Projekt

Troldhede Station – med ny energi!

Her på siden vil vi løbende informere om  vores projekt med renoveringen af Troldhede Station.

Der har tidligere været afholdt orienterende møde om projektet. Nu er vi kommet dertil, hvor der skal ske en intensivering af projektarbejdet for at få søgt de nødvendige midler hjem til projektets første fase.

Fundraising

Med en projektsum på ca. kr. 3.2 mio. er der behov for eksterne støttemidler. Projektet har modtaget tilsagn om et tilskud på 439 tkr. fra LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. LAG står for “Lokale Aktions Grupper”. 80 % af midlerne herfra bevilges af EU.

Endvidere er vi aktuelt i gang med at indhente støtte til projektet.

Bilag om projektet

Indeholder en udvidet beskrivelse af projektet, en række billeder og skitser. Herudover presseomtalte af projektet.