Generalforsamling 2020 endelig afviklet

Den årlige generalforsamling som skulle have været afholdt i december 2020, blev udsat på ubestemt tid på grund af Covid-19. Da retningslinjerne endelig blev lempet,  valgte vi at afholde den udskudte generalforsamling den 10. juni kl. 19.00  i Lokalarkivets lokaler.

Der mødte 9 personer op som blev budt velkommen. Som dirigent blev foreslået Rita Jensen, hun modtog valget og gennemgik dagsordenen og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig annonceret og herefter blev de forskellige punkter gennemgået.

Formanden Godtfred Storm kunne i sin beretning fortælle om årets gang i Lokalarkivet. Aktiviteterne har været præget af Covid-19, hvor næsten alt har været lukket ned. Lokalarkivet har lejet et depotrum af udlejeren, hvor vi opbevarer de ting som vi ikke lige har brug for. Derudover er der bl.a blevet lavet en folder som skal husstandsomdeles samtidig med at der bliver solgt medlemskort. Lokalarkivet er desuden blevet kontaktet af Troldhede Velkomstgruppe, for at høre om vi var interesseret i at deltage ved det årlige arrangement ”Troldhede by night”, hvilket vi har sagt ja til. Så er det spændende at se, om vi kan lokke nogle indbyggere ned i Lokalarkivet den 24. september hvor arrangementet skal foregå.

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Ketty Mikkelsen og blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var Ketty Mikkelsen, hun modtog genvalg. Der var desuden genvalg til suppleant Rita Jensen og de to revisorer Leo Christensen og Tage Gidsel. Dirigenten takkede for god ro og orden og konstaterede, at under punktet eventuelt kan alt diskuteres, men intet bestemmes. Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe og brød.