Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Troldhede Lokalarkiv

torsdag den 23. januar 2020 kl. 19:00

i arkivets lokaler, Dalgasvej 45, Troldhede

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Forslag om ændring af vedtægterne i overensstemmelse med drøftelserne på den ordinære generalforsamling afholdt den 5. december 2019.

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes, hvert år i december måned. Generalforsamlingen bekendtgøres senest 1 måned i forvejen på arkivets hjemmeside, samt ved opslag i byen. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske derom med motiveret dagsorden. Dagsordenen på ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:1: Valg af dirigent.
2: Bestyrelsens beretning.
3: Fremlæggelse af regnskab.
4: Valg af bestyrelse + 2 Suppleanter. →Foreslås ændret til:Valg af bestyrelse + 1 suppleant”
5: Valg af 2 revisorer.
6: Indkomne forslag
7: Eventuelt

Regnskabsåret går fra 1/10 til 30/9.

§ 9. Generalforsamlingen vælger en bestyrelsen på 5 medlemmer + 2 suppleanter og 2 revisorer. Bestyrelsen afgår skiftevis med 2 og 3 medlemmer, hvert andet år. Første gang afgår 2 medlemmer ved lodtrækning. Suppleant og revisorer afgår hvert år.

§9 foreslås ændret til:

“Generalforsamlingen vælger en bestyrelsen på mindst 3 og højest 5 medlemmer samt mindst 1 suppleant og 2 revisorer. Bestyrelsen afgår skiftevis med 1 og 2 medlemmer hvert andet år ved en bestyrelse på 3 medlemmer – og skiftevis med 2 og 3 medlemmer hvert andet år ved en bestyrelse på 5 medlemmer. Første gang afgår henholdsvis 1 og 2 medlemmer ved lodtrækning. Suppleant og revisorer afgår hvert år.”

§ 10. Bestyrelsen vælger af sin midte, formand, næstformand, sekretær, kasserer og arkivleder. Arkivlederen er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for arkivets arbejde iflg. SLA ‘s standardregler for arkivledelse. Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg. Til udvalgene kan vælges medlemmer udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen skal være repræsenteret i alle udvalg.

§10 foreslås ændres til:

“Bestyrelsen vælger af sin midte, formand, kasserer og arkivleder. Arkivlederen er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for arkivets arbejde iflg. SLA‘s standardregler for arkivledelse. Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg. Til udvalgene kan vælges medlemmer udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen skal være repræsenteret i alle udvalg.”

3. Eventuelt

Skriv en kommentar

six + 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.