøde fra Kristen Sørensen til Steffen Nielsen på m.nr. 1fl og 1fm, lyst 24-11-1958.
Købesum: 20.000. Ejd.Skyld: 32.000.
19581124Ejendomshandel1kx1kx=Ahlervej 13
Opført 1940
L.P. Neigaard
Ivar Vedstesen
Skøde fra L.P. Neigaard til Ivar Vedstesen på m.nr. 1kx, lyst 24-11-1958.
Købesum: 8.600. Ejd.Skyld: 6.100.
19581124Ejendomshandel1lz1lz=Buen 9
Opført 1954
Oskar Ibsen
Søren Stier Sørensen
Skøde fra O. Ibsen til gårdejer Søren Stier Sørensen på m.nr. 1lz, lyst 24-11-1958.
Købesum: 27.500. Ejd.Skyld: 18.000.
19581223Udstykning1dh->1dh+1mø1mø=Vesteralle 4 [Anno 2023]
Opført 1960
Axel Gaardsvig
Nr.Vium Herborg Kommune
1-5-1970 navneændring til: Videbæk Kommune
Skøde fra Axel Gaardsvig til Nr. Vium Herborg kommune* på 1mø, lyst 8-2-1960.
Købesum: 3.500. Ejd.Skyld: (ej vurd.)
* Navneændring til: Videbæk Kommune, lyst 1-5-1970
19581223Udstykning1dh->1dh+1na1na=Vesteralle 2 [Anno 2023]
Opført 1958
19581223Udstykning1dh->1dh+1nb1nb=Dalgasgade 45 [Anno 2023]
Opført 1958-1991
1959124Ejendomshandel1nb1nb=Dalgasgade 45 [Anno 2023]
Opført 1958-1991
Axel Gaardsvig
Nr.Vium Herborg Kommune
1-5-1970 navneændring til: Videbæk Kommune
Skøde fra Axel Gaardsvig til Nr. Vium Herborg kommune på m.nr. 1nb, lyst 24-1-1959.
Købesum: 1.485. (ej særsk.)
195923Ejendomshandel1t+1ak+2h+1dl1ak mfl.=Sdr. Feldingvej 16 [Anno 2023] Søren Stier Sørensen
Jørgen Frederik Mikkelsen
Skøde fra Søren Stier Sørensen til Jørgen Frederik Mikkelsen på 1t, 1ak, 2h, 1dl til Jørgen Frederik Mikkelsen, lyst 3-2-1959.
Købesum: 54.000. Løsøre: 33.000. Ejd.Skyld: 29.900. [Iflg. tinglysning.dk var købesummen kr. 87.000 kontant].
1959211Ejendomshandel1ca1ca=Dalgasgade 15 [Anno 2023]
Opført 1900
Niels Andreas Møller
Chr. Holm Markussen
Skøde fra Niels Andreas Møller til gdr. Chr. Holm Markussen på 1ca, lyst 11-2-1959.
Købesum: 10.000. Ejd.Skyld: 13.300
1959220Ejendomshandel1dz+1ev+1eu1eu=Østergade 10 [Anno 2023]
Opført 1920
Viggo Jensen
Laura Brodtgaard, enkefru
Skøde fra Viggo Jensen til enkefru Laura Brodtgaard på m.nr. 1dz, 1ev og 1eu, lyst 20-2-1959.
Købesum: 22.600. Løsøre: 230. Ejd.Skyld: 26.200.
1959223Ejendomshandel1md1md=Nr. Viumvej 22+24
-formentlig senere lagt sammen med 1mg, hvor 1mg er det samlende matrikelnummer
Kristen Sørensen
Aksel Dahl, Fabriksarbejder
Skøde fra Kristen Sørensen til fabriksarbejder Aksel Dahl på m.nr. 1md, lyst 23-2-1959.
Købesum: 1.400. Ejd.Skyld: 800.
195932Ejendomshandel1na1na=Vesteralle 2 [Anno 2023]
Opført 1958
Axel Gaardsvig
Arne Gaardsvig
Skøde fra Axel Gaardsvig til murer Arne Gaardsvig på m.nr. 1na, lyst 2-3-1959.
Købesum: 5.000. (Ej vurd,)
195934Ejendomshandel1bk+1bd1bk=Gåsdalvej
1bd=Blichersgade 8 ["Lysgaard"]
Jens Christian Jensen
Verner Severin Rasmussen
Skøde fra Jens Christian Jensen til Verner Severin Rasmussen på m.nr. 1bk, 1bd, lyst 4-3-1959.
Købesum: 77.300. Løsøre: 27.000. Ejd.Skyld: 34.100.
1959730Ejendomshandel1ll1ll=Ahlervej 14
Opført 1970, iflg. BBR
Aage Chr. Dalsgaard Pedersen
Jens Hansen, fabriksarbejder
Skøde fra Aage Chr. Dalsgaard Pedersen til fabriksarbejder Jens Hansen på m.nr. 1ll, lyst 30-7-1959.
Købesum: 1.900. Ejd.Skyld: 7.000.
1959813Udstykning1gt+1gs->1go1gt og 1gs lægges den 13-8-1959 under 1go Dalgasgade 39 [Anno 2023]
Hus opført 1920 (1go)
1959813Ejendomshandel1gt+1gs+1go1gt og 1gs lægges den 13-8-1959 under 1go Dalgasgade 39 [Anno 2023]
Hus opført 1920 (1go)
Søren Kusk Graversen
Svend Aage Graversen, fabriksarbejder
Skøde fra Søren Kusk Graversen til Svend Aage Graversen på m.nr. 1gt, 1gs, 1go, lyst 13-8-1959.
Købesum: 29.300. Ejd.Skyld: 25.000.
1959910Ejendomshandel1n+1ae [+20e og 20g Paarup, Assing]1n=Idrætsalle 2 [Anno 2023]
Opført 1928
Hans Chr. Mikkelsen
Kristian M. Mikkelsen
Skøde fra Hans Chr. Mikkelsen til Kristian M. Mikkelsen på m.nr. 1n, 1ae til Kristian M. Mikkelsen.
Købesum: 47.500. Løsøre: 29.500. Ejd.Skyld: 31.000.
19591010Ejendomshandel11p11p=Nr. Viumvej 5 [Anno 2023)Axel Gaardsvig
Hans Aage Pradsgaard
Skøde fra A. Gaardsvig til Hans Aage Jensen Pradsgaard på m.nr. 11p [Nr. Vium Østlige Del], lyst 10-10-1959 og 25-11-1959.
Købesum: 1.500. Ejd.Skyld: --.
19591021Udstykning1bi->1bi+1di1bi=Sdr. Feldingvej 16 anno 2022. Hus og stald opført 1914
1di=Landbrugsjord bag Hvirveltoft og Vesteralle [anno 2022]
Iflg. henvisningblad lægges 1bi under 1di, som er landbrugsjord bag Vesteralle. 1bi udgår af matriklen.
19591021Udstykning1di->1di+1nd1nd=Dalgasgade 63
Opført 1960
Peder Sørensen
Axel Gaardsvig, handelsmand
Skøde fra Peder Sørensen til Axel Gaardsvig på m.nr. 1nd, lyst 6-11-1959.
Købesum: 3.200. (ej. Vurd.)
19591217Ejendomshandel1hs1hs=Dalgasgade 46 [Anno 2023]
Opført 1942
Laurits Sørensen Vestergaard
Niels Chr. Jensen
Skøde fra Laurits Sørensen Vestergaard til Niels Chr. Jensen på 1hs, lyst 17-12-1959.
Købesum: 13.900. Ejd.Skyld: 10.000
19591222Ejendomshandel1kl1kl=Ahlervej 9
Opført 1965
Karl Steffensen
Arne Sandholm, Arbm.
Skøde fra Karl Steffensen til arbm. Arne Sandholm på 1kl, lyst 22-12-1959.
Købesum: 6.800. Ejd.Skyld: 4.000
19591223Udstykning1di->1di+1ne1ne=Dalgasgade 57 [Anno 2023]
Opført 1960
1960120Udstykning1ds->1ds+1nf1ds=Dalgasgade 26 [Anno 2022]
Hus opført 1933
1nf=Dalgasgade 24A [Anno 2023]
Opført 1959
1960122Ejendomshandel1ha1ha=Østergade 33
Ubebygget [Anno 2023] og underlagt 1es [Troldtekt]
Poul Berg
Hans Bang Christensen
Skøde fra Poul Berg til gdr. Hans Bang Christensen på m.nr. 1ha, lyst 22-1-1960.
Købesum: 40.800. Ejd.Skyld: 28.700.
1960129Ejendomshandel1ec1ec=Kirkegade 20 [Anno 2022]
Opført 1946
Henry Kjær Jensen
Jens Jensen, gdr.
Skøde fra Henry Kjær Jensen til gdr. Jens Jensen på m.nr. 1ec, lyst 29-1-1960.
Købesum: 16.000. Ejd.Skyld: 13.000.
196021Ejendomshandel1ll1ll=Ahlervej 14
Opført 1970, iflg. BBR
Jens Hansen
Johannes Andreasen, handelsmand og gårdejer
Skøde fra Jens Hansen til handelsmand og gdr. Johs. Andreasen på m.nr. 1ll, lyst 1-2-1960.
Købesum: 15.400. Ejd.Skyld: 7.000.
196023Udstykning1cd->1cd+1ng1cd - se under 1ao - Sdr. Feldingvej 5
1ng= Sdr. Feldingvej 7 [Anno 2023]
Opført 1961
1960215Ejendomshandel1ng1ng= Sdr. Feldingvej 7 [Anno 2023]
Opført 1961
Søren Jakobsen [S. Jakobsen]
Jens Magnus Gaardsvig
Skøde fra Søren Jakobsen til Jens Magnus Gaardsvig på m.nr. 1ng, lyst 15-2-1960.
Købesum: 5.000. (ej særk.)
1960220Ejendomshandel1nf1nf=Dalgasgade 24A [Anno 2023]
Opført 1959
Christen Jespersen
Harald Jespersen
Jens Chr. Jensen, fhv. gårdejer ["Lysgaard"]
Skøde fra Chr. og Harald Jespersen til fhv. gdr. Jens Chr. Jensen på m.nr. 1nf, lyst 20-2-1960.
Købesum: 5.000. (ej særsk).
1960225Ejendomshandel1kz1kz=Gåsdalvej 20 [Anno 2023]
Opført 1950
Karl Kristensen
Hjalmar Johnsen, Købmand
Skøde fra K. Kristensen til Købmd. Hjalmar Johnsen på m.nr. 1kz, lyst 25-2-1960.
Købesum: 16.000. Ejd.Skyld: 15.000.
196031Ejendomshandel1ku1ku=Gåsdalvej 2 [Anno 2023]
Udstykket fra 1bf
Opført 1960
I/S J. Jørgensen og Co.
Hjalmar Johnsen, Købmand
Skøde fra I/S J. Jørgensen og Co. til købmand Hjalmar Johnsen på m.nr. 1ku, Lyst 1-3-1960.
Købesum: 6.800. Ejd.Skyld: 2.600.
196031Ejendomshandel1ne1ne=Dalgasgade 57 [Anno 2023]
Opført 1960
Peder Sørensen
Otto Didrik Nielsen
Skøde fra Peder Sørensen til Otto Didrik Nielsen på m.nr. 1ne, lyst 1-3-1960.
Købesum: 4.000. (ej særsk).
1960518Ejendomshandel1ca1ca=Dalgasgade 15 [Anno 2023]
Opført 1900
Chr. Holm Markussen
Anna Markussen, folkepensionist
Skøde fra Chr. Holm Markussen til feolkepensionist Anna Markussen på 1ca, lyst 18-5-1960.
Købesum: 13.300. Ejd.Skyld: 13.300.
Bem: 16-3-1966 Off. Skiftebehandling.
1960520Ejendomshandel1ix1ix=Dalgasgade 35 [Anno 2023 udgået] Hjalmar Johnsen
Mogens Andersen
Skøde fra Hjalmar Johnsen til repr. Mogens Andersen på 1ix, lyst 25-5-1960.
Købesum: 45.550. Ejd.Skyld: 28.700.
1960611Ejendomshandel1kz1kz=Gåsdalvej 20 [Anno 2023]
Opført 1950
Hjalmar Johnsen
Thorvald P. Rahbek
Skøde fra H. Johnsen på m.nr. 1kz til gdr. Thorvald P. Rahbek på 1kz, lyst 11-6-1960.
Købesum: 18.000. Ejd.Skyld: 15.000.
1960613Ejendomshandel1fn->1fn+1nn1fn=Østergade 39 [Anno 4-11-1961]
1nn inddrages under 1es 20-12-1961
Karl Pedersen
A/S Troldhede Pladeindustri
Skøde fra Karl Pedersen til A/S Troldhede Pladeindustri på m.nr. 1fn, hvorfra 1nn, lyst 13-6-1960.
Købesum: 46.000. Ejd.Skyld: 24.000.
1960614Ejendomshandel1lm1lm inddraages under 1es 29-10-1973.Edvard Hjelm Poulsen, Læge
A/S Troldhede Pladeindustri
Skøde fra Edvard Hjelm Poulsen til A/S Troldhede Pladeindustri på m.nr. 1lm, lyst 14-6-1960.
Købesum: 4.200. Ejd.Skyld: 2.900.
1960910Ejendomshandel1ll1ll=Ahlervej 14
Opført 1970, iflg. BBR
Johannes Andreasen
Svend Thomsen
Skøde fra J. Andreasen til arbejdsmand Svend Thomsen på m.nr. 1ll, lyst 10-9-1960.
Købesum: 11.400. Ejd.Skyld:7.000.
19601011Tinglysning1gx+1gy->1lk1lk {sammensat af 1gx+1gy} er Aakjærsvej 1 [Anno 2023] - området mellem 1z (den tidligere købmandsforretning Jernbanegade 13 [Anno 2023] ) og matr. 1eu, Østergade 10.
1lk udgjorde således det område, hvor købmand Frandsen drev sin foderstofforretning - og hvor der på et tidspunkt var posthus i en del af ejendommen. Anno 2023 henligger området som ubebygget haveareal under matr. nr. 1eu).
1lk inddrages 22-8-1997 under 1eu, hvorefter 1lk udgår af matriklen.
Matr. 1gx og 1gy er lagt under 1lk. 1ev udgår af matriklen
19601011Tinglysning1cb -> 1æ1cb udgår af matriklen og inddrages under 1æHenvisningsblad
19601017Udstykning1dh->1dh+1nh1nh=Grønningen 1 [Anno 2023]
Opført 1961
19601017Udstykning1dh->1dh+1ni1ni=Vesteralle 6 [Anno 2023]
Opført 1962
Axel Gaardsvig
Karl Petersen, Trafikekspedient
Skøde fra Axel Gaardsvig til trafikekspedient Karl Petersen på m.nr. 1ni, lyst 1-11-1960.
Købesum: 4.000. (ej særsk.)
19601128Ejendomshandel1gk1gk=Aakjærsvej 22 [Anno 2023]
Opført 1940
Jens Chr. Nielsen
Anders S. Nielsen
Skøde fra Jens Chr. Nielsen til Anders S. Nielsen på ½ af m.nr. 1gk, lyst 28-11-1960. Sidstnævnte er nu eneejer..
Købesum: 3.950 [½ af 1gk]. Ejd.Skyld: 8.000 (for hele ejd.)
1960122Ejendomshandel1eg+1el1eg=Østergade 1 [Anno 2022]
Hus opført 1918, baghus 1911
1el inddrages under 1eg 4-2-1992
Chr. Christoffersen
Emma Mary Christoffersen, frk.
Skøde fra Chr. Christoffersen til frk. Emma Mary Christoffersen på 1eg og 1el, lyst 2-12-1960.
Købesum: 39.500. Løsøre: 4.200. Ejd.Skyld: 32.000.
19601224Ejendomshandel1x+1ch1x+1ch udlægges til offentlig vej den 12-6-1990 og udgår af Matriklen.
{1x=hjørnegrunden Kirkegade/Sdr. Feldingvej}
Nr. Vium-Herborg Kommune
Troldhede Vandværk
Skøde fra Nr. Vium-herborg Kommune til Troldhede Vandværk på 1x og 1ch, lyst 24-12-1960.
Købesum: 200. (ej særsk.)
196114Ejendomshandel1nh1nh=Grønningen 1 [Anno 2023]
Opført 1961
Axel Gaardsvig
Gerda Veje, sygeplejerske
Skøde fra Axel Gaardsvig til sygeplejerske Gerda Veje på m.nr. 1nh, lyst 4-1-1961.
Købesum: 5.500. Ejd.Skyld: 2.500.
1961113Ejendomshandel1hs1hs=Dalgasgade 46 [Anno 2023]
Opført 1942
Niels Chr. Jensen
Marinus Thomsen
Skøde fra Niels Chr. Jensen til Marinus Thomsen på 1hs, lyst 13-1-1961.
Købesum: 16.000. Ejd.Skyld: 10.000. Grundskyld: 400.
196132Udstykning1hb->1hb+1nm1nm=Idrætsalle 3 [Anno 2023]
Ubebygget.
1hb=Feddet 13 [Anno 2023]
Ubebygget.
Ragna Nielsen
Hans J. Hansen
Henry Barslund Jensen
Skøde fra Ragna Nielsen til købmand Hans J. Frandsen og købmand Henry Barslund Jensen på m.nr. 1nm i lige sameje, lyst 1-7-1961.
Købesum: 3.000. (ej særsk.)
196133Udstykning1o->1o+1nl1nl=Østergade 8A [Anno 2023]
Opført 1960
1961328Ejendomshandel1h+1kv1h+1kv=Dalgasgade 3 [Anno 2023]
Opført 1921
Marie Christine Christensen
A/S Skjern Bank
Skøde fra M.C. Christensen til A/S Skjern Bank på 1h+1kv, lyst 28-3-1961.
Købesum: 77.000. Ejd.Skyld: 1h: 70.000, 1kv: 2.400.
1961410Ejendomshandel1fn1fn=Østergade 39 [Anno 1961]A/S Troldhede Pladeindustri
Johannes Emil Lauridsen, vognmand
Egon Emil Lauridsen, vognmand
Skøde fra A/S Troldhede Pladeindustri til vognmand Johs. Emil Lauridsen og vognmand Egon Emil Lauridsen i lige sameje på m.nr. 1fn, lyst endeligt 20-12-1961.
Købesum: 43.150. Ejd.Skyld: 31.000. Grundskyld: 1.100.
1961420Ejendomshandel1nd1nd=Dalgasgade 63
Opført 1960
Axel Gaardsvig
Jens Christian Lund
Skøde fra Axel Gaardsvig til Jens Christian Lund på m.nr. 1nd, lyst 20-4-1961.
Købesum: 3.200. Ejd.Skyld: 2.600.
1961420Ejendomshandel1gt+1gs+1go1go=Dalgasgade 39
Hus opført 1920
Svend Aage Graversen
Christian Lysgaard Jensen, fabriksarbejder
Skøde fra Svend Aage Graversen til fabriksarbejder Christian Lysgaard Jensen på m.nr. 1gt, 1gs og 1go, lyst 20-4-1961.
Købesum: 29.300. Ejd.Skyld: 25.000.
1961422Tinglysning1it1it=Dalgasgade 36 [Anno 2023]
Opført 1942
Marius Waaben [Afdød]
Mary Eleonora Vaaben
Arveudlægsskøde på m.nr. 1it til fru Mary Eleonora Vaaben på 1it, lyst 22-4-1961.
Købesum: 25.000. Ejd.Skyld: 25.000. Grundskyld: 100.
196159Ejendomshandel1il1il=Dalgasgade 33 [Anno 2023]
Opført 1965
Chr. Christoffersen
Mads Peder Jensen, bagermester
Skøde fra Chr. Christoffersen til bagermester M.P. Jensen på m.nr. 1il, lyst 9-5-1961.
Købesum: 7.500. Ejd.Skyld: 4.500. Løsøre: 1.600, Grundskyld: 600.
196181Ejendomshandel1it1it=Dalgasgade 36 [Anno 2023]
Opført 1942
M. E. Graversen Vaaben
Svend Aage Graversen
Skøde fra Mary Eleonora Graversen Vaaben til fabriksarbejder Svend Aage Graversen på 1it, lyst 1-8-1961.
Købesum: 25.000. Ejd.Skyld: 25.000. Grundskyld: 100.
196189Ejendomshandel1bt1bt=Dalgasgade 11Jenny Marie Thomasine Jørgensen
Hjalmar Johnsen
Skøde lyst 9-8-1961 fra Jenny Jørgensen (enke efter Jens Jørgen Jørgensen) til Hjalmar Johnsen
196195Ejendomshandel1nl1nl=Østergade 8A [Anno 2023]
Opført 1960
Peder Jørgensen
Andelsselskabet Troldhede Elektricitetsværk.
Herningegnens Elforsyning
Skøde fra Peder Jørgensen til Andelsselskabet Troldhede Elektricitetsværk på m.nr. 1nl, lyst 5-9-1961.
Købesum: 2.000.
Navneændring til "Herningegnens Elforsyning" lyst 21-3-1983.
196196Ejendomshandel1fv+1fx+1fy1fv=Dalgasgade 16 [Anno 2023]
Opført 1913
Nielsine Kathrine Marie Nielsen
Chr. Nielsen, ekstraarbejder
Skøde fra Nielsine Kathrine Marie Nielsen til ekstrarbejder Chr. Nielsen på m.nr. 1fv, 1fx, 1fy, lyst 6-9-1961.
Købesum: 28.800. Ejd.Skyld: 28.000. Grundskyld: 800.
1961104Ejendomshandel1fg1fg=Aakjærsvej 24A
(Fjernvarmegrunden)
Annine Sofie Christiansen
Troldhede Varmeværk
Skøde fra A. Christiansen [Annine Sofie Christiansen] til Troldhede Varmeværk på 1fg, lyst 4-10-1961.
Købesum: 4.500. (ej særsk.)
19611018Ejendomshandel1hi1hi=Sdr. Feldingvej 10 [Anno 2023]
Opført 1956
Gunnar F. Lauridsen
Henning Lauridsen, fabriksarbejder
Skøde fra Gunnar F. Lauridsen til fabriksarbejder Henning Lauridsen på m.nr. 1hi, lyst 18-10-1961.
Købesum: 46.590. Ejd.Skyld: 37.000. Grundskyld: 1.200.
1961128Udstykning1hb->1hb+1no
1hb=Feddet 13 [Anno 2023]
Ubebygget.
[1no inddrages under 1ef, som 4-2-1992 inddrages under 1ax-Dalgasgade 18 Anno 2023]
1961129Udstykning1ab->1ab+1np
1np=Dalgasgade 52 [Anno 2023]
Ubebygget [Anno 2023]
19611220Udstykning1nn->1es1es=Østergade 37
Bygning til kontor opført 1919 på 212 m2
1nn inddrages under 1es
196212Ejendomshandel1np1np=Dalgasgade 52 [Anno 2023]
Ubebygget [Anno 2023]
R. Nielsen
Nr. Vium-Herborg Kommune
Skøde fra R. Nielsen til Nr. Vium-Herborg Kommune på 1np, lyst 2-1-1962.
Købesum: 6.700. Grundskyld: 1.700. Ejd.Skyld: 1.900.
196212Ejendomshandel1no1no .. se 1efR. Nielsen
Nr. Vium-Herborg Kommune
Skøde fra R. Nielsen til Nr. Vium-Herborg Kommune på 1no, lyst 2-1-1962.
Købesum: 7.650. Grundskyld: 3.400. Ejd.Skyld: 3.600.
196218Ejendomshandel1fh+1fk+1fd+1fi1fk=Aakjærsvej 1B [Anno 2023]
Opført 1910
1fh er lagt under 1fk
1cq fremgår ikke af denne handel.
Skjern Skifteret
Arne Gaardsvig, murermester
Efter offentligt skifte den 1-4-1961 udsteder Skjern Skifteret skøde på m.nr. 1fh, 1fk, 1fd, 1fi til murermester Arne Gaardsvig, lyst 8-1-1962.
Købesum: 27.000. Ejd.Skyld: 28.000. Grundskyld: 200.
196236Ejendomshandel1km1km=Ahlervej 11 [Anno 2023]Jens Jensen
Marinus Andersen
Skøde fra J. Jensen på m.nr. 1km til Marinus Andersen, lyst 6-3-1962.
Købesum: 18.500. Ejd.Skyld: 14.000.
196274Ejendomshandel1kø1kø=Ahlervej 6
Sammenlægges senere med 1ky under dette matr.nr. på adressen Ahlervej 4. Ahlervej 6 eksisterer ikke anno 2023.
Christian Laurids Christensen [Afdød]
Kristine Anbæk Christensen
Skifteretsattest som adkomst på m.nr. 1kø for fru Kristine Anbæk Christensen, lyst 4-7-1962.
Ejd.Skyld: 6.000.
196275Ejendomshandel1ll1ll=Ahlervej 14
Opført 1970, iflg. BBR
Svend Thomsen
Leo Poulsen
Skøde fra Sv. Thomsen til arbejdsmand Leo Poulsen på m.nr. 1ll, lyst 5-7-1962.
Købesum: 11.000. Ejd.Skyld: 7.000
19621117Ejendomshandel1fh+1fk+1fd+1fi1fk=Aakjærsvej 1B [Anno 2023]
Opført 1910
1fh er lagt under 1fk
1cq fremgår ikke af denne handel.
Arne Gaardsvig
Chr. Egeris Svendsen
Skøde fra Arne Gaardsvig til Chr. Egeris Svendsen på m.nr. 1fh, 1fk, 1fd, 1fi, lyst 17-11-1962.
Købesum: 40.718. Ejd.Skyld: 1fd+1fi: 0,- 1fh+1fk: 28.000. Grundskyld: 200,-.
19621129Ejendomshandel1lo1lo=Østergade 8b [Anno 2023]Troldhede og Omegns Andels-Frysehus
J. Frederik Møgelby, Hotelejer
Skøde fra Troldhede og Omegns Andels-Frysehus til hotelejer J. Frederik Møgelby på m.nr. 1lo, lyst 29-11-1962.
Købesum: 2.000. Ejd.Skyld: 8.700
196334Ejendomshandel1kl1kl=Ahlervej 9
Opført 1965
A. Sandholm
Svend Nielsen, fabriksarbejder
Skøde fra A. Sandholm på m.nr. 1kl til fabriksarbj. Svend Nielsen.
Købesum: 7.500. Ejd.Skyld: 6.500
196342Ejendomshandel1lo1lo=Østergade 8b [Anno 2023]J. Frederik Møgelby, Hotelejer
Chr. Christensen, Slagtermester
Skøde fra J.F. Møgelby til slagtermester Chr. Christensen på 1lo, lyst 2-4-1963.
Købesum: 2.200,-. Ejd.Skyld: 8.700.
1963427Ejendomshandel1nq1nq=Vesteralle 5
Opført 1963
Axel Gaardsvig
Jens Aage Nielsen
Skøde fra Axel Gaardsvig til Jens Aage Nielsen på m.nr. 1nq, lyst 21-5-1963.
Købesum:6.500. Ejd.Skyld: 3.000. Grundskyld 2.500.
196361Ejendomshandel1hm1hm=Østergade 51Knud Lauridsen
Johanne Marie Jensen, Enkefru
Skøde fra Knud Lauridsen til enkefru Johanne Marie Jensen på m.nr. 1hm, lyst 1-6-1963.
Købesum: 45.900. Løsøre: 600. Ejd.Skyld: 34.000
1963612Ejendomshandel1mo1mo=Dalgasgade 49 [Anno 2023]Alfred Madsen Gravensgaard, kedelpasser
Gustav Rasmussen, fotograf
Skøde fra A. M. Gravensgaard til fotograf Gustav Rasmussen på nr. 1mo, lyst 12-6-1963.
Købesum: 48.400. Ejd.Skyld: 334.000.
196378Ejendomshandel7+4a+5LandbrugsjordHans Arne Svendsen
Hans Oluf Jensen
Skøde fra Hans Arne Svendsen til Hans Oluf Jensen på m.nr. 4a, 5 og 7, lyst 3-7-1963.
Købesum: 3.000. (ej særsk.)
196389Tinglysning1hu1hu=Dalgasgade 42 [Anno 2023]
Opført 1941
Thorkild Ahrentsen [Afdød]
Astrid Elisabeth Ahrentsen, f. Jensen
Skifteretsattest som adkomst for fru Astrid Elisabeth Ahrentsen, f. Jensen på 1hu, lyst 9-8-1963.
Ejd.Skyld: 26.000. Grundskyld: 800.
19631123Ejendomshandel1ix1ix=Dalgasgade 35 [Anno 2023 udgået] Mogens Andersen
Adolf Viktor Hansen Velbæk
Skøde fra Mogens Andersen til fhv. gdr. Adolf Viktor Hansen Velbek på 1ix, lyst 23-11-1963.
Købesum: 40.900. Ejd.Skyld: 35.000. Grundskyld: 1.600.
19631214Udstykning1dh->1dh+1ns1ns=Vesteralle 8 [Anno 2023]
Opført 1964
19631214Udstykning1dh->1dh+1nt1nt=Vesteralle 10[Anno 2023]
Opført 1964
196418Ejendomshandel1ns1ns=Vesteralle 8 [Anno 2023]
Opført 1964
Axel Gaardsvig
Arne D. Sandholm, arbejdsmand
Skøde fra Axel Gaardsvig til Arne D. Sandholm på m.nr. 1ns, lyst 8-1-1964.
Købesum: 6.300. Ejd.Skyld: 2.700. Grundskyld 2.300.
1964210Ejendomshandel1en1en=Gåsdalvej 4 [Anno 2022]
Opført 1964 0g 1985
Troldhede Andelsmejeri
Andelsselskabet Troldhede Andelsgødningsforening
Skøde fra Troldhede Andelsmejeri til Andelsselskabet Troldhede Andelsgødningsforening på m.nr. 1en, lyst 10-2-1964.
Købesum: 30.000. (ej særsk.)
1964312Ejendomshandel1oa [se 1mt]1oa udgår af matriklen 10-6-1995 og lægges under 1mt.J. F. Mikkelsen
Magnus Vedstesen
Skøde fra J.F. Mikkelsen til Magnus Vedstesen på m.nr. 1oa, lyst endeliggt 25-3-1965.
Købesum: 5.500. (ej særsk.)
1964316Ejendomshandel1nt1nt=Vesteralle 10 [Anno 2023]
Opført 1964
Axel Gaardsvig
Dagny Sørensen
Skøde fra Axel Gaardsvig til fru Dagny Sørensen på m.nr. 1nt, lyst 16-3-1964.
Købesum: 6.500. Ejd.Skyld: 2.700. Grundskyld: 2.300.
1964324Udstykning1dh->1dh+1nu1nu=Vesteralle 12 [Anno 2023]
Opført 1970
196472Ejendomshandel1hi1hi=Sdr. Feldingvej 10 [Anno 2023]
Opført 1956
Henning Lauridsen
Holger Andersen, tømrer
Skøde fra Henning Lauridsen til tømrer Holger Andersen på m.nr. 1hi, lyst 2-7-1964.
Købesum: 58.531. Ejd.Skyld: 37.000. Grundskyld: 1.200.
196472Ejendomshandel1nu1nu=Vesteralle 12 [Anno 2023]
Opført 1970
Axel Gaardsvig
Arne Gaardsvig
Skøde fra Axel Gaardsvig til murermester Arne Gaardsvig på 1nu, lyst 2-7-1964.
Købesum: 4.500. Ejd.Skyld: 2.700. Grundskyld: 2.000.
196479Udstykning1bk->1bk+1nx1nx=Gåsdalvej 6 [Anno 2023]
Opført 1966
1964710Udstykning1dh->1dh+1ny1ny=Vesteralle 7
Opført 1964
1964710Udstykning1nk->1nk+1nz1nz=Vesteralle 9
Opført 1980
1964728Ejendomshandel1nv1nv=Vestergade 14 [Anno 2023].
Opført 1980
Kristen Meistrup
Arne Gaardsvig
Skøde fra Kristen Meistrup til Arne Gaardsvig på m.nr. 1nv, lyst 28-7-1964.
Købesum: 2.600. Ejd.Skyld: 1.300.
196486Ejendomshandel1fh+1fk+1fd+1fi1fk=Aakjærsvej 1B [Anno 2023]
Opført 1910
1fh er lagt under 1fk
1cq fremgår ikke af denne handel.
Chr. Egeris Svendsen
Kristian Jensen
Skøde fra Chr. Egeris Svendsen til Kristian Jensen på m.nr. 1fh, 1fk, 1fd, 1fi, lyst 6-8-1964.
Købesum: 46.500. Ejd.Skyld: 28.000. Grundskyld: 200,-.
1964812Ejendomshandel1ab+1ho1ab=MølgaardG. Nielsen
Videbæk Kommune
Skøde fra G. Nielsen på 1ab, 1ho til Videbæk Kommune. Købesum 136.200,- Ejendomsskyld 43.000,-
1ho udgør et langt smalt jordareal på 174 m2 som ligger op til 1ub [Idrætsalle 2A] og ned til Pårup Bæk.
Det er ikke lykkedes at dokumentere G. Nielsen's køb af 1ab+1ho Viumkrog.
1964826Ejendomshandel1ny1ny=Vesteralle 7
Opført 1964
Axel Gaardsvig
Ane Kirstine Nielsen
Skøde fra A. Gaardsvig til Ane Kirstine Nielsen på m.nr. 1ny, lyst 26-8-1964. Købesum: 6.800. Ejd.Skyld: 2.700. Grundskyld: 2.600.
1964828Ejendomshandel1nx1nx=Gåsdalvej 6 [Anno 2023]
Opført 1966
V.S. Rasmussen
Svend Aage Pedersen, mekaniker
Skøde fra V.S. Rasmussen til mekaniker Svend Aage Pedersen på nr.nr. 1nx, lyst 28-8-1964.
Købesum: 130.000. Ejd.Skyld: 7.100. Grundskyld: 3.000.
1964910Ejendomshandel1po1po=Østergade 57 [Anno 2023]
Minkhal opført 1964
K. Larsen
Henning Dueholm Jensen, bagersvend
Gunnar Østergaard, depotindehaver
Skøde fra K. Larsen til bagersvend Henning Dueholm Jensen og depotindehaver Gunnar Østergaard på m.nr. 1po, lyst 10-9-1964 og 8-6-1966.
Købesum: 2.250. (ej særsk.)
19641010Ejendomshandel1dh1dh=Grønningen [anno 2022]
{se efterfølgende udstykninger fra 1dh under 20-5-1965}
Axel Gaardsvig
Nr. Vium-Herborg Kommune
Videbæk Kommune - pr. 1-5-1970
Skøde fra Axel Gaardsvig til Nr. Vium-Herborg Kommune på 1dh, lyst 10-10-1964.
Købesum: 83.100. Ejd.Skyld: 36.200. Grundskyld: 35.600.
19641015Ejendomshandel1ns1ns=Vesteralle 8 [Anno 2023]
Opført 1964
Arne D. Sandholm
Kaj Lauritzen
Skøde fra Arne D. Sandholm til Kaj Lauritzen på m.nr. 1ns, lyst 15-10-1964.
Købesum: 60.230. Ejd.Skyld: 2.700. Grundskyld: 2.300.
19641116Tinglysning1kz1kz=Gåsdalvej 20 [Anno 2023]
Opført 1950
Laura Mariane Rahbek, f. JakobsenSkifteretsattest som adkomst på m.nr. 1kz til fru Laura Mariane Rahbek, f. Jakobsen
19641120Ejendomshandel1næ1næ og 1dø udgjorde sammen ejendommen Gåsdalvej 13, "Ahlergård"Arne Bundgaard
Aksel Skovgård Lauritsen
Skøde fra A. Bundgaard til Aksel Skovgård Lauritsen på 1næ, lyst 20-11-1964.
Købesum: 10.400. Ejd.Skyld: 4.200.
19641130Ejendomshandel1kt1kt inddrages under 1es d. 29-10-1973Anders Højland
A/S Troldhede Pladeindustri
Skøde fra Anders Højland til A/S Troldhede Pladeindustri A/S paa 1kt.
Købesum kr. 91.700. Ejd.Skyld: 31.000.
1965217Ejendomshandel1dæ1dæ=Kirkegade 24 [Anno 2022]
Bygning opført 1914, iflg. BBR
Jakob Mouridsen
Gunnar Nielsen
Skøde fra Jacob Mouridsen til Gunnar Nielsen på m.nr. 1dæ (og ejd. udenfor retskredsen), lyst 17-2-1965.
Købesum: 65.000. Løsøre: 1.591,67. Ejd.Skyld: 31.000.
1965311Tinglysning1aa1aa=Kirkegade 4 [Anno 2022]
Opført 1917
Peter Chr. Madsen [Afdød]
Jensigne Kathrine Madsen, f. Pedersen
Skifteretsattest som adkomst for Jensigne Kathrine Madsen, f. Pedersen på m.nr. 1aa, lyst endeligt 9-1-1969.
Ejd.Skyld: 32.000.
1965316Ejendomshandel1ia+18b1ia=Assingvej 3 [Anno 2023]
Anders Nygaard Madsen
Gunnar Peder Nielsen
Skøde fra Anders Nygaard Madsen til Gunnar Peder Nielsen på 1ia og 18b, lyst 16-3-1965.
Købesum: 95.000. Ejd.Skyld: 43.000. Løsøre: 17.500.
1965327Ejendomshandel1la1la=Ahlervej 8
Opført 1952 iflg BBR
Niels H. Jønsson
Harry Kr. Rabek Jespersen
Skøde fra Niels H. Jønsson til Harry Kr. Rahbek Jespersen på 1la, lyst 27-3-1965.
Købesum: 49.500. Ejd.Skyld: 34.000.
196555Ejendomshandel1kc1kc=Dalgasgade 19 [Anno 2023] - Udstykket fra 1aæ [Dalgasgade 17]
Bygning opført 1907 iflg BBR.
Bygningerne lå da (i 1907) på 1aæ og var værkstedsbygning for snedkermester Mads Møller Madsen Lindskrog.
Jens Høj
M. Jønsson
Arne Engberg Madsen, Chauffør
Skøde fra M. Jønsson på m.nr. 1kc til chauffør Arne Engberg Madsen.
Købesum: 20.000. Ejd.Skyld: 9.000.
NB: Det fremgår ikke af den indscannede tingbog, men Jens Høj var ejer af denne ejendom før M. Jønsson. Jens Høj udsteder 29-8-1958 pantebrev til Husmandskreditforeningen med 1. prioritet i 1kc.
1965511Ejendomshandel1æ=Jernbanegade 11
1æ anno 2022 er Østergade 8
1æ er bebygget anno 1890
Mads Peder Jensen
Leif Løhde
Skøde fra Mads Peder Jensen til bagermester Leif Løhde på m.nr. 1æ, lyst 11-5-1965.
Købesum: 199.000. Løsøre: 51.000. Ejd.Skyld: 51.000
1965520Udstykning1dh->1dh+1ob1ob=Grønningen 3 [Anno 2023]
Opført 1965
1965520Udstykning1dh->1dh+1oc1oc=Grønningen 5 [Anno 2023]
Opført 1967
1965520Udstykning1dh->1dh+1od1od=Grønningen 7 [Anno 2023]
Opført 1969
1965520Udstykning1dh->1dh+1oe1oe=Grønningen 9 [Anno 2023]
Opført 1975
1965520Udstykning1dh->1dh+1of1of=Grønningen 11 [Anno 2023]
Opført 1966
1965520Udstykning1dh->1dh+1og1og=Grønningen 13 [Anno 2023]
Opført 1970
1965520Udstykning1dh->1dh+1oh1oh udgår 6-1-1971 og inddrages under 1og=Grønningen 13 [Anno 2023]
Opført 1970
1965520Udstykning1dh->1dh+1oi1oi=Grønningen 15 [Anno 2023]
Opført 1973
1965520Udstykning1dh->1dh+1ok1ok=Grønningen 17 [Anno 2023]
Opført 1978
1965520Udstykning1dh->1dh+1ol1ol=Grønningen 19 [Anno 2023]
Opført 1973
1965520Udstykning1dh->1dh+1om1om=Grønningen 21 [Anno 2023]
Opført 1973
1965520Udstykning1dh->1dh+1on1on=Grønningen 23 [Anno 2023]
opført 1976
1965520Udstykning1dh->1dh+1oo1oo=Grønningen 25 [Anno 2023]
Opført 1977
1965520Udstykning1dh->1dh+1op1op=Grønningen 27 [Anno 2023]
Opført 1975
1965520Udstykning1dh->1dh+1oq1oq=Grønningen 29 [Anno 2023]
Opført 1972
1965520Udstykning1dh->1dh+1or1or=Grønningen 31 [Anno 2023]
Opført 1972
1965520Udstykning1dh->1dh+1os1os=Rønnealle 1 [Anno 2023]
Opført 1972
1965520Udstykning1dh->1dh+1ot1ot=Rønnealle 19 [Anno 2023]
Opført 1981
1965520Udstykning1dh->1dh+1ou1ou=Rønnealle 21 [Anno 2021]
Opført 1973
1965520Udstykning1dh->1dh+1ov1ov=Rønnealle 23 [Anno 2023]
Opført 1973
1965520Udstykning1dh->1dh+1ox1ox=Grønningen 5 [Anno 2023]
Opført 1967
1965520Udstykning1dh->1dh+1oy1oy=Rønnealle 22 [Anno 2023]
Opført 1974
1965520Udstykning1dh->1dh+1oz1oz - se 1oy
1965520Udstykning1dh->1dh+1oæ1oæ=Rønnealle 2 [Anno 2023]
Opført 1973
1965520Udstykning1dh->1dh+1oø1oø=Grønningen 26 [Anno 2023]
Opført 1980
1965520Udstykning1dh->1dh+1pa1pa=Rønnealle 4 [Anno 2023]
Opført 1977
1965520Udstykning1dh->1dh+1pb1pb=Grønningen 20 [Anno 2023]
Opført 1975
1965520Udstykning1dh->1dh+1pc1pc=Grønningen 24 [Anno 2023]
Opført 1977
1965520Udstykning1dh->1dh+1pd1pd=Grønningen 22 [Anno 2023]
Opført 1972
1965520Udstykning1dh->1dh+1pe1pe=Grønningen 16 [Anno 2023]
Opført 1976
1965520Udstykning1dh->1dh+1pf1pf=Grønningen 14 [Anno 2023]
Opført 1973
1965520Udstykning1dh->1dh+1pg1pg=Grønningen 18 [Anno 2023]
Opført 1975
1965520Udstykning1dh->1dh+1ph1ph=Grønningens 8 [Anno 2023]
Opført 1974
1965520Udstykning1dh->1dh+1pi1pi=Grønningen 12 [Anno 2023]
Opført 1971
1965520Udstykning1dh->1dh+1pk1pk=Grønningen 10 [Anno 2023]
Opført 1971
1965520Udstykning1dh->1dh+1pl1pl=Grønningen 4 [Anno 2023]
Opført 1967
1965520Udstykning1dh->1dh+1pm1pm=Grønningen 2 [Anno 2023]
Opført 1970
1965520Udstykning1dh->1dh+1pn1pn=Grønningen 6 [Anno 2023]
Opført 1968
196564Ejendomshandel1ob1ob=Grønningen 3 [Anno 2023]
Opført 1965
Nr. Vium-Herborg Kommune
Jørgen Villadsen
Skøde fra Nr. Vium-Herborg Kommune til kontorassistent Jørgen Villadsen på m.nr. 1ob, lyst 4-6-1965.
Købesum: 4.900. Ejd.Skyld: 2.100.
1965830Ejendomshandel1dæ1dæ=Kirkegade 24 [Anno 2022]
Bygning opført 1914, iflg. BBR
Gunnar P. Nielsen
Erik Johannes Kjeldsen
Skøde fra Gunnar P. Nielsen til Erik Johannes Kjeldsen på 1dæ (og ejendomme uden for retskredsen), lyst 30-8-1965.
Købesum: 75.000. Løsøre: 2.000. Ejd.Skyld: 31.000
19651119Ejendomshandel1hm1hm=Østergade 51Johanne Marie Jensen, enkefru
A/S Troldhede Pladeindustri
Skøde fra Johanne Marie Jensen til A/S Troldhede Pladeindustri på 1hm, lyst 19-11-1965.
Købesum: 49.000. Ejd.Skyld: 34.000
1966510Tinglysning1v1v=Jernbanegade 7 [Anno 2023]
Opført 1922
Hans Christiansen [Afdød]
Jacobine Kristiansen, f. Jacobsen
Skifteretsattest som adkomst for fru Jacobine Kristiansen, f. Jacobsen på m.nr. 1v, lyst 10-5-1966.
Ejd.Skyld: 68.000
1966511Tinglysning1l->1u1l udgår af matriklen og lægges under 1u.
1u udgør anno 2023 et smalt jordstykke mellem Industrivej og Østergade placeret mellem første husrække på Mølgaardsvejs østlige side med de ulige husnumre og Troldtekt's jorde, iflg. BBR 2023.
1966521Udstykning1bu->1bu+1po1bu=Kirkegade 1 [Anno 2022]
1po=Østergade 57 [Anno 2023]
1966527Ejendomshandel1ca1ca=Dalgasgade 15 [Anno 2023]
Opført 1900
Skifteretten i Skjern
Carl Christiansen, fhv. gdr.
Skøde fra Skifteretten i Skjern til fhv. gdr. Carl Christiansen på m.nr. 1ca, lyst 27-5-1966.
Købesum: 26.300. Ejd.Skyld: 21.000.
196663Ejendomshandel1u1u udgør anno 2023 et smalt jordstykke mellem Industrivej og Østergade placeret mellem første husrække på Mølgaardsvejs østlige side med de ulige husnumre og Troldtekt's jorde, iflg. BBR 2023.A/S Troldhede Pladeindustri
Nr. Vium-Herborg Kommune, Videbæk
-Navneændring 1-5-1970 til:
Videbæk Kommune
Skøde fra A/S Troldhede Pladeindustri til Nr. Vium Herborg Kommune på m.nr. 1u, lyst 3-6-1966.
Købesum: 30.000. (ej særsk.)
196668Ejendomshandel1be+1hy+1id+1ig1hy=Gåsdalvej 9 [Anno 2023]
Opført 1939
1be+1id+1ig=Gåsdalvej 9 [Anno 2023]
Ubebygget
Fem arvinger efter J. Chr. Jensen
Poul Jensen
Skøde fra 5 arvinger efter J. Chr. jensen til Poul Jensen på 1be, 1hy, 1id, 1ig, lyst 8-6-1966.
Købesum: 59.000. Løsøre: 6.850,84. Ejd.Skyld: 38.000.
1966923Ejendomshandel1md1md=Nr. Viumvej 22+24
-formentlig senere lagt sammen med 1mg, hvor 1mg er det samlende matrikelnummer
Aksel Dahl
Emil Nielsen, folkepensionist
Skøde fra Aksel Dahl til folkepensionist Emil Nielsen på 1md, lyst 23-9-1966.
Købesum: 3.700. Ejd. Skyld: 1.800.
1966104Ejendomshandel1la1la=Ahlervej 8
Opført 1952 iflg BBR
Harry Kr. Rabek Jespersen
Christian Martinus Olesen
Skøde fra H. Jespersen til Christian Martinus Olesen på m.nr. 1la, Lyst 4-10-1966.
Købesum: 60.000. Ejd.Skyld: 42.000.
19661129Tinglysning1v1v=Jernbanegade 7 [Anno 2023]
Opført 1922
Jacobine Kristiansen, f. Jacobsen
Jens Tarp Kristiansen
Skifteretsattest som adkomst for Jens Tarp Kristiansen på m.nr. 1v, lyst 29-11-1966.
Ejd.Skyld: 68.000.
1966121Ejendomshandel1nm1nm=Idrætsalle 3 [Anno 2023]
Ubebygget.
Henry Barslund Jensen
Hans J. Frandsen
Skøde fra Hans Barslund Jensen til Hans J. Frandsen på ½ af m.nr. 1nm, lyst 1-12-1966.
Købesum: 25.000. Løsøre: 1.548.45. Ejd.Skyld: 50.000 for hele ejendommen.
19661213Udstykning1bk->1bk+1pp1pp (udstykket fra 1bk) udgår af matriklen 22-5-1973 og indgår samme dato under 1nx.
196716Tinglysning1lf1lf=Dalgasgade 53 [Anno 2023]
Opført 1967
Marius Mikkelsen
Johanne Mikkelsen
Vielsesattest som rådighedsindskrænkning lyst 6-1-1967.
1967214Ejendomshandel1aa1aa=Kirkegade 4 [Anno 2022]
Opført 1917
Jensigne Kathrine Madsen
Valdemar Jensen
Skøde fra Jensigne Kathrine Madsen til Valdemar Jensen på m.nr. 1aa, lyst endeligt 9-1-1969.
Købesum: 57.500. Ejd.Skyld: 53.000.
1967317Ejendomshandel1fn1fn=Østergade 39 [Anno 1961]Johs. Emil Lauridsen
Egon Emil Lauridsen, vognmand
Skøde fra Johs. E. Lauridsen på ½ af 1fn til vognmand Egon Emil Lauridsen, der nu er eneejer. Lyst 17-3-1967.
Købesum: 35.000. Ejd.Skyld: 58.000 (for hele ejendommen).
196744Ejendomshandel1ia+18b1ia=Assingvej 3 [Anno 2023]
Gunnar Peder Nielsen
Peder S. Mortensen
Skøde fra Gunnar Peder Nielsen til Peder S. Mortensen på 1ia, 18b, lyst 4-4-1967.
Købesum: 122.400. Ejd.Skyld: 92.000. Løsøre: 10.600.
196756Ejendomshandel1oc1oc=Grønningen 5
Opført 1967
Nr. Vium-Herborg Kommune
Hans Chr. Bregenholm Hansen, blikkenslager
Skøde fra Nr. Vium-Herborg Kommune til blikkenslager Hans Chr. Bregenholm Hansen på m.nr. 1oc, lyst betinget 6-5-1967 og endeligt lyst 13-3-1968.
Købesum: 4.900,- (ej særsk.)
1967516Ejendomshandel1pn1pn=Grønningen 6 [Anno 2023]
Opført 1968
Nr. Vium-Herborg Kommune
Søren Kristian Sørensen
Skøde fra Nr. Vium-Herborg Kommune til Søren Kristian Sørensen på m.nr. 1pn, lyst 15-6-1967.
Købesum: 4.900. (ej særsk.)
1967526Ejendomshandel1nu1nu=Vesteralle 12 [Anno 2023]
Opført 1970
Arne Gaardsvig
Henning Clemmensen, murer
Skøde fra Arne Gaardsvig til murer Henning Clemmensen på 1nv, lyst 26-5-1967.
Købesum: 10.000. Løsøre: 10.000. Ejd.Skyld: 1nu:=5.800 og 1nv=1.600
1967613Ejendomshandel1pl1pl=Grønningen 4 [Anno 2023]
Opført 1967
Nr-Vium-Herborg Kommune
Jens Aksel Jensen
Skøde fra Nr. Vium-Herborg Kommune til Jens Aksel Jensen på m.nr. 1pl, lyst 9-10-1984.
Købesum: 305.000. Ejd.Skyld: 200.000.
1967614Ejendomshandel1hb1hb=Feddet 13 [Anno 2023]
Ubebygget.
Ragna Nielsen
Abel Nielsen
Skøde fra Ragna Nielsen til Abel Nielssen på m.nr. 1hb, lyst 14-6-1967.
Købesum: 60.000. Ejd.Skyld: 60.000.
196778Ejendomshandel1of1of=Grønningen 11 [Anno 2023]
Opført 1966
Nr. Vium-Herborg Kommune
Karl Berg Jacobsen
Skøde fra Nr. Vium-Herborg Kommune til smed Karl Berg Jacobsen på 1of, lyst 8-7-1967.
Købesum: 4.900. (ej særsk.)
1967728Ejendomshandel1lf1lf=Dalgasgade 53 [Anno 2023]
Opført 1967
Marius Mikkelsen
Johannes Jepsen, Lærer
Skøde fra M. Mikkelsen på m.nr. 1lf til lærer Johs. Jepsen, lyst 28-7-1967.
Købesum: 22.000. Ejd.Skyld: 20.000
1967102Tinglysning1fæ1fæ=Østergade 27 [Anno 2022]
[Ubebygget anno 2022]
Johan August Pedersen [Afdød]
12 arvinger
Skifteretsattest som adkomst for 12 arvinger efter J.A. Pedersen og ægtefælle.
1967102Ejendomshandel1fæ1fæ=Østergade 27 [Anno 2022]
[Ubebygget anno 2022]
12 arvinger efter Johan August Pedersen
Otto N. Kristensen, folkepensionist
Skøde fra 12 arvinger til folkepensionist Otto N. Kristensen på m.nr. 1fæ, lyst 2-10-1967.
Købesum: 35.000. Ejd.Skyld: 30.000.
1967119Ejendomshandel1lo1lo=Østergade 8b [Anno 2023]Chr. Christensen
Kate Ella Jensen
Skøde fra Chr. Christensen til Kate Ella Jensen på m.nr. 1lo, lyst 9-11-1967.
Købesum: 3.800. Ejd.Skyld: 3.000.
196829Tinglysning1ax+1ef+1gf+1gg1ax=Dalgasgade 18 [Anno 2023]
Ubebygget [Anno 2023]
Se 4-2-1992 Tinglysning på 1ax
Jørgen Nielsen [Afdød]
Sidsel Marie Kirstine Nielsen, f. Jacobsen
Skifteretsattest som adkomst for fru Sidsel Marie Kirstine Nielsen, f. Jacobsen på 1ax,1ef, 1gf, 1gg, lyst 9-2-1968.
Ejd.Skyld: 60.000.
196845Ejendomshandel1mu1mu=Østergade 2 [Anno 2023]
Opført 1957
Knud Schødt
Hans Birk Olesen, elektriker
Skøde fra Knud Schødt til elektriker Hans Birk Olesen på 1mu, lyst 5-4-1968.
Købesum: 135.000 + 68.000 [løsøre]. Ejd.Skyld: 75.000
1968419Ejendomshandel1ai+1am+1bn1ai=Jernbanegade 5 (Anno 2022)
Bygning opført 1900 på 1ai
1am+1bn inddrages under 1ai den 4-2-1992
Sidsel Hansen, blomsterhandler
Vorgod-Nr.Vium Kommunes og Omegns Spare- og Lånekasse
Skøde fra S. Hansen til Vorgod-Nr.Vium Kommunes og Omegns Spare- og Lånekasse på m.nr. 1ai, 1am, 1bn, lyst19-4-1968.
Købesum: 30.000. Ejd.Skyld: 46.000.
196857Udstykning1kd->1kd+1pr1pr=Aakjærsvej 24B [Anno 2023].
Opført 1993
1968731Ejendomshandel1a+2+19aToudalN.K.Nielsen - 9 arvinger efter ham
Tage Christensen
Frederik Christensen
Skøde fra 9 arvinger efter N.K. Nielsen på m.nr. 1a,2, 19a til entreprenørerne 1)Tage Christensen og 2) Frederiks Christensen i lige sameje, lyst 31-7-1968.
Købesum: 170.000. Ejd.Skyld: 84.800.
196887Ejendomshandel1ø=Buen 11 [anno 2022]
Hus opført 1900
Kirstine Elisabeth Hansen
Harry Jensen
Skøde fra K.E. Hansen til arbejdsmand Harry Jensen på m.nr. 1ø, lyst 7-8-1968.
Købesum: 30.000. Ejd.Skyld: 30.000.
1968920Tinglysning1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
Chr. Sand Christensen [Afdød]
Karen Kathrine Christensen, f. Christensen
Skifteretsattest som adkomst for fru Karen Kathrine Christensen, f. Christensen på m.nr. 1ck, lyst 20-9-1968.
Ejd.Skyld: 19.000.
1968920Ejendomshandel1ck1ck=Kirkegade 8 [Anno 2022]
Opført 1917
Karen Kathrine Christensen
Karl Vedel Jensen, murer
Skøde fra Karen Kathrine Christensen til murer Karl Vedel Jensen på m.nr. 1ck, lyst 20-9-1968.
Købesum: 17.000. Ejd.Skyld: 19.000.
19681030Ejendomshandel1la1la=Ahlervej 8
Opført 1952 iflg BBR
Christian Martinus Olesen
Johannes Knudsen, Specialarbejder
Skøde fra Chr. M. Olesen til specialarbejder Johannes Knudsen på m.nr. 1la, lyst 30-10-1968.
Købesum: 67.237,43. Ejd.Skyld: 42.000.
1968115Ejendomshandel1nt1nt=Vesteralle 10 [Anno 2023]
Opført 1964
Dagny Jensen [Sørensen?]
Erhardt Manuel Nielsen, fabrikant
Sløde fra Dagny Jensen [? Sørensen]til fabrikant Erhardt Manuel Nielsen på m.nr. 1nt, lyst 5-11-1968.
Købesum: 85.800. Ejd.Skyld: 66.000.
1968129Ejendomshandel1ka+1kbØstergade 53 [Anno 2023]Mads Lund Jensen
Jens Lund Jensen, Murer
Skøde fra M.L. Jensen på m.nr. 1ka, 1kb til Murer Jens Lund Jensen.
Købesum 7.500. Ejd.Skyld: 16.000.
1969123Ejendomshandel1od1od=Grønningen 7 [Anno 2023]
Opført 1969
Nr. Vium-Herborg Kommune
Frederik Chr. Jørgensen, førstelærer
Skøde fra Nr. Vium-Herborg Kommune til førstelærer Frederik Chr. Jørgensen på 1od. Lyst 23-1-1969.
Købesum: 4.900. Ejd.Skyld: (Ej særskat).
1969513Ejendomshandel1pm1pm=Grønningen 2 [Anno 2023]
Opført 1970
Nr. Vium- Herborg Kommune
Jens Dalager, tømrersvend
Skøde fra Nr. Vium-Herborg Kommune til tømrersvend Jens Dalager på m.nr. 1pm, lyst 13-5-1969.
Købesum: 4.900. (ej særskat).
1969826Tinglysning1em->1ee1em udgår af matriklen den 20-5-1969 og inddrages under 1ee, som er en af tre matrikelnumre (1fu+1ee+1fe) på Aakjærsvej 11 (anno 2022)Matr. nr. 1em udgår af matriklen og lægges under 1ee.
196991Ejendomshandel1lo1lo=Østergade 8b [Anno 2023]P. Hedevang Nielsen, tømrermesterFogedudlægsskøde på m.nr. 1lo til tømrermester P. Hedevang Nielsen på m.nr. 1lo, lyst 9-11-1967.
1969917Tinglysning1gn1gn=Dalgasgade 41
Hus opført 1920
Villiam Gaardsvig [Afdød]
Sine Sønderkær Gaardsvig
Skifteretsattest som adkomst for fru Sine Sønderkær Gaardsvig, f. Hansen på m.nr. 1gn, lyst 17-9-1969.
Ejd.Skyld: 36.000.
1969919Udstykning1kd->1kd+1pt1pt=Aakjærsvej 24c [Anno 2023]
Opført 1969
Richard Enevoldsen
Jydsk Telefon-Aktieselskab
[Navneændring noteret 16-10-1997 til: Tele Danmark A/S
Skøde fra Richard Enevoldsen til Jydsk Telefon-Aktieselskab på m.nr. 1pt, lyst 23-11-1969.
Købesum: 5.000. (ej særsk.)
1969919Ejendomshandel1pk1pk=Grønningen 10 [Anno 2023]
Opført 1971
Nr. Vium-Herborg Kommune
Anna Kirstine Møller Nielsen
Skøde fra Nr. Vium-Herborg Kommune til fru Anna Kirstine Møller Nielsen på m.nr. 1pk, lyst 19-9-1969.
Købesum: 4.900. Ejd.Skyld: ej fastlagt.
19691024Ejendomshandel1hv1hv=Ahlervej 7 [Anno 2023]
Opført 1940
Chr. J. Gaardsvig
Karl Johannes Lauridsen, fabriksarbejder
Skøde fra Chr. J. Gaardsvig til fabriksarbejder Karl Johannes Lauridsen på m.nr. 1hv, lyst 24-10-1969.
Købesum: 53.323. Ejd.Skyld: 38.000.
1970211Ejendomshandel1ft1ft - se 1px ~ Blichersgade 17 [Anno 2023]Niels Otto Sørensen, tømrermester
Knud Olesen, mejeribestyrer
Skøde fra N.O. Sørensen til mejeribestyrer Knud Olesen på m.nr. 1ft, lyst 11-2-1970.
Købesum: 4.250. (ej særsk.)
1970319Tinglysning1mr1mr=Nr. Viumvej 18 [Anno 2023]
Opført 1954
Robert Olesen [Afdød]
Emma Olesen, f. Nielsen
Skifteretsattest som adkomst for fru Emma Olesen, f. Nielsen på m.nr. 1mr, lyst 19-3-1970.
1970324Ejendomshandel1og1og=Grønningen 13 [Anno 2023]
Opført 1970
Nr. Vium-Herborg Kommune
Erhard Manuel Nielsen, fabrikant
Skøde fra Nr. Vium-Herborg Kommune til fabrikant Erhard Manuel Nielsen på 1og, lyst 24-3-1970.
Købesum: 9.800. Ejd. Skyld: ej fastlagt.
1970325Udstykning1kq->1kq+1pu1kq=Vesteralle 1D [Anno 2023]
Legeplads opført 2021 på 1kq
1pu=Rønnealle 3 [Anno 2023]
Opført 1975
1970515Ejendomshandel1pu (og deraf flere matrikler senere udstykket)1pu=Rønnealle 3 [Anno 2023]
Opført 1975
Troldhede Borgerforenig
Videbæk Kommune
Skøde fra Troldhede Borgerforening til Videbæk Kommune på m.nr. 1pu (- og derfra en række nye selvstændige matrikler), lyst 15-5-1970.
Købesum: 28.932. (ej særsk).
1970515Ejendomshandel1rg1rg=Rønnealle 5 [Anno 2023]
Opført 1976
Troldhede Borgerforenig
Videbæk Kommune
Skøde fra Troldhede Borgerforening til Videbæk Kommune på m.nr. 1rg, lyst 15-5-1970.
Købesum: 28.932. (ej særsk).
1970515Ejendomshandel1rh1rh=Rønnealle 15 [Anno 2023]
Opført 1986
Troldhede Borgerforenig
Videbæk Kommune
Skøde fra Troldhede Borgerforening til Videbæk Kommune på m.nr. 1rh, lyst 15-5-1970.
Købesum: 28.932. (ej særsk).
197061Udstykning1ab->1ab+1pv1pv=Industrivej 2 [Anno 2023]
Opført 1969
197061Udstykning1g->1g+1px1px=Blichersgade 17 [Anno 2023]
Opført 1971
197061Udstykning1py1py=Blichersgade 15B [Anno 2023]
Ubebygget
1970616Ejendomshandel1na1na=Vesteralle 2 [Anno 2023]
Opført 1958
Arne Gaardsvig
Harald Christensen, specialarbejder
Skøde fra Arne Gaardsvig til specialarbejder Harald Christensen på m.nr. 1na, lyst 16-6-1970.
Købesum: 100.000. Ejd.Skyld: 76.000.
1970616Ejendomshandel1pm1pm=Grønningen 2 [Anno 2023]
Opført 1970
Jens Dalager
Knud Helge Ibsen, Arbejdsmand
Skøde fra Jens Dalager til arbejdsmand Knud Helge Ibsen på m.nr. 1pm, lyst 16-6-1970.
Købesum: 4.900. Ejd.Skyld: 5.600.
1970617Tinglysning1im1im=Dalgasgade 35 [Anno 2023]
Opført 1955
Martin Hansen [Afdød]
Rosa Hansen, f. Christiansen
Skifteretsattest som adkomst for fru Rosa Hansen, f. Christiansen på m.nr. 1im, lyst 17-6-1970.
Ejd.Skyld: 70.000.
1970617Tinglysning1iz1iz=Nr. Viumvej 3 [Anno 2023]
Opført 1949
Holger Laursen [Afdød]
Margrethe Thomine Kristine Laursen, f. Thomsen
Skifteretsattest som adkomst for fru Margrethe Thomine Kristine Laursen, f. Thomsen på mnr. 1iz, lyst 17-6-1970.
Ejd.Skyld: 10.000.
1970623Ejendomshandel1pv1pv=Industrivej 2 [Anno 2023]
Opført 1969
Videbæk Kommune
Troldhede Erhvervsudvikling A/S
Skøde fra Videbæk Kommune til Troldhede Erhvervsudvikling A/S på m.nr. 1pv, lyst 23-6-1970.
Købesum: 7.448. (ej særsk.)
1970817Ejendomshandel1fb1fb=Dalgasgade 28 [Anno 2022]
Hus opført 1920 ifl. BBR
Kristiane Jensen
Chr. Peder Jensen
Skøde fra Kristiane Jensen til fabriksarbejder Chr. Peder Jensen på m.nr. 1fb, lyst 17-8-1970.
Købesum: 68.600. Ejd.Skyld: 68.000.
1970818Ejendomshandel1pr1pr=Aakjærsvej 24B [Anno 2023].
Opført 1993
Richard Enevoldsen
Troldhede Billard Klub
Skøde fra Richard Enevoldsen til Troldhede Billard Klub på m.nr. 1pr, lyst 18-8-1870.
Købesum: 8.000. (ej skærsk)
1970826Ejendomshandel1px1px=Blichersgade 17 [Anno 2023]
Opført 1971
Rasmus Rasmussen, hotelejer
Knud Olesen, mejeribestyrer
Skøde fra hotelejer Rasmus Rasmussen til mejeribestyrer Knud Olesen på m.nr. 1px, lyst 26-8-1970.
Købesum: 5.000. (ej særskat).
197094Tinglysning1cm+1cn1cm=Kirkegade 12 [Anno 2022]
Hus opført 1912 iflg. BBR
[1cn lægges under 1cm 4-2-1992]
Ernst Andreas Grønkjær
Karen Marie Madsen, f. Grønkjær
Skifteretsattest som ligitimation for Ernst Andreas Grønkjær og fru Karen Marie Madsen, f. Grønkjær med 3 medarvinger på m.nr. 1cm og 1cb.
Ejd.Skyld: 75.000.
197094Ejendomshandel1cm+1cn1cm=Kirkegade 12 [Anno 2022]
Hus opført 1912 iflg. BBR
[1cn lægges under 1cm 4-2-1992]
Ernst Andreas Grønkjær
Karen Marie Madsen, f. Grønkjær
Arveudlægsskøde fra ovennævnte [de skiftende arvinger] til rentier Ernst Andreas Grønkjær på m.nr. 1cm og 1cn, lyst 4-9-1970.
Købesum: 75.000. Ejd.Skyld: 75.000.
19701112Tinglysning1kf1kf=Aakjærsvej 30 [Anno 2023]Hedvig Andrea Nikoline IbsenSkifteretsattest som adkomst på m.nr. 1kf for fru Hedvig Andrea Nikoline Ibsen.
Ejd.Skyld: 60.000
19701117Ejendomshandel1lu1lu=Blichersgade 9 [Anno 2023]
Opført 1954
Leif Christensen
Karin Knudsen
Henning Knudsen
Skøde fra Leif Christensen til Karin Knudsen og Henning Knudsen på 1lu, lyst 9-7-1979.
Købesum: 350.000. Ejd.Skyld: 250.000.
19701127Ejendomshandel1by+1bz+1bæDalgasgade 6 [anno 2022]
Bygning opført 1904 iflg. BBR
Emanuel Erhardt Nielsen
A/S Sima Plastic og Lædervarer
Skøde fra E.M. Nielsen på m.m. 1bz, 1by, 1bæ til A/S Sima Plastic og Lædervarer lyst 27-11-1970.
Købesum: 165.000. Ejd.Skyld: 165.000.
197116Tinglysning1oh->1og1og=Grønningen 13 [Anno 2023]
Opført 1970
1oh udgår af matriklen 6-1-1971 og inddrages under 1og.
1971211Tinglysning1ht1ht=Dalgasgade 44 [Anno 2023]
Opført 1940 [jf. DinGeo]
Esper Johan Dahl [Afdød]
Kirstine Dorthea Dahl
Skifteretsattest som adkomst for fru Kirstine Dorthea Dahl på 1ht, lyst 11-2-1971.
Ejd.Skyld: 34.000.
1971312Ejendomshandel1qa1qa udgår af matrikeln 8-1-1973 og læggees under 1oa.J.F. Mikkelsen
Magnus Vedstesen
Skøde fra J.F. Mikkelsen til Magnus Vedstesen på m.nr. 1qa nu 1oa, lyst endeliggt 4-8-1972.
Købesum: 7.000. (ej særsk.)
1971319Tinglysning1in1in=Dalgasgade 29 [Anno 2023]
Opført 1942
Kristen Jakobsen [Afdød]
Jørgine Jakobsen
Skifteretsattest som adkomst for fru Jørgine Jakobsen på m.nr. 1in, lyst 19-3-1971.
Ejd.Skyld: 52.000.
1971420Ejendomshandel1pi1pi=Grønningen 12 [Anno 2023]
Opført 1971
Videbæk Kommune
Johannes Pedersen, gdr.
Skøde fra Videbæk Kommune til fhv. gdr. Johannes Pedersen på m.nr. 1pi, lyst 20-4-1971.
Købesum: 4.900. (ej særsk.)
1971514Tinglysning1a+2+19aToudalFrederik Christensen [Afdød]
Dagmar Theodora Christensen
Skifteretsatt. som adkomst på Fr. Christensens ½ af 1a,2,19a for fru Dagmar Theodora Christensen, lyst 14-5-1971.
Ejd.Skyld: 84.800 for hele ejendommen.
1971525Tinglysning1hq+1au1hq=Dalgasgade 10 (Anno 2022)Jens Lindbjerg [Afdød]
Astrid Mathilde Lindbjerg
Skifteretsattest som adkomst for fra Astrid Mathilde Lindbjerg på m.nr. 1hq, 1au, lyst 25-5-1971.
Ejd.Skyld: 80.000.
1971615Ejendomshandel1im1im=Dalgasgade 35 [Anno 2023]
Opført 1955
Rosa Hansen
Mads Plauborg Rahbæk
Skøde fra Rosa Hansen til kommunalarbejder Mads Rahbæk på m.nr. 1im, lyst 15-6-1971.
Købesum: 70.000. Ejd.Skyld: 70.000.
1971616Ejendomshandel1pz1pz=Gåsdalvej 22. [Anno 2023]
Opført 1960
L.M. Rahbek
Mads Plouborg Rahbek, specialarbejder
Skøde fra L.M. Rahbek til specialarbejder Mads Plouborg Rahbek på m.nr. 1pz, lyst endeligt 2-10-1971.
Købesum: 1.000. (ej særsk)
197186Udstykning1kz->1kz+1pz1kz=Gåsdalvej 20 [Anno 2023]
Opført 1950
1pz=Gåsdalvej 22 [Anno 2023]
Opført 1960
1971813Ejendomshandel1kf1kf=Aakjærsvej 30 [Anno 2023]Hedvig Andrea Nikoline Ibsen
Poul Erik Johansen
Skøde fra H.A.N. Ibsen på m.nr. 1kf til mekaniker Poul Erik Johansen.
Købesum: 60.500+5.000. Ejd.Skyld: 60.000
1971817Udstykning1di->1di+1pæ1pæ=Dalgasgade 61 [Anno 2023]
Opført 1971
1971819Ejendomshandel1fl+1fm1fm=Østergade 19 [Anno 2022]
Hus opført 1920
1fl udgår senere af matriklen og udlægges til offetlig vej.
Steffen Nielsen
Inge Lise Bregnholm Hansen
Skøde fra Steffen Nielsen til fru IngeLise Bregnholm Hansen på m.nr. 1fl og 1fm, lyst 19-8-1971.
Købesum: 40.000. Ejd.Skyld: 32.000.
197191Tinglysning1ft->1px-1ft udgår af matriklen og inddrages under 1px.
1ft var oprindeligt udstykket fra 1ek.
1971914Tinglysning1dt1dt=Gåsdalvej 1 [Anno 2023]
Opført 1948
Tank 1963
Troldhede Foderstof- og GødningsforeningForhandlingsprotokoludskrift som adkomst for Troldhede Foderstof- og Gødningsforening på m.nr. 1dt, lyst 14-9-1971.
Ejd.Skyld: 95.000.
1971914Tinglysning1en1en=Gåsdalvej 4 [Anno 2022]
Opført 1964 0g 1985
Troldhede Foderstof- og GødningsforeningForhandlingsprotokoludskrift som adkomst for Troldhede Foderstof- og Gødningsforening på m.nr. 1en, lyst 14-9-1971.
Ejd.Skyld: 220.000.
1971102Ejendomshandel1pz1pz=Gåsdalvej 22. [Anno 2023]
Opført 1960
Mads Plouborg Rahbek
Børge Kristensen, arbm.
Skøde fra Mads Plouborg Rahbek til arbejdsmand Børge Kristensen på m.nr. 1pz, lyst 2-10-1971.
Købesum: 41.000. Løsøre: 1.000. (ej særsk).
1971108Ejendomshandel1pæ1pæ=Dalgasgade 61 [Anno 2023]
Opført 1971
Peder Sørensen
Jens Peter Jensen
Skøde fra Peder Sørensen til Jens Peter Jensen på m.nr. 1pæ, lyst 8-10-1971.
Købesum: 4.160. (ej særsk.)
19711215Ejendomshandel1kø1kø=Ahlervej 6
Sammenlægges senere med 1ky under dette matr.nr. på adressen Ahlervej 4. Ahlervej 6 eksisterer ikke anno 2023.
Kristina Anbæk Christensen
Jens Bjørslev Christiansen, Arbejdsmand
Skøde fra K.A. Christensen på m.nr. 1kø til arbm. Jens Bjørslev Christiansen, lyst 15-12-1971.
Købesum: 14.750. Ejd.Skyld: 17.000.
197247Ejendomshandel1ka+1kb1ka+1kb=Østergade 53
[Anno 2023]
Jens Lund Jensen
Preben Hansen, Tekstilarbejder
Skøde fra J.L. Jensen på m.nr. 1ka, 1kb til tekstilarbejder Preben Hansen.
Købesum: 159.000 + 3.000. Ejd.Skyld: 100.000)
1972410Ejendomshandel1ly1ly=Ahlervej 10 [Anno 2023]
Opført 1955
Hans Laurids Thomsen
Frode Nielsen
Skøde fra H.L. Thomsen til pensionist Frode Nielsen på m.nr. 1ly, lyst 10-4-1972.
Købesum: 75.000. Ejd.Skyld: 62.000.
197251Ejendomshandel1pd1pd=Grønningen 22 [Anno 2023]
Opført 1972
Videbæk Kommune
Arne Hedegaard Nielsen, gdr.
Skøde fra Videbæk Kommune til gdr. Arne Hedegaard Nielsen på m.nr. 1pd, lyst 1-5-1972.
Købesum: 6.900. Ejd.Skyld: 5.600.
1972524Ejendomshandel1ni1ni=Vesteralle 6 [Anno 2023]
Opført 1962
Karl Petersen
Kurt Thuesen, chauffør
Skøde fra Karl Petersen til chauffør Kurt Thuesen på m.nr. 1ni, lyst 24-5-1972. Købesum: 91.000. Løsøre: 5.000. Ejd.Skyld: 70.000.
1972628Ejendomshandel1pø1pø - se under 1hz
Aakjærsvej 1A [Anno 2023]
Astrid M. Lindbjerg
Troldhede Vandværk I/S
Skøde fra Astrid M. Lindbjerg til I/S Troldhede Vandværk på m.nr. 1pø, lyst 28-6-1972.
Købesum: 3.000. (ej særsk.)
1972719Ejendomshandel1ng1ng= Sdr. Feldingvej 7 [Anno 2023]
Opført 1961
Jens Magnus Gaardsvig
A/S Troldhede Pladseindustri
Skøde fra Jens Magnus Gaardsvig til A/S Troldhede Pladeindustri på m.n. 1ng, lyst 19-7-1972,
Købesum: 90.000. Ejd.Skyld: 62.000.
197283Ejendomshandel1md1md=Nr. Viumvej 22+24
-formentlig senere lagt sammen med 1mg, hvor 1mg er det samlende matrikelnummer
Emil Nielsen
Gunnar Laursen, Arbejdsmand
Skøde fra Emil Nielsen til arbejdsmand Gunnar Laursen på m.nr. 1md. Endeligt skøde lyst 25-6-1974.
Købesum: 8.000. Ejd.Skyld: 4000.
197284Tinglysning1hr1hr=Dalgasgade 48Kai Hansen [Afdød]
Kamma Amalie Hansen, f.
Skifteretsattest som adkmst for fru Kamma Amalie Hansen på 1hr, lyst 4-8-1972.
Ejd.Skyld: 54.000.
1972821Tinglysning1cæ+1df+1cu1cæ+1df udgået af matr. 4-2-1992 og begge lagt under 1cu [Østergade 7A]
1cu opført 1900 ifl. BBR
Andelssvineslagteriet Midtjylland
Tulip Slagterierne A.m.b.A
Dokument om sammenslutningsoverenskomst vedr. m.nr. 1cæ, 1cu, 1df til Tulip Slagterierne A.m.b.A.
Ejd.Skyld: 155.000.
1972822Ejendomshandel1or1or=Grønningen 31 [Anno 2023]
Opført 1972
Videbæk Kommune
Gert Mortensen, konsulent
Skøde fra Videbæk Kommune til konsulent Gert Mortensen på m.nr. 1or, lyst 22-8-1972.
1972822Ejendomshandel1oy1oy=Rønnealle 22 [Anno 2023]
Opført 1974
Videbæk Kommune
Hans Jørn Nielsen, speditør
Skøde fra Videbæk Kommune til speditør Hans Jørn Nielsen på m.nr. 1oy, Lyst 22-8-1972.
Købesum: 19.224. Ejd.Skyld: 1oy - 6.300 + 1ox - 6.200.
1972828Tinglysning1nf1nf=Dalgasgade 24A [Anno 2023]
Opført 1959
Jens Chr. Jensen [Afdød]
Ane Kathrine Jensen
Skifteretsattest som adkomst for Ane Kathrine Jensen på m.nr. 1nf, lyst 28-8-1972.
Ejd.Skyld: 67.000.
1972828Tinglysning1pø->1hz1hz=Aakjærsvej 1C [Anno 2023]
Opført 1937
1pø udgår af matriklen 28-8-1972 og inddrages under 1hz.
197295Ejendomshandel1oq1oq=Grønningen 29 [Anno 2023]
Opført 1972
Videbæk Kommune
Hans Marinus Jensen, mælkehandler
Skøde fra Videbæk Kommune til mælkehandler Hans Marinus Jensen på 1oq, lyst 5-9-1972.
Købesum: 9.612. Ejd.Skyld: 5.600.
197295Ejendomshandel1oæ1oæ=Rønnealle 2 [Anno 2023]
Opført 1973
Videbæk Kommune
Ingolf Erik Lund Nielsen, svejser
Skøde fra Videbæk Kommune til svejser Ingolf Erik Lund Nielsen på m.nr. 1oæ, lyst 5-9-1972.
Købesum: 9.612. Ejd.Skyld: 6.200.
1972927Udstykning1ab->1ab+1qc1qc=Indudstrivej [Anno 2023]
Langt smalt areal på 1975 m2 bag grundene på Dalgasgade 32- 46
1972105Ejendomshandel1dm+1dn1dm+1dn=Vejelsigvej 8 [Anno 2023]
Opført 1911
Svend Sigurd Sangill
Axel Emil Sangill
Skøde fra Svend Sigurd Sangill til Axel Emil Sangill på 1dm og 1dn (+ejd. i fr. retskreds), lyst 5-10-1972.
Købesum: 362.000. Løsøre: 88.000. Ejd.Skyld: 215.000.
1972105Ejendomshandel1nt1nt=Vesteralle 10 [Anno 2023]
Opført 1964
Erhardt Manuel Nielsen, fabrikant
Hans Jørn Nielsen, prokurist
Skøde fra Erhardt Manuel Nielsen til prokurist Hans Jørn Nielsen på m.nr. 1nt, lyst 5-10-1972.
Købesum: 93.000. Ejd.Skyld: 80.000.
19721017Ejendomshandel1ox1ox=Grønningen 5 [Anno 2023]
Opført 1967
Videbæk Kommune
Boye Petersen, lærer
Skøde fra Videbæk Kommune til lærer Boy Petersen på mn. Nr. 1ox, lyst 17-10-1972.
Købesum: 9.612. Ejd.Skyld: 6.200.
19721024Ejendomshandel1cæ+1df+1cu1cæ+1df udgået af matr. 4-2-1992 og begge lagt under 1cu [Østergade 7A]
1cu opført 1900 ifl. BBR
Tulip Slagterierne A.m.b.A.
Leo Kold, slagtermester
Skøde fra Tulip Slagterierne A.m.b.A. til slagtermester Leo Kold på m.nr. 1cæ, 1cu og 1df, lyst 24-10-1972.
Købesum: 120.000. Løsøre: 35.000. Ejd.Skyld: 155.000.
19721026Ejendomshandel1ok1ok=Grønningen 17 [Anno 2023]
Opført 1978
Videbæk Kommune
A/S Troldhede Pladeindustri
Skøde fra Videbæk Kommune til A/S Troldhede Pladeindustri på m.nr. 1ok m.fl., lyst 26-10-1972.
19721026Ejendomshandel1on1on=Grønningen 23 [Anno 2023]
opført 1976
Videbæk Kommune
A/S Troldhede Pladeindustri
Skøde fra Videbæk Kommune til A/S Troldhede Pladeindustri på m.nr. 1on m.fl., lyst 26-10-1972.
Købesum: 9.612, Ejd.Skyld: 5.600.
19721026Ejendomshandel1oo1oo=Grønningen 25 [Anno 2023]
Opført 1977
Videbæk Kommune
A/S Troldhede Pladeindustri
Skøde fra Videbæk Kommune til A/S Troldhede Pladeindustri på m.nr. 1oo, lyst 26-10-1972.
Købesum: 9.612. Ejd.Skyld: 5.600.
19721026Ejendomshandel1oø1oø=Grønningen 26 [Anno 2023]
Opført 1980
Videbæk Kommune
A/S Troldhede Pladeindustri
Skøde fra Videbæk Kommune til A/S Troldhede Pladeindustri på m.nr. 1oø m.fl., lyst 26-10-1972.
Købesum: 9.612. Ejd.Skyld: 5.700.
19721026Ejendomshandel1pc1pc=Grønningen 24 [Anno 2023]
Opført 1977
Videbæk Kommune
A/S Troldhede Pladeindustri
Skøde fra Videbæk Kommune til A/S Troldhede Pladeindustri på m.nr. 1pc, lyst 26-10-1972.
Købesum: 9.612. Ejd.Skyld: 5.700.
19721026Ejendomshandel1pe1pe=Grønningen 16 [Anno 2023]
Opført 1976
Videbæk Kommune
A/S Troldhede Pladeindustri
Skøde fra Videbæk Kommune til A/S Troldhede Pladeindustri på m.nr. 1pe, lyst 26-10-1972.
Købesum: 9.612. Ejd.Skyld: 5.600.
19721027Tinglysning1bq+1bs[1bs=Aakjærsvej 6 i 2022 som iflg BBR er opført 1906]
[1bq lægges under 1bs 27-10-1977
1bq udgår af matriklen og lægges under 1bs.
19721030Ejendomshandel1oi1oi=Grønningen 15 [Anno 2023]
Opført 1973
Videbæk Kommune
P. Hedevang Nielsen
Skøde fra Videbæk Kommune til bygmester P. Hedevang Nielsen på m.nr. 1oi, lyst 30-10-1972.
Købesum: 6.900. Ejd.Skyld: 5.600.
19721030Ejendomshandel1aø1aø=Dalgasgade 21
Opført 1921
Garageanlæg opført 1957
Videbæk Sparekasse
Karen Christensen -->
Karen Krogh iflg. navneattest 4-10-1993
Skøde fra Videbæk Sparekasse til Karen Christensenpå 1aø, lyst 30-10-1972.
Købesum: 104.000. Ejd.Skyld: 104.000.
1972118Ejendomshandel1qd1qd=Industrivej 4 [Anno 2023] Troldhede Erhvervsudvikling A/SAuktionsskøde til Troldhede Erhvervsudvikling ApS.
Købesum: 450.000. Ejd.Skyld: 900.000.
1972119Ejendomshandel1ou1ou=Rønnealle 21 [Anno 2021]
Opført 1973
Videbæk Kommune
Henning Clemmensen, murermester
Skøde fra Videbæk Kommune til murermester Henning Clemmensen på 1ou, lyst 9-11-1972.
Købesum: 9.612. Ejd.Skyld: 6.200.
19721211Ejendomshandel1ne1ne=Dalgasgade 57 [Anno 2023]
Opført 1960
Otto Didrik Nielsen
Kornelius Kristensen, gdr.
Skøde fra Otto Didrik Nielsen til gårdejer Kornelius Kristensen på m.nr. 1ne, lyst endeligt 7-3-1973.
Købesum: 79.250. Løsøre 5.000. Ejd.Skyld: 59.000.
1973119Ejendomshandel1os1os=Rønnealle 1 [Anno 2023]
Opført 1972
Videbæk Kommune
Anders Møller Hansen, vejformand
Skøde fra Videbæk Kommune til vejformand Anders Møller Hansen på 1os, lyst 19-1-1973.
Købesum: 9.612. Ejd.Skyld: 6.300.
1973216Ejendomshandel1kd1kd=Aakjærsvej 13 [Anno 2023]Richard Enevoldsen
Troldhede Billard Klub
Skøde fra Richard Enevoldsen på m.nr. 1kd til Troldhede Billard Club, lyst 16-2-1973.
Købesum: 42.500. Ejd.Skyld 35.000.
Der blev lyst forkøbsret den 13-7-1967 til Troldhede Billard Club. [1967 var også det år, klubben blev stiftet]. Forkøbsretten blev aflyst 18-8-1970.
1973220Ejendomshandel1qm+1qn+1qo1qm=Vesteralle 16 [Anno 2023]
Opført 1981
1qn=Vesteralle 11 [Anno 2023]
Opført 1977
1qo=Vesteralle 13 [Anno 2023]
Opført 1978
Peder Amtrup Sørensen
Henning Clemmensen, murermester
Skøde fra Peder Amtrup Sørensen til murermester Henning Clemmensen på m.nr. 1qm+1qn+1qo, lyst endeligt 2-10-1973.
Købesum: 21.743. (ej særsk).
197332Udstykning1hb->1hb+1qe1hb=Feddet 13 [Anno 2023]
Ubebygget.
1qe=Idrætshal+Boldbaner
Jens Abel Nielsen
Troldhede Kultur- og Idrætscenter
Skøde fra Jens Abel Nielsen til Troldhede Kultur- og Idrætscenter på m.nr. 1qe, lyst 18-4-1973.
Købesum: 28.491.
1973324Udstykning1nu->1nu+1nv1nv=Vestergade 14 [Anno 2023].
Opført 1980
1973328Ejendomshandel1oi1oi=Grønningen 15 [Anno 2023]
Opført 1973
P. Hedevang Nielsen
Otto Fritz Lauritzen
Skøde fra P. Hedevang Nielsen til Otto Fritz Lauritzen på m.nr. 1oi, lyst 28-3-1973. Endeligt skøde lyst 4-7-1973.
Købesum: 155.000. Ejd.Skyld: 5.600.
1973329Ejendomshandel1nu1nu=Vesteralle 12 [Anno 2023]
Opført 1970
Henning Clemmensen, murer
Hans Arne Svendsen
Skøde fra Henning Clemmensen til Hans Arne Svendsen på m.nr. 1nu, lyst 29-3-1973.
Købesum: 236.399,63. Løsøre: 6.000,- Ejd.Skyld: 100.000.
1973413Ejendomshandel1ol1ol=Grønningen 19 [Anno 2023]
Opført 1973
Videbæk Kommune
Skjern Huse A/S
Skøde fra Videbæk Kommune til Skjern Huse A/S på m.nr. 1ol m.fl., lyst endeligt 25-6-1973.
Købesum: 29.556,90 Ejd.Skyld: for 1ol = 6.800.
1973413Ejendomshandel1op1op=Grønningen 27 [Anno 2023]
Opført 1975
Videbæk Kommune
Skjern Huse A/S
Skøde fra Videbæk Kommune til Skjern Huse A/S på m.nr. 1op m.fl., lyst endeligt 25-6-1973.
Købesum: 29.556,90. Ejd.Skyld: for 1op = 6.400.
197354Ejendomshandel1pr1pr=Aakjærsvej 24B [Anno 2023].
Opført 1993
Troldhede Billard Klub
Troldhede Fjernvarmeværk
Skøde fra Troldhede Billard Klub til Troldhede Fjernvarmeværk på m.nr. 1pr, lyst endeligt 28-6-1973.
Købesum: 16.000. Ejd.Skyld: 5.600.
1973620Ejendomshandel1oe1oe=Grønningen 9 [Anno 2023]
Opført 1975
Videbæk Kommune
Erik Laursen
Skøde fra Videbæk Kommune til arbejdsmand Erik Laursen på 1oe, lyst 20-6-1973.
Købesum: 9.612. Ejd.Skyld: 6.800.
1973627Ejendomshandel1di1di=Vesteralle [Anno 2023]
Ubebygget areal anno 2023.
Peder Amtrup Sørensen
Videbæk Kommune
Skøde fra Peder Amtrup Sørensen til Videbæk Kommune på m.nr. 1di, lyst endeligt 2-10-1973.
Købesum: 250.000. (ej særsk.)
197373Ejendomshandel1ov1ov=Rønnealle 23 [Anno 2023]
Opført 1973
Videbæk Kommune
Poul H. Laubjerg, lærer
Skøde fra Videbæk Kommune til lærer Poul H. Laubjerg på m.nr. 1ov, lyst 7-3-1973.
Købesum: 9.612. Ejd.Skyld: 6.200.
197379Udstykning1ab->1ab+1qf1qf=Mølgårdsvej 1 [Anno 2023]
Opført 1973
197379Udstykning1ab->1ab+1qg1qg=Mølgårdsvej 3 [Anno 2023]
Opført 1976
197379Udstykning1ab->1ab+1qi1qi=Mølgårdsvej 2 [Anno 2023]
Opført 1977
197379Udstykning1ab->1ab+1qk1qk=Mølgaardsvej 4 [Anno 2023]
Opført 1973
197379Udstykning1ab->1ab+1ql1ql=Mølgårdsvej 6 [Anno 2023]
Opført 1973
1973726Udstykning1di->1di+1qm1qm=Vesteralle 16 [Anno 2023]
Opført 1981
1973726Udstykning1di->1di+1qn1qn=Vesteralle 11 [Anno 2023]
Opført 1977
1973726Udstykning1di->1di+1qo1qo=Vesteralle 13 [Anno 2023]
Opført 1978
197386Ejendomshandel1er1er=Østergade 20 [Anno 2022]
Opført 1951
Ane Marie Pouline Christian Heldgaard [Afdød]
Karl Heldgaard
Skøde fra de privatskiftende arvinger efter fru Marie Pouline Christiane Heldgaard med tiltræden af Karl Heldgaard på m.nr. 1er til A/S Troldhede Pladeindustri.
Købesum: 128.000. Ejd.Skyld: 70.000.
1973829Ejendomshandel1or1or=Grønningen 31 [Anno 2023]
Opført 1972
Gert Mortensen
Kaj Toxværd, mejeriarbejder
Skøde fra Gert Mortensen til mejeriarbejder Kaj Toxværd på m.nr. 1or, lyst 29-8-1973.
Købesum: 202.800. Ejd.Skyld: 165.000.
197393Ejendomshandel1qk1qk=Mølgaardsvej 4 [Anno 2023]
Opført 1973
Videbæk Kommune
Niels Aage G. Nielsen, mejerist
Skøde fra Videbæk Kommune til mejerist Niels Aage G. Nielsen på m.nr. 1qk, lyst 3-9-1973.
Købesum: 16.600,50.
197395Ejendomshandel1pg1pg=Grønningen 18 [Anno 2023]
Opført 1975
Videbæk Kommune
Johannes Mortensen
Skøde fra Videbæk Kommune til Johannes Mortensen på m.nr. 1pg, Lyst 5-9-1973.
Købesum: 9.852,30. Ejd.Skyld: 6.100.
1973910Udstykning1u->1u+1qp1qp=Mølgårdsvej 7 [Anno 2023]
Opført 1975
1973910Udstykning1u->1u+1qq1qq=Mølgårdsvej 9 [Anno 2023]
Opført 1976
1973910Udstykning1u->1u+1qs1qs=Mølgårdsvej 13 [Anno 2023]
Opført 1975
1973910Udstykning1u->1u+1qt1qt=Mølgårdsvej 15 [Anno 2023]
Opført 1973
1973910Udstykning1u->1u+1qu1qu=Mølgårdsvej 17 [Anno 2023]
Opført 1978
1973910Udstykning1u->1u+1qv1qv=Mølgårdsvej 19 [Anno 2023]
Opført 1973
1973910Udstykning1u->1u+1qx1qx=Mølgårdsvej 22 [Anno 2023]
Opført 1974
1973910Udstykning1u->1u+1qy1qy=Mølgårdsvej 20 [Anno 2023]
Opført 1975
1973910Udstykning1u->1u+1qz1qz=Aakjærsvej 2 [Anno 2023]
Opført 1922
1973910Udstykning1u->1u+1qæ1qæ=Mølgårdsvej 16 [Anno 2023]
Opført 1974
1973910Udstykning1u->1u+1qø1qø=Mølgårdsvej 14 [Anno 2023]
Opført 1975
1973910Udstykning1u->1u+1ra1ra=Mølgårdsvej 12 [Anno 2023]
Opført 1979
1973910Udstykning1u->1u+1rb1rb=Mølgårdsvej 10 [Anno 2023]
Opført 1986
1973910Udstykning1u->1u+1rc1rc=Mølgårdsvej 8 [Anno 2023]
Opført 1973
1973912Udstykning1u>1u+1qr1qr=Mølgårdsvej 11 [Anno 2023]
Opført 1980
1973919Ejendomshandel1ql1ql=Mølgårdsvej 6 [Anno 2023]
Opført 1973
Videbæk Kommune
John Strand, fabriksarbejder
Skøde fra Videbæk Kommune til fabriksarbejder John Strand på 1ql, lyst 19-9-1993.
Købesum: 15.345. (ej særsk).
1973921Ejendomshandel1ph1ph=Grønningens 8 [Anno 2023]
Opført 1974
Videbæk Kommune
Aage Nielsen, lærer
Skøde fra Videbæk Kommune til lærer Aage Nielsen på m.nr. 1ph, lyst 21-9-1973.
Købesum: 11.000. Ejd.Skyld: 9.500.
1973924Ejendomshandel1qf1qf=Mølgårdsvej 1 [Anno 2023]
Opført 1973
Videbæk Kommune
Jens P. Lund Jensen
Skøde fra Videbæk Kommune til murer Jens P. Lund Jensen på m.nr. 1qf, lyst 24-9-1973.
Købesum: 11.931,51. (ej særsk)
19731019Udstykning99=Østergade 16 [Anno 2023]
Opført 1921
Generaldirektoratet for DSB
Otto Kristinus Jensen
Skøde fra Generaldirektoratet for DSB til Otto Kristinus Jensen på m.nr. 9, lyst 26-11-1973.
Købesum: 37.000. (ej særsk.)
19731025Ejendomshandel1fæ1fæ=Østergade 27 [Anno 2022]
[Ubebygget anno 2022]
Otto N. Kristensen
Harald Gammelmark, tekstilarbejder
Skøde fra Otto N. Kristensen til tekstilarbejder Harald Gammelmark på m.nr. 1fæ, lyst 25-10-1973.
Købesum: 48.000. Ejd.Skyld: 46.000.
19731025Ejendomshandel1lo1lo=Østergade 8b [Anno 2023]P. Hedevang Nielsen, tømrermester
Leif Løhde, bagermester
Skøde fra P. Hedevang Nielsen til bagermester Leif Løhde på m.nr. 1lo, lyst 25-10-1973.
Købesum: 15.000. Ejd.Skyld: 6.000.
19731029Tinglysning1kt->1es1kt inddrages under 1es d. 29-10-1973
19731029Tinglysning1ls->1es1ls inddrages under 1es 29-10-1973.
19731029Tinglysning1fn/1nn->1es1fn=Østergade 39 [Anno 4-11-1961]
1nn inddrages under 1es 29-10-1973
1973112Tinglysning1mz1mz=Gåsdalvej 14 [Anno 2023]
Opført 1959
Marinus Emil Mogensen [Afdød]
Gerda Sørine Mogensen, f. Sørensen
Skifteretsattest som adkomst for Gerda Sørine Mogensen, f. Sørensen på m.nr. 1mz, lyst 2-11-1973.
Ejd.Skyld: 66.000.
19731113Ejendomshandel1qs1qs=Mølgårdsvej 13 [Anno 2023]
Opført 1975
Videbæk Kommune
Chr. Damgård Jacobsen
Skøde fra Videbæk Kommune til Chr. Damgård Jacobsen på m.nr. 1qs, lyst 13-11-1973.
Købesum: 13.440,83. (ej særsk)
19731113Ejendomshandel1qø1qø=Mølgårdsvej 14 [Anno 2023]
Opført 1975
Videbæk Kommune
Gorm Bilgrav, elektriker
Skøde fra Videbæk Kommune til elektriker Gorm Bilgrav på m.nr. 1qø, lyst 13-11-1973.
Købesum: 12.614,68. (ej særsk).
19731113Ejendomshandel1rc1rc=Mølgårdsvej 8 [Anno 2023]
Opført 1973
Videbæk Kommune
Henning Dueholm Jensen, pelsdyravler
Skøde fra Videbæk Kommune til pelsdyravler Henning Dueholm Jensen på 1rc, lyst 13-11-1973.
Købesum: 13.091,30. (ej særsk).
19731121Udstykning1ab->1ab+1rd1rd=Industrivej 16 [Anno 2023]
Opført 1974
19731123Ejendomshandel1re1re=Gåsdalvej 8 [Anno 2023]
Opført 1974
V.S. Rasmussen
Hans Birk Olesen, installatør
Skøde fra V.S. Rasmussen til installatør Hans Birk Olesen på m.nr. 1re, lyst endeligt 22-2-1974.
Købesum: 25.000. (ej særsk).
1973126Ejendomshandel1pb1pb=Grønningen 20 [Anno 2023]
Opført 1975
Videbæk Kommune
Flemming Lauritsen, maskinarbejder
Skøde fra Videbæk Kommune til maskinarbejder Flemming Lauritsen på m.nr. 1pb, lyst 6-12-1973.
Købesum: 11.000. Ejd.Skyld: 8.400.
1973126Udstykning1bk->1bk+1re1re=Gåsdalvej 8 [Anno 2023]
Opført 1974
19731224Ejendomshandel1rd1rd=Industrivej 16 [Anno 2023]
Opført 1974
Videbæk Kommune
Peter Svindt, entreprenør
Skøde fra Videbæk Kommune til entreprenør Peter Svindt på m.nr. 1rd, lyst 24-12-1973
19731224Ejendomshandel1az
[se 1ca]
1az=Dalgasgade 15 - hjørnet Dalgasgade/Gåsdalsvej. Matr. nr. i 2022 er 1 ca. Hus opført 1900Johanne Margrethe Sinding
Videbæk Kommune
Skøde fra Johanne Margrethe Sinding til Videbæk Kommune på m.nr. 1az, lyst 24-12-1973.
Købesum: 73.000. Ejd.Skyld: 85.000
197414Ejendomshandel1qv1qv=Mølgårdsvej 19 [Anno 2023]
Opført 1973
Videbæk Kommune
Tage Johansen, kørelærer
Skøde fra Videbæk Kommune til kørerlærer Tage Johansen på m.nr. 1qv, lyst 4-1-1974.
Købesum: 11.429,11. (ej særsk)
197414Ejendomshandel1010=Østergade 18 [Anno 2023]
Opført 1924
Generaldirektoratet for DSB
A/S Troldhede Pladeindustri
Skøde fra Generaldirektoratet for DSB til A/S Troldhede Pladeindustri på m.nr. 10, lyst 4-7-1974.
Købesum: 50.000. (ej særsk.)
1974130Ejendomshandel1u->1u+offentligt vejarealMølgårdsvejR. Rasmussen
Videbæk Kommune
Skøde fra R. Rasmussen til Videbæk Kommune på 550 m2 offentlig vejareal, lyst 20-1-1974.
Købesum: 40.000. (ej særsk.)
197425Ejendomshandel1qx1qx=Mølgårdsvej 22 [Anno 2023]
Opført 1974
Videbæk Kommune
Aksel Johansen, malermester
Skøde fra Videbæk Kommune til malermester Aksel Johansen på m.nr. 1qx, lyst 5-2-1974.
Købesum: 15.061,35. (ej særsk.)
1974214Tinglysning1km1km=Ahlervej 11 [Anno 2023]Dorthea Larsen, husbestyrerindeDok. Om bopælsret for husbestyrerinde fra Dorthea Larsen, Troldhede. På mart. Nr. 1km. - Aflyst 14-2-1974
1974214Ejendomshandel1km1km=Ahlervej 11 [Anno 2023]M. Chr. Andersen
Christian Michael Mikkelsen
Skøde fra M. Chr. Andersen til Christian Michael Mikkelsen på 1km, lyst 14-2-1974.
Købesum: 60.000. Ejd.Skyld: 43.000
197437Ejendomshandel1qp1qp=Mølgårdsvej 7 [Anno 2023]
Opført 1975
Videbæk Kommune
Jens Hedevang Nielsen, arkitekt
Skøde fra Videbæk Kommune til arkitekt Jens Hedevang Nielsen på m.nr. 1qp, lyst 7-5-1974.
Købesum: 13.838,01. (ej særsk)
1974313Ejendomshandel1qæ1qæ=Mølgårdsvej 16 [Anno 2023]
Opført 1974
Videbæk Kommune
Gregers Madsen, gdr.
Skøde fra Videbæk Kommune til gdr. Gregers Madsen på m.nr. 1qæ, lyst 13-3-1974.
Købesum: 16.082,50. (ej særsk).
197444Tinglysning1fz1fz=Østergade 25
[Hus opført 1917 jf. BBR]
Mads Lund Jensen [Afdød]
Emma Kathrine Jensen f. Olesen
Skifteretsattest som adkomst for Emma Kathrine Jensen, f. Olesen på 1fz, lyst 4-4-1974.
Ejd.Skyld: 46.000.
1974514Ejendomshandel1ht1ht=Dalgasgade 44 [Anno 2023]
Opført 1940
Kirstine Dorthea Dahl
Peder Amtrup Sørensen, fhv. gdr.
Skøde fra Kirstine Dorthe Dahl til fhv. gdr. Peder Amtrup Sørensen på 1ht, lyst 24-5-1974
Købesum: 58.000. Løsøre: 2.000. Ejd.Skyld: 52.000.
---
Den 7-11-1988: Offentlig gældsfrgåelsesbo* ved Skifteretten i Skjern.
*Indtil 1.1.1997 en almindelig skifteform, som indebar, at skiftet hovedsagelig fandt sted for at fyldestgøre afdødes kreditorer; såfremt blot en af arvingerne ikke ønskede at overtage gældsansvaret, blev afdødes bo behandlet som et offentligt gældsfragåelsesbo. Kilde: Den Store Danske.
1974625Ejendomshandel1nt1nt=Vesteralle 10 [Anno 2023]
Opført 1964
Hans Jørn Nielsen
Jens Gregersen
Skøde fra Hans Jørn Nielsen til maskinmester Jens Gregersen på m.nr. 1nt, lyst 25-6-1974.
Købesum: 175.000. Løsøre: 5.000. Ejd.Skyld: 120.000.
197471Ejendomshandel1a+2+19a+1mq[1a+2+19a]=Toudal
1mq=Nr. Viumvej 7 ["Viumkrog", som har givet navn til ejerlavet.]
Dagmar Theodora Christensen
Tage Christensen
Skøde fra D.T. Christensen til Tage Christensen på dennes [Dagmar Theodora Christensen] ½ af 1a+2+19+1mq mfl.
Tage Christensen er nu eneejer.
Købesum: 374.800 + 544.647,38. E {Ejendomsskyld} for 1a,2,19a: 134.000 - For 1mq: 12.000.
1974723Tinglysning1fr1fr=Sdr. Feldingvej 25 [Anno 2023] UbebyggetEmil K. Stausbøll [Afdød]
To unavngivne privat arvinger
Skifteretsattest som adkomst for to privatskiftende arvinger efter Emil K. Stausbøll, lyst 23-7-1974.
Ejd.Skyld: 41.000.
1974723Ejendomshandel1fr1fr=Sdr. Feldingvej 25 [Anno 2023] UbebyggetTo unavngivne private arvinger efter Emil K. Stausbøll
Magnus Vedstesen, smedemester
Skøde fra to arvinger efter Emil K. Stausbøll til smedemester Magnus Vedstesen på 1fr, lyst 23-7-1974.
Købesum: 41.000. Ejd.Skyld: 41.000.
197482Udstykning1pu->1pu+1rf1rf=Rønnealle 17 [Anno 2023]
Opført 1986
197482Udstykning1pu->1pu+1rg1rg=Rønnealle 5 [Anno 2023]
Opført 1976
197482Udstykning1pu->1pu+1rh1rh=Rønnealle 15 [Anno 2023]
Opført 1986
197482Udstykning1pu->1pu+1ri1ri=Rønnealle 7 [Anno 2023]
Opført 1976
197482Udstykning1pu->1pu+1rk1rk=Rønnealle 13 [Anno 2023]
Opført 1976
197482Udstykning1pu->1pu+1rl1rl=Rønnealle 9 [Anno 2023]
Opført 1975
197482Udstykning1pu->1pu+1rm1rm=Rønnealle 11 [Anno 2023]
Opført 1976
197486Ejendomshandel1rl1rl=Rønnealle 9 [Anno 2023]
Opført 1975
Videbæk Kommune
Susan Elisabeth Ibsen
Børge Marius Christensen
Skøde fra Videbæk Kommune til Susan Elisabeth Ibsen og Børge Marius Christensen på 1rl, lyst 6-8-1975.
Købesum: 24.140. (ej særsk)
1974917Ejendomshandel1kø1kø=Ahlervej 6
Sammenlægges senere med 1ky under dette matr.nr. på adressen Ahlervej 4. Ahlervej 6 eksisterer ikke anno 2023.
Jens Bjørslev Christiansen
Gunnar Nielsen, fabriksarbejder
Skøde fra J.B. Christiansen til fabriksarbejder Gunnar Nielsen på m.nr. 1kø, lyst 17-9-1974.
Købesum: 35.000. Ejd.Skyld: 22.000
1974114Ejendomshandel1ax+1ef+1gf+1gg1ax=Dalgasgade 18 [Anno 2023]
Ubebygget [Anno 2023]
Se 4-2-1992 Tinglysning på 1ax
Sidsel Marie Kirstine Nielsen
Leonard Rasmussen, specialarbejder
Skøde fra Sidsel Marie Kirstine Nielsen til specialarbejder Leonard Rasmussen på 1ax, 1ef, 1gf, 1gg, lyst endeligt 12-2-1975.
Købesum: 130.000. Ejd.Skyld: 110.000.
19741113Tinglysning1do1do=Sdr. Feldingvej 12 [Anno 2022]
Hus opført 1913
Niels Iver Bjergbæk [Afdød]
Elline Kirstine Bjergbæk, f. Klausen
Skifteretsattest dom adkomst for fru Elline Kirstine Bjergbæk, f. Klausen på 1do, lyst 13-11- 1974.
Ejd.Skyld: 69.000.
19741113Ejendomshandel1do1do=Sdr. Feldingvej 12 [Anno 2022]
Hus opført 1913
Elline Kirstine Bjergbæk
Ivan Klemet Lauritsen, fabriksarbejder
Skøde fra Elline Kirstine Bjergbæk til fabriksarbejder Ivan Klemet Lauritsen på 1do, lyst 13-11-1974.
Købesum: 47.000. Ejd.Skyld: 69.000.
19741227Ejendomshandel1na1na=Vesteralle 2 [Anno 2023]
Opført 1958
Harald Christensen
Janey Christensen, frk.
Skøde fra Harald Christensen til frk. Janey Christensen på 1ma, lyst 27-12-1974.
Købesum: 198.000. Løsøre: 2.000. Ejd.Skyld: 115.000.
197517Ejendomshandel1qy1qy=Mølgårdsvej 20 [Anno 2023]
Opført 1975
Videbæk Kommune
Danny Johansen
Skøde fra Videbæk Kommune til revisorelev Danny Johansen på m.nr. 1qy, lyst 7-1-1975.
Købesum: 15.204,34. (ej særsk)
1975211Ejendomshandel1cq1cq=Aakjærsvej 8 [Anno 2023]
Opført 1959
Axel Gaasdal
Gunnar Moos Sørensen, chauffør
Skøde fra Axel Gaasdal til cahuffør Gunnar Moos Sørensen på m.nr. 1cq, lyst endeligt 5-5-1975.
Købesum: 150.000. Ejd.Skyld: 130.000.
1975214Tinglysning1ds1ds=Dalgasgade 26 [Anno 2023]
Opført 1933
Chr. Jespersen [Afdød]
Harald Jespersen
Skifteretsattest som adkomst på Chr. Jespersens ½ af 1ds for dennes 6 privateskiftende arvinger.
Ejd.Skyld: 95.000 (for hele ejendommen).
1975214Ejendomshandel1ds1ds=Dalgasgade 26 [Anno 2023]
Opført 1933
Harald Jespersen, varmemesterArveudlægsskøde fra seks privatskiftende arvinger til varmemester Harald Jespersen på ½ af 1ds, lyst 14-2-1975. Harald Jespersen er nu eneejer.
Købesum: 47.500. Ejd.Skyld: 95.000 [hele ejendommen].
1975219Ejendomshandel1op1op=Grønningen 27 [Anno 2023]
Opført 1975
Skjern Huse A/S
Harry Christensen, restauratør
Skøde fra Skjern Huse A/S til restauratør Harry Christensen på 1op, lyst betinget 19-2-1975. Endeligt skøde lyst den 18-4-1975.
Købesum: 232.000. Løsøre: 8.000. Ejd.Skyld: 9.600.
1975317Ejendomshandel1qv1qv=Mølgårdsvej 19 [Anno 2023]
Opført 1973
Tage Johansen, kørelærer
Preben Anders Bøjesen, landbrugsmedhjælper
Skøde fra Tage Johansen til landbrugsmedhjælper Preben Anders Bojesen på m.nr. 1qv, lyst 17-3-1975.
Købesum: 244.350. Ejd.Skyld: 170.000.
1975317Ejendomshandel1ik1ik=Aakjærsvej 7Simon Pedersen, vognmand
Arnfred Christensen
Skøde fra vognmand Simon Pedersen til Arnfred Christensen på 1ik, lyst 17-3-1975.
Købesum: 14.000. Ejd.Skyld: 8.600.
1975423Ejendomshandel1pf1pf=Grønningen 14 [Anno 2023]
Opført 1973
Erik PedersenSkøde til Erik Pedersen på 1pf, lyst 23-4-1975.
Købesum: 205.000. Løsøre: 10.000. Ejd.Skyld: 165.000.
---Der er ikke angivet en sælger i tingbogen---
197553Ejendomshandel1om1om=Grønningen 21 [Anno 2023]
Opført 1973
John Rahbæk Rasmussen
Hans Christensen
Skøde fra John Rahbæk Rasmussen til Hans Christensen på 1om, lyst 3-5-1975.
Købesum: 330.000. Løsøre: 10.000. Ejd.Skyld: 275.000.
1975529Udstykning1pu->1pu+1rf1rf=Rønnealle 17 [Anno 2023]
Opført 1986
1975529Tinglysning1pu->1pu+1rg1rg=Rønnealle 5 [Anno 2023]
Opført 1976
Overført til eget blad i tingbogen.
1975529Udstykning1pu->1pu+1rh1rh=Rønnealle 15 [Anno 2023]
Opført 1986
1975529Udstykning1pu->1pu+1rm1rm=Rønnealle 11 [Anno 2023]
Opført 1976
Overført til eget blad i tingbogen.
1975529Ejendomshandel1pu1pu=Rønnealle 3 [Anno 2023]
Opført 1975
Videbæk Kommune
Voggo Enevoldsen, gdr.
Skøde fra Videbæk Kommune til fhv. gdr. Viggo Enevoldsen på m.nr. 1pu, lyst 29-5-1975.
Købesum: 23.282. Ejd.Skyld: 38.600.
197577Ejendomshandel1qs1qs=Mølgårdsvej 13 [Anno 2023]
Opført 1975
Chr. Damgård Jacobsen
C. Moos A/S
Skøde fra Chr. Damgård Jacobsen til C. Moos A/S på m.nr. 1qs, lyst 7-7-1975.
Købesum: 285.000. Ejd.Skyld: 160.200.
1975725Ejendomshandel1rm1rm=Rønnealle 11 [Anno 2023]
Opført 1976
Videbæk Kommune
Jørgen Jørgensen, skipper
Skøde fra Videbæk Kommune til skipper Jørgen Jørgensen på 1rm, lyst 25-7-1975.
Købesum: 24.096. (ej særsk).
1975730Udstykning1ab->1ab+1qh1qh=Mølgårdsvej 5 [Anno 2023]
Opført 1976
1975827Ejendomshandel1pb1pb=Grønningen 20 [Anno 2023]
Opført 1975
Flemming Lauridsen
Aksel Hansen, tømrermester
Skøde fra Flemming Lauridsen til tømrermester Aksel Hansen på m.nr. 1pb, lyst27.8-1975.
Købesum: 12.000. Ejd.Skyld: 8.400.
1975829Tinglysning1az->1ca1az inddrages under 1ca ved at 72m2 overføres til 1ca, og 1az undgår af matriklen.
1975912Ejendomshandel1qh1qh=Mølgårdsvej 5 [Anno 2023]
Opført 1976
Videbæk Kommune
Peder Hedevang Nielsen, bygmester
Skøde fra Videbæk Kommune til bygmester P. Hedevang Nielsen på m.nr. 1qh, lyst 12-9-1975.
Købesum: 18.429,50. Ejd.Skyld: 10.800.
1975123Tinglysning1hø1hø=Aakjærsvej 3 [Anno 2023]
Opført 1924, ifl. Din Geo
Søren Pedersen [Afdød]
Kristine Marie Pedersen, f. Højland
Skifteretsattest som adkomst for fru Kristine Marie Pedersen, født Højland på 1hø, lyst 3-12-1978.
- -
197617Ejendomshandel1mu1mu=Østergade 2 [Anno 2023]
Opført 1957
Hans Birk Olesen
Finn Rand
Skøde fra Hans Birk Olesen til Finn Rand på 1mu, lyst endeligt 24-2-1976.
Købesum: 255.000 + 10.000. Ejd.Skyld: 160.000.
1976123Ejendomshandel1ol1ol=Grønningen 19 [Anno 2023]
Opført 1973
Skjern Bank A/S
Kaj Jørgensen, ejendomshandler
Skøde fra Skjern Bank A/S til ejendomshandler Kaj Jørgensen på 1ol, lyst 23-1-1976.
Købesum: 244.000. Løsøre: 16.800. Ejd.Skyld: 10.200.
197622Ejendomshandel1op1op=Grønningen 27 [Anno 2023]
Opført 1975
Harry Christensen, restauratør
Verner Høyer Jensen
Skøde fra Harry Christensen til Verner Høyer Jensen på 1op, lyst 2-2-1976.
Købesum: 290.000. Løsøre: 10.000. Ejd.Skyld: 175.000
1976223Ejendomshandel1md1md=Nr. Viumvej 22+24
-formentlig senere lagt sammen med 1mg, hvor 1mg er det samlende matrikelnummer
Gunnaer Laursen
Henry Vedstesen
Skøde fra Gunnar Laursen til Henry Vedstesen på m.nr. 1md, lyst 23-2-1976.
Købesum: 20.000. Ejd.Skyld:6.000.
1976223Ejendomshandel1rk1rk=Rønnealle 13 [Anno 2023]
Opført 1976
Videbæk Kommune
Lis Jørgensen, fabriksarbejder
Flemming Jørgensen, chauffør
Skøde fra Videbæk Kommune til fabriksarbejder Lis Jørgensen og chauffør Flemming Jørgensen på m.nr. 1rk, lyst 23-2-1976.
Købesum: 24.140. Ejd.Skyld: 14.900.
1976227Ejendomshandel1qy1qy=Mølgårdsvej 20 [Anno 2023]
Opført 1975
Danny Johansen
Conny Løjtved Pedersen
[Conny Løjtved Poulsen]
Heine Bjarne Poulsen
Skøde fra Danny Johansen til Conny Løjtved Pedersen Poulsen1 og Heine Bjarne Poulsen på 1qy, lyst 27-2-1976.
Købesum: 244.100. Ejd.Skyld: 170.000.
1 Iflg forevist vielsesattest 18-9-1987.
1976312Ejendomshandel1iq1iq=Østergade 22 [Anno 2023]
Opført 1947
A/S Troldhede Pladeinsustri
Henrik Rosbjerg Thomsen, mekaniker
Skøde fra A/S Troldhede Pladeindustri til mekaniker Herik Rosbjerg Thomsen på 1iq, lyst 12-3-1976.
Købesum: 144.159,96. Ejd.Skyld: 96.000. Løsøre: 1.000.
1976312Ejendomshandel1qg1qg=Mølgårdsvej 3 [Anno 2023]
Opført 1976
Videbæk Kommune
Jørgen Brøsted Rasmussen, overkonstabel
Skøde fra Videbæk Kommune til Jørgen Brøsted Rasmussen på 1qg, lyst 1231976.
Købesum: 15.375. Ejd.Skyld: 9.000.
197647Ejendomshandel1qq1qq=Mølgårdsvej 9 [Anno 2023]
Opført 1976
Videbæk Kommune
[Max Henkel, teglmester]
Boet efter Max Henry Henkel
Skøde fra Videbæk Kommune til boet efter teglmester Max Henkel på matr. nr. 1qq, lyst 3-4-1976.
Købesum: 17.937. Ejd.Skyld: 10.500
1976413Tinglysning1qr1qr=Mølgårdsvej 11 [Anno 2023]
Opført 1980
C. Moos A/SNoteret endelig tvangsauktion!
1976414Ejendomshandel1010=Østergade 18 [Anno 2023]
Opført 1924
A/S Troldhede Pladeindustri
Frits Borch Kristensen
Skøde fra A/S Troldhede Pladeindustri til Frits Borch Kristensen på m.nr. 10, lyst endeligt 4-8-1976.
Købesum: 169.000. Løsøre: 1.000. Ejd.Skyld: 65.000.
1976421Ejendomshandel1ok1ok=Grønningen 17 [Anno 2023]
Opført 1978
A/S Troldhede Pladeindustri
Peder Hedevang Nielsen, bygmester
Skøde fra A/S Troldhede Pladeindustri til bygmester Peder Hedevang Nielsen på m.nr. 1ok, lyst 31-5-1978.
Købesum: 25.000. Ejd.Skyld: 29.800.
1976421Ejendomshandel1on1on=Grønningen 23 [Anno 2023]
opført 1976
A/S Troldhede Pladeindustri
Peder Hedevang Nielsen, bygmester
Skøde fra A/S Troldhede Pladeindustri til bygmester Peder Hedevang Nielsen på m.nr. 1on, lyst 21-4-1976.
Købesum: 62.687,83. Ejd.Skyld: 10.600.
1976421Ejendomshandel1oo1oo=Grønningen 25 [Anno 2023]
Opført 1977
A/S Troldhede Pladeindustri
Peder Hedevang Nielsen, bygmester
Skøde fra A/S Troldhede Pladeindustri til bygmester Peder Hedevang Nielsen på m.nr. 1oo, lyst 21-4-1976.
Købesum: 12.687,83. Ejd.Skyld: 10.600.
1976421Ejendomshandel1oø1oø=Grønningen 26 [Anno 2023]
Opført 1980
A/S Troldhede Pladeindustri
Peder Hedevang Nielsen, bygmester
Skøde fra A/S Troldhede Pladeindustri til bygmester Peder Hedevang Nielsen på m.nr. 1oø, lyst 21-4-1976.
Købesum: 12.687,83. Ejd.Skyld: 10.700.
1976421Ejendomshandel1pc1pc=Grønningen 24 [Anno 2023]
Opført 1977
A/S Troldhede Pladeindustri
Peder Hedevang Nielsen, bygmester
Skøde fra A/S Troldhede Pladeindustri til bygmester Peder Hedevang Nielsen på m.nr. 1pc, lyst 21-4-1976.
Købesum: 12.687,83. Ejd.Skyld: 10.500.
1976421Ejendomshandel1pe1pe=Grønningen 16 [Anno 2023]
Opført 1976
A/S Troldhede Pladeindustri
Peder Hedevang Nielsen, bygmester
Skøde fra A/S Troldhede Pladeindustri til bygmester Peder Hedevang Nielsen på m.nr. 1pe, lyst 21-4-1976.
Købesum: 12.687,83. Ejd.Skyld: 10.400.
1976423Ejendomshandel1qh1qh=Mølgårdsvej 5 [Anno 2023]
Opført 1976
Peder Hedevang Nielsen
Ejvind Højbjerg, fabriksarbejder
Skøde fra Peder Hedevang Nielsen til fabriksarbejder Ejvind Højbjerg på m.nr. 1qh, lyst endeligt 2-9-1976.
Købesum: 246.000. Løsøre: 4.000. Ejd.Skyld: 10.800.
1976426Ejendomshandel1de1de=Østergade 5 [Anno 2023]
Opført 1910
Johan Laurids Sindberg
Bodil Rasmussen
Skøde fra Johan Laurids Sindberg til Bodil Rasmussen på m.nr. 1de, lyst endeligt 28-7-1976.
Købesum: 130.000. Ejd.Skyld: 55.000.
197655Ejendomshandel1qz1qz=Aakjærsvej 2 [Anno 2023]
Opført 1922
Videbæk Kommune
I/S Troldhede Vandværk
Skøde fra Videbæk Kommune til I/S Troldhede Vandværk på m.nr. 1qz, lyst 5-5-1976.
Købesum: 21.258,50. Ejd.Skyld: 12.400.
1976512Ejendomshandel1nx1nx=Gåsdalvej 6 [Anno 2023]
Opført 1966
Svend Aage Pedersen
Poul Erik Johansen
Skøde fra Sved Aage Pedersen til mekaniker Poul Erik Johansen på m.nr. 1nx, lyst 12-5-1976.
Købesum: 306.000. Løsøre: 24.000. Ejd.Skyld: 165.000.
197668Ejendomshandel1ol1ol=Grønningen 19 [Anno 2023]
Opført 1973
Noteret endelig tvangsauktion!
1976623Tinglysning1dv1dv=Assingvej 4 [Anno 2022]
Bygning opført 1920
Eli Christen Hansen [Afdød]
Maren Kirstine Hansen
Skifteretsattest som adkomst for Maren Kirstine Hansen på 1dv, lyst 23-6-1976.
Ejd.Skyld: 45.000.
1976623Ejendomshandel1dv1dv=Assingvej 4 [Anno 2022]
Bygning opført 1920
Maren Kirstine Hansen
Ernst Hartvig Refshauge Petersen
Skøde fra Maren Kirstine Hansen til Ernst Hartvig Refhauge Petersen på 1dv, lyst endeligt 9-8-1976.
Købesum: 81.000. Løsøre: 1.500. Ejd.Skyld: 45.000.
1976812Ejendomshandel1ol1ol=Grønningen 19 [Anno 2023]
Opført 1973
Børge NørrumFogedudlægsskøde på m.nr. 1ol til Børge Nørrum, lyst 12-8-1976.
Købesum: 269.600. Ejd.Skyld: 190.000.
1976813Ejendomshandel1rn = 1np1np=Dalgasgade 52 [Anno 2023]
Ubebygget [Anno 2023]
Abel Nielsen
Videbæk Kommune
Skøde fra Abel Nielsen til Videbæk Kommune på 1rn (nu 1np) , lyst endeligt 8-7-1977.
Købesum: 54.928. (ej særsk.)
1976915Ejendomshandel1kf1kf=Aakjærsvej 30 [Anno 2023]Poul Erik Johansen
Elly Marie Kroer Nielsen
Skøde fra Poul Erik Johansen på m.nr. 1kf til Elly Marie Kroer Nielsen. Betinget skøde lyst 15-9-1976. endeligt skøde lyst 9-3-1977.
Købesum: 75.380 + 9.000. Ejd.Skyld: 86.000.
1976915Tinglysning1al1al=Sdr. Feldingvej 29 [Anno 2023]
Opført 1935
Jens Kroer Nielsen [Afdød]
Elly Marie Kroer Nielsen
Skifteretsattest som adkomst for Elly Marie Kroer Nielsen på 1al, Viumkorg (+42f og 42g af Nørrelandet, Borris).
Ejd.Skyld: 225.000.
1976915Ejendomshandel1al1al=Sdr. Feldingvej 29 [Anno 2023]
Opført 1935
Elly Marie Kroer Nielsen
Egon Gyldenlev Mortensen
Skøde fra Elly Marie Kroer Nielsen til Egon Gyldenlev Mortensen på 1al Viumkrog samt 42f af Nørrelandet Borris, lyst endeligt 3-3-1977.
Købesum: 416.000. Løsøre: 78.500. Ejd.Skyld: 225.000.

NB: Den samlede ejendom omfatter - udover 1al, Viumkrog - tillige matrikler i Nørrelandet Sdr. Felding, Kibæk By, Assing samt Borris Nørreland. Den samlede ejendom udgør 486053 m2 ved seneste notering i Tingbogen 27-2-2004.
1976928Ejendomshandel1dz+1ev+1eu1eu=Østergade 10 [Anno 2023]
Opført 1920
Laura K. Brodtgaard
Martin Marinus Lillelund Pedersen
Skøde fra Laura K. Brodtgaard til specialerbejder Martine Marinus Lillelund Pedersen på 1dz, 1ev, 1eu, lyst 28-9-1976.
Købesum: 120.000. Ejd.Skyld: 86.000.
1976104Ejendomshandel1ni1ni=Vesteralle 6 [Anno 2023]
Opført 1962
Kurt Thuesen
Jørn Pedersen
Skøde fra Kurt Thuesen til Jørn Pedersen på m.nr, 1ni, lyst 4-10-1976. Endeligt skøde lyst 13-1-1977.
Købesum: 190.000. Løsøre: 10.000. Ejd.Skyld: 105.000.
19761011Ejendomshandel1pe1pe=Grønningen 16 [Anno 2023]
Opført 1976
Peder Hedevang Nielsen
Hans Jørn Frandsen
Skøde fra Peder Hedevang Nielsen til Hans Jørn Frandsen på 1pe, lyst 11-10-1976.
Købesum: 15.000. Ejd.Skyld: 10.400.
19761028Ejendomshandel1pb1pb=Grønningen 20 [Anno 2023]
Opført 1975
Aksel Hansen, tømrermester
Bent Thorsen, ingeniør
Skøde fra tømrermester Aksel Hansen til ingeniør Bent Thorsen på m.nr. 1pb. Endeligt skøde lyst 21-12-1976.
Købesum: 269.000. Ejd.Skyld: 8.400.
19761118Ejendomshandel1rg1rg=Rønnealle 5 [Anno 2023]
Opført 1976
Videbæk Kommune
Kurt Thuesen, chauffør
Skøde fra Videbæk Kommune til chauffør Kurt Thuesen på m.nr. 1rg, lyst 18-11-1976.
Købesum: 24.161,50. Ejd.Skyld: 14.300.
19761130Tinglysning1fp+1fq+1gb+1gd1fp+1fq+1gb+1gd=Østergade 17 [Anno 2022]
Hus opført 1954, ifl. BBR
Kristen B. Kousgaard [Afdød]
Anders Kousgaard, gårdejer
Marie Larsen
Skifteretsattest som adkomst for gdr. Anders Kousgaard og Marie Larsen på 1fp, 1fq, 1bg, 1gd, lyst 30-11-1976.
Ejd.Skyld: 90.000.
19761130Ejendomshandel1fp+1fq+1gb+1gd1fp+1fq+1gb+1gd=Østergade 17 [Anno 2022]
Hus opført 1954, ifl. BBR.
(1gb udgik af matriklen 27-10-1977 og udlagt til offentlig vej).
Anders Kousgaard, gårdejer
Marie Larsen
Leif Madsen, fabriksarbejder
Birgit Jensen, syerske
Skøde fra ovenneævnte arvinger [Anders Kousgaard og Marie Larsen] til fabriksarbejder Leif Madsen og syerske Birgit Jensen i lige sameje på m.nr. 1fp, 1fq, 1gb, 1gd, lyst endeligt 25-1-1977.
Købesum: 190.000. Ejd.Skyld: 90.000.
1976122Tinglysning1cm+1cn1cm=Kirkegade 12 [Anno 2022]
Hus opført 1912 iflg. BBR
[1cn lægges under 1cm 4-2-1992]
Ernst Andreas Grønkjær [Afdøb]
Ellen Margrethe Grønkjær
Skifteretsattest som adkomst for Ellen Margrethe Grønkjær på 1cm og 1cn, lyst 2-12-1976.
Ejd.Skyld: 112.000.
19761220Tinglysning1fu+1ee+1fe1fu=Aakjærsvej 11 [Anno 2022]
(Hus opført på 1fu 1918 jf. BBR)
Matr. 1ee+1fe er ubebygget og hører under 1fu
Jens Chr. Jensen Pradsgaard
Kristine Jensen Pradsgaard
Skifteretsattest som adkomst for Kristine Pradsgaard på m.nr. 1ee, 1fe, 1fu, lyst 20-12-1976.
Ejd.Skyld: 55.000.
19761220Ejendomshandel1fu+1ee+1fe1fu=Aakjærsvej 11 [Anno 2022]
(Hus opført på 1fu 1918 jf. BBR)
Matr. 1ee+1fe er ubebygget og hører under 1fu
Kristine Jensen Pradsgaard
Vagner Nonbo
Skøde fra Kristine Jensen Kradsgaard til fabriksarbejder Vagner Nonbo på m.nr. 1ee, 1fu, 1fe, lyst endeligt 22-2-1977.
Købesum: 102.000. Løsøre: 3.000. Ejd.Skyld: 55.000.
197716Ejendomshandel1av+1eh1av/1eh=Dalgasgade 14 (uden bygning anno 2022)M. K. Sørensen
Chr. Jacobsen
Skøde fra M.K. Sørensen til Chr. Jacobsen på 1av, 1eh, lyst 6-1-1977.
Købesum: 167.000. Løsøre: 1.000. Ejd.Skyld: 112.000.
NB: Denne indførsel på 1av+1eh står i tingbogen til at være Svinget 6 [senere Buen 6] -selvom 1av+1eh ligger Dalgasgade 14! Buen 6 (Svinget 6) er imidlertid matr. nr. 1he [Anno 2023]
På tingbogen.dk er der den 6-1-1977 lyst endeligt skøde til Boet efter Christian Jakobsen på 1eh. Købesum: 168.000.
Tingbog: film/kopi protokol nr. 64 - film nr. 17 SKJERN 59 tingbog nr. 64 matr. 1a->1iø.
197727Ejendomshandel1dt1dt=Gåsdalvej 1 [Anno 2023]
Opført 1948
Tank 1963
Troldhede Foderstof- og Gødningsforening
A/S Sima Plastic & Lædervarer
Skøde fra Troldhede Foderstof- og Gødningsforening til A/S Sima Plastic & Lædervarer på m.nr. 1dt, lyst 7-2-1977.
Købesum: 100.000. Ejd.Skyld: 120.000.
1977214Tinglysning1kv->1h1h=Dalgasgade 3 [Anno 2023] A/S Skjern BankM.nr. 1kv overføres til m.nr. 1h [Dalgasgade 3]
1977221Ejendomshandel1qs1qs=Mølgårdsvej 13 [Anno 2023]
Opført 1975
Fogden i Skjern
Lars Veje
Skøde fra fogden i Skjern til Lars Veje på m.nr. 1qs, lyst 21-2-1977.
Købesum: 198.000. Ejd.Skyld: 160.000.
197733Ejendomshandel1on1on=Grønningen 23 [Anno 2023]
opført 1976
Peder Hedevang Nielsen, bygmester
Børge Christensen, arbejdsmand
Skøde fra bygmester P. Hedevang Nielsen til arbejdsmand Børge Christensen på m.nr. 1on, lyst 3-3-1977.
Købesum: 290.500. Løsøre: 9.500. Ejd.Skyld: 10.600.
197733Ejendomshandel1pz1pz=Gåsdalvej 22. [Anno 2023]
Opført 1960
Børge Kristensen
Peder Hedevang Nielsen, bygmester
Skøde fra Børge Kristensen til bygmester Peder Hedevang Nielsen på m.nr. 1pz, lyst endeligt 15-4-1977.
Købesum: 111.000. Løsøre: 4.000. Ejd.Skyld: 36.000.
1977317Ejendomshandel1pz1pz=Gåsdalvej 22. [Anno 2023]
Opført 1960
Peder Hedevang Nielsen
Kurt Poulsen, specialarbejder
Skøde fra P. Hedevang Nielsen til specialarbejder Kurt Poulsen på m.nr. 1pz, lyst endeligt 19-4-1977.
Købesum: 120.500. Løsøre: 4.500. Ejd.Skyld: 36.000.
1977322Tinglysning1mb1mb=Blichersgade 11 [Anno 2022]
Opført 1953
Hans Krisian Pedersen
Ruth Pedersen
Leo Boel
Skifteretsattest på m.nr. 1mb som adkomst for Ruth Pedersen og Leo Boel, lyst 22-3-1977.
Ejd.Skyld: 93.000.
1977418Ejendomshandel1ce1ce=Blichersgade 6 [Anno 2023]
1do=Sdr. Feldingvej 12 [Anno 2023]
Kohave Mejeru A/S
Lyngdal Trading v/Minna L. Madsen
Skøde fra Kohave Mejeri A/S til Lyngdal Trading v/Minna L. Madsen på 1ce, lyst 18-4-1977.
Købesum: 200.000. Ejd.Skyld: 200.000.
1977420Ejendomshandel1qv1qv=Mølgårdsvej 19 [Anno 2023]
Opført 1973
Preben Anders Bojesen
Erling Elgård Jørgensen, banebetjent
Skøde fra Preben Anders Bojesen til banebetjent Erling Elgård Jørgensen på 1qv, lyst 20-4-1977.
Købesum: 313.000. Løsøre: 5.000. Ejd.Skyld: 170.000.
1977513Ejendomshandel1qi1qi=Mølgårdsvej 2 [Anno 2023]
Opført 1977
Videbæk Kommune
Poul Henning Rand, løjtnant
Skøde fra Videbæk Kommune til løjtnant Poul Henning Rand på 1qi, lyst 13-5-1977.
Købesum: 27.288. Ejd.Skyld: 13.600.
1977610Udstykning1ab->1ab+1rp1rp=Industrivej 8 [Anno 2023]
Opført 1977
1977610Udstykning1ab->1ab+1ro1ro=henhører med 2.993 m2 under 1ab
1977622Ejendomshandel1qr1qr=Mølgårdsvej 11 [Anno 2023]
Opført 1980
Videbæk Kommune
Svend Nielsen, ejendomshandler
Jørgen Nielsen, specialarbejder
Karlo Nielsen, tømrermester
Skøde fra Videbæk Kommune til ejendomshandler Svend Nielsen, specialarbejder Jørgen Nielsen, tømrermester Karlo Nielsen i sameje på 1qr, lyst 22-6-1977.
Købesum: 22.464. Ejd.Skyld: 10.300.
1977622Ejendomshandel1qu1qu=Mølgårdsvej 17 [Anno 2023]
Opført 1978
Videbæk Kommune
Svend Nielsen, ejendomshandler
Jørgen Nielsen, specialarbejder
Karlo Nielsen, tømrermester
Skøde fra Videbæk Kommune til ejendomshandler Svend Nielsen, specialarbejder Jørgen Nielsen, tømrermester Karlo Nielsen i sameje på 1qu, lyst 22-6-1977.
Købesum: 20.448. Ejd.Skyld: 9.300.
1977623Tinglysning1he1he=Buen 2 [Anno 2022]
Opført 1930
Chr. Ahle Madsen [Afdød]
Skifteretsattest på 1he som adkomst for 4 privat skiftende arvinger i boet efter Chr. A. Madsen, lyst 23-6-1977.
Ejd.Skyld: 85.000.
1977623Ejendomshandel1he1he=Buen 2 [Anno 2022]
Opført 1930
Arvinger efter Chr. Ahle Madsen
Poul Jørgen Jacobsen, tømrersvend
Skøde fra arvinger efter Chr. Ahle Madsen til tømrersvend Poul Jørgen Jacobsen på 1he, lyst 23-6-1977.
Købesum: 142.000. Ejd.Skyld: 85.000.
197797Ejendomshandel1ix1ix=Dalgasgade 35 [Anno 2023 udgået] Adolf Viktor Hansen Velbæk
Johannes Velbæk, Kreaturhandler
Anne Grethe Andersen
Skøde fra Adolf Viktor Hansen Velbæk til kreaturhandler Johannes Velbæk og Anne Grethe Andersen i lige sameje, på m.nr. 1ix, lyst 7-9-1977.
Købesum: 240.000. Ejd.Skyld: 240.000.
1977914Ejendomshandel1010=Østergade 18 [Anno 2023]
Opført 1924
Frits Borch Kristensen
Børge Nielsen
Skøde fra Frits Borch Kristensen til Børge Nielsen på m.nr. 10, lyst endeligt 10-12-1977.
Købesum: 189.000. Løsøre: 1.000. Ejd.Skyld: 170.000.
1977929Ejendomshandel1qb1qb=Industrivej 1 [Anno 2023]
Opført 1973
Kohave Mejeri A/S i likvidation
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.A.
Skøde fra Kohave Mejeri A/S i likvidation til Mejeriselskabet Danmark A.m.b.A. på 1qb, lyst endeligt 20-10-1977.
Købesum: 3.200.000.
19771027Tinglysning1cv--1cv udlægges til offentlig vej og udgår af matriklen
19771027Tinglysning1br1br=Troldhede Mølles tidligere placering inkl. købmandsforretning
"Trekanten"
Udlagt til offentlig vej. Udgået af matriklen
19771027Tinglysning1r1r udlagt til offentlig vej og udgår af matriklen pr. denne dato.
1977111Ejendomshandel1ly1ly=Ahlervej 10 [Anno 2023]
Opført 1955
Frode Nielsen
Jørgen Nielsen
Skøde fra Frode Nielsen til Jørgen Nielsen på m.nr. 1ly, lyst 1-11-1977.
Købesum: 160.000. Ejd.Skyld: 90.000.
1977113Ejendomshandel1qø1qø=Mølgårdsvej 14 [Anno 2023]
Opført 1975
Gorm Bilgrav
Gunnar Sørensen, rutebilejer
Skøde fra Gorm Bilgrav til rutebilejer Gunnar Sørensen på m.nr. 1qø, lyst 3-11-1977.
Købesum: 381.000. Løsøre: 26.000. Ejd.Skyld: 385.000.
19771114Ejendomshandel1mr1mr=Nr. Viumvej 18 [Anno 2023]
Opført 1954
Emma Olesen
Svend Oluf Lauersen
Gurli Jensen
Skøde fra Emma Olesen til Svend Oluf Laursen og Gurli Jensen i lige sameje på mr.nr. 1mrm endeligt lyst 7-3-1978.
Købesum: 197.000+3.000. Ejd.Skyld: 190.000.
19771128Ejendomshandel1mu1mu=Østergade 2 [Anno 2023]
Opført 1957
Finn Rand
A/S Skjern Bank
Skøde fra Finn Rand til A/S Skjern Bank på m.nr. 1mu, lyst 14-12-1977.
Købesum: 337.500. Ejd.Skyld: 300.000
1977125Ejendomshandel1cq1cq=Aakjærsvej 8 [Anno 2023]
Opført 1959
Gunnar Sørensen
Preben M. Jensen, radiotekniker
Skøde fra Gunnar Sørensen til radiotekniker Preben M. Jensen på 1cq, lyst 5-12-1977.
Købesum: 259.000. Løsøre: 15.000. Ejd.Skyld: 235.000.
19771214Udstykning1ab->1ab+1rq1rq=Industrivej 10 [Anno 2023]
Opført 1978
197815Udstykning1di->1di+1rr1rr=Hvirveltoften 1 [Anno 2023]
Opført 1998
197815Udstykning1di->1di+1rs1rs=Hvirveltoften 3 [Anno 2023]
Opført 1987
197815Udstykning1di->1di+1rt1rt=Hvirveltoften 5 [Anno 2023]
Opført 1992
197815Udstykning1di->1di+1ru1ru=Hvirveltoften 7 [Anno 2023]
Opført 1979
197815Udstykning1di->1di+1rv1rv=Hvirveltoften 11 [Anno 2023]
Opført 1994
197815Udstykning1di->1di+1rx1rx=Hvirveltoften 9 [Anno 2023]
Opført 1988
197815Udstykning1di->1di+1ræ1ræ=Vesteralle 19 [Anno 2023]
Opført 1979
197815Udstykning1di->1di+1sa1sa=Vesteralle 15 [Anno 2023]
Opført 1979
1978110Ejendomshandel1qn1qn=Vesteralle 11 [Anno 2023]
Opført 1977
Henning Clemmensen
Svend Åge Rasmussen, arbejdsmand
Skøde fra Hennings Clemmensen til arbejdsmand Svend Åge Rasmussen på m.nr. 1qn, lyst 10-1-1978.
Købesum: 352.700. Løsøre: 7.300. Ejd.Skyld: 300.000
1978124Ejendomshandel1qu1qu=Mølgårdsvej 17 [Anno 2023]
Opført 1978
Jørgen Nielsen
Svend Nielsen
Karlo Nielsen
Aase Jensen
Finn Pedersen
Skøde fra Jørgen Nielsen, Svend Nielsen og Karlo Nielsen til Aase Jensen og Finn Pedersen i lige sameje på m.nr. 1qu, lyst 24-1-1978.
Købesum: 325.000. Løsøre: 5.000. Ejd.Skyld: 27.200.
1978216Ejendomshandel1hm1hm=Østergade 51A/S Troldhede Pladeindustri
Henry Vedstesen
Skøde fra A/S Troldhede Pladeindustri til Henry Vedstesen på m.nr. 1hm, lyst endeligt 22-3-1978.
Købesum: 200.000. Ejd.Skyld: 200.000.
197837Ejendomshandel1ix1ix=Dalgasgade 35 [Anno 2023 udgået] Johannes Velbæk
Niels Giversen, Specialarbejder
Inger Lise Giversen
Skøde fra Johannes Velbæk til specialarbejder Niels Giversen og Inger Lise Giversen på m.nr. 1ix, lyst 7-3-1978.
Købesum: 220.000. Ejd.Skyld: 240.000.
197845Ejendomshandel1oo1oo=Grønningen 25 [Anno 2023]
Opført 1977
Peder Hedevang Nielsen
John Jensen
Skøde fra P. Hedevang Nielsen til chauffør John Jensen på m.nr. 1oo, lyst 5-4-1978.
Købesum: 287.369. Løsøre: 17.000. Ejd.Skyld: 300.000.
1978411Udstykning1ab->1ab+1rq1rq=Industrivej 10
Opført 1978
1978411Ejendomshandel1rq1rq=Industrivej 10
Opført 1978
Videbæk Kommune
Knud Hedevang Nielsen, entreprenør
Skøde fra Videbæk Kommune til entreprenør Knud Hedevang Nielsen på m.nr. 1rq, lyst 11-4-1978.
Købesum: 53.817,50. (ej særsk).
1978517Ejendomshandel1qo1qo=Vesteralle 13 [Anno 2023]
Opført 1978
Henning Clemmensen
Claus Brink, bankassistent
Skøde fra Henning Clemmensen til bankassistent Claus Brink på 1qo, lyst 17-5-1978.
Købesum: 34.000. Ejd.Skyld: 34.000.
1978531Ejendomshandel1ok1ok=Grønningen 17 [Anno 2023]
Opført 1978
Peder Hedevang Nielsen
Bent Sørensen
Skøde fra bygmester P. Hedevang Nielsen til Bent Sørensen på m.nr. 1ok, lyst31-5-1978.
Købesum: 25.000. Ejd.Skyld: 29.800.
197869Tinglysning1fz1fz=Østergade 25
[Hus opført 1917 jf. BBR]
Emma Kathrine Jensen [Afdød]
9 unavngivne privat skiftende arvinger
Skifteretsattest som adkomst for 9 privatskiftende arvinger i boet efter Emma Kathrine Jensen på m.nr. 1fz, lyst 9-6-1978.
Ejd.Skyld: 120.000.
197869Ejendomshandel1fz1fz=Østergade 25
[Hus opført 1917 jf. BBR]
Viktor Johansen, gårdejerSkøde fra ni privatskiftende arvinger efter Emma Kathrine Jensen til gårdejer Viktor Johansen på 1fz, lyst 9-6-1978.
Købesum: 120.000. Ejd.Skyld: 120.000
1978720Ejendomshandel1fp+1fq+1gd1fp+1fq+1gd=Østergade 17 [Anno 2022]
Hus opført 1954, ifl. BBR
(1gb udgik af matriklen 27-10-1977 og udlagt til offentlig vej).
Leif Madsen
Birgit A. Jensen
Skøde fra Leif Madsen til Birgit A. Jensen på ½ af 1fp, 1fq, 1gd, lyst 20-7-1978. Sidstnævnte er herefter eneejer.
Købesum: 100.000 (½-delen). Ejd.Skyld: 200.000 (hele ejd.).
197881Ejendomshandel1rl1rl=Rønnealle 9 [Anno 2023]
Opført 1975
Susan Ibsen
Børge Kristensen
Skøde fra Susan Ibsen til Børge Kristensen på ½ af 1rl. Sidstnævnte er nu eneejer.
Købesum: 113.009,44. Ejd.Skyld: 260.000
197881Ejendomshandel1rl1rl=Rønnealle 9 [Anno 2023]
Opført 1975
Børge M. Kristensen
Hening Eg Jensen
Skøde fra Børge M. Kristensen til Henning Eg Jensen på 1rl, lyst 1-8-1978.
Købesum: 275.000. Ejd.Skyld: 260.000.
1978810Ejendomshandel1nø1nø=Buen 6A [Anno 2023]
Opført 1965
Magda K. Sørensen
Poul Jørgen Jacobsen
Skøde fra Magda K. Sørensen til Poul Jørgen Jacobsen på 1nø, lyst 10-8-1978.
Købesum: 177.000. Ejd.Skyld: ej oplyst.
1978914Tinglysning1dr->1dq1dr udgår af matriklen og inddraget under matr.nr.
1dq 14-9-1938 - Buen 7A [Anno 2022].
Opført på
1dq i 1904 iflg. BBR anno 2022
1978914Ejendomshandel1iq1iq=Østergade 22 [Anno 2023]
Opført 1947
Henrik Rosbjerg Thomsen
Jens Kristian Andersen
Skøde fra Henrik Rosbjerg Thomsen til Jens Kristian Andersen på 1iq, lyst 14-9-1978.
Købesum: 270.000. Ejd.Skyld: 200.000.
1978926Ejendomshandel1nz1nz=Vesteralle 9
Opført 1980
Axel Gaardsvig
Leif Gaardsvig
Skøde fra Axel Gaardsvig til Leif Gaardsvig på m.nr. 1nz, lyst 26-9-1978.
Købesum: 24.000. Ejd.Skyld: 24.000.
1978928Ejendomshandel1bx1bx=Blichersgade 3 [Anno 2023]
Opført 1903
Niels Nykjær Kristensen
Egon Johansen, Murersvend
Skøde fra N.N. Kristensen på 1bx til murersvend Egon Johansen.
Endeligt skøde lyst 1-11-1978.
Købesum: 135.000. Ejd.Skyld: 110.000.
19781011Ejendomshandel1fu+1ee+1fe1fu=Aakjærsvej 11 [Anno 2022]
(Hus opført på 1fu 1918 jf. BBR)
Matr. 1ee+1fe er ubebygget og hører under 1fu
Vagner Nonbo
Peter Hedevang Nielsen, bygmester
Skøde fra Vagner Nonbo til bygmester Peter Hedevang Nielsen på 1fu, 1fe, 1ee, lyst 11-10-1978.
Købesum: 186.000. Ejd.Skyld: 100.000.
19781011Ejendomshandel1pc1pc=Grønningen 24 [Anno 2023]
Opført 1977
Peder Hedevang Nielsen
Vagner Nonbo, foderstofmedarbejder
Skøde fra Peder Hedevang Nielsen til foderstofmedarbejder Vagner Nonbo på m.nr. 1pc, lyst 11-10-1978.
Købesum: 340.000. Ejd.Skyld: 300.000.
19781018Ejendomshandel1rb1rb=Mølgårdsvej 10 [Anno 2023]
Opført 1986
Videbæk Kommune
Jens Karl Nielsen, tømrer
Skøde fra Videbæk Kommune til tømrer Jens Karl Nielsen på 1rb, lyst 18-19-1978.
Købesum: 29.220. Ejd.Skyld: 34.100.
19781030Udstykning1ab->1ab+1sb1sb=Industrivej 14A [Anno 2023]
Opført 1979
1978117Ejendomshandel1fs1fs=Dalgasgade 24 [Anno 2023]
Opført 1936
K. V. Rasmussen
Niels Peter Kristensen
Skøde fra K.V. Rasmussen til Niels Peter Kristensen på 1fs, lyst 7-11-1978.
Købesum: 219.000. Løsøre: 5.000. Ejd.Skyld: 150.000.
1978118Tinglysning1mi1mi=Nr. Viumvej 14 [Anno 2023]
Opført 1959
Herman Jensen [Afdød]
Karen Jensen
Skifteretsattest på m.nr. 1mi som adkomst for Karen Jensen. Solgt ved tvangsauktion 9.1.1981.
Ejd.Skyld: 125.000.
19781113Tinglysning1qs1qs=Mølgårdsvej 13 [Anno 2023]
Opført 1975
Lars Veje
Fogden i Skjern
Noteret endelig tvangsauktion!
19781221Ejendomshandel1nt1nt=Vesteralle 10 [Anno 2023]
Opført 1964
Jens Gregersen, maskinmester
Peder Søndergaard Mortensen, gårdejer
Skøde fra maskinmester Jens Gregersen til gårdejer Peder Søndergaard Mortensen på 1nt, lyst 21-12-1978.
Købesum: 273.150. Ejd.Skyld: 240.000. Løsøre: 12.000.
197915Udstykning1di->1di+1rø1rø=Vesteralle 17 [Anno 2023]
Opført 1979
197919Ejendomshandel1ia+18b1ia=Assingvej 3 [Anno 2023]
Peder Søndergaard Mortensen
Jens Bjerregaard Futtrup
Skøde fra Peder Søndergaard Mortensen til soldaterhjemsleder Jens Bjerregaard Futtrup på 1ia og 18b, lyst endeligt 6-4-1979.
Købesum: 563.000. Ejd.Skyld: 430.000. Løsøre: 12.000.
1979111Ejendomshandel1md1md=Nr. Viumvej 22+24
-formentlig senere lagt sammen med 1mg, hvor 1mg er det samlende matrikelnummer
Henry Vedstesen
Hans Jørgen Vedstesen
Skøde fra Henry Vedstesen til Hans Jørgen Vedstesen på m.nr. 1md, lyst 19-11-1981.
Købesum: 35.000. Ejd.Skyld: 14.200.
1979125Ejendomshandel1sd1sd=Industrivej 23 [Anno 2023]
Opført 1983
Videbæk Kommune
Peder Svindth, entreprenør
Skøde fra Videbæk Kommune til entreprenør Peder Svinth på 1sd, lyst endeligt 7-6-1979.
Købesum: 52.500. (ej særsk).
197928Ejendomshandel1sb1sb=Industrivej 14A [Anno 2023]
Opført 1979
Videbæk Kommune
Troldhede -Hauge Tømrer- og Snedkerforretning ApS
Karlo Nielsen, tømrermester
Frede Hansen, tømrermester
Skøde fra Videbæk Kommune på 1sb til Troldhede-Hauge Tømrer- og Snedkerforretning ApS v/tømrermester Karlo Nielsen og tømrermester Frede Hansen, lyst endelig 28-3-1979. Iflg forevist A/S -udskrift: Troldhede Tømrer- og Snedkerforretning ApS.
Købesum: 42.280. (ej særsk).
1979222Tinglysning1aa1aa=Kirkegade 4 [Anno 2022]
Opført 1917
Valdemar Jensen [Afdød]
Agnes Kristine Nelly Jensen
Skifteretsattest som adkomst for Agnes Kristine Nelly Jensen på 1aa, lyst 22-2-1979.
197932Ejendomshandel1iæ1iæ=Aakjærsvej 20 [Anno 2023]
Opført 1943
Kirsten Pedersen
Susan Ibsen
Leo Christensen
Skøde fra Kirsten Pedersen til Susan Ibsen og Leo Christensen på 1iæ i lige sameje, lyst 2-3-1979.
Købesum: 194.000. Ejd.Skyld: 105.000.
197938Ejendomshandel1ra1ra=Mølgårdsvej 12 [Anno 2023]
Opført 1979
Videbæk Kommune
Kurt Vagn Rasmussen, fabriksarbejder
Skøde fra Videbæk Kommune til fabriksarbejder Kurt Vagn Rasmussen på 1ra, lyst 8-3-1979.
Købesum: 27.570. Ejd.Skyld: 32.200.
1979313Ejendomshandel1fu+1ee+1fe1fu=Aakjærsvej 11 [Anno 2022]
(Hus opført på 1fu 1918 jf. BBR)
Matr. 1ee+1fe er ubebygget og hører under 1fu
Peter Hedevang Nielsen
Ole Christensen*, indkøbsleder
Ole Thomas Sindberg*
Skøde fra Peter Hedevang Nielsen til indkøbsleder Ole Christensen på 1fu, 1ee, 1fe, lyst 13-3-1979.
Købesum: 180.000. Ejd.Skyld: 100.000.
*5-5-1995: Iflg. fødsels- og dåbsattest: Ole Thomas Sindberg
197944Ejendomshandel1dx1dx=Dalgasgade 12 [Anno 2023]
Opført 1914
Carl Bevensee
Bent Egon Bendtsen
Skøde fra Carl Bevensee til Bent Egon Bendtsen på 1dx, lyst endeligt 26-2-1980.
Købesum: 165.000. Ejd.Skyld: 145.000.
197944Ejendomshandel1sm->1oa1oa udgår af matrikeln 10-6-1995 og læggees under 1mt.J. Mikkelsen
Magnus Vedstesen
Skøde fra J. Mikkelsen til Magnus Vedstesen på m.nr. 1sm, nu 1oa, lyst endeliggt 13-4-1981.
Købesum: 28.245. (ej særsk).
1979426Ejendomshandel1qr1qr=Mølgårdsvej 11 [Anno 2023]
Opført 1980
Svend Nielsen
Jørgen Nielsen
Karlo Nielsen
Skøde fra Svend Nielsen og Jørgen Nielsen til Karlo Nielsen, der nu er eneejer, på anpart af 1qr.
Købesum: 18.000. Ejd.Skyld: 27.200.
1979427Ejendomshandel1po1po=Østergade 57 [Anno 2023]
Minkhal opført 1964
Gunnar Østergaard
Henning Dueholm Jensen, pelsdyravler
Skøde fra Gunnar Østergaard til pelsdyrfarmer Henning Dueholm Jensen på ½ af 1po, lyst 27-4-1979. Henning Dueholm Jensen er nu eneejer.
Købesum: 23.950. Løsøre: 56.050. Ejd.Skyld: 150.000 (hele ejendommen).
1979430Ejendomshandel1rs1rs=Hvirveltoften 3 [Anno 2023]
Opført 1987
Videbæk Kommune
Verner Jacobsen
Skøde fra Videbæk Kommune til Verner Jacobsen på 1rs, lyst 30-4-1979.
Købesum: 36.720. Ejd.skyld: 32.100.
1979430Ejendomshandel1rø1rø=Vesteralle 17 [Anno 2023]
Opført 1979
Videbæk Kommune
Erik Bækgård, fabriksarbejder
Skøde fra Videbæk Kommune til fabriksarbejder Erik Bækgård på 1rø, lyst 30-4-1979.
Købesum: 39.380. Ejd.Skyld: 31.300.
197954Udstykning1ab->1ab+1sd1sd=Industrivej 23 [Anno 2023]
Opført 1983
1979528Ejendomshandel1nv1nv=Vestergade 14 [Anno 2023].
Opført 1980
Henning Clemmensen
Frede Hansen, tømrermester
Skøde fra Henning Clemmensen til tømrermester Frede Hansen på 1nv (inkl. tidligere 1nu), lyst 28-5-1979.
Købesum: 42.000. Ejd.Skyld: 34.400.
197966Ejendomshandel1sa1sa=Vesteralle 15 [Anno 2023]
Opført 1979
Videbæk Kommune
Henning Kolby, forvalter
Skøde fra Videbæk Kommune til forvalter Henning Kolby på 1sa, lyst 6-6-1979.
Købesum: 35.860. Ejd.Skyld: 28.500.
1979613Ejendomshandel1sg<->1qb1qb=Industrivej 1 [Anno 2023]
Opført 1973
Videbæk Kommune
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.A.
Skøde fra Videbæk Kommune til Mejeriselskabet Danmark A.m.b.A. på 1sg, nu 1qb, lyst 12-10-1979.
Købesum: 70.000.
1979615Ejendomshandel1se1se=Dalgasgade 59A+59B+59C
Ejerlejligheder
Opført 1979
Videbæk Kommune
Vestjysk Totalbyg, Troldhede I/S
Skøde fra Videbæk Kommune til Vestjysk Totalby, Troldhede I/S*).
Købesum: 34.090 (ej særsk.) Opdelt i 3 ejerlejligheder .
*) Hans Chr. B Hansen, Svend Nielsen, Hans B. Olesen, Preben Hansen, Henning Clemmensen, Karlo Nielsen, Frede Hansen, Svend Sørensen, Gunnar Randeris.
197974Udstykning1di->1di+1se1se=Dalgasgade 59 A+59B+59C
Opført 1979
197976Ejendomshandel1sh1sh=Gåsdalvej 10 [Anno 2023]
Ubebygget
Verner Severin Rasmussen
Troldhede Blikkenslagerforretning v/Hans Chr. Hansen
Skøde fra Verner Severin Rasmussen til Troldhede Blikkenslagerforretning v/ Hans Chr. Hansen på 1sh, lyst endeligt 19-2-1980.
Købesum: 26.839,50
197976Ejendomshandel1si1si=Gåsdalvej 12 [Anno 2023]
Opført 1979
Verner Severin Rasmussen
A/S Sima Plastic og Lædervarer
Skøde fra Verner Severin Rasmussen til A/S Sima Plastic og Lædervarer på 1si, lyst endeligt 19-2-1980.
Købesum: 40.000. (ej særsk.)
197979Ejendomshandel1bf1bf=Blichersgade 2 [Anno 2023]
Ubebygget anno 2023
Jens Jørgen Mikkelsen
Svend Nielsen
Skøde fra Jens Jørgen Mikkelsen til Svend Nielsen på 1bf, lyst 9-7-1979.
Købesum: 140.000. Ejd.Skyld: 140.000.
197979Ejendomshandel1ik1ik=Aakjærsvej 7Arnfred Christensen
Leif Løhde, bagermester
Skøde fra Arnfred Christensen til bagermester Leif Løhde på 1ik, lyst endeligt 14-8-1979.
Købesum: 30.000. Ejd.Skyld: 17.100.
1979712Ejendomshandel1qs1qs=Mølgårdsvej 13 [Anno 2023]
Opført 1975
Fogden i Skjern
Tage Hansen
Skøde fra Fogden i Skjern til Tage Hansen på 1qs, lyst 12-7-1979.
Købesum: 300.000. Ejd.Skyld: 275.000.
1979724Udstykning1ab->1ab+1sg1sg udgår af matriklen 3-10-1979 oh inddraget under 1qb
1979724Udstykning1ab->1ab+1sf1sf=Industrivej 3 [Anno 2023]
Opført 1980
1979731Ejendomshandel1ræ1ræ=Vesteralle 19 [Anno 2023]
Opført 1979
Videbæk Kommune
Jens Jørgen Johnsen, kommis
Skøde fra Videbæk Kommune til kommis Jens Jørgen Johnsen på 1ræ, lyst 31-7-1979.
Købesum: 53.880. Ejd.skyld: 33.100.
1979913Ejendomshandel1ov1ov=Rønnealle 23 [Anno 2023]
Opført 1973
Poul H. Laubjerg, lærer
Jørgen Villadsen
Skøde fra Poul H. Laubjerg til Jørgen Villadsen på 1ov, lyst 13-9-1979.
Købesum: 465.000. Løsøre: 15.000. Ejd.Skyld: 340.000.
1979918Ejendomshandel1ob1ob=Grønningen 3 [Anno 2023]
Opført 1965
Jørgen Villadsen
Otto Pedersen, gårdejer
Skøde fra Jørgen Villadsen til gårdejer Otto Pedersen på m.nr. 1ob, lyst 18-9-1979.
Købesum: 290.000. Løsøre: 10.000 Ejd.Skyld: 250.000.
1979925Tinglysning1r+1y+1cr[1y+1cr=Østergade 15 i 2022]
Opført 1920
Simon Kirkegaard Pedersen [Afdød]Skifteretsattest som adkomst for 28 privatskiftende arvinger i boet efter Simon Kirkegaard Pedersen på m.nr. 1y+1cr, lyst 25-9-1979.
Ejd.Skyld: 140.000.
1979925Ejendomshandel1r+1y+1cr[1y+1cr=Østergade 15 i 2022]
Opført 1920
Arvinger efter Simon Kirkegaard Pedersen
Ketty Jensen
Skøde fra 28 arvinger efter Simon Kirkegaard Pedersen til Ketty Poulsen, nu Jensen iflg forevist vielsesattest.
Købesum: 195.000. Ejd.Skyld: 140.000.
1979102Ejendomshandel1ru1ru=Hvirveltoften 7 [Anno 2023]
Opført 1979
Videbæk Kommune
Poul Henrik Laubjerg, lærer
Skøde fra Videbæk Kommune til lærer Poul Henrik Laubjerg på 1ru, lyst 2-10-1979.
Købesum: 51.108. Ejd.skyld: 30.900.
1979103Tinglysning1sg->1qb1qb=Industrivej 1 [Anno 2023]
Opført 1973
1sg udgår af matriklen og underlagt 1qb.
1979104Ejendomshandel1fr1fr=Sdr. Feldingvej 25 [Anno 2022] UbebyggetMagnus Vedstesen
Hans Vedstesen
Skøde fra Magnus Vedstesen til Hans Vedstesen på 1fr, lyst 9-9-1986.
Købesum: 200.000. Ejd.Skyld: 200.000.
19791019Ejendomshandel1la1la=Ahlervej 8
Opført 1952 iflg BBR
Johannes Knudsen, Specialarbejder
Olga Knudsen
Skøde fra Johs. Knudsen til Olga Knudsen på 1la, lyst betinget 19-10-1979 og lyst endeligt 13-4-1981.
Købesum: 170.000. Ejd.Skyld: 170.000.
19791019Tinglysning1hr1hr=Dalgasgade 48Kamma Amalie Hansen [Afdød]
Jytte Bregnholm Fasterholt
Inge-Lise Bregnholm Hansen
Helle Bregnholm Christensen
Hans Christian Bregnholm Hansen
Carsten Bregnholm Hansen
Skifterretsattest på m.nr. 1hr som adkomst for:
Jytte Bregnholm Fasterholt, Inge-Lise Bregnholm Hansen, Helle Bregnholm Christensen, Hans Christian Bregnholm Hansen, Carsten Bregnholm Hansen, lyst 19-10-1979.
Ejd.Skyld: 190.000.
19791029Ejendomshandel1qm1qm=Vesteralle 16 [Anno 2023]
Opført 1981
Henning Clemmensen
Adolf Bilgrav, gårdejer
Skøde fra Henning Clemmensen til gårdejer Adolf Bilgrav på 1qm, lyst 29-10-1979.
Købesum: 60.000. Ejd.Skyld: 45.100.
1979116Ejendomshandel1pv1pv=Industrivej 2 [Anno 2023]
Opført 1969
Troldhede Erhvervsudvikling A/S
Niels Mikkelsens Tricotagefabrik A/S
Skøde fra Troldhede Erhvervsudvikling A/S til Niels Mikkelsens Tricotagefabrik A/S på m.ne. 1pv, lyst 6-11-1979.
Købesum: 260.000. Ejd.Skyld: 350.000.
19791115Ejendomshandel1oc1oc=Grønningen 5
Opført 1967
Hans Chr. Bregnholm Hansen [Afdød]
Rosa Hansen
Skifteretsattest som adkomst for Rosa Hansen på m.nr. 1oc, lyst 15-11-1979.
Ejd.Skyld: 300.000.
19791128Tinglysning1nm1nm=Idrætsalle 3 [Anno 2023]
Ubebygget.
Anna Kirkegaard FrandsenBodelingsoverenskomst som adkomst for Anna Kirkegaard Frandsen på 1nm, lyst 28-11-1979.
Ejd.Skyld: 72.000.
19791130Udstykning1bk->1bk+1sh1sh=Gåsdalvej 10 [Anno 2023]
Ubebygget
19791130Udstykning1bk->1bk+1si1si=Gåsdalvej 12 [Anno 2023]
Opført 1979
19791211Ejendomshandel1bv1bv udgår 30-1-1981 og lægges under 1btA/S SIMA Plastic og Lædervarer
Hjalmar Johnsen
Skøde lyst 11-12-1979 A/S SIMA Plastic og Lædervarer til Hjalmar Johnsen
19791213Ejendomshandel1lz1lz=Buen 9 [Anno 2023]
Opført 1954
Søren Stier Sørensen
Svend Erik Jørgensen
Skøde fra Søren Stier Sørensen til Svend Erik Jørgensen på 1lz, lyst betinget 13-12-1979. Endelig skøde kyst 6-3-1980.
Købesum: 215.000+10.000. Ejd.Skyld: 160.000
19791227Ejendomshandel1se lejlighed nr. 11se nr. 1=Dalgasgade 59A [Anno 2023]
Opført 1979
Vestjysk Totalbyg Troldhede I/S
Carsten Lauritsen
Skøde fra Vestjysk Totalbyg I/S til Carsten Lauritsen på ejerlejlighed nr. 1 af 1se, lyst endeligt 29-4-1980.
Købesum: 239.000. Løsøre: 30.000. (ej særsk.)
19791227Ejendomshandel1se lejlighed nr. 21se nr. 2=Dalgasgade 59B [Anno 2023]
Opført 1979
Vestjysk Totalbyg Troldhede I/S
Gurli Jørgensen
Skøde fra Vestjysk Totalbyg I/S til Gurli Jørgensen på ejerlejlighed nr. 2 af 1se, lyst endeligt 29-4-1980.
Købesum: 215.000. Løsøre: 30.000. (ej særsk.)
19791227Ejendomshandel1se lejlighed nr. 31se nr. 3=Dalgasgade 59C [Anno 2023]
Opført 1979
Vestjysk Totalbyg Troldhede I/S
Kjeld Nørgaard Jensen
Skøde fra Vestjysk Totalbyg I/S til Kjeld Nørgaard Jensen på ejerlejlighed nr. 3 af 1se, lyst endeligt 29-4-1980.
Købesum: 150.000. Løsøre: 87.000. (ej særsk.)
1980124Udstykning1ab->1ab+1sk1sk=Industrivej 13 [Anno 2023]
Opført 1980
1980128Ejendomshandel1oø1oø=Grønningen 26 [Anno 2023]
Opført 1980
Peder Hedevang Nielsen
Freddy Christensen
Skøde fra Peder Hedevang Nielsen til Freddy Christensen på 1oø, lyst 28-1-1980.
Købesum: 25.000. Ejd.Skyld: 25.000.
198026Ejendomshandel1an1an=Kirkegade 2 [anno 2023]
Opført 1886
Johanne M. Jensby
Finn Nielsen
Finn Bødskov
Skøde fra Johanne M. Jensby og Finn Nielsen til sagsbehandler Finn Bødskov på m.nr. 1an, lyst endeligt 18-3-1980.
Købesum: 245.000. Løsøre: 5.000. Ejd.Skyld: 150.000.
1980227Ejendomshandel1hr1hr=Dalgasgade 48Hans Christian Bregnholm Hansen [Afdød]
Rosa Hansen
Skifteretsattest som adkomst for Rosa Hansen på Hans Christian Bregnholm Hansens 1/5-del af 1hr, lyst 27-2-1980.
Ejd.Skyld: 190.000 (hele ejd,).
1980227Ejendomshandel1hr1hr=Dalgasgade 48Arvingerne efter Kamma Amalie Hansen til Hanne Agerbo og Villy Agerbo.Skøde fra arvingerne efter Kamma Hansen til Hanne Agerbo og Villy Agerbo* på 1hr. Lyst 27-2-1980.
*)Tidligere: Iversen iflg. forevist navnebevis.
1980310Ejendomshandel1sn1sn=Industrivej 11 [Anno 2023]
Opført 1980
Videbæk Kommune
Henning Clemmensen, murermester
Skøde fra Videbæk Kommune til murermester Henning Clemmensen på 1sn, lyst endeligt 7-10-1980.
Købesum: 45.400. (ej særsk.)
1980313Ejendomshandel1pz1pz=Gåsdalvej 22 [Anno 2023]
Opført 1960
Kurt Poulsen
Johannes ???vald
Skøde fra Kurt Poulsen til Johannes Xxxvald på 1pz, lyst 13-3-1980.
Købesum: 166.000. Ejd.Skyld: 125.000.
1980324Tinglysning1sh1sh=Gåsdalvej 10 [Anno 2023]
Ubebygget
Hans Chr. Hansen [Afdød]
Rosa Hansen
Skifteretsattest psom adkomst for Rosa Hansen på m.nr. 1sh, lyst 24-3-1980.
(ej særsk.)
1980324Ejendomshandel1sh1sh=Gåsdalvej 10 [Anno 2023]
Ubebygget
Rosa Hansen
A/S Sima Plastic og Lærervarer
Skøde fra Rosa Hansen til A/S Sima Plastic og Lædervarer på 1sh, lyst 24-3-1980.
Købesum: 28.063,38. (ej særsk.)
1980424Ejendomshandel1ok1ok=Grønningen 17 [Anno 2023]
Opført 1978
Bent Sørensen
Peter Friis
Skøde fra Bent Sørensen til Peter Friis på 1ok, lyst 24-4-1980.
Købesum: 475.000. Løsøre: 5.000. Ejd.Skyld: 380.000.
1980522Tinglysning1hc1hc=Ahlervej 2 [Anno 2023]
Opr. Opført 1941
Peder Hedevang Nielsen
Skifteretten
Konkursbehandling den 22-5-1980.
1980527Udstykning1ot1ot=Rønnealle 19 [Anno 2023]
Opført 1981
1980529Ejendomshandel1sp1sp=Østergade 57 [Anno 2023]
Minkhal opført 1964
Peder Chr. Nygaard Madsen
Henning Dueholm Jensen
Skøde fra Peder Chr. Nygaard Madsen til Henning Dueholm Jensen på 1sp, lyst endeligt 21-4-1981.
Købesum: 15.400. (ej særsk.)
1980530Ejendomshandel1hø1hø=Aakjærsvej 3 [Anno 2023]
Opført 1924, ifl. Din Geo
Kirstine Marie Pedersen
Leon Thybo
Bente Thomsen (Thybo)
Skøde fra Kirstine Marie Pedersen til Leon Thybo og Bente Thomsen* i lige sameje på 1hø, lyst endeligt 27-5-1980.
Købesum: 155.000. Ejd.Skyld: 80.000. Løsøre: 5.000.
* Forevist vielsesattest 18-1-1985: Bente Thybo.
1980530Tinglysning1sl->1sf1sf=Industrivej 3 [Anno 2023]
Opført 1980
198073Ejendomshandel1qh1qh=Mølgårdsvej 5 [Anno 2023]
Opført 1976
Ejvind Højbjerg
Kirsten Wiensteen
Carl Wiensteen
Skøde fra Ejvind Højbjerg til Kirsten Wiensteen og Carl Wiensteen i lige sameje på 1qh, lyst 3-7-1980.
Købesum: 330.000. Ejd.Skyld: 300.000.
198081Ejendomshandel1qo1qo=Vesteralle 13 [Anno 2023]
Opført 1978
Claus Brink
Benny Smed
Skøde fra Claus Brink til Benny Smed på 1qo, lyst 1-8-1980.
Købesum: 390.000. Løsøre: 20.000. Ejd.Skyld: 300.000.
198081Ejendomshandel1qs1qs=Mølgårdsvej 13 [Anno 2023]
Opført 1975
Tage Hansen
Erna Nielsen
Erik Michaelsen
Skøde fra T. Hansen til Erna Nielsen og Erik Michaelsen i lige sameje på 1qs, lyst endeligt 11-11-1980.
Købesum: 306.969. Løsøre: 8.000. Ejd.Skyld: 275.000.
[Navneændring: Erna Nielsen til Erna L. Michaelsen se 9-3-1992]
1980813Udstykning1ab->1ab+1sn1sn=Industrivej 11 [Anno 2023]
Opført 1980
1980922Ejendomshandel1qi1qi=Mølgårdsvej 2 [Anno 2023]
Opført 1977
Poul Henning Rand
Christine Rand
Skøde fra Poul Henning Rand til Christine Rand på m.nr. 1qi, lyst 22-9-1980.
Købesum: 395.000. Løsøre: 10.000. Ejd.Skyld: 325.000.
1980109Ejendomshandel1so1so har været underlagt 1dq, 1hc for den 26-1-1981 at indgå under 1ib.P. Hedevang Nielsen [kurator]
Niels Andreasen, murer
Skøde fra kurator i boet efter P. Hedevang Nielsen til murer Niels Andreasen på 1so, lyst endeligt 3-2-1981.
Købesum: 5.320. (ej særsk.)
19801021Ejendomshandel1sc1sc=?? Se under 1reV.S. Rasmussen
Hans Birk Olesen, installatør
Skøde fra V.S. Rasmussen til Hans Birk Olesen på 1sc, lyst endeligt 25-6-1981.
Købesum: 16.508,25. (ej særsk).
19801030Ejendomshandel1by+1bz+1bæ1by=Dalgasgade 6 [anno 2022]
Bygning opført 1904 iflg. BBR
A/S SIMA Plastic og Lædervarer
Troldhede Brugsforening
Skøde fra A/S Sima Plastic og Lædervarer på 1bz, 1by, 1bæ til Troldhede Brugsforening lyst 30-10-1980.
Købesum: 250.000. Ejd.Skyld: 285.000.
1980114Ejendomshandel1qt1qt=Mølgårdsvej 15 [Anno 2023]
Opført 1973
Fogden i Skjern
Ilse Jensen
Skøde fra Fogden i Skjern til Ilse Jensen på 1qt, lyst 4-11-1980.
Købesum: 403.500. Ejd.Skyld: 310.000.
19801128Udstykning1ek [nu inddraget under 1ei] ->1ek+1nø1nø=Buen 6A [Anno 2023]
Opført 1965
19801215Tinglysning1rd1rd=Industrivej 16 [Anno 2023]
Opført 1974
Skifteretten i Skjern
Peter Svinth konkursbo
Skøde fra kuratorerne ved skifteretten i Skjern.
19801215Tinglysning1sd1sd=Industrivej 23 [Anno 2023]
Opført 1983
Skifteretten i Skjern
Peter Svinth konkursbo
Konkursbehandling ved Skifteretten i Skjern.
19801222Ejendomshandel1pa1pa=Rønnealle 4 [Anno 2023]
Opført 1977
Fogden i Skjern
Ole Christensen
Skøde fra fogden i Skjern til Ole Christensen på m.nr. 1pa, lyst 22-12-1980.
Købesum: 351.000. Ejd.Skyld: 300.000.
1981113Ejendomshandel1kn1kn=Ahlervej 3 [Anno 2023]
Opført 1940
Jørn Pedersen
Lis Rasmussen
Skøde fra Jørn Pedersen på 1kn til Lis Rasmussen, lyst 13-1-1981.
Købesum: 250.000. Ejd.Skyld: 155.000, lyst endeligt skøde 27-4-1981.
1981113Ejendomshandel1aæ1aæ=Dalgasgade 17 [Anno 2023]
Opført 1900
Evald Johs. Sørensen
Edele Merete Johanne Sørensen
Skøde fra Evald Johs. Sørensen til Edele Merete Johanne Sørensen på 1aæ, lyst endeligt 26-1-1981.
Købesum: 170.000. Ejd.Skyld: 170.000.
1981127Ejendomshandel1ka+1kb1kb=Østergade 53 [Anno 2023]
Opført 1968
Preben Hansen
Tove Hansen
Skøde fra Preben Hansen på 1ka, 1kb til Tove Hansen.
Købesum 340.000+10.000. Ejd. Skyld: 310.000
1981130Tinglysning1bv -> 1bt1bt=Dalgasgade 11
[1bv udgår af matriklen 30-1-1981]
1981217Ejendomshandel1nø1nø=Buen 6A [Anno 2023]
Opført 1965
Poul Jørgen Jacobsen
Alice Hjort
Skøde fra Poul Jørgen Jacobsen til Alice Hjort på m.nr. 1nø, lyst endeligt 21-10-1997.
Købesum: 215.000. Ejd.Skyld: 120.000.
1981226Tinglysning1kæ1kæ=Østergade ?? {fremgår ikke af BBR anno 2023}
Anno 2023 = Troldtekt
Alfred Chr. Nielsen [Afdød]
Ella Nielsen
Skifteretsattest på m.nr. 1kæ som adkomst for Ella Nielsen, lyst 26-2-1981
198133Ejendomshandel1hc1hc=Ahlervej 2 [Anno 2023]
Opr. Opført 1941
SkifterettenMatr. 1hc solgt på tvangsauktion 3-3-1981.
Auktionsskøde fra fogden i Skjern på 1hc til bygmester Svend Lykke Jensen.
Købesum: 40.000. Ejd.Skyld: --
1981316Udstykning1di->1di+1sq1sq=Vesteralle 28 [Anno 2023]
Ubebygget anno 2023
[se også 1sr]
1981316Udstykning1di->1di+1sr1sr=Vesteralle 30 [Anno 2023]
Opført 1983
1981316Udstykning1di->1di+1ss1ss=Vesteralle 18 [Anno 2023]
opført 1981
1981326Tinglysning1dz->1eu
1ev->1eu
1eu=Østergade 10 [Anno 2023]
Opført 1920
Matr. 1dz og 1ev inddrages under 1eu, hvorefter 1dz og 1ev udgår af matriklen.
1981326Tinglysning1dz -> 1eu1eu=Østergade 10 [Anno 2023]
Opført 1920
Matr. 1dz er lagt under 1eu og 1dz udgår af matriklen
1981326Tinglysning88=Østergade 14 [Anno 2023]
Opført 1920
A.V. Giversen
Karen Kirkegaard Frandsen
Skøde fra A.V. Giversen til Karen Kirkegaard Frandsen på m.nr. 8 , lyst 9-11-1993.
Købesum: 295.000. Ejd.Skyld: 320.000.
1981410Ejendomshandel1af1af=Jernbanegade 3 [anno 2022]
Bygning opført 1896 på 1af
Marie ChristensenSkifteretsattest på m.nr. 1af som adkomst for Marie Christensen.
Ejd.Skyld: 200.000.
1981410Ejendomshandel1af1af=Jernbanegade 3 [anno 2022]
Bygning opført 1896 på 1af
Marie Christensen
Finn Nielsen
Skøde fra Marie Kristensen til Finn Nielsen på m.nr. 1af, lyst 10-4-1981.
Købesum: 174.342. Løsøre: 2.000. Ejd.Skyld: 200.000.
1981413Udstykning1sp->1po1po=Østergade 57 [Anno 2023]Henvisningsblad
1981421Ejendomshandel1po1po=Østergade 57 [Anno 2023]
Minkhal opført 1982
1981424Ejendomshandel1i1i=Dalgasgade 1 [Anno 2023]
Opført 1977, jf. BBR
Fogedretten i Skjern
Sparekassen SDS Midtjylland, Videbæk
Auktionsskøde fra fogeden i Skjern til Sparekassen SDS Midtjylland, Videbæk på 1i, lyst endeligt 27-5-1981.
Købesum: 192.000. Ejd.Skyld: 300.000.
198156Ejendomshandel1sq+1ss+1sr1sq=Vesteralle 28 [Anno 2023]
Ubebygget anno 2023
1sr=Vesteralle 30 [Anno 2023]
Opført 1983
1ss=Vesteralle 18 [Anno 2023]
opført 1981
Videbæk Kommune
Vestjysk Totalbyg, Troldhede I/S
1. Svend Nielsen, ejendomshandler
2. Hans B.Olesen, aut. El-installatør
3. Henning Clemmensen, murermester
4. Karlo Nielsen
5. Frede Hansen
[4+5= Tømrer- og Snedkerfirmaet]
Skøde fra Videbæk Kommune til Vestjysk Totalbyg, Troldhede I/S
1. Svend Nielsen, ejendomshandler
2. Hans B.Olesen, aut. El-installatør
3. Henning Clemmensen, murermester
4. Karlo Nielsen
5. Frede Hansen
[4+5= Tømrer- og Snedkerfirmaet]
på m.nr. 1sq+1sr+1ss, lyst 6-5-1981
Købesum: 54.200. Løsøre: 18.150. (ej særsk.)
198173Udstykning1p->1d+1st1st=Kirkegade 18 [Anno 2023]
Troldhede Kirke
Opført 1907
198173Udstykning1co->1co+1su1su inddrages under 1st 12-7-1982
198173Udstykning1d->1d+1sv1sv inddrages under 1st 12-7-1982
198186Tinglysning1rb1rb=Mølgårdsvej 10 [Anno 2023]
Opført 1986
Skifteretten i Herning
Jens Karl Nielsen
Konkursbehandling ved Skifteretten i Herning vedr. m.nr. 1rb.
1981821Ejendomshandel1sd1sd=Industrivej 23 [Anno 2023]
Opført 1983
Peter Svinth's konkursbo
Svinth's Maskinstation ApS.
Skøde fra Peter Svinth's konkursbo lrs. H. Abildgård og adv. N. Junge til Svinths's Maskinstation ApS på 1sd, lyst 21-8-1981.
Købesum: 250.000. Ejd.Skyld: 340.000.
1981823Ejendomshandel1rb1rb=Mølgårdsvej 10 [Anno 2023]
Opført 1986
Jens Karl Flinker Nielsen konkursbo
Inga Hedevang Nielsen
Skøde fra konkursboet efter Jens Karl Flinker Nielsen til Inga Hedevang Nielsen på 1rb, lyst endeligt 14-12-1981.
Købesum: 45.000. Ejd.Skyld: 34.100.
1981827Tinglysning1hc1hc=Ahlervej 2 [Anno 2023]
Opr. Opført 1941
Skifteretten i Skjern
Svend Lykke Jensen, bygmester
Konkursbehandling ved Skifteretten i Skjern.
1981827Ejendomshandel1ok1ok=Grønningen 17 [Anno 2023]
Opført 1978
Peter E. Friis
Hans Green
Skøde fra Peter E. Friis til Hans [?] Green på 1ok, lyst 27-8-1981.
Købesum: 450.000. Løsøre: 5.000. Ejd.Skyld: 380.000.
1981831Tinglysning1cy+1cp1cy og 1cp=Dalgasgade 9/Buen 1a
[Anno 2023]
Alfred Knudsen [Afdød]
Palma Kristence Knudsen
Skifteretsattest som adkomst for Palma Knudsen på m.nr. 1cy og 1cp, lyst 31-8-1981.
Ejd.Skyld: 110.000.
1981831Ejendomshandel1cy+1cp1cy og 1cp=Dalgasgade 9/Buen 1a
[Anno 2023]
Palma Kristence Knudsen
Hjalmar Johnsen, Købmand
Skøde fra Palma Knudsen til købmand Hjalmar Johnsen på m.nr. 1cy og 1cp, lyst 31-8-1981.
Købesum: 60.000. Ejd.Skyld: 110.000.
1981109Tinglysning1ds1ds=Dalgasgade 26 [Anno 2023]
Opført 1933
Harald Jespersen [Afdød]Skifteretsattest som adkomst for 8 privatskiftende arvinger i boet efter Harald Jespersen på m.nr. 1ds, lyst 9-10-1981.
Ejd.Skyld: 180.000.
1981109Ejendomshandel1ds1ds=Dalgasgade 26 [Anno 2023]
Opført 1933
Harald Jespersens arvinger
Lillian Christiansen
Skøde fra arvingerne efter Harald Jespersen til Lillian Christiansen på m.nr. 1ds, lyst endeligt 4-11-1981.
Købesum: 170.000. Ejd.Skyld: 180.000.
19811110Ejendomshandel1qu1qu=Mølgårdsvej 17 [Anno 2023]
Opført 1978
Aase Pedersen
Finn Pedersen
Thomas Frølund Thomsen
Anne Lis Nonbo
Skøde fra Aase og Finn Pedersen til Thomas Frølund Thomsen og Anne Lis Nonbo på 1qu, lyst endeligt 14-1-1982.
Købesum: 325.000. Løsøre: 10.000. Ejd.Skyld: 320.000.
19811119Ejendomshandel1md1md=Nr. Viumvej 22+24
-formentlig senere lagt sammen med 1mg, hvor 1mg er det samlende matrikelnummer
Hans Jørgen Vedstesen
Jens Kristian Vedstesen
Skøde fra Hans Jørgen Vedstesen til Jens Kristian Vedstesen på 1md. Endeligt skøde lyst 9-12-1981.
Købesum: 35.000. Ejd.Skyld 14.200.
19811221Ejendomshandel1mi1mi=Nr. Viumvej 14 [Anno 2023]
Opført 1959
Benny Lund JensenAuktionsskøde på m.nr. 1mi til Benny Lund Jensen.
Købesum: 120.000. Ejd.Skyld: 125.000
19811228Ejendomshandel1nm1nm=Idrætsalle 3 [Anno 2023]
Ubebygget.
Anna Kirkegaard Frandsen
Videbæk Kommune
Skøde fra Anna Kirkegaard Frandsen til Videbæk Kommune på 1nm, lyst 28-12-1981.
Købesum: 75.000. Ejd.Skyld: 50.000.
19811228Ejendomshandel1sv1sv inddrages under 1st 12-7-1982P. Kr. N. Madsen
Troldhede Kirke v/menighedsrådet
Skøde fra P. Kr. N. Madsen til Trolhdede Kirke v/menighedsråder på 1sv, lyst 29-7-1982
Købesum: 2.310. (ej særsk.)
19811228Ejendomshandel1su1su inddrages under 1st 12-7-1982Anders Olesen
Troldhede Kirke v/menighedsrådet
Skøde fra Anders Olesen til Troldhede Kirke v/menighedsrådet på 1su, lyst 28-12-1981.
Købesum: 21.480. (ej særsk.)
1982114Ejendomshandel1qu1qu=Mølgårdsvej 17 [Anno 2023]
Opført 1978
Anne Lis Nonbo
Thomas Frølund Thomsen
Skøde på halvparten af 1qu fra Ane Lis Nonbo til Thomas Frølund Thomsen, der herefter er eneejer.
Købesum: 163.659.88. Ejd.Skyld: 270.000 (hele ejendommen).
198223Ejendomshandel1st1st=Kirkegade 18 [Anno 2023]
Troldhede Kirke
Opført 1907
Arvingerne i boet efter Niels Kr. Holbøl Jensen
Troldhede Kirke v/menighedsrådet
Skøde fra arvingerne i boet efter Niels Kr. Holbøl Jensen til Troldhede Kirke v/menighedsrådet på 1st, lyst 29-6-1982.
Købesum: 10.275. (ej særsk.)
198223Tinglysning1p+1as+1st1p=Sdr. Feldingvej 9-opført 1927 (Anno 2022)
1as=Sdr. Feldingvej 9 (anno 2022)
1st=Kirkegade 18 [Anno 2023]
Skifteretsattest på m.nr. 1p, 1as, 1st som adkomst for:
1. Leif Holbøl Jensen
2. Svend Kristian Holbøl Jensen
3. Kirsten Jørgensen
4. Carl Holbøl Jensen
5. Ingerlise Olesen
6. Else Jørgensen
7. Inge Merete Holbøl Jensen
8. Kerstin Holbøl Jensen
9. Hanne Holbøl Taunø
10. Line Holbøl Jensen
11. Søren Holbøl Jensen
12. Bodil Bille Jensen
Noteret offentlig skiftebehandling v/Skifteretten i Skjern den 28-6-1982.
198229Tinglysning1ha1ha=Østergade 33
Ubebygget [Anno 2023] og underlagt 1es [Troldtekt]
Helge Bang Christensen
Gunhild Marie Johansen
Skifteretsattest som adkomst for Helge Bang Christensen og Gunhild Marie Johansen på 1ha, lyst 9-2-1982.
Ejd.Skyld: 170.000.
198229Ejendomshandel1ha1ha=Østergade 33
Ubebygget [Anno 2023] og underlagt 1es [Troldtekt]
Helge Bang Christensen
Gunhild Marie Johansen
Tom Nielsen
Skøde fra Helge Bang Christensen og Gunhild Marie Johansen til Tom Nielsen på 1ha, lyst endeligt 21-4-1982.
Købesum: 200.000. Løsøre: 5.000. Ejd.Skyld: 170.000.
1982211Ejendomshandel1rd1rd=Industrivej 16 [Anno 2023]
Opført 1974
Kuratorerne i Peter Svinths konkursbo
Hanne Svinth
Skøde fra kuratorerne i entreprenør Peter Svinths konkursbo på m.nr. 1rd til Hanne Svinth, lyst 16-2-1982.
Købesum: 450.000. Ejd.Skyld: 390.000.
1982219Ejendomshandel1ss1ss=Vesteralle 18 [Anno 2023]
opført 1981
Vestjysk Totalbyg, Troldhede I/S
v/
Svend Nielsen, ejendomshandler
Hans B. Olesen, aut. El-installatør
Henning Clemmensen, murermester
Tømrer- og snedkerfirmaet Karlo Nielsen og Frede Hansen
Skøde fra:
Vestjysk Totalbyg, Troldhede I/S v/
Svend Nielsen, ejendomshandler
Hans B. Olesen, aut. El-installatør
Henning Clemmensen, murermester
Tømrer- og snedkerfirmaet Karlo Nielsen og Frede Hansen
til Eigil Jensen på 1ss, lyst endeligt 25-8-1982.
Købesum: 275.000. Løsøre: 10.000. Ejd.skyld: 190.000.
1982317Tinglysning1bb~1fr1fr=Sdr. Feldingvej 25 [Anno 2022] UbebyggetAndreas Jensen [Afdød]
Hans Frederik Jensen
Skiftteretsattest som adkomst for Hans Frederik Jensen på 1bb (+fr. ejd.), lyst 17-3-1982.
Ejd.Skyld: 30.200.
1982323Ejendomshandel1hc1hc=Ahlervej 2 [Anno 2023]
Opr. Opført 1941
Skifteretten
Svend Lykke Jensen, bygmester
Skøde fra konkursboet efter bygmester Svend Lykke Jensen på 1hc til SLJ-Huse ApS, lyst endeligt 25-5-1982.
Købesum: 46.402,72. Ejd.Skyld: 50.000.
198241Ejendomshandel1z1z=Aakjærsvej 1A (Anno 2022)
Opført 1900
Alfred AndersenAuktionsskøde til Alfred Andersen på 1z, lyst 1-4-1982.
Købesum: 123.000. Ejd.Skyld: 150.000.
198247Ejendomshandel1gn1gn=Dalgasgade 41
Hus opført 1920
Sine Sønderkær Gaardsvig
Jan Christensen
Skøde fra Sine Gaardsvig til Jan Christensen på 1gn, lyst endeligt 23-6-1982.
Købesum: 132.130,12. Løsøre: 10.000. Ejd.Skyld: 120.000.
198247Ejendomshandel1qt1qt=Mølgårdsvej 15 [Anno 2023]
Opført 1973
Ilse Jensen
William Nielsen
Troels Erhardt Nielsen
Skøde fra Ilsen Jensen til William Nielsen og Troels Erhardt Nielsen på 1qt, lyst endeligt 13-5-1982.
Købesum: 410.615,92. Løsøre: 10.000. Ejd.Skyld: 270.000.
1982414Ejendomshandel1bx1bx=Blichersgade 3
Opført 1907
Egon Johansen, Murersvend
Ilse Jensen
Skøde fra Egon Johansen på 1bx til Ilse Jensen lyst 14-4-1982.
Købesum: 230.000. Løsøre: 10.000. Ejd.Skyld: 110.000.
1982420Ejendomshandel1ah1ah=Dalgasgade 5 [Anno 2023]
Opført 1903
H. Hoffmann Pedersen
A. Jacobsen
Chr. Jacobsen
L. Lauridsen
Sanne Mary Jensen, syerske
Hanne Mary Adolfsen
(Iflg forevist vielsesattest)
Skøde fra H. Hoffmann Pedersen, A. Jocobsen, Chr. Jacobsen og L. Lauridsen til syerske Sanne Mary Jensen, iflg. forevist vielsesattest: Hanne Mary Adolfsen på 1ah, lyst endeligt 18-5-1982.
Købesum: 180.000. Ejd.Skyld: 140.000.
1982421Ejendomshandel1ai+1am+1bn1ai=Jernbanegade 5 (Anno 2022)
Bygning opført 1900 på 1ai
1am inddrages under 1ai den 4-2-1992
Sparekassen SDS Midtjylland
Sara Bundgård
Skøde fra Sparekassen SDS Midtjylland, Videbæk til Sara Bundgaard på 1ai, 1am, 1bv , lyst endeligt 5-7-1982. 5-7-1982.
Købesum: 160.000. Løsøre: 10.000. Ejd.Skyld: 170.000.
1982517Ejendomshandel1iæ1iæ=Aakjærsvej 20 [Anno 2023]
Opført 1943
Susan Ibsen
Leo Christensen
Kirsten Pedersen
Skøde fra Susan Ibsen og Leo Christensen til Kirsten Pedersen på 1iæ, lyst endeligt 15-6-1982.
Købesum: 195.000. Ejd.Skyld: 140.000.
198269Tinglysning1px1px=Blichersgade 17 [Anno 2023]
Opført 1971
Knud Olesen, mejeribestyrerSæreje ifølge ægtepagt lyst 9-6-1982 [til Knud Olesen].
1982628Ejendomshandel1iæ1iæ=Aakjærsvej 20 [Anno 2023]
Opført 1943
Kirsten Pedersen
Margit Elisabeth Gregersen
Jens Simonsen Jensen
Skøde fra Kirsten Pedersen til Margit Elisabeth Gregersen og Jens Simonsen Jensen på 1iæ, lyst 28-6-1982.
Købesum: 195.000. Ejd.Skyld: 140.000.
198282Ejendomshandel1ok1ok=Grønningen 17 [Anno 2023]
Opført 1978
H.J. Green
Mogens Kold, slagter
Benthe Dupont ->
Benthe Marie Hoffmann Kold
Skøde fra H.J. Green til slagter Mogens Kold og Benthe Dupont på 1ok, lyst 2-8-1982.
Købesum: 433.945. Løsøre: 5.000. Ejd.Skyld: 300.000
Den 7-1-1994: Iflg forevist kopi af vielsesattest, navneændring for Benthe Duppnt til: Benthe Marie Hoffmann Kold
198284Ejendomshandel1eo+1e1e=Gåsdalvej 15 [Anno 2022]
[1eo inddrages under 1e den 26-1-1989]
Sara Bundgaard
Poul Møller Hansen, landmand
Skøde fra Sara Bundgaard til lmd. Poul Møller Hansen på m.nr. 1e, 1eo, lyst endeligt 26-8-1982.
Købesum: 590.000. Løsøre: 90.000. Ejd.Skyld: 480.000.
1982818Ejendomshandel1kr1kr=Aakjærsvej 16 [Anno 2023]
Opført 1958
Viktor Vaaben
Jens Bjørslev Kristiansen, Specialarbejder
Skøde fra Victor Vaaben på m.nr. 1kr til specialarbejder Jens Bjørslev Kristiansen, lyst 27-8-1982
Købesum: 290.000. Ejd.Skyld: 190.000.
198297Ejendomshandel1ss1ss=Vesteralle 18 [Anno 2023]
opført 1981
Eigil Jensen
Egon Jensen
Skøde fra Eigil Jensen til Egon Jensen på m.nr. 1ss, lyst edeligt 5-11-1982.
Købesum: 268.000. Løsøre: 10.000. Ejd.Skyld: 190.000.
1982913Ejendomshandel1ff+1gl1ff=Aakjærsvej 9 [Anno 2022]
1gl hører under 1ff
Opført 1917
Jens Bjørslev Kristiansen
Kristen Birkebæk Kristiansen
Skøde fra Jens Bjørslev Kristiansen til Kristen Birkebæk Kristiansen på 1ff, 1gl, lyst endeligt 28-10-1982.
Købesum: 180.000. Ejd.Skyld: 220.000.
1982929Ejendomshandel1p+1as+1st1p=Sdr. Feldingvej 9-opført 1927 (Anno 2022)
1as=Sdr. Feldingvej 9 (anno 2022)
Skifteretten i Skjern
Jens Hedevang Nielsen
Skøde fra Skifteretten i Skjern til Jens Hedevang Nielsen på 1p, 1as, lyst 29-9-1982.
Købesum: 410.000. Løsøre: 10.000. (ej særsk).
1982104Tinglysning1fb1fb=Dalgasgade 28 [Anno 2022]
Hus opført 1920 ifl. BBR
Chr. Peder Jensen [Afdød]
Anna Mosgaard Jensen, Anker Jensen, Sivert Krog Jensen, Grethe Gjelbak Nielsen, Gudrun Sylvestersen, Ellen Nielsen, Tage Jensen, Ellen Pedersen, Knud Pedersen, Kirsten Nielsen, Aage Pedersen, Jonna J. Laugesen, Hanne Sørensen, Søren Kristian Jensen, Kristiane J. Jensen, Leif Krog Jensen, Inga Elisa Jensen.
Skifteretsattest som adkomst for 17 arvinger efter Chr. Peder Jensen på 1fb, lyst 4-10-1982.
Ejd.Skyld: 160.000.
1982128Ejendomshandel1fb1fb=Dalgasgade 28 [Anno 2022]
Hus opført 1920 ifl. BBR
Chr. Peder Jensens arvinger
Jan Toxværd
Skøde fra 17 arvinger efter Chr. Peder Jensen til Jan Toxværd på 1fb, lyst 8-12-1982.
Købesum: 220.000. Ejd.Skyld: 160.000.
19821217Ejendomshandel1kn1kn=Ahlervej 3 [Anno 2023]
Opført 1940
Solgt ved tvangsauktion. [Auktionsskøde - se under den 1-2-1984]
19821221Tinglysning1en1en=Gåsdalvej 4 [Anno 2023]
Opført 1964 0g 1985
Troldhede Foderstof- og Gødningsforening
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.
Overdragelseserklæring fra Troldhede Foderstof- og Gødningsforening til Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. på m.nr. 1en, lyst 21-12-1982.
Ejd.Skyld: 1.050.000.
1983126Ejendomshandel1dx1dx=Dalgasgade 12 [Anno 2023]
Opført 1914
Skifteretten
Frederik Christensen
Solgt på tvangauktion 26-1-1983. Auktionsskøde fra Skifteretten til Frederik Christensen på 1dx, lyst 20-4-1983.
Købesum: 135.000. Ejd.Skyld: 120.000.
1983222Ejendomshandel1qh1qh=Mølgårdsvej 5 [Anno 2023]
Opført 1976
Kirsten Wiensteen
Carl Wiensteen
Solgt ved tvangsauktion. [Auktionsskøde - se under den 27-10-1983]
198331Ejendomshandel1og1og=Grønningen 13 [Anno 2023]
Opført 1970
Erhardt Manuel Nielsen, fabrikant
Rasmus Antonius Jensen, Gdr.
Skøde fra Erhard Manuel Nielsen til gdr. Rasmus Antonius Jensen på 1og, lyst 1-3-1983.
Købesum: 390.000. Ejd.Skyld: 320.000.
198332Ejendomshandel1sq1sq=Vesteralle 28 [Anno 2023]
Ubebygget anno 2023
[se også 1sr]
Vestjysk Totalbyg Troldhede I/S
Henning Clemmensen, murermester
Skøde fra Vestjysk Totalbyg Troldhede I/S til murermester Henning Clemmensen på m.nr. 1sq, lyst 2-3-1983.
Købesum: 10.000. Ejd.Skyld: 21.400.
198337Tinglysning1cl1cl=Kirkegade 10 [Anno 2022]
Hus opført 1947 iflg BBR
Aage Jakobsen [Afdød]
Marie Jakobsen
Skifteretsattest som adkomst for Marie Jakobsen på m.nr. 1cl, lyst 7-3-1983.
Ejd.Skyld: 110.000
198337Ejendomshandel1cl1cl=Kirkegade 10 [Anno 2022]
Hus opført 1947 iflg BBR
Marie Jakobsen
Martha Poulsen
Skøde fra Marie Jakobsen til Martha Poulsen på m.nr. 1cl, lyst7-3-1983.
Købesum: 105.000. Ejd.Skyld: 110.000.
1983317Tinglysning1ne1ne=Dalgasgade 57 [Anno 2023]
Opført 1960
Alex Preben Christensen
Gurli Marie Christensen
Skifteretsattest på m.nr. 1ne som adkomst for 1) Alex Preben Christensen og 2) Gurli Marie Christensen.
Ejd.Skyld: 130.000.
1983317Ejendomshandel1ne1ne=Dalgasgade 57 [Anno 2023]
Opført 1960
Alex Preben Christensen
Gurli Marie Christensen
Aksel Rahbek
Skøde fra Alex Preben Christensen og Gurli Marie Christensen til Aksel Rahbek på m.nr. 1ne, lyst 17-3-1983.
Købesum: 156.000. Ejd.Skyld: 130.000.
1983329Ejendomshandel1sr1sr=Vesteralle 30 [Anno 2023]
Opført 1983
Vestjysk Totalbyg Troldhede I/S
Troldhede Hauge Tømrer- og Snedkerforretning ApS
Skøde fra Vestjysk Totalbyg Troldhede I/S til Troldhede Hauge Tømrer- og Snedkerforretning ApS på 1sr, lyst 29-3-1983.
Købesum: 10.000. Ejd.Skyld: 22.900.
1983330Ejendomshandel1bf1bf=Blichersgade 2 [Anno 2023]
Ubebygget anno 2023
Svend Nielsen
Johannes Lillelund Pedersen
Skøde fra Svend Nielsen til Johannes Lillelund Pedersen på m.nr. 1bf, lyst endeligt 17-6-1983.
Købesum: 179.000. Ejd.Skyld: 140.000.
198345Ejendomshandel1sr1sr=Vesteralle 30 [Anno 2023]
Opført 1983
Troldhede Hauge Tømrer- og Snedkerforretning ApS
Erna Rasmussen
Skøde fra Troldhede Hauge Tømrer- og Snedkerforretning ApS til Erna Rasmussen på 1sr, lyst endeligt 19-5-1983.
Købesum: 25.000. Ejd.Skyld: 22.900.
198348Ejendomshandel1ml1ml=Sdr. Feldingvej 6 [Anno 2023]
Opført 1956
Troldhede Pladeindustri A/S
Svend Nielsen
Skøde fra Troldhede Pladeindustri A/S til Svend Nielsen på 1ml, lyst 8-4-1983 (4289) + 17-6-1983 (7860).
Købesum: 180.000. Ejd.Skyld: 140.000.
198352Ejendomshandel1z1z=Aakjærsvej 1A (Anno 2022)
Opført 1900
Alfred AndersenMatr. 1z solgt ved tvangsauktion [efter Alfred Andersen] - se 21-10-1983.
1983623Ejendomshandel1md1md=Nr. Viumvej 22+24
-formentlig senere lagt sammen med 1mg, hvor 1mg er det samlende matrikelnummer
Jens Kristian Vedstesen
Egon Pedersen
Skøde fra Jens Kristian Vedstesen til Egon Pedersen på m.nr. 1md, lyst 23-6-1983.
Købesum: 30.000. Ejd.Skyld: 29.600.
1983629Ejendomshandel1ei+1le1ei=Buen 8
Hus opført 1917
1le er Buen 8A
Ubebygget [Anno 2023]
Anders Johansen [Afdød]
Katrine Johansen
Skifteretsattest som adkomst for Katrine Johansen på 1ai og 1le.
[Enke efter Anders Johansen].
1ei: Ejd.Skyld: 160.000
1le: Ejd.Skyld: 11.700
1983629Ejendomshandel1ei+1le1ei=Buen 8
Hus opført 1917
1le er Buen 8A
Ubebygget [Anno 2023]
Katrine Johansen
Villy Mølgård Larsen
Skøde fra Katrine Johansen på m.nr. 1ei og 1le til Villy Mølgård Larsen. Lyst endeligt skøde 22-9-1983.
Købesum 210.000.
1ei: Ejd.Skyld: 160.000.
1le: Ejd.Skyld: 11.7000.
1983714Ejendomshandel1y+1cr[1y+1cr=Østergade 15 i 2022]
Opført 1920
Ketty Jensen
Holger Henry Kjærhede
Skøde fra Ketty Jensen til Holger Henry Kjærhede på 1y [og 1cr], lyst endeligt 29-8-1983.
Købesum: 220.000. Ejd.Skyld: 110.000
198383Udstykning1di->1di+1sx1sx=Hvirveltoft 2 -12 [Anno 2023]
Opført 1983
Carporte på nr. 6 og 10 er opført hhv. 2009 og 1985.
Videbæk Kommune
Sognekommunernes Boligselskab i Ringkøbing Amt
Skøde fra Videbæk Kommune til Sognekommunernes Boligselskab i Ringkøbing Amt på 1sx, lyst hhv.: 26-1-1983; 25-2-1983; 14-9-1983.
Købesum: 128.427.
1983823Tinglysning1cø1cø=Stadionalle 2 [Anno 2022]
Opført 1959
Minna Gidsel Jensen [Afdød]
Laila Nielsen
Teddy Bregnholm Hansen
Skøde fra 2 privatskiftende arvinger i boet efter Minna Gidsel Jensen til Laila Nielsen og Teddy Bregnholm Hansen på 1cø, Lyst 23-8-1983.
Købesum: 160.000. Ejd.Skyld: 150.000.
1983103Ejendomshandel1fb1fb=Dalgasgade 28 [Anno 2022]
Hus opført 1920 ifl. BBR
Jan Toxværd
Else Larsen
Halfdan Lefevre
Skøde fra Jan Toxværd til Else Larsen og Halfdan Lefevre på 1fb, lyst endeligt 20-10-1983.
Købesum: 237.500. Ejd.Skyld: 160.000.
1983104Tinglysning1oæ1oæ=Rønnealle 2 [Anno 2023]
Opført 1973
Ingolf Erik Lund Nielsen [Afdød]
Anette Ninna Nielsen
Skifteretsattest som adkomst for Anette Ninna Nielsen på m.nr. 1oæ, lyst 4-10-1983.
Ejd.Skyld: 240.000.
1983104Ejendomshandel1oæ1oæ=Rønnealle 2 [Anno 2023]
Opført 1973
Anette Ninna Nielsen
Søren Overgaard
Skøde fra Anette Ninna Nielsen til Søren Overgaard på m.nr. 1oæ, lyst endeligt 13-12-1983.
Købesum: 340.000. Løsøre: 10.000. Ejd.Skyld: 240.000.
19831010Tinglysning1v1v=Jernbanegade 7 [Anno 2023]
Opført 1922
Jens Tarp Kristiansen [Afdød]
Minna Tarp Kristiansen
Skifteretsattest som adkomst for Minna Tarp Kristiansen på m.nr. 1v, lyst 10-10-1983.
Ejd.Skyld: 330.000.
19831014Ejendomshandel1er1er=Østergade 20 [Anno 2022]
Opført 1951
A/S Troldhede Pladeindustri
Vera Larsen
Skøde fra A/S Troldhede Pladeindustri til Vera Larsen på m.nr. 1er, lyst 3-6-1988.
Købesum: 180.000. Ejd.Skyld: 160.000.
19831021Ejendomshandel1z1z=Aakjærsvej 1A (Anno 2022)
Opført 1900
Skifteretten
Boet efter Børge Pedersen
Auktionsskøde fra Skifteretten til boet efter Børge Pedersen på 1z, lyst 21-10-1983.
Købesum: 115.000. Ejd.Skyld: 140.000.
19831027Ejendomshandel1qh1qh=Mølgårdsvej 5 [Anno 2023]
Opført 1976
Birger L. Hamborg
Inge Jette Petersen
Auktionsskøde til Birger L. Hamborg og Inge Jette Petersen på m.nr. 1qh, lyst 27-10-1983.
Købesum: 300.000. Ejd.Skyld: 250.000.
1983111Ejendomshandel1sy [->1ss pr. 9-4-1984]1ss=Vesteralle 18 [Anno 2023]
opført 1981
Videbæk Kommune
Egon Jensen
Skøde fra Videbæk Kommune til Egon Jensen på 1sy, lyst endeligt 12-4-1984.
Købesum: 6.060. (ej særsk.)
19831111Ejendomshandel1fp+1gd+1fq1fp+1fq+1gd=Østergade 17 [Anno 2022]
Hus opført 1954, ifl. BBR
(1gb udgik af matriklen 27-10-1977 og udlagt til offentlig vej).
Birgit A. Jensen
Tonny Lauritsen ApS
Skøde fra Birgit A. Jensen til Tonny Lauritsen ApS på 1fp, 1gd, 1fq, lyst endeligt 14-12-1983.
Købesum: 215.000. Ejd.Skyld: 150.000.
19831117Tinglysning1kz1kz=Gåsdalvej 20 [Anno 2023]
Opført 1950
Laura M. RahbekSkifteretsattest på m.nr. 1kz som adkomst for 4 privatskiftende arvinger i boet efter Laura M. Rahbek.
19831117Ejendomshandel1kz1kz=Gåsdalvej 20 [Anno 2023]
Opført 1950
Fire privat skiftende arvinger
Svend Rahbek
Skøde fra ovennævnte arvinger på m.nr. 1kz til Svend Rahbek, lyst 17-11-1983.
Købesum: 130.000. Ejd.Skyld: 130.000.
19831123Ejendomshandel1h1h=Dalgasgade 3A/S Skjern Bank
Lillian G. Christiansen
Skøde fra A/S Skjern Bank til Lillian G. Christiansen på m.nr. 1h [1kv er underlagt 1h den 14-2-1977].
Købesum: 625.000. Løsøre: 75.000. Ejd.Skyld: 400.000,
19831128Ejendomshandel1gn1gn=Dalgasgade 41
Hus opført 1920
Jan Christensen
John Engberg Madsen
Skøde fra Jan Christensen til John Enberg Madsen på m.nr. 1gn, lyst 28-11-1983.
Købesum: 160.000. Ejd.Skyld: 120.000.
19831214Tinglysning1op1op=Grønningen 27 [Anno 2023]
Opført 1975
Verner Høyer Jensen [Afdød]
Ester A. Jensen
Skifteretsattest på m.nr. 1op som adkomst for Ester A. Jensen, lyst 14-12-1983.
Ejd.Skyld: 300.000.
19831214Ejendomshandel1op1op=Grønningen 27 [Anno 2023]
Opført 1975
Ester A. Jensen
Astrid Pedersen, husassistent
Skøde fra Ester A. Jensen til husassistent Astrid Pedersen på 1op, lyst endeligt 8-2-1984.
Købesum: 409.000. Ejd.Skyld: 300.000
19831214Ejendomshandel1qo1qo=Vesteralle 13 [Anno 2023]
Opført 1978
Benny Smed
Karen Kirkegaard Frandsen
Skøde fra Benny Smed til Karen Kirkegaard Frandsen på m.nr. 1qo, lyst 14-12-1983.
Købesum: 365.000. Løsøre: 10.000. Ejd.Skyld: 290.000.
1984123Ejendomshandel1ii+1ks1ks inddrages under 1ii pr. 4-2-1992
1ii=Dalgasgade 23 [Anno 2023]
Ubebyget anno 2023
Jens Kristian Nygaard Pedersen
Ruth Larsen
Carl Erik Larsen
Skøde fra Jens Kristian Nygaard Pedersen til Ruth Larsen og Carl Erik Larsen i lige sameje på 1ii og 1ks, lyst endeligt 10-2-1984.
Købesum: 230.000. Ejd.Skyld: 100.000. Løsøre: 20.000.
198421Ejendomshandel1kn1kn=Ahlervej 3 [Anno 2023]
Opført 1940
I.P.Finans ApS.Auktionsskøde på m.nr. 1kn som adkomst for I.P. Finans ApS.
Købesum: 66.000. Ejd.Skyld: 190.000
198421Ejendomshandel1kn1kn=Ahlervej 3 [Anno 2023]
Opført 1940
I.P.Finans ApS.Skøde fra I.P. Finans ApS på m.nr. 1kn til chauffør Svend Erik Jørgensen.
Købesum: 170.000. Ejd.Skyld: 190.000
198426Ejendomshandel1iv1iv=Dalgasgade 32 [Anno 2023]
Opført 1942
D. Christensen
Jan Christensen
Skøde fra D. Christensen til Jan Christiensen på 1iv, lyst 6-2-1984.
Købesum: 200.000. Ejd.Skyld: 190.000.
1984328Ejendomshandel1fø1fø=Østergade 29 [Anno 2023]
Opført 1956
Johannes Pedersen
Ejgil Jensen
Skøde fra Johannes Pedersen til Ejgil Jensen på m.nr. 1fø, lyst endeligt 19-6-1984.
Købesum: 265.000. Løsøre: 10.000. Ejd.Skyld: 170.000.
1984412Ejendomshandel1fp+1gd+1fq1fp+1fq+1gd=Østergade 17 [Anno 2022]
Hus opført 1954, ifl. BBR
(1gb udgik af matriklen 27-10-1977 og udlagt til offentlig vej).
Tonny Lauritsen ApS
Aksel Bertelsen
Skøde fra Tonny Lauritsen ApS til Aksel Bertelsen på m.nr. 1fp, 1gd, 1fq, lyst 12-4-1984.
Købesum: 200.000. Ejd.Skyld: 150.000.
198454Ejendomshandel1v1v=Jernbanegade 7 [Anno 2023]
Opført 1922
Minna Tarp Kristiansen
René Hauborg
Skøde fra Minna Tarp Kristiansen til René Hauborg på 1v, lyst 4-5-1984.
Købesum: 244-000. Ejd.Skyld: 340.000.
1984524Ejendomshandel1hm1hm=Østergade 51
Anno 2023 = Østergade 53
Henry Vedstesen
Karl J. Helmich
Skøde fra Henry Vedstesen til Karl J. Helmich på 1hm, lyst 24-5-1984. Købesum: 310.000. Ejd.Skyld: 190.000.
198468Ejendomshandel1mv1mv=Nr. Viumvej 26 [Anno 2023]
Opført 1959
Kaj Iversen
Leif Iversen
Skøde fra Kaj Iversen til Leif Iversen på m.nr. 1mv, lyst endeligt 2-8-1984.
Købesum: 170.000. Ejd.Skyld: 140.000.
1984627Tinglysning1kx1kx=Ahlervej 13
Opført 1940
Abelone Vedstesen
Mathilde Vedstesen
Skifteretsattest som adkomst på 1kx til Abelone Vedstesen og Mathilde Vedstesen, lyst 27-6-1984.
1984627Ejendomshandel1kx1kx=Ahlervej 13
Opført 1940
Mathilde VedstesenArveudlægsskøde på 1kx til Mathilde Vedstesen, lyst 27-6-1984.
Købesum: 140.000. Ejd.Skyld: 140.000.
1984629Ejendomshandel1pb1pb=Grønningen 20 [Anno 2023]
Opført 1975
Bent Thorsen
Jette Lauritsen
Bent Andersen
Skøde fra Bent Thorsen til Jette Lauritsen og Bent Andersen i lige sameje på m.nr. 1pb, lyst 29-6-1984.
Købesum: 350.000. Ejd.Skyld: 250.000.
198476Tinglysning1os1os=Rønnealle 1 [Anno 2023]
Opført 1972
Anders Møller Hansen [Afdød]
Signe Hansen
Skifteretsattest som adkomst for Signe Hansen på m.nr. 1os, lyst 6-7-1984.
Ejd.Skyld: 200.000.
198479Ejendomshandel1mi1mi=Nr. Viumvej 14 [Anno 2023]
Opført 1959
Benny Lund Jensen
Gunner Kjær Pedersen
Skøde fra Benny Lund Jensen på m.nr. 1mi til Gunner Kjær Pedersen. Lyst endeligt skøde den 14-8-1984.
Købesum: 160.000. Ejd.Skyld: 110.000.
1984917Ejendomshandel1ru1ru=Hvirveltoften 7 [Anno 2023]
Opført 1979
Poul Henrik Laubjerg, lærer
Rolf Nordsborg
Skøde fra Poul Henrik Laubjerg til Rolf Nordsborg påm.nr. 1ru, lyst 17-9-1984.
Købesum: 499.532. Ejd.skyld: 360.000.
1984109Ejendomshandel1pl1pl=Grønningen 4 [Anno 2023]
Opført 1967
Jens Aksel Jensen
Andreas Nielsen
Skøde fra Jens Aksel Jensen til Andreas Nielsen på m.nr. 1pl, lyst 9-10-1984.
Købesum: 305.000. Ejd.Skyld: 200.000.
19841017Ejendomshandel1ri1ri=Rønnealle 7 [Anno 2023]
Opført 1976
Ejgil Jakobsen
Jette Nielsen Jakobsen
Auktionsskøde på 1ri som adkomst for Ejgil Jakobsen og Jette Nielsen Jakobsen, lyst 17-10-1984.
Købesum: 335.000. Ejd.Skyld: 280.000.
19841031Ejendomshandel1cm+1cn1cm=Kirkegade 12 [Anno 2022]
Hus opført 1912 iflg. BBR
[1cn lægges under 1cm 4-2-1992]
Ellen Margrethe Grønkjær
Frida Hansen
Skøde fra Ellen Margrethe Grønkjær til Frida Hansen på m.nr. 1cm og 1cn, lyst 31-10-1984.
Købesum: 250.000. Ejd.Skyld: 230.000
19841116Ejendomshandel1sf1sf=Industrivej 3 [Anno 2023]
Opført 1980
Dorrit Solvejg JensenAuktionsskøde på 1sf til Dorrit Solvejg Jensen på 1sf, lyst 16-11-1984.
Købesum: 580.000. Ejd.Skyld: 630.000.
19841211Ejendomshandel1hc1hc=Ahlervej 2 [Anno 2023]
Opr. Opført 1941
SLJ-Huse ApS
A/S Lind Trælast
Skøde fra SLJ-Huse ApS til A/S Llind Trælast på 1hc, lyst 11-12-1984.
Købesum: 80.000. Ejd.Skyld: 56.000.
19841219Ejendomshandel1pc1pc=Grønningen 24 [Anno 2023]
Opført 1977
Vagner Nonbo
Nora Bjerregård
Skøde fra Vagner Nonbo til Nora Bjerregaard på m.nr. 1pc, lyst endeligt skøde den 11-4-1985.
Købesum: 395.000. Ejd.Skyld: 330.000.
19841220Ejendomshandel1y+1cr[1y+1cr=Østergade 15 i 2022]
Opført 1920
Holger Henry Kjærhede
Valdemar Jensen
Skøde fra Holger Henry Kjærhede til Valdemar Jensen på m.nr. 1y og 1cr, lyst 20-12-1984.
Købesum: 182.500. Ejd.Skyld: 150.000.
1985114Ejendomshandel1ne1ne=Dalgasgade 57 [Anno 2023]
Opført 1960
Helle Nielsen
Henning Kjær Jensen
Dorthe Nielsen
Preben Møller Nielsen
Skøde fra Helle Nielsen og Henning Kjær Jensen til Dorthe Nielsen og Preben Møller Nielsen i lige sameje, på m.nr. 1ne, Lyst 14-1-1985.
Købesum: 175.000. Ejd.Skyld: 170.000.
1985212Ejendomshandel1by+1bz+1bæ1by+1bz+1bæ=Dalgasgade 6 [anno 2022]
Bygning opført 1904 iflg. BBR
Troldhede Brugsforening
Niels Holten Ridder Ebbesen
Skøde fra Troldhede Brugsforening i likv. [likvidation] til Nielsen Holten Ridder Ebbesen på m.nr. 1bz, 1by og 1æ, lyst 12-2-1985.
Købesum: 225.000. Ejd.Skyld: 210.000.
198536Ejendomshandel1hl1hl=Østergade 45
1hl inddrages 2020/2021 under 1fo=Østergade 41
Skifteretten
Hanne Rindom
Ove Pedersen
Auktionsskøde på 1hl til Hanne Ringom og Ove Pedersen i lige sameje, lyst 6-3-1985.
Købesum: 400.000. Ejd.Skyld: 490.000.
1985313Ejendomshandel1rø1rø=Vesteralle 17 [Anno 2023]
Opført 1979
Erik Bækgård
Kurt Jensen
Vibeke Ibsen
Skøde fra Erik Bækgård til Kurt Jensen og Vibeke Ibsen på m.nr. 1rø, lyst 13-3-1985.
Købesum: 304.465. Ejd.Skyld: 300.000.
1985319Ejendomshandel1gø1gø=Gåsdalvej 26.
Staldbygninger i tre længer opført 1927
Skifteretten
Lone Bojesen
Auktionsskøde fra Skifteretten til Lone Bojesen på 1gø, lyst endeligt 17-5-1985.
Købesum: 551.680 + 648.370. Ejd.Skyld: 790.000.
1985412Tinglysning1ec1ec=Kirkegade 20 [Anno 2022]
Opført 1946
Jens Jensen [Afdød]
Anna Marie Jensen
Skifteretsattest som adkomst for Anna Marie Jensen på 1ec, lyst 12-4-1985.
Ejd.Skyld: 170.000.
1985412Ejendomshandel1ec1ec=Kirkegade 20 [Anno 2022]
Opført 1946
Anna Marie Jensen
Holger Manny Jensen
Skøde fra Anna Merie Jensen til Holger Manny Jensen på 1ec, lyst 12-4-1985.
Købesum: 185.000. Ejd.Skyld: 170.000.
198551Ejendomshandel1ay+1ed1ay=Dalgasgade 20 [Anno 2023] Jenny Jørgensen
E. Mary Christoffersen
Skøde fra Jenny Marie Thomasine Jørgensen til Mary Christoffersen på m.nr. 1ay, 1ed, lyst 1-5-1985.
Købesum: 380.000. Ejd.Skyld: 270.000.
198552Tinglysning1fh+1fk+1fd+1fi1fk=Aakjærsvej 1B [Anno 2023]
Opført 1910
1fh er lagt under 1fk
1cq fremgår ikke af denne handel.
Kristian Jensen [Afdød]
Dorthea J. F. Jensen
Skifteretsattest som adkomst for Dorthea J.F. Jensen på m.nr. 1fh, 1fd, 1fi, 1fk, lyst 2-5-1985.
198552Ejendomshandel1fh+1fk+1fd+1fi1fk=Aakjærsvej 1B [Anno 2023]
Opført 1910
1fh er lagt under 1fk
1cq fremgår ikke af denne handel.
Dorthea J.F. Jensen
Kurt T. Olesen
Skøde fra Dorthea J.F. Jensen til Kurt T. Olesen på 1fd, 1fi, 1fh, 1fk, lyst 2-5-1985.
Købesum: 143.000. Ejd.Skyld: 1fh+1fk= 230.000. For 1fd+1fi=0,-
198557Ejendomshandel1rf1rf=Rønnealle 17 [Anno 2023]
Opført 1986
Videbæk Kommune
Preben Huus, lærer
Skøde fra Videbæk Kommune til lærer Preben Huus på 1rf, lyst 7-5-1985.
Købesum: 47.616. Ejd.Skyld: 42.500.
1985513Ejendomshandel1bs1bs=Aakjærsvej 6
(Opført 1906)
Bernhard Chr. Lauridsen
Harry Karlo Lauridsen
Skøde fra B.C. Lauridsen på 1bs til Harry Karlo Lauridsen.
Købesum: 125.000. Ejd.Skyld: 160.000.
1985816Ejendomshandel1ræ1ræ=Vesteralle 19 [Anno 2023]
Opført 1979
Jens Jørgen Johnsen
Svend Erik Bjerre, soldaterhjemsleder
Skøde fra Jens Jørgen Johnsen til Svend Erik Bjerre på 1ræ, lyst 18-8-1985.
Købesum: 371.200. Ejd.skyld: 340.000.
1985827Ejendomshandel1mx1mx=Nr. Viumvej 16 [Anno 2023]
Opført 1958
Anni og Henning Christensen
Jesper R. Kølbæk
Skøde fra Anni og Henning Christiansen til Jesper R. Kølbæk på 1mx, lyst 27-8-1985.
Købesum: 240.000. Ejd.Skyld: 270.000.
1985828Ejendomshandel1rh1rh=Rønnealle 15 [Anno 2023]
Opført 1986
Videbæk Kommune
Sofus Dupont
Skøde fra Videbæk Kommune til Sofus Dupont på 1rh, lyst 28-8-1985.
Købesum: 46.032. Ejd.Skyld: 48.700.
198594Ejendomshandel1ia+18b1ia=Assingvej 3 [Anno 2023]
Svend E. Bjerre
Jens Bjerregaard Futtrup
Skøde fra Svend Erik Bjerre til Jens Bjerregaard Futtrup på 18c og 1c, hvorfra 1ta, lyst 4-9-1985.
Købesum: 710.000. Ejd.Skyld: 720.000. Løsøre: 450.000.
198594Ejendomshandel1sz1sz=Nr. Viumvej 1c [Anno 2023] Jesper Richard Kølbæk
I/S Vestkraft [Vestjyske Net]
Skøde fra Jesper Richard Kølbæk til I/S Vestkraft på m.nr. 1sz, lyst 4-9-1985 og 14-3-1986.
Købesum: 31.500. (ej særsk.)
1985912Ejendomshandel1px1px=Blichersgade 17 [Anno 2023]
Opført 1971
Knud Olesen, mejeribestyrer
Erik Jensen
Skøde fra Knud Olesen til Erik Jensen på 1px, lyst 12-9-1985.
Købesum: 517.000. Ejd.Skyld: 550.000.
1985913Ejendomshandel1pb1pb=Grønningen 20 [Anno 2023]
Opført 1975
Jette Lauritsen
Bent Andersen
Torben Falsig Nyborg Christensen
Skøde fra Jette Lauritsen og Bent Andersen til Torben Falsig Nyborg Christensen på 1pb, lyst endeligt 1-11-1985.
Iflg. forevist kopi af navnebevis ændres navnet til: Torben Falsig.
Købesum: 365.000. Ejd.Skyld: 350.000.
1985103Ejendomshandel1c1c=Kirkegade 22 [Anno 2023]
Opført 1892
J. Futtrup
Hanne Mühlbrand
Skøde fra J. Futtrup til Hanne Mühlbrand på 1c, lyst endeligt 28-8-1986.
Købesum: 430.000. (ej særsk.)
19851014Tinglysning1ip1ip=Dalgasgade 25 [Anno 2023]
Opført 1953
Kristian Nygaard Pedersen
Karen Nygaard Pedersen
Bodelingsoverenskomst som adkomst for Karen Nygaard Pedersen på 1ip, lyst 14-10-1985.
Ejd.Skyld: 270.000.
19851028Ejendomshandel1of1of=Grønningen 11 [Anno 2023]
Opført 1966
Karl Berg Jacobsen
Edith og Svend Arnold Jensen
Skøde fra Karl Berg Jacobsen til Edith og Svend Arnold Jensen på 1of, lyst betinget 28-10-1985 og endeligt 25-11-1985.
Købesum: 290.000. Ejd.Skyld: 300.000.
19851114Ejendomshandel1sq1sq=Vesteralle 28 [Anno 2023]
Ubebygget anno 2023
[se også 1sr]
Henning Clemmensen
Erna Rasmussen
Skøde fra Henning Clemmensen til Erna Rasmussen på m.nr. 1sq, lyst 14-11-1985.
Købesum: 30.000. Ejd.Skyld: 29.600.
19851119Ejendomshandel1ng1ng= Sdr. Feldingvej 7 [Anno 2023]
Opført 1961
A/S Troldhede Pladeindustri
Susanne Olesen
Skøde fra A/S Troldhede Pladeindustri til Susanne Olesen på m.nr. 1ng, lyst 19-11-1985.
Købesum: 220.000. Ejd.Skyld: 230.000.
19851210Ejendomshandel1ny1ny=Vesteralle 7
Opført 1964
Ane Kirstine Nielsen
Kim Christensen
Tove Gyldenlev Jespersen
Skøde fra Ane Kirstine Nielsen til Kim Christensen og Tove Gyldenlev Jespersen på 1ny i lige sameje. [Sidstenævnte er overstrege - se under 7-11-1996, hvor efternavnet ændres til Christensen].
Købesum: 300.000. Ejd.Skyld: 260.000.
19851211Ejendomshandel1on1on=Grønningen 23 [Anno 2023]
opført 1976
Børge Christensen
Jan Nielsen
Thea Knudsen Nielsen
Skøde fra Børge Christensen til Jan Nielsen og Thea Knudsen Jensen på 1on i lige sameje, lyst 11-12-1985.
Iflg. forevist vielsesattest den 5-4-1994 ændres sidstnævntes navn til: Thea Knudsen Nielsen.
Købesum: 350.000. Ejd.Skyld: 350.000.
19851212Ejendomshandel1nf1nf=Dalgasgade 24A [Anno 2023]
Opført 1959
Ane Kathrine Jensen
Børge Kristensen
Skøde fra Ane Kathrine Jensen til Børge Kristensen på 1nf, lyst 12-12-1985.
Købesum: 205.000. Ejd.Skyld: 200.000.
1986110Ejendomshandel1fb1fb=Dalgasgade 28 [Anno 2022]
Hus opført 1920 ifl. BBR
Else Larsen
Halfdan Lefevre
Erling Jensen
Skøde fra Else Larsen og Halfdan Lefevre til Erling Jensen på 1fb, lyst 10-1-1986.
Købesum: 250.000. Ejd.Skyld: 250.000.
1986115Udstykning2f Gåsdal->1sæ Viumkrog1sæ=Blichersgade 17A [Anno 2023]
Opført 1986
198624Ejendomshandel1sæ1sæ=Blichersgade 17A [Anno 2023]
Opført 1986
Henry Kjær Jensen
Birthe Kjær Jensen *)
*) Navneændring 14-1-1994: Birthe Kjær Rasmussen.
Skøde fra Henry Kjær Jensen til Birthe Kjær Jensen på m.nr. 1sæ, lyst 4-2-1986.
Købesum: 22.000. (ej særsk).
1986218Ejendomshandel1pc1pc=Grønningen 24 [Anno 2023]
Opført 1977
Nora Bjerregård
Anna Hansen
August Hansen
Skøde fra Nora Bjerregård til Anna Hansen og August Hansen i lige sameje på m.nr. 1pc, lyst 18-2-1986.
Købesum: 313.597,96. Ejd.Skyld: 360.000.
198637Udstykning1qm+1sø1qm+1sø er samlet ejendom under 1qm, se dog 11-9-1986 hvor 1sø er lagt under 1ss
1986311Ejendomshandel1cc1cc=Sdr. Feldingvej 9 [Anno 2023] .
Opført 1927
A. Hansen
A.M. Hansen
Jens Hedevang Nielsen
Skøde fra A. Hansen og A.M. Hansen til Jens Hedevang Nielsen på 1cc, lyst 11-3-1986.
Købesum: 319.931,89. Ejd.Skyld: 230.000.
1986311Ejendomshandel1ct1ct=Østergade 3 [anno2022]
Hus opført 1927
Petrea Knudsen
Helle Nielsen
Skøde fra Petrea Knudsen til Helle Nielsen på 1ct, lyst 11-3-1986.
Købesum: 145.000. Ejd.Skyld: 160.000.
1986319Ejendomshandel1ip1ip=Dalgasgade 25 [Anno 2023]
Opført 1953
Karen Nygaard Pedersen
Emma Nygaard Pedersen
Skøde fra Karen Nygaard Pedersen til Emma Nygaard Pedersen på m.nr. 1ip, lyst 19-3-1986.
Købesum: 315.000. Ejd.Skyld: 270.000.
198642Tinglysning1fl+1fm1fm=Østergade 19 [Anno 2022]
Hus opført 1920
1fl udgår senere af matriklen og udlægges til offetlig vej.
Inge Lise Bregnholm Hansen
Inge-Lise Bregnholm Thomsen
Ifølge forevist vielsesattest nu Inge-Lise Bregnholm Thomsen.
1986410Ejendomshandel1gn1gn=Dalgasgade 41
Hus opført 1920
John Engberg Madsen
Svend Pedersen
Skøde fra John Engberg Madsen til Svend Pedersen på 1gn, lyst 10-4-1986.
Købesum: 170.000. Ejd.Skyld: 170.000.
198657Ejendomshandel1rb1rb=Mølgårdsvej 10 [Anno 2023]
Opført 1986
Inga Hedevang Nielsen
Jonna Jensen
John Engberg Madsen
Skøde fra Inga Hedevang Nielsen til Jonna Jensen og John Engberg Madsen på 1rb, lyst 7-5-1986.
Købesum: 30.000. Ejd.Skyld: 49.000.
1986527Tinglysning1oy+1ox1oy=Rønnealle 22 [Anno 2023]
Opført 1974
1ox=Rønnealle 24 [Anno 2023]
Opført 1973
Hans Jørn NielsenSæreje iflg. ægtepagt på 1ox og 1oy lyst 27-5-1986.
1986527Tinglysning1qm+1sø1qm+1sø er samlet ejendom under 1qm, se dog 11-9-1986 hvor 1sø er lagt under 1ssAdolf Bilgrav [Afdød]
Marie Cecillie Bilgrav
Skifteretsattest som adkomst for Merie Cecilie Bilgrav på m.nr. 1qm og 1sø, lyst 27-5-1986
1986527Ejendomshandel1sø->1ss1ss=Vesteralle 18 [Anno 2023]
opført 1981
Marie Cecilie Bilgrav
Egon Jensen
Skøde fra Marie Cecilie Bilgrav til Egon Jensen på 1sø, nu 1ss, lyst endeligt 17-9-1986.
Købesum: 12.000. (ej særsk.)
1986612Ejendomshandel1nk1nk=Dalgasgade 43 [Anno 1909]
Beboelse opført 1909.
Værksted opført 1956
E.G. Jensen
Jann Kjær Jensen
Skøde fra E.G. Jensen til Jann Kjær Jensen på 1nk, lyst 12-6-1986.
Købesum: 360.000. Ejd.Skyld: 340.000.
1986613Ejendomshandel1se lejlighed nr. 11se nr. 1=Dalgasgade 59A [Anno 2023]
Opført 1979
Carsten Lauritsen
Leif Pedersen
Skøde fra Carsten Lauritsen til Leif Pedersen på ejerlejlighed nr. 1 af 1se, lyst 13-6-1986.
Købesum: 295.000. Ejd.Skyld: 350.000.
1986618Ejendomshandel1pz1pz=Gåsdalsvej 22 [Anno 2023]
Opført 1960.
Lillian ChristiansenSolgt ved endelig tvangsauktion på 1pz den 18-6-1986.
Auktionsskøde til Lillian Christiansen på 1pz, lyst 10-4-1987
198674Ejendomshandel1lq+1ma1lq=Nr. Viumvej 1B
Opført 1953
Richard Kølbæk
Tove Kølbæk
Skøde fra Richard Kølbæk til Tove Kølbæk på m.nr. 1lq og 1ma, lyst 4-7-1986.
Købesum: 480.000. Ejd.Skyld: 430.000.
198674Ejendomshandel1tc1tc=Gåsdalvej 12A [Anno 2023]
Opført 1987
V.S. Rasmussen
A/S Sima
Skøde fra V.S. Rasmussen til A/S Sima Plastic- og Lædervarer på 1tc, lyst 4-7-1986 og 30-10-1986.Iflg. forevist udskrift nu A/S Sima, reg.nr. A/S 44092.
Købesum: 34.208. (ej særsk).
198677Ejendomshandel1sa1sa=Vesteralle 15 [Anno 2023]
Opført 1979
Henning Koldby, forvalter
Edith Jensen
Skøde fra Henning Koldby til Edith Jensen på 1sa, lyst 7-7-1986.
Købesum: 300.000. Ejd.Skyld: 330.000.
198678Ejendomshandel1sh1sh=Gåsdalvej 10 [Anno 2023]
Ubebygget
A/S Sima Plastic og Lædervarer
Hans Birk Olesen
Skøde fra A/S Sima Plastic og Lædervarer til Hans Birk Olesen på 1sh (+1si Gåsdalvej 12) lyst 8-7-1986.
Købesum: 1.303.487,08. Ejd.Skyld: 68.200.
198678Ejendomshandel1si1si=Gåsdalvej 12 [Anno 2023]
Opført 1979
A/S Sima Plastic og Lædervarer
Hans Birk Olesen
Skøde fra A/S Sima Plastic og Lædervarer til Hans Birk Olesen på 1si (+1sh Gåsdalvej 12) lyst 8-7-1986.
Købesum: 1.303.487,08. Ejd.Skyld: 790.000.
1986724Tinglysning1aæ1aæ=Dalgasgade 17 [Anno 2023]
Opført 1900
Edele Merete Johanne Sørensen [Afdød]
Leif Sørensen
Aase Jensen
Skifteretsattest som adkomst for Leif Sørensen og Aase Jensen på 1aæ, lyst 24-7-1986.
Ejd.Skyld: 160.000.
1986724Ejendomshandel1aæ1aæ=Dalgasgade 17 [Anno 2023]
Opført 1900
Leif Sørensen
Aase Jensen
Allan Pedersen
Skøde fra Leif Sørensen og Aase Jensen til Allan Pedersen på 1aæ, lyst 24-7-1986.
Købesum: 225.000. Ejd.Skyld: 160.000.
1986826Ejendomshandel1n+1ae1n=Idrætsalle 2 [Anno 2023]
Opført 1928
Kristian M. Mikkelsen
Hans Jørgen Vedstesen
Skøde fra Kristian M. Mikkelsen til Hans Jørgen Vedstesen på 1n, 1ae (+fr ejd.) lyst endeligt 11-11-1986.
27-2-1990 Noteret særeje iflg. ægtepagt.
Købesum: 700.000. Ejd.Skyld: 500.000.
198693Ejendomshandel1od1od=Grønningen 7 [Anno 2023]
Opført 1969
Frederik Chr. Jørgensen [Afdød]
Edith Agnete Jørgensen
Skifteretsattest som adkomst for Edith Agnete Jørgensen på 1od, lyst 3-9-1986. Ejd.Skyld: 460.000.
198693Ejendomshandel1od1od=Grønningen 7 [Anno 2023]
Opført 1969
Edith Agnete Jørgensen
Johannes Olesen
Skøde fra Edith Agnete Jørgensen til Johannes Olesen på 1od, lyst 3-9-1986.
Købesum: 470.000. Ejd.Skyld: 460.000.
198699Ejendomshandel1fr1fr=Sdr. Feldingvej 25 [Anno 2022] UbebyggetHans J, Vedstesen
Henrik Brøgger
Skøde fra H. J. Vedstesen til Henrik Brøgger på 1fr, lyst 9-9-1986.
Købesum: 200.000. Ejd.Skyld: 200.000.
1986910Udstykning1sø->1ss1ss=Vesteralle 18 [Anno 2023]
opført 1981
1sø indddrages under 1ss
1986917Udstykning1bk->1bk+1tc1tc=Gåsdalvej 12A [Anno 2023]
Opført 1987
1986107Ejendomshandel1iq1iq=Østergade 22 [Anno 2023]
Opført 1947
Jens Kristian Andersen
Leo Christensen
Skøde fra Jens Kristian Andersen til Leo Christensen på 1iq, lyst 7-10-1986.
Købesum: 300.000. Ejd.Skyld: 270.000.
19861015Ejendomshandel1rs1rs=Hvirveltoften 3 [Anno 2023]
Opført 1987
Verner Jacobsen
Poul Jensen
Skøde fra Verner Jacobsen yil Poul Jensen på 1rs, lyst 15-10-1986.
Købesum: 68.000. Ejd.skyld: 55.000.
19861017Ejendomshandel1ge1ge=Østergade 21 (Anno 2023]
1gc udlagt til offentlig vej 27-10-1977 og udgået af matriklen.
Hus opført på 1ge 1922, iflg. BBR
1986115Ejendomshandel1ru1ru=Hvirveltoften 7 [Anno 2023]
Opført 1979
Rolf Nordsborg
Ulla Johnsen
Skøde fra Rolf Nordsborg til Ulla Johnsen på 1ru, lyst 5-11-1986.
Købesum: 560.000. Ejd.skyld: 600.000.
1986116Ejendomshandel1kn1kn=Ahlervej 3 [Anno 2023]
Opført 1940
Sv. E. Jørgensen
Carl Johansen
Skøde fra Sv. E. Jørgensen på 1kn til Carl Johansen, lyst 6-11-1986.
Købesum: 220.000. Ejd.Skyld: 310.000.
1986116Tinglysning1ne1ne=Dalgasgade 57 [Anno 2023]
Opført 1960
Henning Kjær Jensen
Dorthe Nielsen
Bodelingsoverenskomst som adkomst på Henning Kjær Jensens ½ af 1ne for Dorthe Nielsen, nu ejeejer.
19861111Ejendomshandel1tb~1rq1rq=Industrivej 10
Opført 1978
Videbæk Kommune
Knud Hedevang Nielsen, entreprenør
Skøde fra Videbæk Kommune til entreprenør Knud Hedevang Nielsen på m.nr. 1tb, nu 1rq, lyst 11-11-1986.
Købesum: 118.090. (ej særsk).
19861120Ejendomshandel1ah1ah=Dalgasgade 5 [Anno 2023]
Opført 1903
[Hanne Mary Adolfsen]
Skifteretten
Solgt ved endelig tvangsauktion. [Se under 22-3-1988]
1986123Ejendomshandel1rx1rx=Hvirveltoften 9 [Anno 2023]
Opført 1988
Videbæk Kommune
Ivan Mikkelsen, tømrermester
Skøde fra Videbæk Kommune til tømrermester Ivan Mikkelsen på 1rx, lyst 2-12-1986.
Købesum: 59.942,40. Ejd.skyld: 54.300.
1986123Ejendomshandel1be+1hy+1id+1ig1hy=Gåsdalvej 9 [Anno 2023]
Opført 1939
1be+1id+1ig=Gåsdalvej 9 [Anno 2023]
Ubebygget
Poul Jensen
Svend Erik Jørgensen
Bente Christensen
Skøde fra Poul Jensen til Svend Erik Jørgensen og Bente Christensen på 1be, 1hy, 1id, 1ig, lyst 3-12-1986.
Købesum: 490.000. Ejd.Skyld: 380.000.
19861217Ejendomshandel1ga1ga=Østergade 31 [Anno 2023]
Opført 1940
Christian Peter Jensen [Afdød]
Karen Viola Nielsen
Birgit Cecilie Gaardsvig
Poul Henning Jensen
Skifteretsattest som adkomst for Karen Viola Nielsen, Birgit Cecilie Gaardsvig og Poul Henning Jensen på 1ga, lyst 17-12-1986.
Ejd.Skyld: 240.000.
19861230Ejendomshandel1h1h=Dalgasgade 3 [Anno 2023]
Opført 1921
Lillian G. Christiansen
Else Jørgensen
Skøde fra Lillian G. Christiansen til Else Jørgensen på 1h, lyst endeligt 12-3-1987.
Købesum: 625.000. Løsøre: 75.000. Ejd.Skyld: 400.000.
198719Tinglysning1mg1mg=Nr. Viumvej 22 [Anno 2022]
Opført 1954
-formentlig senere lagt sammen med 1md, hvor 1mg er det samlende matrikelnummer
Aksel Dahl [Afdød]
Mary Helga Dahl
Skifteretsattest på m.nr. 1mg som adkomst for Mary Helga Dahl, lyst 9-1-1987.
Ejd.Skyld: 250.000.
198719Ejendomshandel1mg1mg=Nr. Viumvej 22 [Anno 2022]
Opført 1954
-formentlig senere lagt sammen med 1md, hvor 1mg er det samlende matrikelnummer
Mary Helga Dahl
Egon Pedersen
Skøde fra Mary Helga Dahl til Egon Pedersen på m.nr. 1mg, lyst 9-1-1987.
Købesum: 190.000. Ejd.Skyld: 250.000.
1987116Ejendomshandel1td1td=Vesteralle 26 [Anno 2023]
Ubebygget 2023
Videbæk Kommune
Egon Jensen
Skøde fra Videbæk Kommune til Egon Jensen på 1td, lyst endeligt 19-3-1987.
Købesum: 47.030,70. (ej særsk.)
1987120Ejendomshandel1pe1pe=Grønningen 16 [Anno 2023]
Opført 1976
Hans Jørn Frandsen
Svenn Johansen
Skøde fra Hans Jørn Frandsen til Svenn Johansen på 1pe, lyst 20-1-1987.
Købesum: 550.000. Ejd.Skyld: 480.000.
198723Udstykning1di->1di+1td1td=Vesteralle 26 [Anno 2023]
Ubebygget 2023
1987227Tinglysning1co1co=Kirkegade 16 [Anno 2022]
Hus opført 1910
Anders Olesen [Afdøb]
Kristiane Olesen
Skifteretsattest som adkomst for Kristiane Olesen på m.nr. 1co, lyst 27-2-1987.
Ejd.Skyld: 440.000.
198736Ejendomshandel1qp1qp=Mølgårdsvej 7 [Anno 2023]
Opført 1975
Jens Hedevang Nielsen
Lissi Mikkelsen
John Kousgard Mikkelsen
Skøde fra Jens Hedevang Nielsen til Lissi Mikkelsen og John Kousgaard Mikkelsen på m.nr. 1qp, lyst 6-3-1987.
Købesum: 600.000. Ejd.Skyld: 600.000.
1987331Tinglysning1ld1ld=Østergade 43 [Anno 1997]Knud Pedersen [Afdød]
Anna Elisabeth Pedersen
Skifteretsattest som adkomst på 1ld for Ana Elisabeth Pedersen.
Ejd.Skyld: 360.000
198742Ejendomshandel1rx1rx=Hvirveltoften 9 [Anno 2023]
Opført 1988
Ivan Mikkelsen
Per Buur Uhrskov Christensen
Skøde fra Ivan Mikkelsen til Per Buur Uhrskov Christensen på 1rx, lyst 2-4-1987.
Købesum: 802.000 Løsøre: 73.000. Ejd.skyld: 54.300
1987410Tinglysning1ds1ds=Dalgasgade 26 [Anno 2023]
Opført 1933
Skifteretten i HerningNoteret offentlig skiftebehandling ved skifteretten i Herning.
1987410Tinglysning1pz1pz=Gåsdalvej 22 [Anno 2023]
Opført 1960
Lillian ChristiansenKonkursbehandling v. Skifteretten i Herning.
1987410Ejendomshandel1rd1rd=Industrivej 16 [Anno 2023]
Opført 1974
Hanne Svinth
Ole Sørensen
Skøde fra Hanne Svinth til Ole Sørensen på 1rd, lyst 10-4-1987.
Købesum: 825.000. Ejd.Skyld: 650.000.
1987410Ejendomshandel1sd1sd=Industrivej 23 [Anno 2023]
Opført 1983
Svinth's Maskinstation ApS
Ole Sørensen
Skøde fra Svinths Maskinstation ApS til Ole Sørensen på 1sd, lyst 10-4-1987.
Købesum: 460.000. Ejd.Skyld: 460.000.
1987413Ejendomshandel1ld1ld=Østergade 43 [Anno 1997]Anna Elisabeth Pedersen
Gitte Lene Edsen-Johansen
Skøde fra Anna Elisabeth Pedersen til Gitte Lene Edsen-Johansen på 1ld, lyst 13-4-1987.
Købesum: 297.403. Ejd.Skyld: 360.000.
1987428Ejendomshandel1gr (1te)1gr=Dalgasgade 47C [1te Anno 2023] iflg. BBR
Opført 1988
Videbæk Kommune
Sognekommunernes Boligselskab i Ringkøbing Amt, afd. Videbæk 2
Skøde fra Videbæk Kommune til Sognekommunernes Boligselskab i Ringkøbing Amt, afd. Videbæk 2 på 1gr, lyst 11-8-1987.
Købesum: 56.133.
198752Ejendomshandel1bx1bx=Blichersgade 3
Opført 1907
Ilse Jensen
Heidi Jensen
Skøde fra Ilse Jensen på m.nr. 1bx til Heidi Jensen, lyst 2-5-1987.
Købesum: 272.000. Ejd.Skyld: 220.000.
1987518Ejendomshandel1eg+1el1eg=Østergade 1 [Anno 2022]
Hus opført 1918, baghus 1911
1el inddrages under 1eg 4-2-1992
Emma Mary Christoffersen
Gerda Hoelgård
Elvin Ottesen
Skøde fra frk. Emma Mary Christoffersen til Gerda Hoelgård og Elvin Ottesen i lige sameje på 1eg og 1el, lyst 18-5-1987.
Købesum: 200.000. Ejd.Skyld: 230.000.
1987518Ejendomshandel1mr1mr=Nr. Viumvej 18 [Anno 2023]
Opført 1954
Gurlig Jensen
Svend Oluf Laursen
Skøde fra Gurlig Jensen til Svend Oluf Laursen - nu eneejer - på ½ af m.nr. 1mr, lyst 18-5-1987.
Købesum: 125.000 [½ del]. Ejd.Skyld: 250.000.
1987626Udstykning1gr->1gr+1te1te=Dalgasgade 47A [Anno 2023]
Opført 1987
Videbæk Kommune
Sognekommunernes Boligselskab i Ringkøbing Amt, afd. Videbæk 3
Skøde fra Videbæk Kommune til Sognekommunernes Boligselskab i Ringkøbing Amt, afd. Videbæk 3 på 1tc, lyst endeligt 11-8-1987.
Købesum: 28.854. (Ej særsk.)
198772Ejendomshandel1an1an=Kirkegade 2 [anno 2023]
Opført 1886
Finn Bødskov
Lone Kristensen Knak
Kaare Nørmark Larsen
Skøde fra Finn Bødskov til Lone Kristensen Knak og Kaare Nørmark Larsen i lige sameje på 1an, lyst 2-7-1987.
Købesum: 369.553,44. Ejd.Skyld: 280.000.
198787Ejendomshandel1pz1pz=Gåsdalsvej 22 [Anno 2023]
Opført 1960.
Lillian Christiansen
Inger Margrethe Sørensen
Lillian Christiansen under konkurs v/kurator adv. Poul Johansen på m.nr. 1pz til Inger Margrethe Sørensen, lyst 7-8-1987.
Købesum: 195.000. Ejd.Skyld: 100.000.
1987810Ejendomshandel1lv1lv=Assingvej 1 [Anno 2023]
Opført 1951
Anders Andreas Pedersen
Jan Jørgensen
Skøde fra A.A. Pedersen til Jan Jørgensen på 1lv, lyst 10-8-1987.
Købesum: 75.000. Ejd.Skyld: 150.000.
1987818Ejendomshandel1hl1hl=Østergade 45
1hl inddrages 2020/2021 under 1fo=Østergade 41
Ove Pedersen
Kristian Marius Rindom
Skøde fra Ove Pedersen til Kristian Marius Rindom på ½ af 1hl, lyst 18-8-1987.
Købesum: 225.000 (½-del). Ejd.Skyld: 600.000 - hele ejd.
1987820Ejendomshandel1kn1kn=Ahlervej 3 [Anno 2023]
Opført 1940
[Carl Johansen]
Solgt ved tvangsauktion
1987915Tinglysning1ge1ge=Østergade 21 (Anno 2023]
1gc udlagt til offentlig vej 27-10-1977 og udgået af matriklen.
Hus opført på 1ge 1922, iflg. BBR
SkifterettenSolgt ved tvangsauktion. [Se 26-1-1988]
1987928Ejendomshandel1dx1dx=Dalgasgade 12 [Anno 2023]
Opført 1914
Frederik Christensen
Eva Jacobsen
Skøde fra Frederik Christensen til Eva Jacobsen på m.nr. 1dx, lyst 28-9-1987.
Købesum: 193.000. Ejd.Skyld: 200.000.
1987107Tinglysning1if1if=Aakjærsvej 10 [Anno 2023]
Ubebygget 2023
Jens Chr. Pedersen [Afdød]
Kirstine Elisabeth Pedersen
Skifteretsattest som adkomst for Kirstine Elisabeth Pedersen på 1if, lyst 7-10-1987.
Ejd.Skyld: 210.000.
1987107Ejendomshandel1if1if=Aakjærsvej 10 [Anno 2023]
Ubebygget 2023
Kirstine Elisabeth Pedersen
Alan Pedersen
Skøde fra Kirstine Elesabeth Pedersen til Alan Pedersen på 1if, lyst 7-10-1987.
Købesum: 95.000. Ejd.Skyld: 210.000.
1987108Ejendomshandel1cø1cø=Stadionalle 2 [Anno 2022]
Opført 1959
Laila Nielsen
Teddy Bregnholm Hansen
Gurli Jensen
Skøde fra Laila Nielsen og Teddy Bregnholm Hansen til Gurli Jensen på 1cø, lyst 8-10-1987.
Købesum: 196.800. Ejd.Skyld: 250.000.
19871014Ejendomshandel1ga1ga=Østergade 31 [Anno 2023]
Opført 1940
Karen Viola Nielsen
Birgit Cecilie Gaardsvig
Poul Henning Jensen
Skøde fra Karen Viola Nielsen. Birgit Cecilie Gaardsvig og Poul Henning Jensen til Henning Buur Jensen på 1ga, lyst 14-10-1987.
Købesum: 160.000. Ejd.Skyld: 180.000.
19871026Ejendomshandel1ds1ds=Dalgasgade 26 [Anno 2023]
Opført 1933
Skifteretten i HerningSolgt ved tvangsauktion.
19871111Ejendomshandel1kn1kn=Ahlervej 3 [Anno 2023]
Opført 1940
I.P. Finans ApS, ÅrhusAuktionsskøde på 1kn som adkomst for I.P.Finans ApS.
Købesum: 160.000. Ejd.Skyld: 310.000.
19871214Ejendomshandel1bh1bh=Aakjærsvej 4 [Anno 2023]
Opført 1924
Orla Lokdam
Lischen Wirgovitsch
Skøde fra Orla Lokdam til Lischen Wirgovitsch på m.nr. 1bh, lyst 14-12-1987.
Købesum: 850.000. Løsøre: 138.000. Ejd.Skyld: 570.000.
19871223Ejendomshandel1nh1nh=Grønningen 1 [Anno 2023]
Opført 1961
Gerda Veje
Doris Clausen
Skøde fra Gerda Veje til Doris Clausen på 1nh, lyst 23-12-1987.
Købesum: 310.000. Ejd.Skyld: 260.000.
19871228Tinglysning1fv+1fx+1fy1fv=Dalgasgade 16 [Anno 2023]
Opført 1913
Chr. Nielsen [Afdød]
Gudrun Fløe
Hulda Juhl Jensen
Ninna Nielsen
Petra Noesgaard
Elna Sørensen
Anders Nielsen
Hans Aage Nielsen
Skifteretsattest som adkomst for: Gudrun Fløe, Hulda Juhl Jensen, Ninna Nielsen, Petra Noesgaard, Elna Sørensen, Anders Nielsen, Hans Aage Nielsen på 1fv, 1fx 1fy, lyst 28-12-1987.
Ejd.Skyld: 230.000.
1988114Ejendomshandel1by+1bz+1bæ1by m.fl. Dalgasgade 6 [anno 2022]
Bygning opført 1904 iflg. BBR
[Niels Holten Ridder Ebbesen]
Troldhede Tømrer- og Snedkerforretning ApS.
Solgt ved tvangsauktion den 14-1-1988.
Auktionsskøde til Troldhede Tømrer-og Snedkerforretning ApS, lyst 29-11-1989.
Købesum: 306.926. Ejd.Skyld: 490.000.
1988126Ejendomshandel1ge1ge=Østergade 21 (Anno 2023]
1gc udlagt til offentlig vej 27-10-1977 og udgået af matriklen.
Hus opført på 1ge 1922, iflg. BBR
Skifteretten
Niels Erik Bruun Madsen
Auktionsskøde til Niels Erik Bruun Madsen på 1ge, lyst 26-1-1988.
Købesum: 230.000. Ejd.Skyld: 320.000.
1988128Ejendomshandel1ge1ge=Østergade 21 (Anno 2023]
1gc udlagt til offentlig vej 27-10-1977 og udgået af matriklen.
Hus opført på 1ge 1922, iflg. BBR
Niels Erik Bruun Madsen
John Christiansen
Skøde fra Niels Erik Bruun Madsen til John Christiansen på 1ge, lyst 28-1-1988.
Købesum: 435.000. Ejd.Skyld: 320.000.
198829Ejendomshandel1kn1kn=Ahlervej 3 [Anno 2023]
Opført 1940
I.P. Finans ApS, Århus
Hilda Erika Knudsen Højbjerg
Navneændring 9-2-1988 til:
Hilda Erika Højbjerg
Skøde fra I.P. Finans ApS på m.nr. 1kn til Hilda Erika Knudsen Højbjerg.
Købesum: 170.000. Ejd.Skyld: 190.000.
1988225Ejendomshandel1gi1gi=Aakjærsvej 24 [Anno 2023]
Opført 1919
Skifterettenkjern
Henrik Christiansen
Skøde fra Skifteretten i Skjern til Henrik Christiansen på 1gi, lyst 25-2-1988.
Købesum: 145.000. Ejd.Skyld: 280.000.
198831Ejendomshandel1hc1hc=Ahlervej 2 [Anno 2023]
Opr. Opført 1941
A/S Lind Trælast
Vorgod Ejendomsselskab ApS
Skøde fra A/S Lind Trælast til Vorgod Ejendomsselskab ApS på 1hc, lyst 1-3-1988.
Købesum: 90.000. Ejd.Skyld: 75.000
1988314Tinglysning1eæ1eæ=Dalgasgade 22 [Anno 2022]
Hus opført 1922 ifl. BBR
Karl Jensen [Afdød]
Dagny K. Lund Jensen
Skifteretsattest som adkomst for Dagny K. Lund Jensen på m.nr. 1eæ, lyst 14-3-1988.
Ejd.Skyld: 250.000.
1988316Ejendomshandel1cx1cx=Dalgasgade 7 [anno 2022]- Hus opført 1920 ifl. BBRSkifteretten
Else Marie Lund
Bo Andersen
Auktionsskøde til Else Marie Lund og Bo Andersen på 1cx, lyst endeligt 29-4-1991.
Købesum: 265.000. Ejd.Skyld: 300.000.
1988322Ejendomshandel1ah1ah=Dalgasgade 5 [Anno 2023]
Opført 1903
Skifteretten
Helle Højbjerg
Tom Pedersen
Auktionsskøde til Helle Højbjerg og Tom Pedersen på m.nr. 1ah, lyst 22-3-1988.
Købesum: 150.000. Ejd.Skyld: 210.000.
1988323Ejendomshandel1cy+1cp1cy og 1cp=Dalgasgade 9/Buen 1a
[Anno 2023]
Hjalmar Johnsen, Købmand
Troldhede Tømrer- og Snedkerforretning ApS.
Skøde fra Hjalmar Johnsen til Troldhede Tømrer- og Snedkerforretning ApS på 1cy og 1cp, lyst 23-3-1988.
Købesum: 60.646.42. Ejd.Skyld: 70.000.
1988323Ejendomshandel1dv1dv=Assingvej 4 [Anno 2022]
Bygning opført 1920
Emil Petersen
Leif Nemeth
Jette Hornstrup Lauridsen
Skøde fra Emil Petersen til Leif Nemeth og Jette Hornstrup Lauridsen på 1dv, lyst 23-3-1988.
Købesum: 375.000. Ejd.Skyld: 300.000.
1988324Ejendomshandel1po+1hp1po+1hp=Østergade 57 (Anno 2022)P.N. Madsen
Henning Dueholm Jensen
Skøde fra P. N. Madsen til Henning Dueholm Jensen på '1ey + 1ez' nu: 1po, samt 1hp, lyst endeligt 21-4-1981.
Købesum: 15.400. (ej særsk.)
198847Ejendomshandel1in1in=Dalgasgade 29 [Anno 2023]
Opført 1942
Jørgine Jakobsen
Leo Nielsen
Skøde fra Jørgine Jakobsen til Leo Nielsen på m.nr. 1in, lyst 7-4-1988.
Købesum: 225.000. Ejd.Skyld: 210.000.
1988511Ejendomshandel1tf1tf=Gåsdalvej 26 [Anno 2023]
Opført 1927 og stuehus i 1976
P.M. Hansen
Lone Bojesen
Skøde fra P.M. Hansen til Lone Bojesen på 1tf, lyst endeligt 2-5-1989.
Købesum: 235.000.
198863Ejendomshandel1er1er=Østergade 20 [Anno 2022]
Opført 1951
Vera Larsen
Niels Nielsen
Connie Nielsen
Skøde fra Vera Larsen til Niels Nielsen og Connie Nielsen på 1er, lyst 3-6-1988.
Købesum: 420.000. Ejd.Skyld: 380.000.
1988623Ejendomshandel1ds1ds=Dalgasgade 26 [Anno 2023]
Opført 1933
Skifteretten i Herning
Nr. Snede Kro Ejendomsselskab ApS
Ejendomsanpartsselskabet af 8. juli 1982, Herning
Auktionsskøde på 1ds til Nr. Snede Kro Ejendomsselskab ApS. 'Iflg. udskrift af A/S-registeret: Ejendomsanpartsselskabet af 8. juli 1982, Herning.
Købesum: 182.000. Ejd.Skyld: 280.000.
1988729Ejendomshandel1rp1rp=Industrivej 8 [Anno 2023]
Opført 1977
Fogderetten
E.S. Consult ApS.
Auktionsskøde fra Fogedretten til E.S. Consult ApS. på 1rp, lyst 27-7-1988.
Købesum: 665.000. Ejd.Skyld: 700.000.
19881014Ejendomshandel1fv+1fx+1fy1fv=Dalgasgade 16 [Anno 2023]
Opført 1913
Arvingerne i boet efter Chr. Nielsen: Gudrun Fløe, Hulda Juhl Jensen, Ninna Nielsen, Petra Noesgaard, Elna Sørensen, Anders Nielsen, Hans Aage Nielsen
Nikolaj Lund Vestergaard
Skøde fra syv arvinger til Nikolaj Lund Vestergaard på 1fv, 1fx, 1fy, lyst 14-10-1988.
Købesum: 166.125,15. Ejd.Skyld: 210.000.
19881021Ejendomshandel1mæ1mæ=Vesteralle 3 [Anno 2023]
Opført 1959
Poul Berg
Hans Jørgen Pedersen
Skøde fra Poul Berg til Hans Jørgen Pedersen på m.nr. 1mæ, lyst 21-10-1988.
Købesum: 1.125.000. Løsøre: 25.000. Ejd.Skyld: 650.000.
19881024Ejendomshandel1ah1ah=Dalgasgade 5 [Anno 2023]
Opført 1903
Helle Højbjerg
Tom Pedersen
Børge Askjær
Skøde fra Helle Højbjerg og Tom Pedersen på 1dh, lyst 24-10-1988.
Købesum: 184.000. Ejd.Skyld: 190.000.
1988112Ejendomshandel1ln1ln=Blichersgade 7 [Anno 2023]
Opført 1955
Anders Chr. Andersen
Torben Jørgensen
Lillian Uldall Jørgensen
Skøde fra A. Chr. Andersen til Torben Jørgensen og Lillian Ulldal*) på 1ln, lyst 2-11-1988.
Købesum: 390.000. Ejd.Skyld: 310.000.
*)Den 9-3-1994 forevist kopi af vielsesattest som adkomst for Lillian Uldall Jørgensen
19881123Ejendomshandel1mo1mo=Dalgasgade 49 [Anno 2023]G.E.H. Rasmussen [Gustav Rasmussen]
Sognekommunernes Boligselskab i Ringkøbing Amt, Afdeling Videbæk 7, Ikast
Skøde fra G.E.H. Rasmussen på 1mo til Sognekommunernes Boligselskab i Ringkøbing Amt, Afdeling Videbæk 7, Ikast på m.nr. 1mo, lyst 23-11-1988.
Købesum: 290.000. Ejd.Skyld: 300.000.
19881125Ejendomshandel1ca1ca=Dalgasgade 15 [Anno 2023]
Opført 1900
Carl Christiansen
Søren Christiansen
Skøde fra Carl Christiansen til Søren Christiansen på 1ca, lyst 25-11-1988.
Købesum: 170.000. Ejd.Skyld: 190.000.
1988122Ejendomshandel1h1h=Dalgasgade 3 [Anno 2023]
Opført 1921
Else JørgensenSolgt ved tvangsauktion.
[Auktionsskøde - se 16-6-1989.]
19881222Ejendomshandel1cp lejl. Nr. 21cp=Dalgasgade 9 [Anno 2023]
Opført 1989.
Troldhede Tømrer- og Snedkerforretning ApS
Ole Tinghøj Hansen
Skøde fra Troldehde Tømrer- og Snedkerforretning ApS til Ole Tinghøj Hansen på ejerlejlighed nr. 2 af 1cp, lyst 22-12-1988.
Købesum: 315.000.
19881222Ejendomshandel1cp lejl. Nr. 31cp=Dalgasgade 9 [Anno 2023]
Opført 1989.
Troldhede Tømrer- og Snedkerforretning ApS
Conny Birgitte Knudsen
Skøde fra Troldhede Tømrer- og Snedkerforretning ApS til Conny Birgitte Knudsen på ejerlejlighed nr. 3 af 1cp, lyst 22-12-1988.
Købesum: 265.000.
19881222Ejendomshandel1cp lejl. Nr. 41cp=Dalgasgade 9 [Anno 2023]
Opført 1989.
Troldhede Tømrer- og Snedkerforretning ApS
Dorte Iversen
Ole Iversen
Skøde fra Troldhede Tømrer- og Snedkerforretning ApS til Dorte Hansen*) og Ole Iversen i lige sameje på ejerlejlighed nr. 4 af 1cp, lyst 22-12-1988.
Købesum: 324.000.
*) Iflg. vielsesattest dateret 11-4-1991: Dorte Iversen
19881227Ejendomshandel1ht1ht=Dalgasgade 44 [Anno 2023]
Opført 1940
Skifteretten i Skjern
Keld Sten Ibsen
Skøde fra Skifteretten i Skjern til Keld Sten Ibsen på 1ht, lyst 27-12-1988.
Købesum: 120.000. Ejd.Skyld: 220.000.
19881227Tinglysning1ez+1ey+1hp->1po1ez+1ey+1hp inddrages under 1po 27-12-1988
1po=Østergade 57 (Anno 2022)
Henvisningsblad
1989126Tinglysning1eo->1e1e=Gåsdalvej 15 [Anno 2022]
[1eo inddrages under 1e den 26-1-1989]<