Arkivet brugte Facebook for at finde svar

Selvom ”arkiv” som betegnelse kan virke støvet, er det bestemt ikke tilfældet med Troldhede Lokalarkiv. En henvendelse til arkivet blev nemlig besvaret med god hjælp fra Facebook-gruppen ”Gamle billeder fra Troldhede”.

Et samarbejde på Facebook med gode resultater.

Samarbejdet gav samtidigt spændende nye oplysninger om en tidligere medarbejder ved Troldhede Station.

Henvendelsen til Troldhede Lokalarkiv kom fra Jørgen Friis i Snekkersten. Han ville gerne vide, om arkivet kunne hjælpe med at finde frem til det sted og den adresse, hvor hans kone Britta Lyngbak Jensen blev født i 1951 i Troldhede. Hun er datter af Fritz Lynbach Jensen, som var ansat ved Troldhede Station i årene 1948-1951.

Blandt andre meldte Else Lauritsen ind på Facebook-gruppen, at hun godt kunne huske Fritz og Ella. Ovenikøbet havde hun været barnepige for dem, da de boede på Dalgasgade. Else boede den gang skråt overfor hos sine forældre: Gine og Kristen (Post) Jacobsen.

Og på denne måde fik vi besvaret henvendelsen fra Jørgen Friis. Men samtidig fik vi som nævnt en række ”bonusoplysninger” om familien Ella og Fritz Lyngbach Jensen. Bl.a. dette indlægs foto ovenfor, som viser (en del af) personalet ved Troldhede Station i 1948. Nr. 3 fra højre i strikket vest er Fritz Lyngbach Jensen, som var portør ved Troldhede Station i perioden 1948-1951.

Erindringer om tre år ved Troldhede Station

Vi bringer her et uredigeret uddrag af Fritz Lyngbach Jensens erindringer samt oplysninger – bragt med tilladelse af svigersønnen Jørgen Friis:

 

”… efter et år på Randers St. blev jeg forflyttet til Troldhede St. fra 1. Februar 1948. Men vi må lige have Ella med i historien, vi gjorde folkedansen færdig den vinter, fra 1 maj flyttede hun fra Jennum ud på en gård ved Hadsundvejen en 3 km. Fra Hald, 1 november fik hun plads på en Gård i Ndr. Hornbæk, hvo hun var til vi blev gift i August 1948.

1 Februar 48 startede jeg så som Portør på Troldhede St., en ret stor station idet vi jo også var endestation for Privatbanen Troldhede – Kolding – Vejen, personalet 1 stfst. [Stationsforstander] 2 Tasft. [formentlig Trafikassistent] 1 Trafikelev 1 Kontorist 2 Portører 2 Ekstraarb. Mit arbejde bestod i at rangere tog op, føre tilsyn med læsningen af godsvogne og føre alle vognnumre på lister og hvor de skulde hen i Danmark. Det var mest Brunkul vi læssede + vogne med Plader fra Fbk. [Fabrikken=Troldhede Pladeindustri]. Vi lavede 2 tog om dagen på hver ca. 500 tons, vi kørte i holddrift 1 Pt. [Portør] og 1 Ea [Ekstraarbejder] formiddag og eftermiddag skiftede kl. 13, derforuden skulde der også 1 mand ud i hver ende af stationen, for at skifte spor hver gang togene skulde krydse hinanden.

Vi havde også en ea [Ekstraarbejder]. Til at passe ind – og udlevering af gods på pakhuset, der var også meget stykgods til omlæsning fra Privatbanen, og det skulde gå stærkt for godstoget holdt kun en halv time. Således gik vores arbejde 6 dage om ugen, men det lokale personale var flinke så jeg havde altid formiddag om lørdagen og eftermiddag om mandagen, så hver Veek-end gik turen til Randers for at se til Ella.

Da jeg begyndte i Troldhede fandt jeg ret hurtigt et værelse, hos et ældre ægtepar som havde et godt hus på Videbækvej, på loftetagen var der 3 værelser som de lejede ud, her fik jeg det ene af værelserne, vi spiste der også alle 3 idet parret drev pensionat, men kun for os der boede der. Således gik der godt et halvt år med at lære byen og befolkningen at kende, inden Ella og jeg blev gift 8 august 1948, jeg havde i forvejen fundet en lille loft lejlighed på 2 værelser og et lille køkken ude på det åbne loft, hvor der var et komfur, men alt vandet vi brugte skulde bæres op og ned igen, så der flyttede vi ind ret snart efter at vi var blevet gift. Her blev vi venner med naboerne Dagny og Karl som var lidt ældre end os, et vedskab som holdt hele livet selvom vi kun var naboer fra august 48 til maj 50.

Da søgte vi en lejebolig ved D.S.B. og fik den også. Her boede vi så ind til 1951, jeg må nok lige nævne at i de 3 år vi boede i Troldhede fyrede vi med brunkul, det gjorde næsten alle, det var det billigste Brændsel man kunne få, men det havde en sødlig lugt, så dette var en speciel oplevelse.

Da jeg havde arbejdet i Troldhede et stykke tid, tænkte jeg på om jeg skulde prøve noget andet end portørvejen, jeg søgte så om at kommet på trafikekspedientkursus og kom det. Det bevirkede at jeg kom på Jernbaneskolen til instruktion i tre uger, derefter kom jeg til Borris hvor jeg forrettede portør arbejde i 5 timer om dagen, læste på lektierne og hjalp til på kontoret med bogføring og taggang samt øvede med telegrafen.

I den tid vi boede i Troldhede fik vi vores børn, først Torben som blev født oppe i loftlejligheden ved gamle Sine på Dalgasgade, jeg husker et par ting der skete medens vi boede der, Torben var ikke mere end ca. 1 år gammel, da var han selv kravlet ned af den ret stejle trappe, der var også en anden episode vi aldrig glemme, Skorstensfejeren var helt oppe over vores lille køkken for at feje skorstenen, da han så skulde ned igen trådte han forkert og faldt igennem den plade som dækkede vores komfur, Ella havde lige stegt flæsk så det blev kasseret den dag, ud over chokket tog han vist ingen skade.

Til maj 1950 flyttede vi så om i lejeboligen ved Stationen, hvor vi fik vores første have og Britta blev født der den 6 maj 1951, kort tid efter flyttede vi til Ellidshøj hvor jeg skulde gøre min uddannelse færdig.”

Efterskrift og tak

Fritz Lyngbach Jensen døde i januar 2016 i en alder af 91 år. Han blev pensioneret fra DSB da han var 62, så han havde et langt og særdeles godt otium. Han sluttede som stationsmester på den hyggelige Fredensborg station. Hans kone, Ella lever fortsat og er stadig frisk og rask. Hun kan stadig huske lejeboligen i Østergade, som efter beskrivelsen at dømme med meget stor sandsynlighed er Østergade 14 – der hvor bl.a. Else og Mogens Jensen senere flyttede ind. Førnævnte Else Lauritsen har endvidere bekræftet at der er tale om Østergade nr. 14.

Tak til alle som har bidraget til at løse denne opgave. En særlig tak til Else Lauritsen. Sidst men ikke mindst tak til Britta og Jørgen Friis for henvendelsen og de dejlige oplysninger om en periode på godt tre år i Troldhedes historie!

Skriv en kommentar

15 + 9 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.