Nye vedtægter på plads for en stærk fremtid!

Troldhede Lokalarkiv har afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag den 23. januar 2020.

Eneste punkt på dagsordenen var vedtægtsændringer, som er offentliggjort tidligere her på hjemmesiden. Der var mødt 10 personer og de fremlagte ændringer blev alle vedtaget enstemmigt. Du kan læse de nye vedtægter her.

Temaaftner i arkivet.

Herefter blev de fremmødte orienteret om de nye tiltag bestyrelsen vil tage fat på. Vi vil forsøge at lave nogle temaaftener på arkivets åbningsaftener, som er torsdag i lige uger fra  kl. 19 – 21. Et tema kunne f.eks. være Troldhede Skole, hvor vi så vil finde det materiale frem, vi har fra skolen og på den måde forsøge at få større interesse i at besøge arkivet. Hvis der er nogle der har forslag til indhold på temaaftener, hører vi gerne fra jer.

Interviews med borgere.

Der vil også blive lavet interview med Troldhedes borgerne og interviewene vil blive lagt på arkivets hjemmeside. Der arbejdes i øjeblikket med et interview med Henning Dueholm Jensen, som inden længe bliver tilgængelig.

Medlemskort.

De fremmødte blev også oplyst om, at vi i nær fremtid vil komme rundt i byen og sælge medlemskort. Der var 4 personer der meldte sig til at hjælpe med det, herfra bestyrelsen skal lyde en stor tak.

Hvis der er nogle der ønsker at betale medlemskort kan det ske enten med kontooverførsel til: nr. 7780-0007043250  eller via Mobilepay nr.: 0095FR

Udover kontingentet er det også muligt at støtte Troldhede Lokalarkiv med et beløb.

Kontakt os gerne hvis du har ideer eller forslag til projekter. Henvendelser kan ske til bestyrelsen.

Godtfred Storm
Formand

2 kommentarer til “Nye vedtægter på plads for en stærk fremtid!”

Skriv en kommentar

2 × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.