En missionær og hans familie i Troldhede

En missionær og hans familie i Troldhede er en lille beretning om hvordan man kan finde spændende oplysninger om Troldhede ved at læse dagbogs notater fra Vendsyssel.

Da jeg i forbindelse med min slægtsforskning kom omkring Bindslev Sogn i Vendsyssel, faldt jeg helt tilfældigt over en dagbog med mange interessante lokale historier. Og en af disse førte mig tilbage til Troldhede!

Ofte, når man har læst en historisk beskrivelse, gemmes nogle navne i hukommelsen. Og pludselig dukker det så op et andet sted. For var det ikke en person jeg læste om i ”Historien om Troldhede Missionshus”, og som jeg i øvrigt lagde op på Troldhede Lokalarkivs hjemmeside?

Overrasket over min egen hukommelse måtte jeg sande, at ”den fungerer endnu”.

Missionær Jørgensen, Troldhede.

Jeg havde fået fat i en afskrift af en af Kristian Grøntveds dagbøger. Han var en meget aktiv person i Bjergby-Mygdal Sogn i Vendsyssel gennem mange år. I perioden fra 1880 til 1952 skrev han stort set dagligt i sin dagbog.

Og netop den 6. oktober 1921 skriver han følgende om missionær Jørgensen:

Missionær Jørgensen, Troldhede, talte i forsamlingshuset – jeg, Ingeborg, Karl og vores unge pige Helene gik derned. Han overnattede hos os – i morgen aften skal han tale i Aagaard missionshus. På onsdag skal han giftes i Aalbæk med en lærerinde.”

En sådan information giver grobund for yderligere undersøgelser. Jeg måtte have fat i kirkebøgerne. Og ganske rigtigt blev missionær Christen Iversen Jørgensen, 46 år viet til den 29-årige Marie Jakobsen i Aalbæk Kirke onsdag den 12. oktober 1921 og hun flyttede fra Vendsyssel til Troldhede.

Christen Iversen Jørgensen havde blot tre år forinden i 1918 mistet sin hustru Laura Sørensen, som døde i Troldhede den 7. november 1918 i en alder af kun 29 år, blot et halvt år efter at hun fødte parrets datter, Lydia Jørgensen.

Kilde: sepper.dk

Tre sønner på knap fire år.Den 4. november 1922 bærer det nye ægteskab frugt, idet parret får en søn, Johannes Iversen Jørgensen. Og den 11. maj 1924 kommer sønnen Jørgen Iversen Jørgensen til verden. Og den 14. juni 1926 kommer der endnu en søn, Kristian Iversen Jørgensen.

Kristian Iversen Jørgensen.

Om ham kan man læse en omtale i Kristelig Dagblad den 13. juni 2006 i anledning af hans 80-års fødselsdag:

”Pastor emeritus Kristian Iversen Jørgensen, Auning, er født i Troldhede og blev student fra Odense Katedralskole i 1946. Cand.theol.-eksamen blev taget på Københavns universitet i 1954. Efter soldatertiden var han hjælpepræst ved Hans Tavsens Kirke i Odense i 1956 og blev sognepræst på Tunø 1957. Der virkede han indtil 1961, hvor han blev sognepræst i Rise på Ærø. 20 år gik, indtil han i 1981 blev sognepræst i Vivild-Vejlby pastorat i Århus Stift. Han har desuden været feltpræst ved Kongens jyske Fodregiment 1959-1981. Han blev pensioneret i 1995 og flyttede til nabopastoratet Gjesing-Nørager. Som emeritus har Kristian I. Jørgensen holdt en del foredrag om Storm P., om “Mit liv som øpræst på Tunø” og om moderne salmer. Han er endvidere medlem af den lokale distriktsbestyrelse for DANMISSION og deltager i Sankt Nikolaj Tjenesten i Århus stift. Endelig har han holdt en del gudstjenester og begravelser i de lokale sogne og på det lokale plejehjem, ligesom han stadig og hyppigt går på husbesøg.”

Kilde: Kristelig Dagblad, 13. juni 2006

Christen Iversen Jørgensen kom til Troldhede som missionær i 1917 og fungerede formentlig som sådan indtil omkring 1929-30. Ved folketællingen den 05. november 1930 er familien at finde i Hestehaven i Skanderup Sogn, Skanderborg Amt.

I 1936 kommer ”missionær Nielsen” til Troldhede.  

 

Skriv en kommentar

three × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.