Viumkrog Ejerlav – en historiefyldt guldgrube.

Viumkrog Ejerlav – en historiefyldt guldgrube.

Gården Viumkrog har lagt navn til det ejerlav, som alle matriklerne i Troldhede og nærmeste omegn i dag hører under. Viumkrog kan formentlig spores tilbage til 1600-tallet eller tidligere. I følge Trap 5, bind 22 nævnes “Wimkrog” dog allerede i 1500-tallet. Den første kendte registrerede ejer af gården er Jens Marqvardsen, som den 13. juni 1794 får skøde på den. Han var givetvis en efterkommer af ulvejægeren Markvard Nielsen, som nævnes i forbindelse med Viumkrog tilbage i 1692. Det var i forbindelse med en proces mellem Pårup-gårdene og manden i Viumkrog, ulvejægeren Markvard Nielsen. Pårup-mændene var kommet for langt mod vest med deres kreaturer. Processen endte ud i et forlig den 4. juli 1692. Her enedes man om, at Pårup-mændene ikke måtte komme længere mod vest end Rørvig, Sig og Troldhøj – omtrentlig det nuværende sogneskel.

Men læs i øvrigt mere om Troldhedes tidlige historie her.

Gå på opdagelse i lokalhistorien.

Med mere end 2.300 optegnelser har du mulighed for at finde mange detaljer om hvordan og hvem der ejede matriklerne i Troldhede og omegn. Du finder oplysninger om:

Udstykninger, ejendomshandler, diverse tinglysninger samt noter relateret til hertil.

Jeg har kortlagt og afskrevet disse fra skøde- og realregistre samt tingbøgerne. Herudover finder du enkelte biografiske oplysninger om nogle af de mennesker, som har været med til at skabe byen og omegnen gennem mere end 225 år.

Udstykninger, handler og tinglysninger gennemført i perioden fra 1927 til 2000 kan være mangelfulde for visse matrikler. Det skyldes, at adgangen til indscannede tingbøger, der indeholder disse data IKKE er tilendebragt pr. 1. maj 2023 for Viumkrog Ejerlav. Når de manglende data bliver tilgængelige, vil materialet blive opdateret.

Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler.

Du kan søge i alle data, som du finder under menupunktet ‘Lokalhistorie’ eller her på dette link.

God fornøjelse!

John Søndergaard Nielsen

Skriv en kommentar

seventeen + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.