Indblik i det “korsbækske” miljø i Troldhede 1922

Fra en notits i Lemvig Avis får vi et lille indblik i Troldhedes ’korsbækske miljø’ i maj 1922. Troldhede Andelsmejeris første mejeribestyrer, Jens Larsen (1910-1931) og hans kone Karen Hansine Nielsen – gift Larsen – kunne nemlig fejre sølvbryllup.

Alle sejl var sat og omkring 250 gæster var samlet på Hotel Troldhøj for at fejre sølvbrudeparret. Blandt talerne var den konservative folketingsmand og lærer Anthon Vesterager fra Vorgod og landstingsmand, venstremanden Jens Peder Bækgaard ligeledes fra Vorgod.

Sølvbryllup i Troldhede.

(Lemvig Avis 13-05-1922)

Forleden fejrede Mejeribestyrer Larsen og Hustru, Troldhede, deres Sølvbryllup. Det blev en minderig og festlig Dag for det afholdte Sølvbrudepar, fra nær og fjærn vistes der dem Opmærksomhed og Anerkendelse, et Udtryk for, hvor agtet og afholdt Larsen og Hustru er.

Ved Aftentid samledes paa Hotel Troldhøj, der af Hotelejer Christensen var smukt dekoreret og stillet til Raadighed, ca. halvtredie Hundrede Sølvbryllupsgæster.

Festen forløb paa smukkeste Maade, Taler og Sange vekslede og Stemningen var fortrinlig.

Anthon Vesterager, Vorgod (1870-1959)

Folketingsmand Vesterager holdt ved Bordet en smuk Tale, hvori han særlig paapegede det store og udmærkede Arbejde baade Larsen og Hustru havde udført ved de Mejerier Larsen har været ansat ved, sidst, men ikke mindst ved Andelsmejeriet Troldhede. De to Ægtefæller havde bistået hinanden paa bedste Maade gennem Aarene og Festligheden var kun en Milepæl paa Vejen.

Landstingsmand Bækgaard og Formanden for Troldhede Andelsmejeri talte ogsaa for Sølvbrudeparret og fremhævede det store og uegennyttige Arbejde Larsen havde udført til Gavn for den Virksomhed han er knyttet til og den Egn han boede i.

Selvfølgelig var der en stor Mængde Gaver, Sølvpokal fra Mejeriet i Troldhede, Sølvskeer fra ”Lykkens Prøve” osv. osv.

Skriv en kommentar

ten − nine =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.